Index of /files/translations/6.x/logo_switcher/


../
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.af.po         13-Jun-2011 01:22         818
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.am.po         13-Jun-2011 01:22         883
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ar.po         19-Sep-2013 10:22         987
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ast.po         13-Jun-2011 01:22         482
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.az.po         13-Dec-2011 18:50         495
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.be.po         13-Jun-2011 01:22        1055
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.bg.po         13-Jun-2011 01:22         948
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.bn.po         13-Jun-2011 01:22         501
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.bo.po         21-Jul-2017 17:49        1154
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.br.po         29-Oct-2017 17:34         621
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.bs.po         13-Jun-2011 01:22         575
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ca.po         13-Jun-2011 01:22         834
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.cs.po         13-Jun-2011 01:22         898
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.cy.po         13-Jun-2011 01:22         871
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.da.po         13-Jun-2011 01:22         783
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.de.po         13-Jun-2011 01:22         826
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.dz.po         29-Jun-2011 16:57        1322
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.el.po         13-Jun-2011 01:22        1051
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.en-gb.po        11-Mar-2015 14:03         818
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.eo.po         13-Jun-2011 01:22         803
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.es.po         13-Jun-2011 01:22         813
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.et.po         13-Jun-2011 01:22         802
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.eu.po         18-Nov-2011 13:46         601
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.fa.po         10-Jan-2014 05:38         948
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.fi.po         13-Jun-2011 01:22         835
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.fil.po         13-Jun-2011 01:22         483
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.fo.po         13-Jun-2011 01:22         828
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.fr.po         17-Apr-2019 15:30         873
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.fy.po         03-Mar-2012 23:01         532
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.gd.po         13-Jun-2011 01:22         561
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.gl.po         01-Dec-2011 02:22         835
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.gu.po         12-Aug-2011 14:51         492
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.he.po         24-Oct-2017 13:49         878
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.hi.po         13-Jun-2011 01:22         480
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.hr.po         28-Aug-2014 17:26         893
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.hu.po         13-Jun-2011 01:22         819
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.hy.po         03-Jun-2013 21:40         481
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.id.po         24-Dec-2016 14:54         842
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.is.po         06-Aug-2015 22:32         484
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.it.po         13-Jun-2011 01:22         813
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ja.po         13-Jun-2011 01:22         864
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.jv.po         21-Sep-2017 21:10         823
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ka.po         13-Oct-2015 20:34         574
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.kk.po         08-Jul-2011 13:27         896
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.km.po         30-Nov-2011 02:20        1233
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.kn.po         13-Jun-2011 01:22         494
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ko.po         13-Jun-2011 01:22         896
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ku.po         13-Jun-2011 01:22         923
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.lo.po         04-Apr-2014 22:45         435
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.lt.po         13-Jun-2011 01:22         928
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.lv.po         04-Jan-2012 17:17         870
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.mg.po         19-Mar-2015 09:04         481
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ml.po         11-Jul-2016 13:24         501
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.mn.po         13-Jun-2011 01:22         497
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.mr.po         13-Jun-2011 01:22         483
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ms.po         06-Apr-2012 15:11         847
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.my.po         13-Jun-2011 01:22         510
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.nb.po         13-Jun-2011 01:22         825
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ne.po         03-Jan-2013 12:15         483
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.nl.po         13-Jun-2011 01:22         815
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.nn.po         13-Jun-2011 01:22         506
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.oc.po         28-May-2013 08:26         817
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.or.po         12-Feb-2014 20:21         483
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.os.po         01-Feb-2015 17:29         486
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.pl.po         13-Jun-2011 01:22         901
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.prs.po         29-Sep-2021 07:01         960
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ps.po         11-Feb-2015 04:45         476
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.pt-br.po        13-Jun-2011 01:22         838
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.pt-pt.po        19-Dec-2017 03:38         878
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.pt.po         14-May-2019 18:37         893
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.rhg.po         16-Mar-2014 01:28         759
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.rm-rumgr.po      20-Feb-2020 07:57         561
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ro.po         13-Jun-2011 01:22         873
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ru.po         03-Apr-2016 14:49        1072
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.rw.po         29-Aug-2019 03:43         490
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.se.po         13-Jun-2011 01:22         496
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.si.po         13-Jun-2011 01:22         483
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.sk.po         13-Jun-2011 01:22         841
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.sl.po         13-Jun-2011 01:22         896
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.sq.po         13-Jun-2011 01:22         830
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.sv.po         13-Jun-2011 01:22         823
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ta.po         13-Jun-2011 01:22         760
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.te.po         13-Jun-2011 01:22         486
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.test.po        13-Jun-2011 01:22         777
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.th.po         13-Jun-2011 01:22        1015
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.tr.po         13-Jun-2011 01:22         753
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.tyv.po         13-Jun-2011 01:22         479
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ug.po         25-Sep-2012 22:02         429
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.uk.po         21-Jun-2016 09:09        1045
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.ur.po         02-Aug-2011 14:20         472
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.vi.po         25-Aug-2012 10:22         878
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.zh-hans.po       13-Nov-2015 04:51         812
logo_switcher-6.x-1.0-beta1.zh-hant.po       13-Jun-2011 01:22         806
logo_switcher-6.x-1.x.bo.po            21-Jul-2017 17:49        1154
logo_switcher-6.x-1.x.br.po            29-Oct-2017 17:34         621
logo_switcher-6.x-1.x.fr.po            17-Apr-2019 15:30         873
logo_switcher-6.x-1.x.he.po            24-Oct-2017 13:49         878
logo_switcher-6.x-1.x.id.po            24-Dec-2016 14:54         842
logo_switcher-6.x-1.x.jv.po            21-Sep-2017 21:10         823
logo_switcher-6.x-1.x.ka.po            13-Oct-2015 20:34         574
logo_switcher-6.x-1.x.ml.po            11-Jul-2016 13:24         501
logo_switcher-6.x-1.x.prs.po            29-Sep-2021 07:01         960
logo_switcher-6.x-1.x.pt-pt.po           19-Dec-2017 03:38         878
logo_switcher-6.x-1.x.pt.po            14-May-2019 18:37         893
logo_switcher-6.x-1.x.rm-rumgr.po         20-Feb-2020 07:57         561
logo_switcher-6.x-1.x.ru.po            03-Apr-2016 14:49        1072
logo_switcher-6.x-1.x.rw.po            29-Aug-2019 03:43         490
logo_switcher-6.x-1.x.uk.po            21-Jun-2016 09:09        1045
logo_switcher-6.x-1.x.zh-hans.po          13-Nov-2015 04:51         812