Index of /files/translations/8.x/activitypub/


../
activitypub-1.0.0-alpha1.af.po           12-Oct-2020 06:46         997
activitypub-1.0.0-alpha1.am.po           12-Oct-2020 06:46         934
activitypub-1.0.0-alpha1.ar.po           02-Feb-2021 21:27        1506
activitypub-1.0.0-alpha1.ast.po          12-Oct-2020 06:46        1038
activitypub-1.0.0-alpha1.az.po           12-Oct-2020 06:46         630
activitypub-1.0.0-alpha1.be.po           12-Oct-2020 06:46        1620
activitypub-1.0.0-alpha1.bg.po           12-Oct-2020 06:46        1183
activitypub-1.0.0-alpha1.bn.po           12-Oct-2020 06:46        1204
activitypub-1.0.0-alpha1.bo.po           12-Oct-2020 06:46        1606
activitypub-1.0.0-alpha1.br.po           12-Oct-2020 06:46         835
activitypub-1.0.0-alpha1.bs.po           12-Oct-2020 06:46        1111
activitypub-1.0.0-alpha1.ca.po           05-Jul-2021 19:35        1575
activitypub-1.0.0-alpha1.cs.po           12-Oct-2020 06:46        1559
activitypub-1.0.0-alpha1.cy.po           12-Oct-2020 06:46        1095
activitypub-1.0.0-alpha1.da.po           16-Dec-2020 05:15        1615
activitypub-1.0.0-alpha1.de.po           12-Oct-2020 06:46        3276
activitypub-1.0.0-alpha1.dz.po           12-Oct-2020 06:46        1176
activitypub-1.0.0-alpha1.el.po           12-Oct-2020 06:46        1673
activitypub-1.0.0-alpha1.en-gb.po         12-Oct-2020 06:46        1001
activitypub-1.0.0-alpha1.eo.po           12-Oct-2020 06:46         976
activitypub-1.0.0-alpha1.es.po           12-Oct-2020 06:46        2754
activitypub-1.0.0-alpha1.et.po           12-Oct-2020 06:46        1475
activitypub-1.0.0-alpha1.eu.po           12-Oct-2020 06:46        1169
activitypub-1.0.0-alpha1.fa.po           12-Oct-2020 06:46        1595
activitypub-1.0.0-alpha1.fi.po           12-Oct-2020 06:46        1482
activitypub-1.0.0-alpha1.fil.po          12-Oct-2020 06:46         907
activitypub-1.0.0-alpha1.fo.po           12-Oct-2020 06:46         998
activitypub-1.0.0-alpha1.fr.po           16-Dec-2021 19:44        2765
activitypub-1.0.0-alpha1.fy.po           12-Oct-2020 06:46         687
activitypub-1.0.0-alpha1.ga.po           12-Oct-2020 06:46         641
activitypub-1.0.0-alpha1.gd.po           12-Oct-2020 06:46        1182
activitypub-1.0.0-alpha1.gl.po           27-Oct-2022 08:14        1328
activitypub-1.0.0-alpha1.gsw-berne.po       12-Oct-2020 06:46         600
activitypub-1.0.0-alpha1.gu.po           20-Sep-2022 13:23        1142
activitypub-1.0.0-alpha1.he.po           12-Oct-2020 06:46        1385
activitypub-1.0.0-alpha1.hi.po           12-Oct-2020 06:46        1646
activitypub-1.0.0-alpha1.hr.po           12-Oct-2020 06:46        1270
activitypub-1.0.0-alpha1.ht.po           16-Jun-2022 09:46         688
activitypub-1.0.0-alpha1.hu.po           12-Oct-2020 06:46        2955
activitypub-1.0.0-alpha1.hy.po           10-Nov-2022 17:24        1380
activitypub-1.0.0-alpha1.id.po           12-Oct-2020 06:46        1314
activitypub-1.0.0-alpha1.is.po           05-Aug-2021 10:34        1164
activitypub-1.0.0-alpha1.it.po           08-Jun-2022 22:09        1584
activitypub-1.0.0-alpha1.ja.po           16-Jun-2021 02:46        2475
activitypub-1.0.0-alpha1.jv.po           12-Oct-2020 06:46        1150
activitypub-1.0.0-alpha1.ka.po           12-Oct-2020 06:46        1309
activitypub-1.0.0-alpha1.kk.po           12-Oct-2020 06:46        1054
activitypub-1.0.0-alpha1.km.po           12-Oct-2020 06:46        1419
activitypub-1.0.0-alpha1.kn.po           12-Oct-2020 06:46        1678
activitypub-1.0.0-alpha1.ko.po           14-May-2022 15:59        2291
activitypub-1.0.0-alpha1.ku.po           12-Oct-2020 06:46        1235
activitypub-1.0.0-alpha1.ky.po           12-Oct-2020 06:46         686
activitypub-1.0.0-alpha1.lo.po           12-Oct-2020 06:46         553
activitypub-1.0.0-alpha1.lt.po           12-Oct-2020 06:46        1344
activitypub-1.0.0-alpha1.lv.po           12-Oct-2020 06:46        1266
activitypub-1.0.0-alpha1.mg.po           03-Aug-2022 13:06         621
activitypub-1.0.0-alpha1.mk.po           12-Oct-2020 06:46         545
activitypub-1.0.0-alpha1.ml.po           12-Oct-2020 06:46        1282
activitypub-1.0.0-alpha1.mn.po           12-Oct-2020 06:46        1098
activitypub-1.0.0-alpha1.mr.po           12-Oct-2020 06:46        1269
activitypub-1.0.0-alpha1.ms.po           12-Oct-2020 06:46        1234
activitypub-1.0.0-alpha1.my.po           12-Oct-2020 06:46        1309
activitypub-1.0.0-alpha1.nb.po           15-Oct-2020 14:54        2345
activitypub-1.0.0-alpha1.ne.po           12-Oct-2020 06:46        1403
activitypub-1.0.0-alpha1.nl.po           31-Mar-2021 13:36        2682
activitypub-1.0.0-alpha1.nn.po           12-Oct-2020 06:46        1026
activitypub-1.0.0-alpha1.oc.po           12-Oct-2020 06:46        1423
activitypub-1.0.0-alpha1.or.po           12-Oct-2020 06:46         815
activitypub-1.0.0-alpha1.os.po           12-Oct-2020 06:46         942
activitypub-1.0.0-alpha1.pa.po           12-Oct-2020 06:46         840
activitypub-1.0.0-alpha1.pl.po           12-Oct-2020 06:46        2705
activitypub-1.0.0-alpha1.prs.po          06-Oct-2021 23:35        1495
activitypub-1.0.0-alpha1.ps.po           12-Oct-2020 06:46        1023
activitypub-1.0.0-alpha1.pt-br.po         23-Sep-2022 20:55        2645
activitypub-1.0.0-alpha1.pt-pt.po         12-Oct-2020 06:46        1594
activitypub-1.0.0-alpha1.pt.po           12-Oct-2020 06:46        1388
activitypub-1.0.0-alpha1.rhg.po          12-Oct-2020 06:46        1070
activitypub-1.0.0-alpha1.rm-rumgr.po        12-Oct-2020 06:46        1036
activitypub-1.0.0-alpha1.ro.po           12-Oct-2020 06:46        2381
activitypub-1.0.0-alpha1.ru.po           12-Oct-2020 06:46        3407
activitypub-1.0.0-alpha1.rw.po           12-Oct-2020 06:46         503
activitypub-1.0.0-alpha1.sco.po          12-Oct-2020 06:46         462
activitypub-1.0.0-alpha1.se.po           12-Oct-2020 06:46         779
activitypub-1.0.0-alpha1.si.po           12-Oct-2020 06:46         909
activitypub-1.0.0-alpha1.sk.po           08-Jan-2022 18:18        1505
activitypub-1.0.0-alpha1.sl.po           12-Oct-2020 06:46        1078
activitypub-1.0.0-alpha1.sq.po           12-Oct-2020 06:46         927
activitypub-1.0.0-alpha1.sr.po           12-Jan-2021 00:20        1126
activitypub-1.0.0-alpha1.sv.po           16-Jan-2021 15:14        1596
activitypub-1.0.0-alpha1.ta-lk.po         12-Oct-2020 06:46        1006
activitypub-1.0.0-alpha1.ta.po           12-Oct-2020 06:46        1701
activitypub-1.0.0-alpha1.te.po           12-Oct-2020 06:46        1171
activitypub-1.0.0-alpha1.test.po          12-Oct-2020 06:46         541
activitypub-1.0.0-alpha1.th.po           12-Oct-2020 06:46        1525
activitypub-1.0.0-alpha1.tr.po           12-Oct-2020 06:46        2325
activitypub-1.0.0-alpha1.tyv.po          12-Oct-2020 06:46         800
activitypub-1.0.0-alpha1.ug.po           12-Oct-2020 06:46        1137
activitypub-1.0.0-alpha1.uk.po           12-Oct-2020 06:46        3463
activitypub-1.0.0-alpha1.ur.po           08-Aug-2021 21:10         925
activitypub-1.0.0-alpha1.vi.po           12-Oct-2020 06:46        1507
activitypub-1.0.0-alpha1.xx-lolspeak.po      12-Oct-2020 06:46         595
activitypub-1.0.0-alpha1.zh-hans.po        12-Oct-2020 06:46        2417
activitypub-1.0.0-alpha1.zh-hant.po        12-Oct-2020 06:46        1404
activitypub-1.0.0-alpha10.af.po          20-Nov-2021 18:46        1412
activitypub-1.0.0-alpha10.am.po          20-Nov-2021 18:46        1206
activitypub-1.0.0-alpha10.ar.po          20-Nov-2021 18:46        2363
activitypub-1.0.0-alpha10.ast.po          20-Nov-2021 18:46        1347
activitypub-1.0.0-alpha10.az.po          20-Nov-2021 18:46         744
activitypub-1.0.0-alpha10.be.po          20-Nov-2021 18:46        2182
activitypub-1.0.0-alpha10.bg.po          20-Nov-2021 18:46        1671
activitypub-1.0.0-alpha10.bn.po          20-Nov-2021 18:46        1524
activitypub-1.0.0-alpha10.bo.po          20-Nov-2021 18:46        2574
activitypub-1.0.0-alpha10.br.po          20-Nov-2021 18:46         867
activitypub-1.0.0-alpha10.bs.po          20-Nov-2021 18:46        1457
activitypub-1.0.0-alpha10.ca.po          20-Nov-2021 18:46        2521
activitypub-1.0.0-alpha10.cs.po          20-Nov-2021 18:46        2468
activitypub-1.0.0-alpha10.cy.po          20-Nov-2021 18:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha10.da.po          20-Nov-2021 18:46        2724
activitypub-1.0.0-alpha10.de.po          24-Oct-2022 15:38        4588
activitypub-1.0.0-alpha10.dz.po          20-Nov-2021 18:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha10.el.po          20-Nov-2021 18:46        2643
activitypub-1.0.0-alpha10.en-gb.po         20-Nov-2021 18:46        1321
activitypub-1.0.0-alpha10.eo.po          20-Nov-2021 18:46        1527
activitypub-1.0.0-alpha10.es.po          20-Nov-2021 18:46        3876
activitypub-1.0.0-alpha10.et.po          20-Nov-2021 18:46        2432
activitypub-1.0.0-alpha10.eu.po          20-Nov-2021 18:46        2022
activitypub-1.0.0-alpha10.fa.po          20-Nov-2021 18:46        2503
activitypub-1.0.0-alpha10.fi.po          20-Nov-2021 18:46        2387
activitypub-1.0.0-alpha10.fil.po          20-Nov-2021 18:46        1277
activitypub-1.0.0-alpha10.fo.po          20-Nov-2021 18:46        1385
activitypub-1.0.0-alpha10.fr.po          16-Dec-2021 18:04        3994
activitypub-1.0.0-alpha10.fy.po          20-Nov-2021 18:46         815
activitypub-1.0.0-alpha10.ga.po          20-Nov-2021 18:46         733
activitypub-1.0.0-alpha10.gd.po          20-Nov-2021 18:46        1550
activitypub-1.0.0-alpha10.gl.po          27-Oct-2022 09:54        2151
activitypub-1.0.0-alpha10.gsw-berne.po       20-Nov-2021 18:46         634
activitypub-1.0.0-alpha10.gu.po          20-Sep-2022 14:42        1501
activitypub-1.0.0-alpha10.he.po          20-Nov-2021 18:46        2438
activitypub-1.0.0-alpha10.hi.po          20-Nov-2021 18:46        2520
activitypub-1.0.0-alpha10.hr.po          20-Nov-2021 18:46        1848
activitypub-1.0.0-alpha10.ht.po          16-Jun-2022 13:32        1094
activitypub-1.0.0-alpha10.hu.po          20-Nov-2021 18:46        4178
activitypub-1.0.0-alpha10.hy.po          10-Nov-2022 19:00        1818
activitypub-1.0.0-alpha10.id.po          20-Nov-2021 18:46        2218
activitypub-1.0.0-alpha10.is.po          20-Nov-2021 18:46        1728
activitypub-1.0.0-alpha10.it.po          08-Jun-2022 22:46        2611
activitypub-1.0.0-alpha10.ja.po          20-Nov-2021 18:46        3524
activitypub-1.0.0-alpha10.jv.po          20-Nov-2021 18:46        1657
activitypub-1.0.0-alpha10.ka.po          20-Nov-2021 18:46        1790
activitypub-1.0.0-alpha10.kk.po          20-Nov-2021 18:46        1483
activitypub-1.0.0-alpha10.km.po          20-Nov-2021 18:46        1944
activitypub-1.0.0-alpha10.kn.po          20-Nov-2021 18:46        2247
activitypub-1.0.0-alpha10.ko.po          20-Nov-2021 18:46        3275
activitypub-1.0.0-alpha10.ku.po          20-Nov-2021 18:46        1689
activitypub-1.0.0-alpha10.ky.po          20-Nov-2021 18:46         726
activitypub-1.0.0-alpha10.lo.po          20-Nov-2021 18:46         649
activitypub-1.0.0-alpha10.lt.po          20-Nov-2021 18:46        1902
activitypub-1.0.0-alpha10.lv.po          20-Nov-2021 18:46        1940
activitypub-1.0.0-alpha10.mg.po          03-Aug-2022 15:06         811
activitypub-1.0.0-alpha10.mk.po          20-Nov-2021 18:46         699
activitypub-1.0.0-alpha10.ml.po          20-Nov-2021 18:46        1695
activitypub-1.0.0-alpha10.mn.po          20-Nov-2021 18:46        1519
activitypub-1.0.0-alpha10.mr.po          20-Nov-2021 18:46        1925
activitypub-1.0.0-alpha10.ms.po          20-Nov-2021 18:46        1787
activitypub-1.0.0-alpha10.my.po          20-Nov-2021 18:46        1739
activitypub-1.0.0-alpha10.nb.po          29-Mar-2022 21:52        3341
activitypub-1.0.0-alpha10.ne.po          20-Nov-2021 18:46        1998
activitypub-1.0.0-alpha10.nl.po          20-Nov-2021 18:46        3834
activitypub-1.0.0-alpha10.nn.po          20-Nov-2021 18:46        1476
activitypub-1.0.0-alpha10.oc.po          20-Nov-2021 18:46        2077
activitypub-1.0.0-alpha10.or.po          20-Nov-2021 18:46        1101
activitypub-1.0.0-alpha10.os.po          20-Nov-2021 18:46        1182
activitypub-1.0.0-alpha10.pa.po          20-Nov-2021 18:46        1146
activitypub-1.0.0-alpha10.pl.po          20-Nov-2021 18:46        3834
activitypub-1.0.0-alpha10.prs.po          20-Nov-2021 18:46        2441
activitypub-1.0.0-alpha10.ps.po          20-Nov-2021 18:46        1479
activitypub-1.0.0-alpha10.pt-br.po         23-Sep-2022 17:56        3790
activitypub-1.0.0-alpha10.pt-pt.po         17-Jun-2022 12:24        2625
activitypub-1.0.0-alpha10.pt.po          20-Nov-2021 18:46        2276
activitypub-1.0.0-alpha10.rhg.po          20-Nov-2021 18:46        1462
activitypub-1.0.0-alpha10.rm-rumgr.po       20-Nov-2021 18:46        1730
activitypub-1.0.0-alpha10.ro.po          20-Nov-2021 18:46        3356
activitypub-1.0.0-alpha10.ru.po          20-Nov-2021 18:46        4967
activitypub-1.0.0-alpha10.rw.po          20-Nov-2021 18:46         505
activitypub-1.0.0-alpha10.sco.po          20-Nov-2021 18:46         491
activitypub-1.0.0-alpha10.se.po          20-Nov-2021 18:46         906
activitypub-1.0.0-alpha10.si.po          20-Nov-2021 18:46        1173
activitypub-1.0.0-alpha10.sk.po          08-Jan-2022 17:38        2415
activitypub-1.0.0-alpha10.sl.po          20-Nov-2021 18:46        1377
activitypub-1.0.0-alpha10.sq.po          20-Nov-2021 18:46        1331
activitypub-1.0.0-alpha10.sr.po          20-Nov-2021 18:46        1514
activitypub-1.0.0-alpha10.sv.po          20-Nov-2021 18:46        2514
activitypub-1.0.0-alpha10.ta-lk.po         20-Nov-2021 18:46        1353
activitypub-1.0.0-alpha10.ta.po          20-Nov-2021 18:46        2574
activitypub-1.0.0-alpha10.te.po          20-Nov-2021 18:46        1859
activitypub-1.0.0-alpha10.test.po         20-Nov-2021 18:46         562
activitypub-1.0.0-alpha10.th.po          20-Nov-2021 18:46        2464
activitypub-1.0.0-alpha10.tr.po          20-Nov-2021 18:46        3287
activitypub-1.0.0-alpha10.tyv.po          20-Nov-2021 18:46        1158
activitypub-1.0.0-alpha10.ug.po          20-Nov-2021 18:46        1767
activitypub-1.0.0-alpha10.uk.po          20-Nov-2021 18:46        4913
activitypub-1.0.0-alpha10.ur.po          20-Nov-2021 18:46        1364
activitypub-1.0.0-alpha10.vi.po          20-Nov-2021 18:46        2261
activitypub-1.0.0-alpha10.xx-lolspeak.po      20-Nov-2021 18:46         706
activitypub-1.0.0-alpha10.zh-hans.po        20-Nov-2021 18:46        3449
activitypub-1.0.0-alpha10.zh-hant.po        20-Nov-2021 18:46        2398
activitypub-1.0.0-alpha11.af.po          07-Jan-2022 10:47        1412
activitypub-1.0.0-alpha11.am.po          07-Jan-2022 10:47        1206
activitypub-1.0.0-alpha11.ar.po          07-Jan-2022 10:47        2363
activitypub-1.0.0-alpha11.ast.po          07-Jan-2022 10:47        1347
activitypub-1.0.0-alpha11.az.po          07-Jan-2022 10:47         744
activitypub-1.0.0-alpha11.be.po          07-Jan-2022 10:47        2182
activitypub-1.0.0-alpha11.bg.po          07-Jan-2022 10:47        1671
activitypub-1.0.0-alpha11.bn.po          07-Jan-2022 10:47        1524
activitypub-1.0.0-alpha11.bo.po          07-Jan-2022 10:47        2574
activitypub-1.0.0-alpha11.br.po          07-Jan-2022 10:47         867
activitypub-1.0.0-alpha11.bs.po          07-Jan-2022 10:47        1457
activitypub-1.0.0-alpha11.ca.po          07-Jan-2022 10:47        2521
activitypub-1.0.0-alpha11.cs.po          07-Jan-2022 10:47        2468
activitypub-1.0.0-alpha11.cy.po          07-Jan-2022 10:47        1623
activitypub-1.0.0-alpha11.da.po          07-Jan-2022 10:47        2724
activitypub-1.0.0-alpha11.de.po          24-Oct-2022 15:30        4674
activitypub-1.0.0-alpha11.dz.po          07-Jan-2022 10:47        1623
activitypub-1.0.0-alpha11.el.po          07-Jan-2022 10:47        2643
activitypub-1.0.0-alpha11.en-gb.po         07-Jan-2022 10:47        1321
activitypub-1.0.0-alpha11.eo.po          07-Jan-2022 10:47        1527
activitypub-1.0.0-alpha11.es.po          07-Jan-2022 10:47        3876
activitypub-1.0.0-alpha11.et.po          07-Jan-2022 10:47        2432
activitypub-1.0.0-alpha11.eu.po          07-Jan-2022 10:47        2022
activitypub-1.0.0-alpha11.fa.po          07-Jan-2022 10:47        2503
activitypub-1.0.0-alpha11.fi.po          07-Jan-2022 10:47        2387
activitypub-1.0.0-alpha11.fil.po          07-Jan-2022 10:47        1277
activitypub-1.0.0-alpha11.fo.po          07-Jan-2022 10:47        1385
activitypub-1.0.0-alpha11.fr.po          07-Jan-2022 10:47        4028
activitypub-1.0.0-alpha11.fy.po          07-Jan-2022 10:47         815
activitypub-1.0.0-alpha11.ga.po          07-Jan-2022 10:47         733
activitypub-1.0.0-alpha11.gd.po          07-Jan-2022 10:47        1550
activitypub-1.0.0-alpha11.gl.po          27-Oct-2022 09:39        2151
activitypub-1.0.0-alpha11.gsw-berne.po       07-Jan-2022 10:47         634
activitypub-1.0.0-alpha11.gu.po          20-Sep-2022 15:28        1501
activitypub-1.0.0-alpha11.he.po          07-Jan-2022 10:47        2438
activitypub-1.0.0-alpha11.hi.po          07-Jan-2022 10:47        2520
activitypub-1.0.0-alpha11.hr.po          07-Jan-2022 10:47        1848
activitypub-1.0.0-alpha11.ht.po          16-Jun-2022 14:54        1094
activitypub-1.0.0-alpha11.hu.po          07-Jan-2022 10:47        4178
activitypub-1.0.0-alpha11.hy.po          10-Nov-2022 18:36        1818
activitypub-1.0.0-alpha11.id.po          07-Jan-2022 10:47        2218
activitypub-1.0.0-alpha11.is.po          07-Jan-2022 10:47        1728
activitypub-1.0.0-alpha11.it.po          08-Jun-2022 23:30        2611
activitypub-1.0.0-alpha11.ja.po          07-Jan-2022 10:47        3524
activitypub-1.0.0-alpha11.jv.po          07-Jan-2022 10:47        1657
activitypub-1.0.0-alpha11.ka.po          07-Jan-2022 10:47        1790
activitypub-1.0.0-alpha11.kk.po          07-Jan-2022 10:47        1483
activitypub-1.0.0-alpha11.km.po          07-Jan-2022 10:47        1944
activitypub-1.0.0-alpha11.kn.po          07-Jan-2022 10:47        2247
activitypub-1.0.0-alpha11.ko.po          07-Jan-2022 10:47        3275
activitypub-1.0.0-alpha11.ku.po          07-Jan-2022 10:47        1689
activitypub-1.0.0-alpha11.ky.po          07-Jan-2022 10:47         726
activitypub-1.0.0-alpha11.lo.po          07-Jan-2022 10:47         649
activitypub-1.0.0-alpha11.lt.po          07-Jan-2022 10:47        1902
activitypub-1.0.0-alpha11.lv.po          07-Jan-2022 10:47        1940
activitypub-1.0.0-alpha11.mg.po          03-Aug-2022 15:06         811
activitypub-1.0.0-alpha11.mk.po          07-Jan-2022 10:47         699
activitypub-1.0.0-alpha11.ml.po          07-Jan-2022 10:47        1695
activitypub-1.0.0-alpha11.mn.po          07-Jan-2022 10:47        1519
activitypub-1.0.0-alpha11.mr.po          07-Jan-2022 10:47        1925
activitypub-1.0.0-alpha11.ms.po          07-Jan-2022 10:47        1787
activitypub-1.0.0-alpha11.my.po          07-Jan-2022 10:47        1739
activitypub-1.0.0-alpha11.nb.po          29-Mar-2022 21:58        3341
activitypub-1.0.0-alpha11.ne.po          07-Jan-2022 10:47        1998
activitypub-1.0.0-alpha11.nl.po          07-Jan-2022 10:47        3834
activitypub-1.0.0-alpha11.nn.po          07-Jan-2022 10:47        1476
activitypub-1.0.0-alpha11.oc.po          07-Jan-2022 10:47        2077
activitypub-1.0.0-alpha11.or.po          07-Jan-2022 10:47        1101
activitypub-1.0.0-alpha11.os.po          07-Jan-2022 10:47        1182
activitypub-1.0.0-alpha11.pa.po          07-Jan-2022 10:47        1146
activitypub-1.0.0-alpha11.pl.po          07-Jan-2022 10:47        3834
activitypub-1.0.0-alpha11.prs.po          07-Jan-2022 10:46        2441
activitypub-1.0.0-alpha11.ps.po          07-Jan-2022 10:47        1479
activitypub-1.0.0-alpha11.pt-br.po         23-Sep-2022 18:06        3790
activitypub-1.0.0-alpha11.pt-pt.po         17-Jun-2022 13:10        2625
activitypub-1.0.0-alpha11.pt.po          07-Jan-2022 10:47        2276
activitypub-1.0.0-alpha11.rhg.po          07-Jan-2022 10:47        1462
activitypub-1.0.0-alpha11.rm-rumgr.po       07-Jan-2022 10:47        1730
activitypub-1.0.0-alpha11.ro.po          07-Jan-2022 10:47        3356
activitypub-1.0.0-alpha11.ru.po          07-Jan-2022 10:47        4967
activitypub-1.0.0-alpha11.rw.po          07-Jan-2022 10:47         505
activitypub-1.0.0-alpha11.sco.po          07-Jan-2022 10:47         491
activitypub-1.0.0-alpha11.se.po          07-Jan-2022 10:47         906
activitypub-1.0.0-alpha11.si.po          07-Jan-2022 10:47        1173
activitypub-1.0.0-alpha11.sk.po          08-Jan-2022 19:42        2415
activitypub-1.0.0-alpha11.sl.po          07-Jan-2022 10:47        1377
activitypub-1.0.0-alpha11.sq.po          07-Jan-2022 10:47        1331
activitypub-1.0.0-alpha11.sr.po          07-Jan-2022 10:47        1514
activitypub-1.0.0-alpha11.sv.po          07-Jan-2022 10:47        2514
activitypub-1.0.0-alpha11.ta-lk.po         07-Jan-2022 10:47        1353
activitypub-1.0.0-alpha11.ta.po          07-Jan-2022 10:47        2574
activitypub-1.0.0-alpha11.te.po          07-Jan-2022 10:47        1859
activitypub-1.0.0-alpha11.test.po         07-Jan-2022 10:47         562
activitypub-1.0.0-alpha11.th.po          07-Jan-2022 10:47        2464
activitypub-1.0.0-alpha11.tr.po          07-Jan-2022 10:47        3287
activitypub-1.0.0-alpha11.tyv.po          07-Jan-2022 10:47        1158
activitypub-1.0.0-alpha11.ug.po          07-Jan-2022 10:47        1767
activitypub-1.0.0-alpha11.uk.po          07-Jan-2022 10:47        4950
activitypub-1.0.0-alpha11.ur.po          07-Jan-2022 10:47        1364
activitypub-1.0.0-alpha11.vi.po          07-Jan-2022 10:47        2261
activitypub-1.0.0-alpha11.xx-lolspeak.po      07-Jan-2022 10:47         706
activitypub-1.0.0-alpha11.zh-hans.po        07-Jan-2022 10:47        3449
activitypub-1.0.0-alpha11.zh-hant.po        07-Jan-2022 10:47        2398
activitypub-1.0.0-alpha12.af.po          24-Mar-2022 17:46        1412
activitypub-1.0.0-alpha12.am.po          24-Mar-2022 17:46        1206
activitypub-1.0.0-alpha12.ar.po          24-Mar-2022 17:46        2363
activitypub-1.0.0-alpha12.ast.po          24-Mar-2022 17:46        1347
activitypub-1.0.0-alpha12.az.po          24-Mar-2022 17:46         744
activitypub-1.0.0-alpha12.be.po          24-Mar-2022 17:46        2182
activitypub-1.0.0-alpha12.bg.po          24-Mar-2022 17:46        1671
activitypub-1.0.0-alpha12.bn.po          24-Mar-2022 17:46        1524
activitypub-1.0.0-alpha12.bo.po          24-Mar-2022 17:46        2574
activitypub-1.0.0-alpha12.br.po          24-Mar-2022 17:46         867
activitypub-1.0.0-alpha12.bs.po          24-Mar-2022 17:46        1457
activitypub-1.0.0-alpha12.ca.po          24-Mar-2022 17:46        2521
activitypub-1.0.0-alpha12.cs.po          24-Mar-2022 17:46        2468
activitypub-1.0.0-alpha12.cy.po          24-Mar-2022 17:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha12.da.po          24-Mar-2022 17:46        2724
activitypub-1.0.0-alpha12.de.po          24-Oct-2022 14:02        4718
activitypub-1.0.0-alpha12.dz.po          24-Mar-2022 17:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha12.el.po          24-Mar-2022 17:46        2643
activitypub-1.0.0-alpha12.en-gb.po         24-Mar-2022 17:46        1321
activitypub-1.0.0-alpha12.eo.po          24-Mar-2022 17:46        1527
activitypub-1.0.0-alpha12.es.po          24-Mar-2022 17:46        3876
activitypub-1.0.0-alpha12.et.po          24-Mar-2022 17:46        2432
activitypub-1.0.0-alpha12.eu.po          24-Mar-2022 17:46        2022
activitypub-1.0.0-alpha12.fa.po          24-Mar-2022 17:46        2503
activitypub-1.0.0-alpha12.fi.po          24-Mar-2022 17:46        2387
activitypub-1.0.0-alpha12.fil.po          24-Mar-2022 17:46        1277
activitypub-1.0.0-alpha12.fo.po          24-Mar-2022 17:46        1385
activitypub-1.0.0-alpha12.fr.po          24-Mar-2022 17:46        4069
activitypub-1.0.0-alpha12.fy.po          24-Mar-2022 17:46         815
activitypub-1.0.0-alpha12.ga.po          24-Mar-2022 17:46         733
activitypub-1.0.0-alpha12.gd.po          24-Mar-2022 17:46        1550
activitypub-1.0.0-alpha12.gl.po          27-Oct-2022 08:26        2151
activitypub-1.0.0-alpha12.gsw-berne.po       24-Mar-2022 17:46         634
activitypub-1.0.0-alpha12.gu.po          20-Sep-2022 13:20        1501
activitypub-1.0.0-alpha12.he.po          24-Mar-2022 17:46        2438
activitypub-1.0.0-alpha12.hi.po          24-Mar-2022 17:46        2520
activitypub-1.0.0-alpha12.hr.po          24-Mar-2022 17:46        1848
activitypub-1.0.0-alpha12.ht.po          16-Jun-2022 12:28        1094
activitypub-1.0.0-alpha12.hu.po          24-Mar-2022 17:46        4214
activitypub-1.0.0-alpha12.hy.po          10-Nov-2022 17:54        1818
activitypub-1.0.0-alpha12.id.po          24-Mar-2022 17:46        2218
activitypub-1.0.0-alpha12.is.po          24-Mar-2022 17:46        1728
activitypub-1.0.0-alpha12.it.po          08-Jun-2022 22:14        2611
activitypub-1.0.0-alpha12.ja.po          24-Mar-2022 17:46        3524
activitypub-1.0.0-alpha12.jv.po          24-Mar-2022 17:46        1657
activitypub-1.0.0-alpha12.ka.po          24-Mar-2022 17:46        1790
activitypub-1.0.0-alpha12.kk.po          24-Mar-2022 17:46        1483
activitypub-1.0.0-alpha12.km.po          24-Mar-2022 17:46        1944
activitypub-1.0.0-alpha12.kn.po          24-Mar-2022 17:46        2247
activitypub-1.0.0-alpha12.ko.po          24-Mar-2022 17:46        3275
activitypub-1.0.0-alpha12.ku.po          24-Mar-2022 17:46        1689
activitypub-1.0.0-alpha12.ky.po          24-Mar-2022 17:46         726
activitypub-1.0.0-alpha12.lo.po          24-Mar-2022 17:46         649
activitypub-1.0.0-alpha12.lt.po          24-Mar-2022 17:46        1902
activitypub-1.0.0-alpha12.lv.po          24-Mar-2022 17:46        1940
activitypub-1.0.0-alpha12.mg.po          03-Aug-2022 13:37         811
activitypub-1.0.0-alpha12.mk.po          24-Mar-2022 17:46         699
activitypub-1.0.0-alpha12.ml.po          24-Mar-2022 17:46        1695
activitypub-1.0.0-alpha12.mn.po          24-Mar-2022 17:46        1519
activitypub-1.0.0-alpha12.mr.po          24-Mar-2022 17:46        1925
activitypub-1.0.0-alpha12.ms.po          24-Mar-2022 17:46        1787
activitypub-1.0.0-alpha12.my.po          24-Mar-2022 17:46        1739
activitypub-1.0.0-alpha12.nb.po          29-Mar-2022 23:06        3341
activitypub-1.0.0-alpha12.ne.po          24-Mar-2022 17:46        1998
activitypub-1.0.0-alpha12.nl.po          24-Mar-2022 17:46        3877
activitypub-1.0.0-alpha12.nn.po          24-Mar-2022 17:46        1476
activitypub-1.0.0-alpha12.oc.po          24-Mar-2022 17:46        2077
activitypub-1.0.0-alpha12.or.po          24-Mar-2022 17:46        1101
activitypub-1.0.0-alpha12.os.po          24-Mar-2022 17:46        1182
activitypub-1.0.0-alpha12.pa.po          24-Mar-2022 17:46        1146
activitypub-1.0.0-alpha12.pl.po          24-Mar-2022 17:46        3834
activitypub-1.0.0-alpha12.prs.po          24-Mar-2022 17:46        2441
activitypub-1.0.0-alpha12.ps.po          24-Mar-2022 17:46        1479
activitypub-1.0.0-alpha12.pt-br.po         23-Sep-2022 20:58        3790
activitypub-1.0.0-alpha12.pt-pt.po         17-Jun-2022 11:39        2625
activitypub-1.0.0-alpha12.pt.po          24-Mar-2022 17:46        2276
activitypub-1.0.0-alpha12.rhg.po          24-Mar-2022 17:46        1462
activitypub-1.0.0-alpha12.rm-rumgr.po       24-Mar-2022 17:46        1730
activitypub-1.0.0-alpha12.ro.po          24-Mar-2022 17:46        3356
activitypub-1.0.0-alpha12.ru.po          24-Mar-2022 17:46        5014
activitypub-1.0.0-alpha12.rw.po          24-Mar-2022 17:46         505
activitypub-1.0.0-alpha12.sco.po          24-Mar-2022 17:46         491
activitypub-1.0.0-alpha12.se.po          24-Mar-2022 17:46         906
activitypub-1.0.0-alpha12.si.po          24-Mar-2022 17:46        1173
activitypub-1.0.0-alpha12.sk.po          24-Mar-2022 17:46        2415
activitypub-1.0.0-alpha12.sl.po          24-Mar-2022 17:46        1377
activitypub-1.0.0-alpha12.sq.po          24-Mar-2022 17:46        1331
activitypub-1.0.0-alpha12.sr.po          24-Mar-2022 17:46        1514
activitypub-1.0.0-alpha12.sv.po          24-Mar-2022 17:46        2514
activitypub-1.0.0-alpha12.ta-lk.po         24-Mar-2022 17:46        1353
activitypub-1.0.0-alpha12.ta.po          24-Mar-2022 17:46        2574
activitypub-1.0.0-alpha12.te.po          24-Mar-2022 17:46        1859
activitypub-1.0.0-alpha12.test.po         24-Mar-2022 17:46         562
activitypub-1.0.0-alpha12.th.po          24-Mar-2022 17:46        2464
activitypub-1.0.0-alpha12.tr.po          24-Mar-2022 17:46        3321
activitypub-1.0.0-alpha12.tyv.po          24-Mar-2022 17:46        1158
activitypub-1.0.0-alpha12.ug.po          24-Mar-2022 17:46        1767
activitypub-1.0.0-alpha12.uk.po          24-Mar-2022 17:46        4999
activitypub-1.0.0-alpha12.ur.po          24-Mar-2022 17:46        1364
activitypub-1.0.0-alpha12.vi.po          24-Mar-2022 17:46        2261
activitypub-1.0.0-alpha12.xx-lolspeak.po      24-Mar-2022 17:46         706
activitypub-1.0.0-alpha12.zh-hans.po        24-Mar-2022 17:46        3449
activitypub-1.0.0-alpha12.zh-hant.po        24-Mar-2022 17:46        2398
activitypub-1.0.0-alpha13.af.po          03-Nov-2022 15:46        1474
activitypub-1.0.0-alpha13.am.po          03-Nov-2022 15:46        1243
activitypub-1.0.0-alpha13.ar.po          03-Nov-2022 15:46        3109
activitypub-1.0.0-alpha13.ast.po          03-Nov-2022 15:46        1381
activitypub-1.0.0-alpha13.az.po          03-Nov-2022 15:46         744
activitypub-1.0.0-alpha13.be.po          03-Nov-2022 15:46        2695
activitypub-1.0.0-alpha13.bg.po          03-Nov-2022 15:46        1783
activitypub-1.0.0-alpha13.bn.po          03-Nov-2022 15:46        1524
activitypub-1.0.0-alpha13.bo.po          03-Nov-2022 15:46        3000
activitypub-1.0.0-alpha13.br.po          03-Nov-2022 15:46         867
activitypub-1.0.0-alpha13.bs.po          03-Nov-2022 15:46        1489
activitypub-1.0.0-alpha13.ca.po          03-Nov-2022 15:46        3043
activitypub-1.0.0-alpha13.cs.po          03-Nov-2022 15:46        2911
activitypub-1.0.0-alpha13.cy.po          03-Nov-2022 15:46        1701
activitypub-1.0.0-alpha13.da.po          03-Nov-2022 15:46        3280
activitypub-1.0.0-alpha13.de.po          03-Nov-2022 15:46        4411
activitypub-1.0.0-alpha13.dz.po          03-Nov-2022 15:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha13.el.po          03-Nov-2022 15:46        3296
activitypub-1.0.0-alpha13.en-gb.po         03-Nov-2022 15:46        1385
activitypub-1.0.0-alpha13.eo.po          03-Nov-2022 15:46        1555
activitypub-1.0.0-alpha13.es.po          03-Nov-2022 15:46        3558
activitypub-1.0.0-alpha13.et.po          03-Nov-2022 15:46        2948
activitypub-1.0.0-alpha13.eu.po          03-Nov-2022 15:46        2135
activitypub-1.0.0-alpha13.fa.po          03-Nov-2022 15:46        3021
activitypub-1.0.0-alpha13.fi.po          03-Nov-2022 15:46        2988
activitypub-1.0.0-alpha13.fil.po          03-Nov-2022 15:46        1277
activitypub-1.0.0-alpha13.fo.po          03-Nov-2022 15:46        1419
activitypub-1.0.0-alpha13.fr.po          03-Nov-2022 15:46        3832
activitypub-1.0.0-alpha13.fy.po          03-Nov-2022 15:46         841
activitypub-1.0.0-alpha13.ga.po          03-Nov-2022 15:46         733
activitypub-1.0.0-alpha13.gd.po          03-Nov-2022 15:46        1619
activitypub-1.0.0-alpha13.gl.po          03-Nov-2022 15:46        2480
activitypub-1.0.0-alpha13.gsw-berne.po       03-Nov-2022 15:46         665
activitypub-1.0.0-alpha13.gu.po          03-Nov-2022 15:46        1591
activitypub-1.0.0-alpha13.he.po          03-Nov-2022 15:46        2567
activitypub-1.0.0-alpha13.hi.po          03-Nov-2022 15:46        2748
activitypub-1.0.0-alpha13.hr.po          03-Nov-2022 15:46        2175
activitypub-1.0.0-alpha13.ht.po          03-Nov-2022 15:46        1125
activitypub-1.0.0-alpha13.hu.po          03-Nov-2022 15:46        3876
activitypub-1.0.0-alpha13.hy.po          10-Nov-2022 16:26        1915
activitypub-1.0.0-alpha13.id.po          03-Nov-2022 15:46        2690
activitypub-1.0.0-alpha13.is.po          03-Nov-2022 15:46        1825
activitypub-1.0.0-alpha13.it.po          03-Nov-2022 15:46        3206
activitypub-1.0.0-alpha13.ja.po          03-Nov-2022 15:46        3180
activitypub-1.0.0-alpha13.jv.po          03-Nov-2022 15:46        1920
activitypub-1.0.0-alpha13.ka.po          03-Nov-2022 15:46        1898
activitypub-1.0.0-alpha13.kk.po          03-Nov-2022 15:46        1520
activitypub-1.0.0-alpha13.km.po          03-Nov-2022 15:46        2252
activitypub-1.0.0-alpha13.kn.po          03-Nov-2022 15:46        2344
activitypub-1.0.0-alpha13.ko.po          03-Nov-2022 15:46        2957
activitypub-1.0.0-alpha13.ku.po          03-Nov-2022 15:46        1991
activitypub-1.0.0-alpha13.ky.po          03-Nov-2022 15:46         726
activitypub-1.0.0-alpha13.lo.po          03-Nov-2022 15:46         649
activitypub-1.0.0-alpha13.lt.po          03-Nov-2022 15:46        2303
activitypub-1.0.0-alpha13.lv.po          03-Nov-2022 15:46        2261
activitypub-1.0.0-alpha13.mg.po          03-Nov-2022 15:46         811
activitypub-1.0.0-alpha13.mk.po          03-Nov-2022 15:46         699
activitypub-1.0.0-alpha13.ml.po          03-Nov-2022 15:46        1753
activitypub-1.0.0-alpha13.mn.po          03-Nov-2022 15:46        1602
activitypub-1.0.0-alpha13.mr.po          03-Nov-2022 15:46        2006
activitypub-1.0.0-alpha13.ms.po          03-Nov-2022 15:46        2074
activitypub-1.0.0-alpha13.my.po          03-Nov-2022 15:46        1946
activitypub-1.0.0-alpha13.nb.po          03-Nov-2022 15:46        3054
activitypub-1.0.0-alpha13.ne.po          03-Nov-2022 15:46        2044
activitypub-1.0.0-alpha13.nl.po          03-Nov-2022 15:46        3572
activitypub-1.0.0-alpha13.nn.po          03-Nov-2022 15:46        1476
activitypub-1.0.0-alpha13.oc.po          03-Nov-2022 15:46        2218
activitypub-1.0.0-alpha13.or.po          03-Nov-2022 15:46        1101
activitypub-1.0.0-alpha13.os.po          03-Nov-2022 15:46        1219
activitypub-1.0.0-alpha13.pa.po          03-Nov-2022 15:46        1146
activitypub-1.0.0-alpha13.pl.po          03-Nov-2022 15:46        3587
activitypub-1.0.0-alpha13.prs.po          03-Nov-2022 15:46        2646
activitypub-1.0.0-alpha13.ps.po          03-Nov-2022 15:46        1510
activitypub-1.0.0-alpha13.pt-br.po         03-Nov-2022 15:46        3559
activitypub-1.0.0-alpha13.pt-pt.po         03-Nov-2022 15:46        3083
activitypub-1.0.0-alpha13.pt.po          03-Nov-2022 15:46        2463
activitypub-1.0.0-alpha13.rhg.po          03-Nov-2022 15:46        1500
activitypub-1.0.0-alpha13.rm-rumgr.po       03-Nov-2022 15:46        1763
activitypub-1.0.0-alpha13.ro.po          03-Nov-2022 15:46        3038
activitypub-1.0.0-alpha13.ru.po          03-Nov-2022 15:46        4672
activitypub-1.0.0-alpha13.rw.po          03-Nov-2022 15:46         505
activitypub-1.0.0-alpha13.sco.po          03-Nov-2022 15:46         491
activitypub-1.0.0-alpha13.se.po          03-Nov-2022 15:46         906
activitypub-1.0.0-alpha13.si.po          03-Nov-2022 15:46        1173
activitypub-1.0.0-alpha13.sk.po          03-Nov-2022 15:46        2835
activitypub-1.0.0-alpha13.sl.po          03-Nov-2022 15:46        1443
activitypub-1.0.0-alpha13.sq.po          03-Nov-2022 15:46        1363
activitypub-1.0.0-alpha13.sr.po          03-Nov-2022 15:46        1680
activitypub-1.0.0-alpha13.sv.po          03-Nov-2022 15:46        3106
activitypub-1.0.0-alpha13.ta-lk.po         03-Nov-2022 15:46        1353
activitypub-1.0.0-alpha13.ta.po          03-Nov-2022 15:46        3055
activitypub-1.0.0-alpha13.te.po          03-Nov-2022 15:46        1943
activitypub-1.0.0-alpha13.test.po         03-Nov-2022 15:46         600
activitypub-1.0.0-alpha13.th.po          03-Nov-2022 15:46        2560
activitypub-1.0.0-alpha13.tr.po          03-Nov-2022 15:46        2880
activitypub-1.0.0-alpha13.tyv.po          03-Nov-2022 15:46        1198
activitypub-1.0.0-alpha13.ug.po          03-Nov-2022 15:46        1904
activitypub-1.0.0-alpha13.uk.po          03-Nov-2022 15:46        4726
activitypub-1.0.0-alpha13.ur.po          03-Nov-2022 15:46        1399
activitypub-1.0.0-alpha13.vi.po          03-Nov-2022 15:46        2561
activitypub-1.0.0-alpha13.xx-lolspeak.po      03-Nov-2022 15:46         706
activitypub-1.0.0-alpha13.zh-hans.po        03-Nov-2022 15:46        3208
activitypub-1.0.0-alpha13.zh-hant.po        03-Nov-2022 15:46        2867
activitypub-1.0.0-alpha14.af.po          15-Nov-2022 16:46        1652
activitypub-1.0.0-alpha14.am.po          15-Nov-2022 16:46        1329
activitypub-1.0.0-alpha14.ar.po          15-Nov-2022 16:46        3339
activitypub-1.0.0-alpha14.ast.po          15-Nov-2022 16:46        1420
activitypub-1.0.0-alpha14.az.po          15-Nov-2022 16:46         744
activitypub-1.0.0-alpha14.be.po          15-Nov-2022 16:46        2954
activitypub-1.0.0-alpha14.bg.po          15-Nov-2022 16:46        2062
activitypub-1.0.0-alpha14.bn.po          15-Nov-2022 16:46        1645
activitypub-1.0.0-alpha14.bo.po          15-Nov-2022 16:46        3105
activitypub-1.0.0-alpha14.br.po          15-Nov-2022 16:46         936
activitypub-1.0.0-alpha14.bs.po          15-Nov-2022 16:46        1563
activitypub-1.0.0-alpha14.ca.po          15-Nov-2022 16:46        3393
activitypub-1.0.0-alpha14.cs.po          15-Nov-2022 16:46        3165
activitypub-1.0.0-alpha14.cy.po          15-Nov-2022 16:46        1772
activitypub-1.0.0-alpha14.da.po          15-Nov-2022 16:46        3612
activitypub-1.0.0-alpha14.de.po          15-Nov-2022 16:46        4713
activitypub-1.0.0-alpha14.dz.po          15-Nov-2022 16:46        1720
activitypub-1.0.0-alpha14.el.po          15-Nov-2022 16:46        3691
activitypub-1.0.0-alpha14.en-gb.po         15-Nov-2022 16:46        1498
activitypub-1.0.0-alpha14.eo.po          15-Nov-2022 16:46        1660
activitypub-1.0.0-alpha14.es.po          15-Nov-2022 16:46        3909
activitypub-1.0.0-alpha14.et.po          15-Nov-2022 16:46        3241
activitypub-1.0.0-alpha14.eu.po          15-Nov-2022 16:46        2490
activitypub-1.0.0-alpha14.fa.po          15-Nov-2022 16:46        3419
activitypub-1.0.0-alpha14.fi.po          15-Nov-2022 16:46        3321
activitypub-1.0.0-alpha14.fil.po          15-Nov-2022 16:46        1384
activitypub-1.0.0-alpha14.fo.po          15-Nov-2022 16:46        1477
activitypub-1.0.0-alpha14.fr.po          15-Nov-2022 16:46        4205
activitypub-1.0.0-alpha14.fy.po          15-Nov-2022 16:46         876
activitypub-1.0.0-alpha14.ga.po          15-Nov-2022 16:46         799
activitypub-1.0.0-alpha14.gd.po          15-Nov-2022 16:46        1682
activitypub-1.0.0-alpha14.gl.po          15-Nov-2022 16:46        2797
activitypub-1.0.0-alpha14.gsw-berne.po       15-Nov-2022 16:46         665
activitypub-1.0.0-alpha14.gu.po          15-Nov-2022 16:46        1888
activitypub-1.0.0-alpha14.he.po          15-Nov-2022 16:46        2897
activitypub-1.0.0-alpha14.hi.po          15-Nov-2022 16:46        3024
activitypub-1.0.0-alpha14.hr.po          15-Nov-2022 16:46        2389
activitypub-1.0.0-alpha14.ht.po          15-Nov-2022 16:46        1201
activitypub-1.0.0-alpha14.hu.po          15-Nov-2022 16:46        4234
activitypub-1.0.0-alpha14.hy.po          15-Nov-2022 16:46        2056
activitypub-1.0.0-alpha14.id.po          15-Nov-2022 16:46        3022
activitypub-1.0.0-alpha14.is.po          15-Nov-2022 16:46        1991
activitypub-1.0.0-alpha14.it.po          15-Nov-2022 16:46        3504
activitypub-1.0.0-alpha14.ja.po          15-Nov-2022 16:46        3555
activitypub-1.0.0-alpha14.jv.po          15-Nov-2022 16:46        2033
activitypub-1.0.0-alpha14.ka.po          15-Nov-2022 16:46        2077
activitypub-1.0.0-alpha14.kk.po          15-Nov-2022 16:46        1641
activitypub-1.0.0-alpha14.km.po          15-Nov-2022 16:46        2456
activitypub-1.0.0-alpha14.kn.po          15-Nov-2022 16:46        2634
activitypub-1.0.0-alpha14.ko.po          15-Nov-2022 16:46        3220
activitypub-1.0.0-alpha14.ku.po          15-Nov-2022 16:46        2168
activitypub-1.0.0-alpha14.ky.po          15-Nov-2022 16:46         761
activitypub-1.0.0-alpha14.lo.po          15-Nov-2022 16:46         692
activitypub-1.0.0-alpha14.lt.po          15-Nov-2022 16:46        2601
activitypub-1.0.0-alpha14.lv.po          15-Nov-2022 16:46        2561
activitypub-1.0.0-alpha14.mg.po          15-Nov-2022 16:46         881
activitypub-1.0.0-alpha14.mk.po          15-Nov-2022 16:46         736
activitypub-1.0.0-alpha14.ml.po          15-Nov-2022 16:46        1776
activitypub-1.0.0-alpha14.mn.po          15-Nov-2022 16:46        1823
activitypub-1.0.0-alpha14.mr.po          15-Nov-2022 16:46        2214
activitypub-1.0.0-alpha14.ms.po          15-Nov-2022 16:46        2221
activitypub-1.0.0-alpha14.my.po          15-Nov-2022 16:46        2176
activitypub-1.0.0-alpha14.nb.po          15-Nov-2022 16:46        3339
activitypub-1.0.0-alpha14.ne.po          15-Nov-2022 16:46        2111
activitypub-1.0.0-alpha14.nl.po          15-Nov-2022 16:46        3999
activitypub-1.0.0-alpha14.nn.po          15-Nov-2022 16:46        1646
activitypub-1.0.0-alpha14.oc.po          15-Nov-2022 16:46        2446
activitypub-1.0.0-alpha14.or.po          15-Nov-2022 16:46        1163
activitypub-1.0.0-alpha14.os.po          15-Nov-2022 16:46        1262
activitypub-1.0.0-alpha14.pa.po          15-Nov-2022 16:46        1219
activitypub-1.0.0-alpha14.pl.po          15-Nov-2022 16:46        3941
activitypub-1.0.0-alpha14.prs.po          15-Nov-2022 16:46        2820
activitypub-1.0.0-alpha14.ps.po          15-Nov-2022 16:46        1618
activitypub-1.0.0-alpha14.pt-br.po         15-Nov-2022 16:46        3920
activitypub-1.0.0-alpha14.pt-pt.po         15-Nov-2022 16:46        3452
activitypub-1.0.0-alpha14.pt.po          15-Nov-2022 16:46        2667
activitypub-1.0.0-alpha14.rhg.po          15-Nov-2022 16:46        1583
activitypub-1.0.0-alpha14.rm-rumgr.po       15-Nov-2022 16:46        1842
activitypub-1.0.0-alpha14.ro.po          15-Nov-2022 16:46        3289
activitypub-1.0.0-alpha14.ru.po          15-Nov-2022 16:46        5168
activitypub-1.0.0-alpha14.rw.po          15-Nov-2022 16:46         505
activitypub-1.0.0-alpha14.sco.po          15-Nov-2022 16:46         520
activitypub-1.0.0-alpha14.se.po          15-Nov-2022 16:46         934
activitypub-1.0.0-alpha14.si.po          15-Nov-2022 16:46        1296
activitypub-1.0.0-alpha14.sk.po          15-Nov-2022 16:46        3186
activitypub-1.0.0-alpha14.sl.po          15-Nov-2022 16:46        1542
activitypub-1.0.0-alpha14.sq.po          15-Nov-2022 16:46        1395
activitypub-1.0.0-alpha14.sr.po          15-Nov-2022 16:46        1774
activitypub-1.0.0-alpha14.sv.po          15-Nov-2022 16:46        3450
activitypub-1.0.0-alpha14.ta-lk.po         15-Nov-2022 16:46        1393
activitypub-1.0.0-alpha14.ta.po          15-Nov-2022 16:46        3311
activitypub-1.0.0-alpha14.te.po          15-Nov-2022 16:46        2283
activitypub-1.0.0-alpha14.test.po         15-Nov-2022 16:46         678
activitypub-1.0.0-alpha14.th.po          15-Nov-2022 16:46        2856
activitypub-1.0.0-alpha14.tr.po          15-Nov-2022 16:46        3207
activitypub-1.0.0-alpha14.tyv.po          15-Nov-2022 16:46        1237
activitypub-1.0.0-alpha14.ug.po          15-Nov-2022 16:46        2039
activitypub-1.0.0-alpha14.uk.po          15-Nov-2022 16:46        5186
activitypub-1.0.0-alpha14.ur.po          15-Nov-2022 16:46        1564
activitypub-1.0.0-alpha14.vi.po          15-Nov-2022 16:46        2922
activitypub-1.0.0-alpha14.xx-lolspeak.po      15-Nov-2022 16:46         706
activitypub-1.0.0-alpha14.zh-hans.po        15-Nov-2022 16:46        3532
activitypub-1.0.0-alpha14.zh-hant.po        15-Nov-2022 16:46        3155
activitypub-1.0.0-alpha15.af.po          20-Nov-2022 21:44        1652
activitypub-1.0.0-alpha15.am.po          20-Nov-2022 21:44        1329
activitypub-1.0.0-alpha15.ar.po          20-Nov-2022 21:44        3339
activitypub-1.0.0-alpha15.ast.po          20-Nov-2022 21:44        1420
activitypub-1.0.0-alpha15.az.po          20-Nov-2022 21:44         744
activitypub-1.0.0-alpha15.be.po          20-Nov-2022 21:44        2954
activitypub-1.0.0-alpha15.bg.po          20-Nov-2022 21:44        2126
activitypub-1.0.0-alpha15.bn.po          20-Nov-2022 21:44        1645
activitypub-1.0.0-alpha15.bo.po          20-Nov-2022 21:44        3105
activitypub-1.0.0-alpha15.br.po          20-Nov-2022 21:44         936
activitypub-1.0.0-alpha15.bs.po          20-Nov-2022 21:44        1563
activitypub-1.0.0-alpha15.ca.po          20-Nov-2022 21:44        3442
activitypub-1.0.0-alpha15.cs.po          20-Nov-2022 21:44        3212
activitypub-1.0.0-alpha15.cy.po          20-Nov-2022 21:44        1772
activitypub-1.0.0-alpha15.da.po          20-Nov-2022 21:44        3656
activitypub-1.0.0-alpha15.de.po          20-Nov-2022 21:44        4844
activitypub-1.0.0-alpha15.dz.po          20-Nov-2022 21:44        1720
activitypub-1.0.0-alpha15.el.po          20-Nov-2022 21:44        3759
activitypub-1.0.0-alpha15.en-gb.po         20-Nov-2022 21:44        1498
activitypub-1.0.0-alpha15.eo.po          20-Nov-2022 21:44        1660
activitypub-1.0.0-alpha15.es.po          20-Nov-2022 21:44        3958
activitypub-1.0.0-alpha15.et.po          20-Nov-2022 21:44        3241
activitypub-1.0.0-alpha15.eu.po          20-Nov-2022 21:44        2490
activitypub-1.0.0-alpha15.fa.po          20-Nov-2022 21:44        3469
activitypub-1.0.0-alpha15.fi.po          20-Nov-2022 21:44        3321
activitypub-1.0.0-alpha15.fil.po          20-Nov-2022 21:44        1384
activitypub-1.0.0-alpha15.fo.po          20-Nov-2022 21:44        1477
activitypub-1.0.0-alpha15.fr.po          20-Nov-2022 21:44        4256
activitypub-1.0.0-alpha15.fy.po          20-Nov-2022 21:44         876
activitypub-1.0.0-alpha15.ga.po          20-Nov-2022 21:44         799
activitypub-1.0.0-alpha15.gd.po          20-Nov-2022 21:44        1682
activitypub-1.0.0-alpha15.gl.po          20-Nov-2022 21:44        2844
activitypub-1.0.0-alpha15.gsw-berne.po       20-Nov-2022 21:44         665
activitypub-1.0.0-alpha15.gu.po          20-Nov-2022 21:44        1888
activitypub-1.0.0-alpha15.he.po          20-Nov-2022 21:44        2951
activitypub-1.0.0-alpha15.hi.po          20-Nov-2022 21:44        3024
activitypub-1.0.0-alpha15.hr.po          20-Nov-2022 21:44        2437
activitypub-1.0.0-alpha15.ht.po          20-Nov-2022 21:44        1201
activitypub-1.0.0-alpha15.hu.po          20-Nov-2022 21:44        4284
activitypub-1.0.0-alpha15.hy.po          20-Nov-2022 21:44        2056
activitypub-1.0.0-alpha15.id.po          20-Nov-2022 21:44        3022
activitypub-1.0.0-alpha15.is.po          20-Nov-2022 21:44        1991
activitypub-1.0.0-alpha15.it.po          20-Nov-2022 21:44        3504
activitypub-1.0.0-alpha15.ja.po          20-Nov-2022 21:44        3612
activitypub-1.0.0-alpha15.jv.po          20-Nov-2022 21:44        2033
activitypub-1.0.0-alpha15.ka.po          20-Nov-2022 21:44        2077
activitypub-1.0.0-alpha15.kk.po          20-Nov-2022 21:44        1641
activitypub-1.0.0-alpha15.km.po          20-Nov-2022 21:44        2456
activitypub-1.0.0-alpha15.kn.po          20-Nov-2022 21:44        2725
activitypub-1.0.0-alpha15.ko.po          20-Nov-2022 21:44        3220
activitypub-1.0.0-alpha15.ku.po          20-Nov-2022 21:44        2168
activitypub-1.0.0-alpha15.ky.po          20-Nov-2022 21:44         761
activitypub-1.0.0-alpha15.lo.po          20-Nov-2022 21:44         692
activitypub-1.0.0-alpha15.lt.po          20-Nov-2022 21:44        2653
activitypub-1.0.0-alpha15.lv.po          20-Nov-2022 21:44        2561
activitypub-1.0.0-alpha15.mg.po          20-Nov-2022 21:44         881
activitypub-1.0.0-alpha15.mk.po          20-Nov-2022 21:44         736
activitypub-1.0.0-alpha15.ml.po          20-Nov-2022 21:44        1776
activitypub-1.0.0-alpha15.mn.po          20-Nov-2022 21:44        1823
activitypub-1.0.0-alpha15.mr.po          20-Nov-2022 21:44        2214
activitypub-1.0.0-alpha15.ms.po          20-Nov-2022 21:44        2221
activitypub-1.0.0-alpha15.my.po          20-Nov-2022 21:44        2176
activitypub-1.0.0-alpha15.nb.po          20-Nov-2022 21:44        3385
activitypub-1.0.0-alpha15.ne.po          20-Nov-2022 21:44        2111
activitypub-1.0.0-alpha15.nl.po          20-Nov-2022 21:44        4080
activitypub-1.0.0-alpha15.nn.po          20-Nov-2022 21:44        1646
activitypub-1.0.0-alpha15.oc.po          20-Nov-2022 21:44        2446
activitypub-1.0.0-alpha15.or.po          20-Nov-2022 21:44        1163
activitypub-1.0.0-alpha15.os.po          20-Nov-2022 21:44        1262
activitypub-1.0.0-alpha15.pa.po          20-Nov-2022 21:44        1219
activitypub-1.0.0-alpha15.pl.po          20-Nov-2022 21:44        4024
activitypub-1.0.0-alpha15.prs.po          20-Nov-2022 21:44        2820
activitypub-1.0.0-alpha15.ps.po          20-Nov-2022 21:44        1618
activitypub-1.0.0-alpha15.pt-br.po         20-Nov-2022 21:44        3968
activitypub-1.0.0-alpha15.pt-pt.po         20-Nov-2022 21:44        3452
activitypub-1.0.0-alpha15.pt.po          20-Nov-2022 21:44        2667
activitypub-1.0.0-alpha15.rhg.po          20-Nov-2022 21:44        1583
activitypub-1.0.0-alpha15.rm-rumgr.po       20-Nov-2022 21:44        1842
activitypub-1.0.0-alpha15.ro.po          20-Nov-2022 21:44        3338
activitypub-1.0.0-alpha15.ru.po          20-Nov-2022 21:44        5234
activitypub-1.0.0-alpha15.rw.po          20-Nov-2022 21:44         505
activitypub-1.0.0-alpha15.sco.po          20-Nov-2022 21:44         520
activitypub-1.0.0-alpha15.se.po          20-Nov-2022 21:44         934
activitypub-1.0.0-alpha15.si.po          20-Nov-2022 21:44        1296
activitypub-1.0.0-alpha15.sk.po          20-Nov-2022 21:44        3238
activitypub-1.0.0-alpha15.sl.po          20-Nov-2022 21:44        1542
activitypub-1.0.0-alpha15.sq.po          20-Nov-2022 21:44        1395
activitypub-1.0.0-alpha15.sr.po          20-Nov-2022 21:44        1774
activitypub-1.0.0-alpha15.sv.po          20-Nov-2022 21:44        3500
activitypub-1.0.0-alpha15.ta-lk.po         20-Nov-2022 21:44        1393
activitypub-1.0.0-alpha15.ta.po          20-Nov-2022 21:44        3311
activitypub-1.0.0-alpha15.te.po          20-Nov-2022 21:44        2283
activitypub-1.0.0-alpha15.test.po         20-Nov-2022 21:44         678
activitypub-1.0.0-alpha15.th.po          20-Nov-2022 21:44        2856
activitypub-1.0.0-alpha15.tr.po          20-Nov-2022 21:44        3252
activitypub-1.0.0-alpha15.tyv.po          20-Nov-2022 21:44        1237
activitypub-1.0.0-alpha15.ug.po          20-Nov-2022 21:44        2078
activitypub-1.0.0-alpha15.uk.po          20-Nov-2022 21:44        5349
activitypub-1.0.0-alpha15.ur.po          20-Nov-2022 21:44        1564
activitypub-1.0.0-alpha15.vi.po          20-Nov-2022 21:44        3002
activitypub-1.0.0-alpha15.xx-lolspeak.po      20-Nov-2022 21:44         706
activitypub-1.0.0-alpha15.zh-hans.po        20-Nov-2022 21:44        3561
activitypub-1.0.0-alpha15.zh-hant.po        20-Nov-2022 21:44        3155
activitypub-1.0.0-alpha2.af.po           24-Oct-2020 15:46        1037
activitypub-1.0.0-alpha2.am.po           24-Oct-2020 15:46         979
activitypub-1.0.0-alpha2.ar.po           02-Feb-2021 23:36        1546
activitypub-1.0.0-alpha2.ast.po          24-Oct-2020 15:46        1080
activitypub-1.0.0-alpha2.az.po           24-Oct-2020 15:46         667
activitypub-1.0.0-alpha2.be.po           24-Oct-2020 15:46        1666
activitypub-1.0.0-alpha2.bg.po           24-Oct-2020 15:46        1266
activitypub-1.0.0-alpha2.bn.po           24-Oct-2020 15:46        1249
activitypub-1.0.0-alpha2.bo.po           24-Oct-2020 15:47        1657
activitypub-1.0.0-alpha2.br.po           24-Oct-2020 15:46         835
activitypub-1.0.0-alpha2.bs.po           24-Oct-2020 15:46        1145
activitypub-1.0.0-alpha2.ca.po           05-Jul-2021 18:38        1616
activitypub-1.0.0-alpha2.cs.po           24-Oct-2020 15:46        1594
activitypub-1.0.0-alpha2.cy.po           24-Oct-2020 15:47        1137
activitypub-1.0.0-alpha2.da.po           16-Dec-2020 04:18        1686
activitypub-1.0.0-alpha2.de.po           24-Oct-2020 15:46        3348
activitypub-1.0.0-alpha2.dz.po           24-Oct-2020 15:46        1236
activitypub-1.0.0-alpha2.el.po           24-Oct-2020 15:46        1721
activitypub-1.0.0-alpha2.en-gb.po         24-Oct-2020 15:46        1042
activitypub-1.0.0-alpha2.eo.po           24-Oct-2020 15:46        1015
activitypub-1.0.0-alpha2.es.po           24-Oct-2020 15:47        2823
activitypub-1.0.0-alpha2.et.po           24-Oct-2020 15:46        1514
activitypub-1.0.0-alpha2.eu.po           24-Oct-2020 15:46        1236
activitypub-1.0.0-alpha2.fa.po           24-Oct-2020 15:47        1668
activitypub-1.0.0-alpha2.fi.po           24-Oct-2020 15:46        1547
activitypub-1.0.0-alpha2.fil.po          24-Oct-2020 15:46         949
activitypub-1.0.0-alpha2.fo.po           24-Oct-2020 15:46        1035
activitypub-1.0.0-alpha2.fr.po           16-Dec-2021 19:31        2833
activitypub-1.0.0-alpha2.fy.po           24-Oct-2020 15:46         687
activitypub-1.0.0-alpha2.ga.po           24-Oct-2020 15:46         641
activitypub-1.0.0-alpha2.gd.po           24-Oct-2020 15:47        1223
activitypub-1.0.0-alpha2.gl.po           27-Oct-2022 09:47        1369
activitypub-1.0.0-alpha2.gsw-berne.po       24-Oct-2020 15:47         600
activitypub-1.0.0-alpha2.gu.po           20-Sep-2022 15:29        1187
activitypub-1.0.0-alpha2.he.po           24-Oct-2020 15:46        1458
activitypub-1.0.0-alpha2.hi.po           24-Oct-2020 15:46        1694
activitypub-1.0.0-alpha2.hr.po           24-Oct-2020 15:46        1304
activitypub-1.0.0-alpha2.ht.po           16-Jun-2022 13:49         729
activitypub-1.0.0-alpha2.hu.po           24-Oct-2020 15:46        3027
activitypub-1.0.0-alpha2.hy.po           10-Nov-2022 19:13        1438
activitypub-1.0.0-alpha2.id.po           24-Oct-2020 15:46        1353
activitypub-1.0.0-alpha2.is.po           05-Aug-2021 14:11        1201
activitypub-1.0.0-alpha2.it.po           08-Jun-2022 23:06        1652
activitypub-1.0.0-alpha2.ja.po           16-Jun-2021 02:43        2540
activitypub-1.0.0-alpha2.jv.po           24-Oct-2020 15:46        1189
activitypub-1.0.0-alpha2.ka.po           24-Oct-2020 15:46        1357
activitypub-1.0.0-alpha2.kk.po           24-Oct-2020 15:46        1102
activitypub-1.0.0-alpha2.km.po           24-Oct-2020 15:46        1494
activitypub-1.0.0-alpha2.kn.po           24-Oct-2020 15:46        1764
activitypub-1.0.0-alpha2.ko.po           14-May-2022 17:23        2356
activitypub-1.0.0-alpha2.ku.po           24-Oct-2020 15:46        1279
activitypub-1.0.0-alpha2.ky.po           24-Oct-2020 15:46         686
activitypub-1.0.0-alpha2.lo.po           24-Oct-2020 15:46         553
activitypub-1.0.0-alpha2.lt.po           24-Oct-2020 15:46        1384
activitypub-1.0.0-alpha2.lv.po           24-Oct-2020 15:46        1335
activitypub-1.0.0-alpha2.mg.po           03-Aug-2022 15:04         664
activitypub-1.0.0-alpha2.mk.po           24-Oct-2020 15:46         545
activitypub-1.0.0-alpha2.ml.po           24-Oct-2020 15:47        1330
activitypub-1.0.0-alpha2.mn.po           24-Oct-2020 15:47        1142
activitypub-1.0.0-alpha2.mr.po           24-Oct-2020 15:47        1330
activitypub-1.0.0-alpha2.ms.po           24-Oct-2020 15:46        1271
activitypub-1.0.0-alpha2.my.po           24-Oct-2020 15:46        1369
activitypub-1.0.0-alpha2.nb.po           24-Oct-2020 15:47        2412
activitypub-1.0.0-alpha2.ne.po           24-Oct-2020 15:47        1448
activitypub-1.0.0-alpha2.nl.po           31-Mar-2021 15:38        2754
activitypub-1.0.0-alpha2.nn.po           24-Oct-2020 15:47        1066
activitypub-1.0.0-alpha2.oc.po           24-Oct-2020 15:47        1464
activitypub-1.0.0-alpha2.or.po           24-Oct-2020 15:47         869
activitypub-1.0.0-alpha2.os.po           24-Oct-2020 15:47         982
activitypub-1.0.0-alpha2.pa.po           24-Oct-2020 15:47         885
activitypub-1.0.0-alpha2.pl.po           24-Oct-2020 15:47        2769
activitypub-1.0.0-alpha2.prs.po          06-Oct-2021 23:24        1531
activitypub-1.0.0-alpha2.ps.po           24-Oct-2020 15:47        1063
activitypub-1.0.0-alpha2.pt-br.po         23-Sep-2022 18:05        2713
activitypub-1.0.0-alpha2.pt-pt.po         24-Oct-2020 15:47        1662
activitypub-1.0.0-alpha2.pt.po           24-Oct-2020 15:47        1429
activitypub-1.0.0-alpha2.rhg.po          24-Oct-2020 15:47        1106
activitypub-1.0.0-alpha2.rm-rumgr.po        24-Oct-2020 15:47        1076
activitypub-1.0.0-alpha2.ro.po           24-Oct-2020 15:47        2420
activitypub-1.0.0-alpha2.ru.po           24-Oct-2020 15:47        3453
activitypub-1.0.0-alpha2.rw.po           24-Oct-2020 15:46         503
activitypub-1.0.0-alpha2.sco.po          24-Oct-2020 15:47         462
activitypub-1.0.0-alpha2.se.po           24-Oct-2020 15:47         818
activitypub-1.0.0-alpha2.si.po           24-Oct-2020 15:47         960
activitypub-1.0.0-alpha2.sk.po           08-Jan-2022 18:18        1572
activitypub-1.0.0-alpha2.sl.po           24-Oct-2020 15:47        1112
activitypub-1.0.0-alpha2.sq.po           24-Oct-2020 15:46         968
activitypub-1.0.0-alpha2.sr.po           11-Jan-2021 19:38        1164
activitypub-1.0.0-alpha2.sv.po           16-Jan-2021 16:59        1637
activitypub-1.0.0-alpha2.ta-lk.po         24-Oct-2020 15:47        1063
activitypub-1.0.0-alpha2.ta.po           24-Oct-2020 15:47        1764
activitypub-1.0.0-alpha2.te.po           24-Oct-2020 15:47        1216
activitypub-1.0.0-alpha2.test.po          24-Oct-2020 15:47         541
activitypub-1.0.0-alpha2.th.po           24-Oct-2020 15:47        1579
activitypub-1.0.0-alpha2.tr.po           24-Oct-2020 15:47        2365
activitypub-1.0.0-alpha2.tyv.po          24-Oct-2020 15:47         863
activitypub-1.0.0-alpha2.ug.po           24-Oct-2020 15:47        1179
activitypub-1.0.0-alpha2.uk.po           24-Oct-2020 15:47        3540
activitypub-1.0.0-alpha2.ur.po           08-Aug-2021 20:51         965
activitypub-1.0.0-alpha2.vi.po           24-Oct-2020 15:47        1576
activitypub-1.0.0-alpha2.xx-lolspeak.po      24-Oct-2020 15:46         636
activitypub-1.0.0-alpha2.zh-hans.po        24-Oct-2020 15:46        2482
activitypub-1.0.0-alpha2.zh-hant.po        24-Oct-2020 15:46        1469
activitypub-1.0.0-alpha3.af.po           31-Oct-2020 11:46        1200
activitypub-1.0.0-alpha3.am.po           31-Oct-2020 11:46        1069
activitypub-1.0.0-alpha3.ar.po           02-Feb-2021 21:29        1725
activitypub-1.0.0-alpha3.ast.po          31-Oct-2020 11:46        1192
activitypub-1.0.0-alpha3.az.po           31-Oct-2020 11:46         706
activitypub-1.0.0-alpha3.be.po           31-Oct-2020 11:46        1856
activitypub-1.0.0-alpha3.bg.po           31-Oct-2020 11:46        1382
activitypub-1.0.0-alpha3.bn.po           31-Oct-2020 11:46        1361
activitypub-1.0.0-alpha3.bo.po           31-Oct-2020 11:48        1882
activitypub-1.0.0-alpha3.br.po           31-Oct-2020 11:46         835
activitypub-1.0.0-alpha3.bs.po           31-Oct-2020 11:46        1237
activitypub-1.0.0-alpha3.ca.po           05-Jul-2021 18:38        1856
activitypub-1.0.0-alpha3.cs.po           31-Oct-2020 11:46        1747
activitypub-1.0.0-alpha3.cy.po           31-Oct-2020 11:48        1287
activitypub-1.0.0-alpha3.da.po           16-Dec-2020 02:48        2025
activitypub-1.0.0-alpha3.de.po           31-Oct-2020 11:46        3778
activitypub-1.0.0-alpha3.dz.po           31-Oct-2020 11:46        1416
activitypub-1.0.0-alpha3.el.po           31-Oct-2020 11:46        1911
activitypub-1.0.0-alpha3.en-gb.po         31-Oct-2020 11:46        1143
activitypub-1.0.0-alpha3.eo.po           31-Oct-2020 11:46        1212
activitypub-1.0.0-alpha3.es.po           31-Oct-2020 11:47        3123
activitypub-1.0.0-alpha3.et.po           31-Oct-2020 11:46        1729
activitypub-1.0.0-alpha3.eu.po           31-Oct-2020 11:46        1433
activitypub-1.0.0-alpha3.fa.po           31-Oct-2020 11:47        1931
activitypub-1.0.0-alpha3.fi.po           31-Oct-2020 11:46        1721
activitypub-1.0.0-alpha3.fil.po          31-Oct-2020 11:46        1078
activitypub-1.0.0-alpha3.fo.po           31-Oct-2020 11:46        1194
activitypub-1.0.0-alpha3.fr.po           16-Dec-2021 17:16        3258
activitypub-1.0.0-alpha3.fy.po           31-Oct-2020 11:46         813
activitypub-1.0.0-alpha3.ga.po           31-Oct-2020 11:47         692
activitypub-1.0.0-alpha3.gd.po           31-Oct-2020 11:47        1337
activitypub-1.0.0-alpha3.gl.po           27-Oct-2022 08:59        1532
activitypub-1.0.0-alpha3.gsw-berne.po       31-Oct-2020 11:47         600
activitypub-1.0.0-alpha3.gu.po           20-Sep-2022 13:59        1307
activitypub-1.0.0-alpha3.he.po           31-Oct-2020 11:46        1707
activitypub-1.0.0-alpha3.hi.po           31-Oct-2020 11:46        1922
activitypub-1.0.0-alpha3.hr.po           31-Oct-2020 11:46        1465
activitypub-1.0.0-alpha3.ht.po           16-Jun-2022 13:16         756
activitypub-1.0.0-alpha3.hu.po           31-Oct-2020 11:46        3430
activitypub-1.0.0-alpha3.hy.po           10-Nov-2022 19:06        1656
activitypub-1.0.0-alpha3.id.po           31-Oct-2020 11:46        1511
activitypub-1.0.0-alpha3.is.po           05-Aug-2021 13:35        1321
activitypub-1.0.0-alpha3.it.po           08-Jun-2022 23:02        1912
activitypub-1.0.0-alpha3.ja.po           16-Jun-2021 02:58        2782
activitypub-1.0.0-alpha3.jv.po           31-Oct-2020 11:47        1308
activitypub-1.0.0-alpha3.ka.po           31-Oct-2020 11:46        1483
activitypub-1.0.0-alpha3.kk.po           31-Oct-2020 11:47        1295
activitypub-1.0.0-alpha3.km.po           31-Oct-2020 11:47        1674
activitypub-1.0.0-alpha3.kn.po           31-Oct-2020 11:47        1882
activitypub-1.0.0-alpha3.ko.po           31-Oct-2020 11:47        2577
activitypub-1.0.0-alpha3.ku.po           31-Oct-2020 11:47        1417
activitypub-1.0.0-alpha3.ky.po           31-Oct-2020 11:47         724
activitypub-1.0.0-alpha3.lo.po           31-Oct-2020 11:47         600
activitypub-1.0.0-alpha3.lt.po           31-Oct-2020 11:47        1542
activitypub-1.0.0-alpha3.lv.po           31-Oct-2020 11:47        1555
activitypub-1.0.0-alpha3.mg.po           03-Aug-2022 14:25         775
activitypub-1.0.0-alpha3.mk.po           31-Oct-2020 11:47         628
activitypub-1.0.0-alpha3.ml.po           31-Oct-2020 11:47        1541
activitypub-1.0.0-alpha3.mn.po           31-Oct-2020 11:47        1315
activitypub-1.0.0-alpha3.mr.po           31-Oct-2020 11:47        1608
activitypub-1.0.0-alpha3.ms.po           31-Oct-2020 11:46        1386
activitypub-1.0.0-alpha3.my.po           31-Oct-2020 11:46        1510
activitypub-1.0.0-alpha3.nb.po           31-Oct-2020 11:47        2645
activitypub-1.0.0-alpha3.ne.po           31-Oct-2020 11:47        1746
activitypub-1.0.0-alpha3.nl.po           31-Mar-2021 12:31        3104
activitypub-1.0.0-alpha3.nn.po           31-Oct-2020 11:47        1194
activitypub-1.0.0-alpha3.oc.po           31-Oct-2020 11:47        1645
activitypub-1.0.0-alpha3.or.po           31-Oct-2020 11:47         929
activitypub-1.0.0-alpha3.os.po           31-Oct-2020 11:47        1068
activitypub-1.0.0-alpha3.pa.po           31-Oct-2020 11:47        1003
activitypub-1.0.0-alpha3.pl.po           31-Oct-2020 11:47        3050
activitypub-1.0.0-alpha3.prs.po          06-Oct-2021 22:08        1710
activitypub-1.0.0-alpha3.ps.po           31-Oct-2020 11:47        1239
activitypub-1.0.0-alpha3.pt-br.po         23-Sep-2022 21:43        3045
activitypub-1.0.0-alpha3.pt-pt.po         31-Oct-2020 11:47        1908
activitypub-1.0.0-alpha3.pt.po           31-Oct-2020 11:47        1589
activitypub-1.0.0-alpha3.rhg.po          31-Oct-2020 11:47        1272
activitypub-1.0.0-alpha3.rm-rumgr.po        31-Oct-2020 11:47        1167
activitypub-1.0.0-alpha3.ro.po           31-Oct-2020 11:47        2642
activitypub-1.0.0-alpha3.ru.po           04-Jun-2021 15:50        4006
activitypub-1.0.0-alpha3.rw.po           31-Oct-2020 11:47         503
activitypub-1.0.0-alpha3.sco.po          31-Oct-2020 11:47         462
activitypub-1.0.0-alpha3.se.po           31-Oct-2020 11:47         814
activitypub-1.0.0-alpha3.si.po           31-Oct-2020 11:47        1013
activitypub-1.0.0-alpha3.sk.po           08-Jan-2022 16:15        1738
activitypub-1.0.0-alpha3.sl.po           31-Oct-2020 11:47        1193
activitypub-1.0.0-alpha3.sq.po           31-Oct-2020 11:46        1129
activitypub-1.0.0-alpha3.sr.po           16-Jan-2021 19:19        1344
activitypub-1.0.0-alpha3.sv.po           16-Jan-2021 15:34        1793
activitypub-1.0.0-alpha3.ta-lk.po         31-Oct-2020 11:47        1158
activitypub-1.0.0-alpha3.ta.po           31-Oct-2020 11:47        1947
activitypub-1.0.0-alpha3.te.po           31-Oct-2020 11:47        1395
activitypub-1.0.0-alpha3.test.po          31-Oct-2020 11:47         534
activitypub-1.0.0-alpha3.th.po           31-Oct-2020 11:47        1730
activitypub-1.0.0-alpha3.tr.po           06-Jan-2021 15:34        2583
activitypub-1.0.0-alpha3.tyv.po          31-Oct-2020 11:48         970
activitypub-1.0.0-alpha3.ug.po           31-Oct-2020 11:48        1329
activitypub-1.0.0-alpha3.uk.po           31-Oct-2020 11:48        3989
activitypub-1.0.0-alpha3.ur.po           08-Aug-2021 20:10        1100
activitypub-1.0.0-alpha3.vi.po           31-Oct-2020 11:48        1739
activitypub-1.0.0-alpha3.xx-lolspeak.po      31-Oct-2020 11:47         636
activitypub-1.0.0-alpha3.zh-hans.po        31-Oct-2020 11:46        2769
activitypub-1.0.0-alpha3.zh-hant.po        31-Oct-2020 11:46        1698
activitypub-1.0.0-alpha4.af.po           11-Dec-2020 19:26        1200
activitypub-1.0.0-alpha4.am.po           11-Dec-2020 19:26        1069
activitypub-1.0.0-alpha4.ar.po           02-Feb-2021 21:36        1725
activitypub-1.0.0-alpha4.ast.po          11-Dec-2020 19:26        1192
activitypub-1.0.0-alpha4.az.po           11-Dec-2020 19:26         706
activitypub-1.0.0-alpha4.be.po           11-Dec-2020 19:26        1856
activitypub-1.0.0-alpha4.bg.po           11-Dec-2020 19:26        1386
activitypub-1.0.0-alpha4.bn.po           11-Dec-2020 19:26        1361
activitypub-1.0.0-alpha4.bo.po           11-Dec-2020 19:27        1882
activitypub-1.0.0-alpha4.br.po           11-Dec-2020 19:26         835
activitypub-1.0.0-alpha4.bs.po           11-Dec-2020 19:26        1237
activitypub-1.0.0-alpha4.ca.po           05-Jul-2021 18:24        1793
activitypub-1.0.0-alpha4.cs.po           11-Dec-2020 19:26        1798
activitypub-1.0.0-alpha4.cy.po           11-Dec-2020 19:27        1287
activitypub-1.0.0-alpha4.da.po           16-Dec-2020 01:49        2010
activitypub-1.0.0-alpha4.de.po           11-Dec-2020 19:26        3760
activitypub-1.0.0-alpha4.dz.po           11-Dec-2020 19:26        1416
activitypub-1.0.0-alpha4.el.po           11-Dec-2020 19:27        1985
activitypub-1.0.0-alpha4.en-gb.po         11-Dec-2020 19:26        1143
activitypub-1.0.0-alpha4.eo.po           11-Dec-2020 19:26        1212
activitypub-1.0.0-alpha4.es.po           11-Dec-2020 19:27        3141
activitypub-1.0.0-alpha4.et.po           11-Dec-2020 19:26        1771
activitypub-1.0.0-alpha4.eu.po           11-Dec-2020 19:26        1371
activitypub-1.0.0-alpha4.fa.po           11-Dec-2020 19:27        1854
activitypub-1.0.0-alpha4.fi.po           11-Dec-2020 19:26        1659
activitypub-1.0.0-alpha4.fil.po          11-Dec-2020 19:26        1078
activitypub-1.0.0-alpha4.fo.po           11-Dec-2020 19:26        1194
activitypub-1.0.0-alpha4.fr.po           16-Dec-2021 17:05        3238
activitypub-1.0.0-alpha4.fy.po           11-Dec-2020 19:26         813
activitypub-1.0.0-alpha4.ga.po           11-Dec-2020 19:27         692
activitypub-1.0.0-alpha4.gd.po           11-Dec-2020 19:27        1337
activitypub-1.0.0-alpha4.gl.po           27-Oct-2022 11:02        1532
activitypub-1.0.0-alpha4.gsw-berne.po       11-Dec-2020 19:27         600
activitypub-1.0.0-alpha4.gu.po           20-Sep-2022 15:32        1307
activitypub-1.0.0-alpha4.he.po           11-Dec-2020 19:27        1690
activitypub-1.0.0-alpha4.hi.po           11-Dec-2020 19:27        1922
activitypub-1.0.0-alpha4.hr.po           11-Dec-2020 19:26        1512
activitypub-1.0.0-alpha4.ht.po           16-Jun-2022 13:53         756
activitypub-1.0.0-alpha4.hu.po           11-Dec-2020 19:27        3379
activitypub-1.0.0-alpha4.hy.po           10-Nov-2022 16:52        1656
activitypub-1.0.0-alpha4.id.po           11-Dec-2020 19:27        1553
activitypub-1.0.0-alpha4.is.po           05-Aug-2021 13:35        1321
activitypub-1.0.0-alpha4.it.po           11-Dec-2020 19:27        1897
activitypub-1.0.0-alpha4.ja.po           11-Dec-2020 19:27        2756
activitypub-1.0.0-alpha4.jv.po           11-Dec-2020 19:27        1351
activitypub-1.0.0-alpha4.ka.po           11-Dec-2020 19:26        1483
activitypub-1.0.0-alpha4.kk.po           11-Dec-2020 19:27        1295
activitypub-1.0.0-alpha4.km.po           11-Dec-2020 19:27        1674
activitypub-1.0.0-alpha4.kn.po           11-Dec-2020 19:27        1824
activitypub-1.0.0-alpha4.ko.po           11-Dec-2020 19:27        2599
activitypub-1.0.0-alpha4.ku.po           11-Dec-2020 19:27        1417
activitypub-1.0.0-alpha4.ky.po           11-Dec-2020 19:27         724
activitypub-1.0.0-alpha4.lo.po           11-Dec-2020 19:27         600
activitypub-1.0.0-alpha4.lt.po           11-Dec-2020 19:27        1542
activitypub-1.0.0-alpha4.lv.po           11-Dec-2020 19:27        1541
activitypub-1.0.0-alpha4.mg.po           03-Aug-2022 16:06         775
activitypub-1.0.0-alpha4.mk.po           11-Dec-2020 19:27         628
activitypub-1.0.0-alpha4.ml.po           11-Dec-2020 19:27        1541
activitypub-1.0.0-alpha4.mn.po           11-Dec-2020 19:27        1315
activitypub-1.0.0-alpha4.mr.po           11-Dec-2020 19:27        1608
activitypub-1.0.0-alpha4.ms.po           11-Dec-2020 19:26        1386
activitypub-1.0.0-alpha4.my.po           11-Dec-2020 19:26        1510
activitypub-1.0.0-alpha4.nb.po           11-Dec-2020 19:27        2630
activitypub-1.0.0-alpha4.ne.po           11-Dec-2020 19:27        1746
activitypub-1.0.0-alpha4.nl.po           31-Mar-2021 15:50        3085
activitypub-1.0.0-alpha4.nn.po           11-Dec-2020 19:27        1194
activitypub-1.0.0-alpha4.oc.po           11-Dec-2020 19:27        1612
activitypub-1.0.0-alpha4.or.po           11-Dec-2020 19:27         929
activitypub-1.0.0-alpha4.os.po           11-Dec-2020 19:27        1068
activitypub-1.0.0-alpha4.pa.po           11-Dec-2020 19:27        1003
activitypub-1.0.0-alpha4.pl.po           11-Dec-2020 19:27        3072
activitypub-1.0.0-alpha4.prs.po          06-Oct-2021 21:56        1677
activitypub-1.0.0-alpha4.ps.po           11-Dec-2020 19:27        1239
activitypub-1.0.0-alpha4.pt-br.po         25-Jul-2021 21:58        3026
activitypub-1.0.0-alpha4.pt-pt.po         11-Dec-2020 19:27        1862
activitypub-1.0.0-alpha4.pt.po           11-Dec-2020 19:27        1589
activitypub-1.0.0-alpha4.rhg.po          11-Dec-2020 19:27        1272
activitypub-1.0.0-alpha4.rm-rumgr.po        11-Dec-2020 19:27        1167
activitypub-1.0.0-alpha4.ro.po           11-Dec-2020 19:27        2689
activitypub-1.0.0-alpha4.ru.po           04-Jun-2021 18:30        4029
activitypub-1.0.0-alpha4.rw.po           11-Dec-2020 19:27         503
activitypub-1.0.0-alpha4.sco.po          11-Dec-2020 19:27         462
activitypub-1.0.0-alpha4.se.po           11-Dec-2020 19:27         814
activitypub-1.0.0-alpha4.si.po           11-Dec-2020 19:27        1013
activitypub-1.0.0-alpha4.sk.po           08-Jan-2022 16:07        1706
activitypub-1.0.0-alpha4.sl.po           11-Dec-2020 19:27        1193
activitypub-1.0.0-alpha4.sq.po           11-Dec-2020 19:26        1129
activitypub-1.0.0-alpha4.sr.po           16-Jan-2021 19:22        1344
activitypub-1.0.0-alpha4.sv.po           16-Jan-2021 15:39        1803
activitypub-1.0.0-alpha4.ta-lk.po         11-Dec-2020 19:27        1158
activitypub-1.0.0-alpha4.ta.po           11-Dec-2020 19:27        1947
activitypub-1.0.0-alpha4.te.po           11-Dec-2020 19:27        1395
activitypub-1.0.0-alpha4.test.po          11-Dec-2020 19:27         534
activitypub-1.0.0-alpha4.th.po           11-Dec-2020 19:27        1765
activitypub-1.0.0-alpha4.tr.po           06-Jan-2021 15:38        2553
activitypub-1.0.0-alpha4.tyv.po          11-Dec-2020 19:27         970
activitypub-1.0.0-alpha4.ug.po           11-Dec-2020 19:27        1329
activitypub-1.0.0-alpha4.uk.po           11-Dec-2020 19:27        3977
activitypub-1.0.0-alpha4.ur.po           08-Aug-2021 20:14        1100
activitypub-1.0.0-alpha4.vi.po           11-Dec-2020 19:27        1699
activitypub-1.0.0-alpha4.xx-lolspeak.po      11-Dec-2020 19:27         636
activitypub-1.0.0-alpha4.zh-hans.po        11-Dec-2020 19:26        2766
activitypub-1.0.0-alpha4.zh-hant.po        11-Dec-2020 19:26        1715
activitypub-1.0.0-alpha5.af.po           12-Dec-2020 09:46        1200
activitypub-1.0.0-alpha5.am.po           12-Dec-2020 09:46        1069
activitypub-1.0.0-alpha5.ar.po           02-Feb-2021 21:12        1725
activitypub-1.0.0-alpha5.ast.po          12-Dec-2020 09:46        1192
activitypub-1.0.0-alpha5.az.po           12-Dec-2020 09:46         706
activitypub-1.0.0-alpha5.be.po           12-Dec-2020 09:46        1856
activitypub-1.0.0-alpha5.bg.po           12-Dec-2020 09:46        1386
activitypub-1.0.0-alpha5.bn.po           12-Dec-2020 09:46        1361
activitypub-1.0.0-alpha5.bo.po           12-Dec-2020 09:48        1882
activitypub-1.0.0-alpha5.br.po           12-Dec-2020 09:46         835
activitypub-1.0.0-alpha5.bs.po           12-Dec-2020 09:46        1237
activitypub-1.0.0-alpha5.ca.po           05-Jul-2021 18:24        1793
activitypub-1.0.0-alpha5.cs.po           12-Dec-2020 09:46        1798
activitypub-1.0.0-alpha5.cy.po           12-Dec-2020 09:48        1287
activitypub-1.0.0-alpha5.da.po           16-Dec-2020 00:55        2010
activitypub-1.0.0-alpha5.de.po           12-Dec-2020 09:46        3760
activitypub-1.0.0-alpha5.dz.po           12-Dec-2020 09:46        1416
activitypub-1.0.0-alpha5.el.po           12-Dec-2020 09:46        1985
activitypub-1.0.0-alpha5.en-gb.po         12-Dec-2020 09:46        1143
activitypub-1.0.0-alpha5.eo.po           12-Dec-2020 09:46        1212
activitypub-1.0.0-alpha5.es.po           12-Dec-2020 09:47        3141
activitypub-1.0.0-alpha5.et.po           12-Dec-2020 09:46        1771
activitypub-1.0.0-alpha5.eu.po           12-Dec-2020 09:46        1371
activitypub-1.0.0-alpha5.fa.po           12-Dec-2020 09:47        1854
activitypub-1.0.0-alpha5.fi.po           12-Dec-2020 09:46        1659
activitypub-1.0.0-alpha5.fil.po          12-Dec-2020 09:46        1078
activitypub-1.0.0-alpha5.fo.po           12-Dec-2020 09:46        1194
activitypub-1.0.0-alpha5.fr.po           16-Dec-2021 17:44        3238
activitypub-1.0.0-alpha5.fy.po           12-Dec-2020 09:46         813
activitypub-1.0.0-alpha5.ga.po           12-Dec-2020 09:47         692
activitypub-1.0.0-alpha5.gd.po           12-Dec-2020 09:47        1337
activitypub-1.0.0-alpha5.gl.po           27-Oct-2022 08:27        1532
activitypub-1.0.0-alpha5.gsw-berne.po       12-Dec-2020 09:47         600
activitypub-1.0.0-alpha5.gu.po           20-Sep-2022 13:15        1307
activitypub-1.0.0-alpha5.he.po           12-Dec-2020 09:46        1690
activitypub-1.0.0-alpha5.hi.po           12-Dec-2020 09:46        1922
activitypub-1.0.0-alpha5.hr.po           12-Dec-2020 09:46        1512
activitypub-1.0.0-alpha5.ht.po           16-Jun-2022 08:38         756
activitypub-1.0.0-alpha5.hu.po           12-Dec-2020 09:46        3379
activitypub-1.0.0-alpha5.hy.po           10-Nov-2022 18:02        1656
activitypub-1.0.0-alpha5.id.po           12-Dec-2020 09:47        1553
activitypub-1.0.0-alpha5.is.po           05-Aug-2021 13:35        1321
activitypub-1.0.0-alpha5.it.po           12-Dec-2020 09:47        1897
activitypub-1.0.0-alpha5.ja.po           12-Dec-2020 09:47        2756
activitypub-1.0.0-alpha5.jv.po           12-Dec-2020 09:47        1351
activitypub-1.0.0-alpha5.ka.po           12-Dec-2020 09:46        1483
activitypub-1.0.0-alpha5.kk.po           12-Dec-2020 09:47        1295
activitypub-1.0.0-alpha5.km.po           12-Dec-2020 09:47        1674
activitypub-1.0.0-alpha5.kn.po           12-Dec-2020 09:47        1824
activitypub-1.0.0-alpha5.ko.po           12-Dec-2020 09:47        2599
activitypub-1.0.0-alpha5.ku.po           12-Dec-2020 09:47        1417
activitypub-1.0.0-alpha5.ky.po           12-Dec-2020 09:47         724
activitypub-1.0.0-alpha5.lo.po           12-Dec-2020 09:47         600
activitypub-1.0.0-alpha5.lt.po           12-Dec-2020 09:47        1542
activitypub-1.0.0-alpha5.lv.po           12-Dec-2020 09:47        1541
activitypub-1.0.0-alpha5.mg.po           03-Aug-2022 13:55         775
activitypub-1.0.0-alpha5.mk.po           12-Dec-2020 09:47         628
activitypub-1.0.0-alpha5.ml.po           12-Dec-2020 09:47        1541
activitypub-1.0.0-alpha5.mn.po           12-Dec-2020 09:47        1315
activitypub-1.0.0-alpha5.mr.po           12-Dec-2020 09:47        1608
activitypub-1.0.0-alpha5.ms.po           12-Dec-2020 09:46        1386
activitypub-1.0.0-alpha5.my.po           12-Dec-2020 09:46        1510
activitypub-1.0.0-alpha5.nb.po           12-Dec-2020 09:47        2630
activitypub-1.0.0-alpha5.ne.po           12-Dec-2020 09:47        1746
activitypub-1.0.0-alpha5.nl.po           31-Mar-2021 12:31        3085
activitypub-1.0.0-alpha5.nn.po           12-Dec-2020 09:47        1194
activitypub-1.0.0-alpha5.oc.po           12-Dec-2020 09:47        1612
activitypub-1.0.0-alpha5.or.po           12-Dec-2020 09:47         929
activitypub-1.0.0-alpha5.os.po           12-Dec-2020 09:47        1068
activitypub-1.0.0-alpha5.pa.po           12-Dec-2020 09:47        1003
activitypub-1.0.0-alpha5.pl.po           12-Dec-2020 09:47        3072
activitypub-1.0.0-alpha5.prs.po          06-Oct-2021 22:48        1677
activitypub-1.0.0-alpha5.ps.po           12-Dec-2020 09:47        1239
activitypub-1.0.0-alpha5.pt-br.po         25-Jul-2021 21:58        3026
activitypub-1.0.0-alpha5.pt-pt.po         12-Dec-2020 09:47        1862
activitypub-1.0.0-alpha5.pt.po           12-Dec-2020 09:47        1589
activitypub-1.0.0-alpha5.rhg.po          12-Dec-2020 09:47        1272
activitypub-1.0.0-alpha5.rm-rumgr.po        12-Dec-2020 09:47        1167
activitypub-1.0.0-alpha5.ro.po           12-Dec-2020 09:47        2689
activitypub-1.0.0-alpha5.ru.po           04-Jun-2021 18:38        4029
activitypub-1.0.0-alpha5.rw.po           12-Dec-2020 09:47         503
activitypub-1.0.0-alpha5.sco.po          12-Dec-2020 09:47         462
activitypub-1.0.0-alpha5.se.po           12-Dec-2020 09:47         814
activitypub-1.0.0-alpha5.si.po           12-Dec-2020 09:47        1013
activitypub-1.0.0-alpha5.sk.po           08-Jan-2022 16:34        1706
activitypub-1.0.0-alpha5.sl.po           12-Dec-2020 09:47        1193
activitypub-1.0.0-alpha5.sq.po           12-Dec-2020 09:46        1129
activitypub-1.0.0-alpha5.sr.po           16-Jan-2021 18:58        1344
activitypub-1.0.0-alpha5.sv.po           16-Jan-2021 15:15        1803
activitypub-1.0.0-alpha5.ta-lk.po         12-Dec-2020 09:48        1158
activitypub-1.0.0-alpha5.ta.po           12-Dec-2020 09:48        1947
activitypub-1.0.0-alpha5.te.po           12-Dec-2020 09:48        1395
activitypub-1.0.0-alpha5.test.po          12-Dec-2020 09:48         534
activitypub-1.0.0-alpha5.th.po           12-Dec-2020 09:48        1765
activitypub-1.0.0-alpha5.tr.po           06-Jan-2021 15:02        2553
activitypub-1.0.0-alpha5.tyv.po          12-Dec-2020 09:48         970
activitypub-1.0.0-alpha5.ug.po           12-Dec-2020 09:48        1329
activitypub-1.0.0-alpha5.uk.po           12-Dec-2020 09:48        3977
activitypub-1.0.0-alpha5.ur.po           08-Aug-2021 20:10        1100
activitypub-1.0.0-alpha5.vi.po           12-Dec-2020 09:48        1699
activitypub-1.0.0-alpha5.xx-lolspeak.po      12-Dec-2020 09:47         636
activitypub-1.0.0-alpha5.zh-hans.po        12-Dec-2020 09:46        2766
activitypub-1.0.0-alpha5.zh-hant.po        12-Dec-2020 09:46        1715
activitypub-1.0.0-alpha6.af.po           26-Dec-2020 20:46        1200
activitypub-1.0.0-alpha6.am.po           26-Dec-2020 20:46        1069
activitypub-1.0.0-alpha6.ar.po           02-Feb-2021 23:43        1763
activitypub-1.0.0-alpha6.ast.po          26-Dec-2020 20:46        1192
activitypub-1.0.0-alpha6.az.po           26-Dec-2020 20:46         706
activitypub-1.0.0-alpha6.be.po           26-Dec-2020 20:46        1898
activitypub-1.0.0-alpha6.bg.po           26-Dec-2020 20:46        1386
activitypub-1.0.0-alpha6.bn.po           26-Dec-2020 20:46        1361
activitypub-1.0.0-alpha6.bo.po           26-Dec-2020 20:46        1950
activitypub-1.0.0-alpha6.br.po           26-Dec-2020 20:46         835
activitypub-1.0.0-alpha6.bs.po           26-Dec-2020 20:46        1237
activitypub-1.0.0-alpha6.ca.po           05-Jul-2021 16:16        1826
activitypub-1.0.0-alpha6.cs.po           26-Dec-2020 20:46        1831
activitypub-1.0.0-alpha6.cy.po           26-Dec-2020 20:46        1323
activitypub-1.0.0-alpha6.da.po           26-Dec-2020 20:46        2044
activitypub-1.0.0-alpha6.de.po           26-Dec-2020 20:46        3793
activitypub-1.0.0-alpha6.dz.po           26-Dec-2020 20:46        1416
activitypub-1.0.0-alpha6.el.po           26-Dec-2020 20:46        2025
activitypub-1.0.0-alpha6.en-gb.po         26-Dec-2020 20:46        1176
activitypub-1.0.0-alpha6.eo.po           26-Dec-2020 20:46        1212
activitypub-1.0.0-alpha6.es.po           26-Dec-2020 20:46        3175
activitypub-1.0.0-alpha6.et.po           26-Dec-2020 20:46        1805
activitypub-1.0.0-alpha6.eu.po           26-Dec-2020 20:46        1409
activitypub-1.0.0-alpha6.fa.po           26-Dec-2020 20:46        1890
activitypub-1.0.0-alpha6.fi.po           26-Dec-2020 20:46        1694
activitypub-1.0.0-alpha6.fil.po          26-Dec-2020 20:46        1111
activitypub-1.0.0-alpha6.fo.po           26-Dec-2020 20:46        1231
activitypub-1.0.0-alpha6.fr.po           16-Dec-2021 20:48        3272
activitypub-1.0.0-alpha6.fy.po           26-Dec-2020 20:46         813
activitypub-1.0.0-alpha6.ga.po           26-Dec-2020 20:46         692
activitypub-1.0.0-alpha6.gd.po           26-Dec-2020 20:46        1337
activitypub-1.0.0-alpha6.gl.po           27-Oct-2022 09:23        1566
activitypub-1.0.0-alpha6.gsw-berne.po       26-Dec-2020 20:46         600
activitypub-1.0.0-alpha6.gu.po           20-Sep-2022 15:31        1307
activitypub-1.0.0-alpha6.he.po           26-Dec-2020 20:46        1724
activitypub-1.0.0-alpha6.hi.po           26-Dec-2020 20:46        1966
activitypub-1.0.0-alpha6.hr.po           26-Dec-2020 20:46        1546
activitypub-1.0.0-alpha6.ht.po           16-Jun-2022 13:39         756
activitypub-1.0.0-alpha6.hu.po           26-Dec-2020 20:46        3422
activitypub-1.0.0-alpha6.hy.po           10-Nov-2022 18:18        1656
activitypub-1.0.0-alpha6.id.po           26-Dec-2020 20:46        1585
activitypub-1.0.0-alpha6.is.po           05-Aug-2021 12:11        1355
activitypub-1.0.0-alpha6.it.po           26-Dec-2020 20:46        1931
activitypub-1.0.0-alpha6.ja.po           26-Dec-2020 20:46        2800
activitypub-1.0.0-alpha6.jv.po           26-Dec-2020 20:46        1384
activitypub-1.0.0-alpha6.ka.po           26-Dec-2020 20:46        1483
activitypub-1.0.0-alpha6.kk.po           26-Dec-2020 20:46        1295
activitypub-1.0.0-alpha6.km.po           26-Dec-2020 20:46        1715
activitypub-1.0.0-alpha6.kn.po           26-Dec-2020 20:46        1868
activitypub-1.0.0-alpha6.ko.po           26-Dec-2020 20:46        2631
activitypub-1.0.0-alpha6.ku.po           26-Dec-2020 20:46        1469
activitypub-1.0.0-alpha6.ky.po           26-Dec-2020 20:46         724
activitypub-1.0.0-alpha6.lo.po           26-Dec-2020 20:46         600
activitypub-1.0.0-alpha6.lt.po           26-Dec-2020 20:46        1578
activitypub-1.0.0-alpha6.lv.po           26-Dec-2020 20:46        1576
activitypub-1.0.0-alpha6.mg.po           03-Aug-2022 14:53         775
activitypub-1.0.0-alpha6.mk.po           26-Dec-2020 20:46         628
activitypub-1.0.0-alpha6.ml.po           26-Dec-2020 20:46        1541
activitypub-1.0.0-alpha6.mn.po           26-Dec-2020 20:46        1315
activitypub-1.0.0-alpha6.mr.po           26-Dec-2020 20:46        1608
activitypub-1.0.0-alpha6.ms.po           26-Dec-2020 20:46        1419
activitypub-1.0.0-alpha6.my.po           26-Dec-2020 20:46        1510
activitypub-1.0.0-alpha6.nb.po           26-Dec-2020 20:46        2664
activitypub-1.0.0-alpha6.ne.po           26-Dec-2020 20:46        1746
activitypub-1.0.0-alpha6.nl.po           31-Mar-2021 14:58        3118
activitypub-1.0.0-alpha6.nn.po           26-Dec-2020 20:46        1194
activitypub-1.0.0-alpha6.oc.po           26-Dec-2020 20:46        1647
activitypub-1.0.0-alpha6.or.po           26-Dec-2020 20:46         929
activitypub-1.0.0-alpha6.os.po           26-Dec-2020 20:46        1068
activitypub-1.0.0-alpha6.pa.po           26-Dec-2020 20:46        1003
activitypub-1.0.0-alpha6.pl.po           26-Dec-2020 20:46        3106
activitypub-1.0.0-alpha6.prs.po          07-Oct-2021 01:10        1713
activitypub-1.0.0-alpha6.ps.po           26-Dec-2020 20:46        1239
activitypub-1.0.0-alpha6.pt-br.po         25-Jul-2021 20:47        3060
activitypub-1.0.0-alpha6.pt-pt.po         26-Dec-2020 20:46        1896
activitypub-1.0.0-alpha6.pt.po           26-Dec-2020 20:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha6.rhg.po          26-Dec-2020 20:46        1303
activitypub-1.0.0-alpha6.rm-rumgr.po        26-Dec-2020 20:46        1199
activitypub-1.0.0-alpha6.ro.po           26-Dec-2020 20:46        2722
activitypub-1.0.0-alpha6.ru.po           04-Jun-2021 17:14        4071
activitypub-1.0.0-alpha6.rw.po           26-Dec-2020 20:46         503
activitypub-1.0.0-alpha6.sco.po          26-Dec-2020 20:46         462
activitypub-1.0.0-alpha6.se.po           26-Dec-2020 20:46         814
activitypub-1.0.0-alpha6.si.po           26-Dec-2020 20:46        1013
activitypub-1.0.0-alpha6.sk.po           08-Jan-2022 19:15        1739
activitypub-1.0.0-alpha6.sl.po           26-Dec-2020 20:46        1227
activitypub-1.0.0-alpha6.sq.po           26-Dec-2020 20:46        1164
activitypub-1.0.0-alpha6.sr.po           16-Jan-2021 20:52        1344
activitypub-1.0.0-alpha6.sv.po           16-Jan-2021 17:03        1839
activitypub-1.0.0-alpha6.ta-lk.po         26-Dec-2020 20:46        1158
activitypub-1.0.0-alpha6.ta.po           26-Dec-2020 20:46        1988
activitypub-1.0.0-alpha6.te.po           26-Dec-2020 20:46        1442
activitypub-1.0.0-alpha6.test.po          26-Dec-2020 20:46         534
activitypub-1.0.0-alpha6.th.po           26-Dec-2020 20:46        1806
activitypub-1.0.0-alpha6.tr.po           06-Jan-2021 17:00        2596
activitypub-1.0.0-alpha6.tyv.po          26-Dec-2020 20:46        1014
activitypub-1.0.0-alpha6.ug.po           26-Dec-2020 20:46        1329
activitypub-1.0.0-alpha6.uk.po           26-Dec-2020 20:46        4019
activitypub-1.0.0-alpha6.ur.po           08-Aug-2021 18:46        1100
activitypub-1.0.0-alpha6.vi.po           26-Dec-2020 20:46        1737
activitypub-1.0.0-alpha6.xx-lolspeak.po      26-Dec-2020 20:46         636
activitypub-1.0.0-alpha6.zh-hans.po        26-Dec-2020 20:46        2801
activitypub-1.0.0-alpha6.zh-hant.po        26-Dec-2020 20:46        1750
activitypub-1.0.0-alpha7.af.po           27-Dec-2020 15:49        1200
activitypub-1.0.0-alpha7.am.po           27-Dec-2020 15:49        1069
activitypub-1.0.0-alpha7.ar.po           02-Feb-2021 23:32        1763
activitypub-1.0.0-alpha7.ast.po          27-Dec-2020 15:49        1192
activitypub-1.0.0-alpha7.az.po           27-Dec-2020 15:49         706
activitypub-1.0.0-alpha7.be.po           27-Dec-2020 15:49        1898
activitypub-1.0.0-alpha7.bg.po           27-Dec-2020 15:49        1386
activitypub-1.0.0-alpha7.bn.po           27-Dec-2020 15:49        1361
activitypub-1.0.0-alpha7.bo.po           27-Dec-2020 15:50        1950
activitypub-1.0.0-alpha7.br.po           27-Dec-2020 15:49         835
activitypub-1.0.0-alpha7.bs.po           27-Dec-2020 15:49        1237
activitypub-1.0.0-alpha7.ca.po           05-Jul-2021 16:44        1826
activitypub-1.0.0-alpha7.cs.po           27-Dec-2020 15:49        1831
activitypub-1.0.0-alpha7.cy.po           27-Dec-2020 15:50        1323
activitypub-1.0.0-alpha7.da.po           27-Dec-2020 15:49        2044
activitypub-1.0.0-alpha7.de.po           27-Dec-2020 15:49        3793
activitypub-1.0.0-alpha7.dz.po           27-Dec-2020 15:49        1416
activitypub-1.0.0-alpha7.el.po           27-Dec-2020 15:49        2025
activitypub-1.0.0-alpha7.en-gb.po         27-Dec-2020 15:49        1176
activitypub-1.0.0-alpha7.eo.po           27-Dec-2020 15:49        1212
activitypub-1.0.0-alpha7.es.po           27-Dec-2020 15:50        3175
activitypub-1.0.0-alpha7.et.po           27-Dec-2020 15:49        1805
activitypub-1.0.0-alpha7.eu.po           27-Dec-2020 15:49        1409
activitypub-1.0.0-alpha7.fa.po           27-Dec-2020 15:50        1890
activitypub-1.0.0-alpha7.fi.po           27-Dec-2020 15:49        1694
activitypub-1.0.0-alpha7.fil.po          27-Dec-2020 15:49        1111
activitypub-1.0.0-alpha7.fo.po           27-Dec-2020 15:49        1231
activitypub-1.0.0-alpha7.fr.po           16-Dec-2021 20:11        3272
activitypub-1.0.0-alpha7.fy.po           27-Dec-2020 15:49         813
activitypub-1.0.0-alpha7.ga.po           27-Dec-2020 15:49         692
activitypub-1.0.0-alpha7.gd.po           27-Dec-2020 15:50        1337
activitypub-1.0.0-alpha7.gl.po           27-Oct-2022 09:58        1566
activitypub-1.0.0-alpha7.gsw-berne.po       27-Dec-2020 15:50         600
activitypub-1.0.0-alpha7.gu.po           20-Sep-2022 14:35        1307
activitypub-1.0.0-alpha7.he.po           27-Dec-2020 15:49        1724
activitypub-1.0.0-alpha7.hi.po           27-Dec-2020 15:49        1966
activitypub-1.0.0-alpha7.hr.po           27-Dec-2020 15:49        1546
activitypub-1.0.0-alpha7.ht.po           16-Jun-2022 04:33         756
activitypub-1.0.0-alpha7.hu.po           27-Dec-2020 15:49        3422
activitypub-1.0.0-alpha7.hy.po           10-Nov-2022 19:19        1656
activitypub-1.0.0-alpha7.id.po           27-Dec-2020 15:49        1585
activitypub-1.0.0-alpha7.is.po           05-Aug-2021 11:21        1355
activitypub-1.0.0-alpha7.it.po           27-Dec-2020 15:49        1931
activitypub-1.0.0-alpha7.ja.po           27-Dec-2020 15:49        2800
activitypub-1.0.0-alpha7.jv.po           27-Dec-2020 15:49        1384
activitypub-1.0.0-alpha7.ka.po           27-Dec-2020 15:49        1483
activitypub-1.0.0-alpha7.kk.po           27-Dec-2020 15:49        1295
activitypub-1.0.0-alpha7.km.po           27-Dec-2020 15:49        1715
activitypub-1.0.0-alpha7.kn.po           27-Dec-2020 15:49        1868
activitypub-1.0.0-alpha7.ko.po           27-Dec-2020 15:49        2631
activitypub-1.0.0-alpha7.ku.po           27-Dec-2020 15:49        1469
activitypub-1.0.0-alpha7.ky.po           27-Dec-2020 15:49         724
activitypub-1.0.0-alpha7.lo.po           27-Dec-2020 15:49         600
activitypub-1.0.0-alpha7.lt.po           27-Dec-2020 15:49        1578
activitypub-1.0.0-alpha7.lv.po           27-Dec-2020 15:49        1576
activitypub-1.0.0-alpha7.mg.po           03-Aug-2022 15:38         775
activitypub-1.0.0-alpha7.mk.po           27-Dec-2020 15:49         628
activitypub-1.0.0-alpha7.ml.po           27-Dec-2020 15:49        1541
activitypub-1.0.0-alpha7.mn.po           27-Dec-2020 15:49        1315
activitypub-1.0.0-alpha7.mr.po           27-Dec-2020 15:49        1608
activitypub-1.0.0-alpha7.ms.po           27-Dec-2020 15:49        1419
activitypub-1.0.0-alpha7.my.po           27-Dec-2020 15:49        1510
activitypub-1.0.0-alpha7.nb.po           27-Dec-2020 15:50        2664
activitypub-1.0.0-alpha7.ne.po           27-Dec-2020 15:49        1746
activitypub-1.0.0-alpha7.nl.po           31-Mar-2021 13:46        3118
activitypub-1.0.0-alpha7.nn.po           27-Dec-2020 15:50        1194
activitypub-1.0.0-alpha7.oc.po           27-Dec-2020 15:50        1647
activitypub-1.0.0-alpha7.or.po           27-Dec-2020 15:50         929
activitypub-1.0.0-alpha7.os.po           27-Dec-2020 15:50        1068
activitypub-1.0.0-alpha7.pa.po           27-Dec-2020 15:50        1003
activitypub-1.0.0-alpha7.pl.po           27-Dec-2020 15:50        3106
activitypub-1.0.0-alpha7.prs.po          06-Oct-2021 23:34        1713
activitypub-1.0.0-alpha7.ps.po           27-Dec-2020 15:50        1239
activitypub-1.0.0-alpha7.pt-br.po         25-Jul-2021 19:55        3060
activitypub-1.0.0-alpha7.pt-pt.po         27-Dec-2020 15:50        1896
activitypub-1.0.0-alpha7.pt.po           27-Dec-2020 15:50        1623
activitypub-1.0.0-alpha7.rhg.po          27-Dec-2020 15:50        1303
activitypub-1.0.0-alpha7.rm-rumgr.po        27-Dec-2020 15:50        1199
activitypub-1.0.0-alpha7.ro.po           27-Dec-2020 15:50        2722
activitypub-1.0.0-alpha7.ru.po           04-Jun-2021 16:14        4071
activitypub-1.0.0-alpha7.rw.po           27-Dec-2020 15:49         503
activitypub-1.0.0-alpha7.sco.po          27-Dec-2020 15:50         462
activitypub-1.0.0-alpha7.se.po           27-Dec-2020 15:49         814
activitypub-1.0.0-alpha7.si.po           27-Dec-2020 15:50        1013
activitypub-1.0.0-alpha7.sk.po           08-Jan-2022 18:43        1739
activitypub-1.0.0-alpha7.sl.po           27-Dec-2020 15:50        1227
activitypub-1.0.0-alpha7.sq.po           27-Dec-2020 15:49        1164
activitypub-1.0.0-alpha7.sr.po           16-Jan-2021 21:01        1344
activitypub-1.0.0-alpha7.sv.po           16-Jan-2021 17:11        1839
activitypub-1.0.0-alpha7.ta-lk.po         27-Dec-2020 15:50        1158
activitypub-1.0.0-alpha7.ta.po           27-Dec-2020 15:50        1988
activitypub-1.0.0-alpha7.te.po           27-Dec-2020 15:50        1442
activitypub-1.0.0-alpha7.test.po          27-Dec-2020 15:50         534
activitypub-1.0.0-alpha7.th.po           27-Dec-2020 15:50        1806
activitypub-1.0.0-alpha7.tr.po           06-Jan-2021 13:19        2596
activitypub-1.0.0-alpha7.tyv.po          27-Dec-2020 15:50        1014
activitypub-1.0.0-alpha7.ug.po           27-Dec-2020 15:50        1329
activitypub-1.0.0-alpha7.uk.po           27-Dec-2020 15:50        4019
activitypub-1.0.0-alpha7.ur.po           08-Aug-2021 21:55        1100
activitypub-1.0.0-alpha7.vi.po           27-Dec-2020 15:50        1737
activitypub-1.0.0-alpha7.xx-lolspeak.po      27-Dec-2020 15:49         636
activitypub-1.0.0-alpha7.zh-hans.po        27-Dec-2020 15:49        2801
activitypub-1.0.0-alpha7.zh-hant.po        27-Dec-2020 15:49        1750
activitypub-1.0.0-alpha8.af.po           05-Jan-2021 14:46        1200
activitypub-1.0.0-alpha8.am.po           05-Jan-2021 14:46        1069
activitypub-1.0.0-alpha8.ar.po           02-Feb-2021 23:52        1763
activitypub-1.0.0-alpha8.ast.po          05-Jan-2021 14:46        1192
activitypub-1.0.0-alpha8.az.po           05-Jan-2021 14:46         706
activitypub-1.0.0-alpha8.be.po           05-Jan-2021 14:46        1898
activitypub-1.0.0-alpha8.bg.po           05-Jan-2021 14:46        1386
activitypub-1.0.0-alpha8.bn.po           05-Jan-2021 14:46        1361
activitypub-1.0.0-alpha8.bo.po           05-Jan-2021 14:46        1950
activitypub-1.0.0-alpha8.br.po           05-Jan-2021 14:46         835
activitypub-1.0.0-alpha8.bs.po           05-Jan-2021 14:46        1237
activitypub-1.0.0-alpha8.ca.po           05-Jul-2021 18:15        1826
activitypub-1.0.0-alpha8.cs.po           05-Jan-2021 14:46        1831
activitypub-1.0.0-alpha8.cy.po           05-Jan-2021 14:46        1323
activitypub-1.0.0-alpha8.da.po           05-Jan-2021 14:46        2044
activitypub-1.0.0-alpha8.de.po           05-Jan-2021 14:46        3793
activitypub-1.0.0-alpha8.dz.po           05-Jan-2021 14:46        1416
activitypub-1.0.0-alpha8.el.po           05-Jan-2021 14:46        2025
activitypub-1.0.0-alpha8.en-gb.po         05-Jan-2021 14:46        1176
activitypub-1.0.0-alpha8.eo.po           05-Jan-2021 14:46        1212
activitypub-1.0.0-alpha8.es.po           05-Jan-2021 14:46        3175
activitypub-1.0.0-alpha8.et.po           05-Jan-2021 14:46        1805
activitypub-1.0.0-alpha8.eu.po           05-Jan-2021 14:46        1409
activitypub-1.0.0-alpha8.fa.po           05-Jan-2021 14:46        1890
activitypub-1.0.0-alpha8.fi.po           05-Jan-2021 14:46        1694
activitypub-1.0.0-alpha8.fil.po          05-Jan-2021 14:46        1111
activitypub-1.0.0-alpha8.fo.po           05-Jan-2021 14:46        1231
activitypub-1.0.0-alpha8.fr.po           16-Dec-2021 18:07        3272
activitypub-1.0.0-alpha8.fy.po           05-Jan-2021 14:46         813
activitypub-1.0.0-alpha8.ga.po           05-Jan-2021 14:46         692
activitypub-1.0.0-alpha8.gd.po           05-Jan-2021 14:46        1337
activitypub-1.0.0-alpha8.gl.po           27-Oct-2022 08:03        1566
activitypub-1.0.0-alpha8.gsw-berne.po       05-Jan-2021 14:46         600
activitypub-1.0.0-alpha8.gu.po           20-Sep-2022 13:06        1307
activitypub-1.0.0-alpha8.he.po           05-Jan-2021 14:46        1724
activitypub-1.0.0-alpha8.hi.po           05-Jan-2021 14:46        1966
activitypub-1.0.0-alpha8.hr.po           05-Jan-2021 14:46        1546
activitypub-1.0.0-alpha8.ht.po           16-Jun-2022 11:46         756
activitypub-1.0.0-alpha8.hu.po           05-Jan-2021 14:46        3422
activitypub-1.0.0-alpha8.hy.po           10-Nov-2022 17:15        1656
activitypub-1.0.0-alpha8.id.po           05-Jan-2021 14:46        1585
activitypub-1.0.0-alpha8.is.po           05-Aug-2021 12:26        1355
activitypub-1.0.0-alpha8.it.po           05-Jan-2021 14:46        1931
activitypub-1.0.0-alpha8.ja.po           05-Jan-2021 14:46        2800
activitypub-1.0.0-alpha8.jv.po           05-Jan-2021 14:46        1384
activitypub-1.0.0-alpha8.ka.po           05-Jan-2021 14:46        1483
activitypub-1.0.0-alpha8.kk.po           05-Jan-2021 14:46        1295
activitypub-1.0.0-alpha8.km.po           05-Jan-2021 14:46        1715
activitypub-1.0.0-alpha8.kn.po           05-Jan-2021 14:46        1868
activitypub-1.0.0-alpha8.ko.po           05-Jan-2021 14:46        2631
activitypub-1.0.0-alpha8.ku.po           05-Jan-2021 14:46        1469
activitypub-1.0.0-alpha8.ky.po           05-Jan-2021 14:46         724
activitypub-1.0.0-alpha8.lo.po           05-Jan-2021 14:46         600
activitypub-1.0.0-alpha8.lt.po           05-Jan-2021 14:46        1578
activitypub-1.0.0-alpha8.lv.po           05-Jan-2021 14:46        1576
activitypub-1.0.0-alpha8.mg.po           03-Aug-2022 13:18         775
activitypub-1.0.0-alpha8.mk.po           05-Jan-2021 14:46         628
activitypub-1.0.0-alpha8.ml.po           05-Jan-2021 14:46        1541
activitypub-1.0.0-alpha8.mn.po           05-Jan-2021 14:46        1315
activitypub-1.0.0-alpha8.mr.po           05-Jan-2021 14:46        1608
activitypub-1.0.0-alpha8.ms.po           05-Jan-2021 14:46        1419
activitypub-1.0.0-alpha8.my.po           05-Jan-2021 14:46        1510
activitypub-1.0.0-alpha8.nb.po           05-Jan-2021 14:46        2664
activitypub-1.0.0-alpha8.ne.po           05-Jan-2021 14:46        1746
activitypub-1.0.0-alpha8.nl.po           31-Mar-2021 15:14        3118
activitypub-1.0.0-alpha8.nn.po           05-Jan-2021 14:46        1194
activitypub-1.0.0-alpha8.oc.po           05-Jan-2021 14:46        1647
activitypub-1.0.0-alpha8.or.po           05-Jan-2021 14:46         929
activitypub-1.0.0-alpha8.os.po           05-Jan-2021 14:46        1068
activitypub-1.0.0-alpha8.pa.po           05-Jan-2021 14:46        1003
activitypub-1.0.0-alpha8.pl.po           05-Jan-2021 14:46        3106
activitypub-1.0.0-alpha8.prs.po          06-Oct-2021 22:18        1713
activitypub-1.0.0-alpha8.ps.po           05-Jan-2021 14:46        1239
activitypub-1.0.0-alpha8.pt-br.po         25-Jul-2021 21:39        3060
activitypub-1.0.0-alpha8.pt-pt.po         05-Jan-2021 14:46        1896
activitypub-1.0.0-alpha8.pt.po           05-Jan-2021 14:46        1623
activitypub-1.0.0-alpha8.rhg.po          05-Jan-2021 14:46        1303
activitypub-1.0.0-alpha8.rm-rumgr.po        05-Jan-2021 14:46        1199
activitypub-1.0.0-alpha8.ro.po           05-Jan-2021 14:46        2722
activitypub-1.0.0-alpha8.ru.po           04-Jun-2021 17:59        4071
activitypub-1.0.0-alpha8.rw.po           05-Jan-2021 14:46         503
activitypub-1.0.0-alpha8.sco.po          05-Jan-2021 14:46         462
activitypub-1.0.0-alpha8.se.po           05-Jan-2021 14:46         814
activitypub-1.0.0-alpha8.si.po           05-Jan-2021 14:46        1013
activitypub-1.0.0-alpha8.sk.po           08-Jan-2022 16:59        1739
activitypub-1.0.0-alpha8.sl.po           05-Jan-2021 14:46        1227
activitypub-1.0.0-alpha8.sq.po           05-Jan-2021 14:46        1164
activitypub-1.0.0-alpha8.sr.po           16-Jan-2021 21:06        1344
activitypub-1.0.0-alpha8.sv.po           16-Jan-2021 17:19        1839
activitypub-1.0.0-alpha8.ta-lk.po         05-Jan-2021 14:46        1158
activitypub-1.0.0-alpha8.ta.po           05-Jan-2021 14:46        1988
activitypub-1.0.0-alpha8.te.po           05-Jan-2021 14:46        1442
activitypub-1.0.0-alpha8.test.po          05-Jan-2021 14:46         534
activitypub-1.0.0-alpha8.th.po           05-Jan-2021 14:46        1806
activitypub-1.0.0-alpha8.tr.po           06-Jan-2021 13:30        2596
activitypub-1.0.0-alpha8.tyv.po          05-Jan-2021 14:46        1014
activitypub-1.0.0-alpha8.ug.po           05-Jan-2021 14:46        1329
activitypub-1.0.0-alpha8.uk.po           05-Jan-2021 14:46        4019
activitypub-1.0.0-alpha8.ur.po           08-Aug-2021 19:03        1100
activitypub-1.0.0-alpha8.vi.po           05-Jan-2021 14:46        1737
activitypub-1.0.0-alpha8.xx-lolspeak.po      05-Jan-2021 14:46         636
activitypub-1.0.0-alpha8.zh-hans.po        05-Jan-2021 14:46        2801
activitypub-1.0.0-alpha8.zh-hant.po        05-Jan-2021 14:46        1750
activitypub-1.0.0-alpha9.af.po           14-Sep-2021 21:47        1200
activitypub-1.0.0-alpha9.am.po           14-Sep-2021 21:47        1069
activitypub-1.0.0-alpha9.ar.po           14-Sep-2021 21:47        1763
activitypub-1.0.0-alpha9.ast.po          14-Sep-2021 21:47        1192
activitypub-1.0.0-alpha9.az.po           14-Sep-2021 21:47         706
activitypub-1.0.0-alpha9.be.po           14-Sep-2021 21:47        1898
activitypub-1.0.0-alpha9.bg.po           14-Sep-2021 21:47        1423
activitypub-1.0.0-alpha9.bn.po           14-Sep-2021 21:47        1361
activitypub-1.0.0-alpha9.bo.po           14-Sep-2021 21:47        1950
activitypub-1.0.0-alpha9.br.po           14-Sep-2021 21:47         835
activitypub-1.0.0-alpha9.bs.po           14-Sep-2021 21:47        1237
activitypub-1.0.0-alpha9.ca.po           14-Sep-2021 21:47        1889
activitypub-1.0.0-alpha9.cs.po           14-Sep-2021 21:47        1831
activitypub-1.0.0-alpha9.cy.po           14-Sep-2021 21:47        1323
activitypub-1.0.0-alpha9.da.po           14-Sep-2021 21:47        2104
activitypub-1.0.0-alpha9.de.po           24-Oct-2022 13:10        3938
activitypub-1.0.0-alpha9.dz.po           14-Sep-2021 21:47        1416
activitypub-1.0.0-alpha9.el.po           14-Sep-2021 21:47        2025
activitypub-1.0.0-alpha9.en-gb.po         14-Sep-2021 21:47        1176
activitypub-1.0.0-alpha9.eo.po           14-Sep-2021 21:47        1212
activitypub-1.0.0-alpha9.es.po           14-Sep-2021 21:47        3234
activitypub-1.0.0-alpha9.et.po           14-Sep-2021 21:47        1805
activitypub-1.0.0-alpha9.eu.po           14-Sep-2021 21:47        1471
activitypub-1.0.0-alpha9.fa.po           14-Sep-2021 21:47        1967
activitypub-1.0.0-alpha9.fi.po           14-Sep-2021 21:47        1756
activitypub-1.0.0-alpha9.fil.po          14-Sep-2021 21:47        1111
activitypub-1.0.0-alpha9.fo.po           14-Sep-2021 21:47        1231
activitypub-1.0.0-alpha9.fr.po           16-Dec-2021 19:46        3363
activitypub-1.0.0-alpha9.fy.po           14-Sep-2021 21:47         813
activitypub-1.0.0-alpha9.ga.po           14-Sep-2021 21:47         692
activitypub-1.0.0-alpha9.gd.po           14-Sep-2021 21:47        1337
activitypub-1.0.0-alpha9.gl.po           27-Oct-2022 07:18        1566
activitypub-1.0.0-alpha9.gsw-berne.po       14-Sep-2021 21:47         600
activitypub-1.0.0-alpha9.gu.po           20-Sep-2022 12:43        1307
activitypub-1.0.0-alpha9.he.po           14-Sep-2021 21:47        1790
activitypub-1.0.0-alpha9.hi.po           14-Sep-2021 21:47        1966
activitypub-1.0.0-alpha9.hr.po           14-Sep-2021 21:47        1546
activitypub-1.0.0-alpha9.ht.po           16-Jun-2022 13:32         756
activitypub-1.0.0-alpha9.hu.po           14-Sep-2021 21:47        3525
activitypub-1.0.0-alpha9.hy.po           10-Nov-2022 16:47        1656
activitypub-1.0.0-alpha9.id.po           14-Sep-2021 21:47        1585
activitypub-1.0.0-alpha9.is.po           14-Sep-2021 21:47        1355
activitypub-1.0.0-alpha9.it.po           08-Jun-2022 22:54        1990
activitypub-1.0.0-alpha9.ja.po           14-Sep-2021 21:47        2869
activitypub-1.0.0-alpha9.jv.po           14-Sep-2021 21:47        1384
activitypub-1.0.0-alpha9.ka.po           14-Sep-2021 21:47        1483
activitypub-1.0.0-alpha9.kk.po           14-Sep-2021 21:47        1295
activitypub-1.0.0-alpha9.km.po           14-Sep-2021 21:47        1715
activitypub-1.0.0-alpha9.kn.po           14-Sep-2021 21:47        1958
activitypub-1.0.0-alpha9.ko.po           14-Sep-2021 21:47        2660
activitypub-1.0.0-alpha9.ku.po           14-Sep-2021 21:47        1469
activitypub-1.0.0-alpha9.ky.po           14-Sep-2021 21:47         724
activitypub-1.0.0-alpha9.lo.po           14-Sep-2021 21:47         600
activitypub-1.0.0-alpha9.lt.po           14-Sep-2021 21:47        1578
activitypub-1.0.0-alpha9.lv.po           14-Sep-2021 21:47        1636
activitypub-1.0.0-alpha9.mg.po           03-Aug-2022 14:10         775
activitypub-1.0.0-alpha9.mk.po           14-Sep-2021 21:47         628
activitypub-1.0.0-alpha9.ml.po           14-Sep-2021 21:47        1541
activitypub-1.0.0-alpha9.mn.po           14-Sep-2021 21:47        1315
activitypub-1.0.0-alpha9.mr.po           14-Sep-2021 21:47        1608
activitypub-1.0.0-alpha9.ms.po           14-Sep-2021 21:47        1419
activitypub-1.0.0-alpha9.my.po           14-Sep-2021 21:47        1510
activitypub-1.0.0-alpha9.nb.po           14-Sep-2021 21:47        2720
activitypub-1.0.0-alpha9.ne.po           14-Sep-2021 21:47        1746
activitypub-1.0.0-alpha9.nl.po           14-Sep-2021 21:47        3214
activitypub-1.0.0-alpha9.nn.po           14-Sep-2021 21:47        1194
activitypub-1.0.0-alpha9.oc.po           14-Sep-2021 21:47        1680
activitypub-1.0.0-alpha9.or.po           14-Sep-2021 21:47         929
activitypub-1.0.0-alpha9.os.po           14-Sep-2021 21:47        1068
activitypub-1.0.0-alpha9.pa.po           14-Sep-2021 21:47        1003
activitypub-1.0.0-alpha9.pl.po           14-Sep-2021 21:47        3169
activitypub-1.0.0-alpha9.prs.po          06-Oct-2021 23:39        1746
activitypub-1.0.0-alpha9.ps.po           14-Sep-2021 21:47        1239
activitypub-1.0.0-alpha9.pt-br.po         23-Sep-2022 20:10        3150
activitypub-1.0.0-alpha9.pt-pt.po         14-Sep-2021 21:47        1986
activitypub-1.0.0-alpha9.pt.po           14-Sep-2021 21:47        1623
activitypub-1.0.0-alpha9.rhg.po          14-Sep-2021 21:47        1303
activitypub-1.0.0-alpha9.rm-rumgr.po        14-Sep-2021 21:47        1199
activitypub-1.0.0-alpha9.ro.po           14-Sep-2021 21:47        2722
activitypub-1.0.0-alpha9.ru.po           14-Sep-2021 21:47        4157
activitypub-1.0.0-alpha9.rw.po           14-Sep-2021 21:47         503
activitypub-1.0.0-alpha9.sco.po          14-Sep-2021 21:47         462
activitypub-1.0.0-alpha9.se.po           14-Sep-2021 21:47         814
activitypub-1.0.0-alpha9.si.po           14-Sep-2021 21:47        1013
activitypub-1.0.0-alpha9.sk.po           08-Jan-2022 18:50        1771
activitypub-1.0.0-alpha9.sl.po           14-Sep-2021 21:47        1227
activitypub-1.0.0-alpha9.sq.po           14-Sep-2021 21:47        1164
activitypub-1.0.0-alpha9.sr.po           14-Sep-2021 21:47        1344
activitypub-1.0.0-alpha9.sv.po           14-Sep-2021 21:47        1874
activitypub-1.0.0-alpha9.ta-lk.po         14-Sep-2021 21:47        1158
activitypub-1.0.0-alpha9.ta.po           14-Sep-2021 21:47        1988
activitypub-1.0.0-alpha9.te.po           14-Sep-2021 21:47        1442
activitypub-1.0.0-alpha9.test.po          14-Sep-2021 21:47         534
activitypub-1.0.0-alpha9.th.po           14-Sep-2021 21:47        1806
activitypub-1.0.0-alpha9.tr.po           14-Sep-2021 21:47        2626
activitypub-1.0.0-alpha9.tyv.po          14-Sep-2021 21:47        1014
activitypub-1.0.0-alpha9.ug.po           14-Sep-2021 21:47        1329
activitypub-1.0.0-alpha9.uk.po           14-Sep-2021 21:47        4144
activitypub-1.0.0-alpha9.ur.po           14-Sep-2021 21:47        1100
activitypub-1.0.0-alpha9.vi.po           14-Sep-2021 21:47        1806
activitypub-1.0.0-alpha9.xx-lolspeak.po      14-Sep-2021 21:47         636
activitypub-1.0.0-alpha9.zh-hans.po        14-Sep-2021 21:47        2830
activitypub-1.0.0-alpha9.zh-hant.po        14-Sep-2021 21:47        1779
activitypub-1.x.af.po               20-Nov-2022 21:44        1652
activitypub-1.x.am.po               20-Nov-2022 21:44        1329
activitypub-1.x.ar.po               20-Nov-2022 21:44        3339
activitypub-1.x.ast.po               20-Nov-2022 21:44        1420
activitypub-1.x.az.po               20-Nov-2022 21:44         744
activitypub-1.x.be.po               20-Nov-2022 21:44        2954
activitypub-1.x.bg.po               20-Nov-2022 21:44        2126
activitypub-1.x.bn.po               20-Nov-2022 21:44        1645
activitypub-1.x.bo.po               20-Nov-2022 21:44        3105
activitypub-1.x.br.po               20-Nov-2022 21:44         936
activitypub-1.x.bs.po               20-Nov-2022 21:44        1563
activitypub-1.x.ca.po               20-Nov-2022 21:44        3442
activitypub-1.x.cs.po               20-Nov-2022 21:44        3212
activitypub-1.x.cy.po               20-Nov-2022 21:44        1772
activitypub-1.x.da.po               20-Nov-2022 21:44        3656
activitypub-1.x.de.po               20-Nov-2022 21:44        4844
activitypub-1.x.dz.po               20-Nov-2022 21:44        1720
activitypub-1.x.el.po               20-Nov-2022 21:44        3759
activitypub-1.x.en-gb.po              20-Nov-2022 21:44        1498
activitypub-1.x.eo.po               20-Nov-2022 21:44        1660
activitypub-1.x.es.po               20-Nov-2022 21:44        3958
activitypub-1.x.et.po               20-Nov-2022 21:44        3241
activitypub-1.x.eu.po               20-Nov-2022 21:44        2490
activitypub-1.x.fa.po               20-Nov-2022 21:44        3469
activitypub-1.x.fi.po               20-Nov-2022 21:44        3321
activitypub-1.x.fil.po               20-Nov-2022 21:44        1384
activitypub-1.x.fo.po               20-Nov-2022 21:44        1477
activitypub-1.x.fr.po               20-Nov-2022 21:44        4256
activitypub-1.x.fy.po               20-Nov-2022 21:44         876
activitypub-1.x.ga.po               20-Nov-2022 21:44         799
activitypub-1.x.gd.po               20-Nov-2022 21:44        1682
activitypub-1.x.gl.po               20-Nov-2022 21:44        2844
activitypub-1.x.gsw-berne.po            20-Nov-2022 21:44         665
activitypub-1.x.gu.po               20-Nov-2022 21:44        1888
activitypub-1.x.he.po               20-Nov-2022 21:44        2951
activitypub-1.x.hi.po               20-Nov-2022 21:44        3024
activitypub-1.x.hr.po               20-Nov-2022 21:44        2437
activitypub-1.x.ht.po               20-Nov-2022 21:44        1201
activitypub-1.x.hu.po               20-Nov-2022 21:44        4284
activitypub-1.x.hy.po               20-Nov-2022 21:44        2056
activitypub-1.x.id.po               20-Nov-2022 21:44        3022
activitypub-1.x.is.po               20-Nov-2022 21:44        1991
activitypub-1.x.it.po               20-Nov-2022 21:44        3504
activitypub-1.x.ja.po               20-Nov-2022 21:44        3612
activitypub-1.x.jv.po               20-Nov-2022 21:44        2033
activitypub-1.x.ka.po               20-Nov-2022 21:44        2077
activitypub-1.x.kk.po               20-Nov-2022 21:44        1641
activitypub-1.x.km.po               20-Nov-2022 21:44        2456
activitypub-1.x.kn.po               20-Nov-2022 21:44        2725
activitypub-1.x.ko.po               20-Nov-2022 21:44        3220
activitypub-1.x.ku.po               20-Nov-2022 21:44        2168
activitypub-1.x.ky.po               20-Nov-2022 21:44         761
activitypub-1.x.lo.po               20-Nov-2022 21:44         692
activitypub-1.x.lt.po               20-Nov-2022 21:44        2653
activitypub-1.x.lv.po               20-Nov-2022 21:44        2561
activitypub-1.x.mg.po               20-Nov-2022 21:44         881
activitypub-1.x.mk.po               20-Nov-2022 21:44         736
activitypub-1.x.ml.po               20-Nov-2022 21:44        1776
activitypub-1.x.mn.po               20-Nov-2022 21:44        1823
activitypub-1.x.mr.po               20-Nov-2022 21:44        2214
activitypub-1.x.ms.po               20-Nov-2022 21:44        2221
activitypub-1.x.my.po               20-Nov-2022 21:44        2176
activitypub-1.x.nb.po               20-Nov-2022 21:44        3385
activitypub-1.x.ne.po               20-Nov-2022 21:44        2111
activitypub-1.x.nl.po               20-Nov-2022 21:44        4080
activitypub-1.x.nn.po               20-Nov-2022 21:44        1646
activitypub-1.x.oc.po               20-Nov-2022 21:44        2446
activitypub-1.x.or.po               20-Nov-2022 21:44        1163
activitypub-1.x.os.po               20-Nov-2022 21:44        1262
activitypub-1.x.pa.po               20-Nov-2022 21:44        1219
activitypub-1.x.pl.po               20-Nov-2022 21:44        4024
activitypub-1.x.prs.po               20-Nov-2022 21:44        2820
activitypub-1.x.ps.po               20-Nov-2022 21:44        1618
activitypub-1.x.pt-br.po              20-Nov-2022 21:44        3968
activitypub-1.x.pt-pt.po              20-Nov-2022 21:44        3452
activitypub-1.x.pt.po               20-Nov-2022 21:44        2667
activitypub-1.x.rhg.po               20-Nov-2022 21:44        1583
activitypub-1.x.rm-rumgr.po            20-Nov-2022 21:44        1842
activitypub-1.x.ro.po               20-Nov-2022 21:44        3338
activitypub-1.x.ru.po               20-Nov-2022 21:44        5234
activitypub-1.x.rw.po               20-Nov-2022 21:44         505
activitypub-1.x.sco.po               20-Nov-2022 21:44         520
activitypub-1.x.se.po               20-Nov-2022 21:44         934
activitypub-1.x.si.po               20-Nov-2022 21:44        1296
activitypub-1.x.sk.po               20-Nov-2022 21:44        3238
activitypub-1.x.sl.po               20-Nov-2022 21:44        1542
activitypub-1.x.sq.po               20-Nov-2022 21:44        1395
activitypub-1.x.sr.po               20-Nov-2022 21:44        1774
activitypub-1.x.sv.po               20-Nov-2022 21:44        3500
activitypub-1.x.ta-lk.po              20-Nov-2022 21:44        1393
activitypub-1.x.ta.po               20-Nov-2022 21:44        3311
activitypub-1.x.te.po               20-Nov-2022 21:44        2283
activitypub-1.x.test.po              20-Nov-2022 21:44         678
activitypub-1.x.th.po               20-Nov-2022 21:44        2856
activitypub-1.x.tr.po               20-Nov-2022 21:44        3252
activitypub-1.x.tyv.po               20-Nov-2022 21:44        1237
activitypub-1.x.ug.po               20-Nov-2022 21:44        2078
activitypub-1.x.uk.po               20-Nov-2022 21:44        5349
activitypub-1.x.ur.po               20-Nov-2022 21:44        1564
activitypub-1.x.vi.po               20-Nov-2022 21:44        3002
activitypub-1.x.xx-lolspeak.po           20-Nov-2022 21:44         706
activitypub-1.x.zh-hans.po             20-Nov-2022 21:44        3561
activitypub-1.x.zh-hant.po             20-Nov-2022 21:44        3155