Index of /files/translations/all/flippy/


../
flippy-8.x-1.0-beta1.ar.po             28-Mar-2018 05:44         669
flippy-8.x-1.0-beta1.be.po             20-Oct-2018 20:34         669
flippy-8.x-1.0-beta1.bg.po             28-Mar-2018 05:44         532
flippy-8.x-1.0-beta1.bo.po             28-Mar-2018 05:44         587
flippy-8.x-1.0-beta1.bs.po             28-Mar-2018 05:44         600
flippy-8.x-1.0-beta1.ca.po             28-Mar-2018 05:44         541
flippy-8.x-1.0-beta1.cs.po             28-Mar-2018 05:44         635
flippy-8.x-1.0-beta1.cy.po             28-Mar-2018 05:44         546
flippy-8.x-1.0-beta1.da.po             28-Mar-2018 05:44         532
flippy-8.x-1.0-beta1.de.po             21-May-2019 14:38         620
flippy-8.x-1.0-beta1.el.po             28-Mar-2018 05:44         554
flippy-8.x-1.0-beta1.eo.po             28-Mar-2018 05:44         475
flippy-8.x-1.0-beta1.es.po             28-Mar-2018 05:44         544
flippy-8.x-1.0-beta1.et.po             28-Mar-2018 05:44         539
flippy-8.x-1.0-beta1.eu.po             28-Mar-2018 05:44         505
flippy-8.x-1.0-beta1.fa.po             28-Mar-2018 05:44         572
flippy-8.x-1.0-beta1.fi.po             28-Mar-2018 05:44         535
flippy-8.x-1.0-beta1.fr.po             28-Mar-2018 05:44         539
flippy-8.x-1.0-beta1.gd.po             28-Mar-2018 05:44         593
flippy-8.x-1.0-beta1.gl.po             28-Mar-2018 05:44         547
flippy-8.x-1.0-beta1.gu.po             28-Mar-2018 05:44         520
flippy-8.x-1.0-beta1.he.po             28-Mar-2018 05:44         537
flippy-8.x-1.0-beta1.hi.po             12-Jul-2020 14:25         553
flippy-8.x-1.0-beta1.hr.po             28-Mar-2018 05:44         603
flippy-8.x-1.0-beta1.hu.po             28-Mar-2018 05:44         779
flippy-8.x-1.0-beta1.hy.po             28-Mar-2018 05:44         530
flippy-8.x-1.0-beta1.id.po             28-Mar-2018 05:44         551
flippy-8.x-1.0-beta1.is.po             28-Mar-2018 05:44         514
flippy-8.x-1.0-beta1.it.po             28-Mar-2018 05:44         545
flippy-8.x-1.0-beta1.ja.po             28-Mar-2018 05:44         622
flippy-8.x-1.0-beta1.kn.po             28-Mar-2018 05:44         615
flippy-8.x-1.0-beta1.ko.po             04-Jan-2019 07:04         545
flippy-8.x-1.0-beta1.lt.po             28-Mar-2018 05:44         656
flippy-8.x-1.0-beta1.lv.po             28-Mar-2018 05:44         603
flippy-8.x-1.0-beta1.nb.po             28-Mar-2018 05:44         574
flippy-8.x-1.0-beta1.nl.po             28-Mar-2018 05:44         608
flippy-8.x-1.0-beta1.nn.po             28-Mar-2018 05:44         536
flippy-8.x-1.0-beta1.oc.po             28-Mar-2018 05:44         542
flippy-8.x-1.0-beta1.pl.po             28-Mar-2018 05:44         615
flippy-8.x-1.0-beta1.ps.po             28-Mar-2018 05:44         505
flippy-8.x-1.0-beta1.pt-br.po           28-Mar-2018 05:44         785
flippy-8.x-1.0-beta1.pt-pt.po           31-May-2019 02:24         583
flippy-8.x-1.0-beta1.pt.po             14-May-2019 22:25         598
flippy-8.x-1.0-beta1.rm-rumgr.po          19-Feb-2020 18:59         547
flippy-8.x-1.0-beta1.ro.po             28-Mar-2018 05:44         601
flippy-8.x-1.0-beta1.ru.po             28-Mar-2018 05:44         701
flippy-8.x-1.0-beta1.sk.po             25-Jan-2019 17:14         572
flippy-8.x-1.0-beta1.sv.po             28-Mar-2018 05:44         540
flippy-8.x-1.0-beta1.ta.po             28-Mar-2018 05:44         547
flippy-8.x-1.0-beta1.te.po             28-Mar-2018 05:44         520
flippy-8.x-1.0-beta1.th.po             28-Mar-2018 05:44         640
flippy-8.x-1.0-beta1.tr.po             28-Mar-2018 05:44         533
flippy-8.x-1.0-beta1.uk.po             28-Mar-2018 05:44        5150
flippy-8.x-1.0-beta1.vi.po             28-Mar-2018 05:44         552
flippy-8.x-1.0-beta1.xx-lolspeak.po        28-Mar-2018 05:44         469
flippy-8.x-1.0-beta1.zh-hans.po          30-Mar-2018 10:18        3414
flippy-8.x-1.0-beta1.zh-hant.po          28-Mar-2018 05:44         676
flippy-8.x-1.0-beta2.ar.po             11-Sep-2019 05:47         669
flippy-8.x-1.0-beta2.be.po             11-Sep-2019 05:47         669
flippy-8.x-1.0-beta2.bg.po             11-Sep-2019 05:47         532
flippy-8.x-1.0-beta2.bo.po             11-Sep-2019 05:47         587
flippy-8.x-1.0-beta2.bs.po             11-Sep-2019 05:47         600
flippy-8.x-1.0-beta2.ca.po             11-Sep-2019 05:47         541
flippy-8.x-1.0-beta2.cs.po             11-Sep-2019 05:47         635
flippy-8.x-1.0-beta2.cy.po             11-Sep-2019 05:47         546
flippy-8.x-1.0-beta2.da.po             11-Sep-2019 05:47         532
flippy-8.x-1.0-beta2.de.po             11-Sep-2019 05:47         620
flippy-8.x-1.0-beta2.el.po             11-Sep-2019 05:47         554
flippy-8.x-1.0-beta2.eo.po             11-Sep-2019 05:47         475
flippy-8.x-1.0-beta2.es.po             11-Sep-2019 05:47         544
flippy-8.x-1.0-beta2.et.po             11-Sep-2019 05:47         539
flippy-8.x-1.0-beta2.eu.po             11-Sep-2019 05:47         505
flippy-8.x-1.0-beta2.fa.po             11-Sep-2019 05:47         572
flippy-8.x-1.0-beta2.fi.po             11-Sep-2019 05:47         535
flippy-8.x-1.0-beta2.fr.po             11-Sep-2019 05:47         539
flippy-8.x-1.0-beta2.gd.po             11-Sep-2019 05:47         593
flippy-8.x-1.0-beta2.gl.po             11-Sep-2019 05:47         547
flippy-8.x-1.0-beta2.gu.po             11-Sep-2019 05:47         520
flippy-8.x-1.0-beta2.he.po             11-Sep-2019 05:47         537
flippy-8.x-1.0-beta2.hi.po             12-Jul-2020 09:11         553
flippy-8.x-1.0-beta2.hr.po             11-Sep-2019 05:47         603
flippy-8.x-1.0-beta2.hu.po             11-Sep-2019 05:47         779
flippy-8.x-1.0-beta2.hy.po             11-Sep-2019 05:47         530
flippy-8.x-1.0-beta2.id.po             11-Sep-2019 05:47         551
flippy-8.x-1.0-beta2.is.po             11-Sep-2019 05:47         514
flippy-8.x-1.0-beta2.it.po             11-Sep-2019 05:47         545
flippy-8.x-1.0-beta2.ja.po             11-Sep-2019 05:47         622
flippy-8.x-1.0-beta2.kn.po             11-Sep-2019 05:47         615
flippy-8.x-1.0-beta2.ko.po             11-Sep-2019 05:47         545
flippy-8.x-1.0-beta2.lt.po             11-Sep-2019 05:47         656
flippy-8.x-1.0-beta2.lv.po             11-Sep-2019 05:47         603
flippy-8.x-1.0-beta2.nb.po             11-Sep-2019 05:47         574
flippy-8.x-1.0-beta2.nl.po             11-Sep-2019 05:47         608
flippy-8.x-1.0-beta2.nn.po             11-Sep-2019 05:47         536
flippy-8.x-1.0-beta2.oc.po             11-Sep-2019 05:47         542
flippy-8.x-1.0-beta2.pl.po             11-Sep-2019 05:47         615
flippy-8.x-1.0-beta2.ps.po             11-Sep-2019 05:47         505
flippy-8.x-1.0-beta2.pt-br.po           11-Sep-2019 05:47         785
flippy-8.x-1.0-beta2.pt-pt.po           11-Sep-2019 05:47         583
flippy-8.x-1.0-beta2.pt.po             11-Sep-2019 05:47         598
flippy-8.x-1.0-beta2.rm-rumgr.po          20-Feb-2020 07:03         547
flippy-8.x-1.0-beta2.ro.po             11-Sep-2019 05:47         601
flippy-8.x-1.0-beta2.ru.po             11-Sep-2019 05:47         701
flippy-8.x-1.0-beta2.sk.po             11-Sep-2019 05:47         572
flippy-8.x-1.0-beta2.sv.po             11-Sep-2019 05:47         540
flippy-8.x-1.0-beta2.ta.po             11-Sep-2019 05:47         547
flippy-8.x-1.0-beta2.te.po             11-Sep-2019 05:47         520
flippy-8.x-1.0-beta2.th.po             11-Sep-2019 05:47         640
flippy-8.x-1.0-beta2.tr.po             11-Sep-2019 05:47         533
flippy-8.x-1.0-beta2.uk.po             11-Sep-2019 05:47        5150
flippy-8.x-1.0-beta2.vi.po             11-Sep-2019 05:47         552
flippy-8.x-1.0-beta2.xx-lolspeak.po        11-Sep-2019 05:47         469
flippy-8.x-1.0-beta2.zh-hans.po          11-Sep-2019 05:47        3414
flippy-8.x-1.0-beta2.zh-hant.po          11-Sep-2019 05:47         676
flippy-8.x-1.0-beta3.ar.po             13-Sep-2019 09:47         669
flippy-8.x-1.0-beta3.be.po             13-Sep-2019 09:47         669
flippy-8.x-1.0-beta3.bg.po             13-Sep-2019 09:47         532
flippy-8.x-1.0-beta3.bo.po             13-Sep-2019 09:48         587
flippy-8.x-1.0-beta3.bs.po             13-Sep-2019 09:47         600
flippy-8.x-1.0-beta3.ca.po             13-Sep-2019 09:47         541
flippy-8.x-1.0-beta3.cs.po             13-Sep-2019 09:47         635
flippy-8.x-1.0-beta3.cy.po             13-Sep-2019 09:48         546
flippy-8.x-1.0-beta3.da.po             13-Sep-2019 09:47         532
flippy-8.x-1.0-beta3.de.po             13-Sep-2019 09:47         620
flippy-8.x-1.0-beta3.el.po             13-Sep-2019 09:47         554
flippy-8.x-1.0-beta3.eo.po             13-Sep-2019 09:47         475
flippy-8.x-1.0-beta3.es.po             13-Sep-2019 09:48         544
flippy-8.x-1.0-beta3.et.po             13-Sep-2019 09:47         539
flippy-8.x-1.0-beta3.eu.po             13-Sep-2019 09:47         505
flippy-8.x-1.0-beta3.fa.po             13-Sep-2019 09:47         572
flippy-8.x-1.0-beta3.fi.po             13-Sep-2019 09:47         535
flippy-8.x-1.0-beta3.fr.po             13-Sep-2019 09:47         539
flippy-8.x-1.0-beta3.gd.po             13-Sep-2019 09:47         593
flippy-8.x-1.0-beta3.gl.po             13-Sep-2019 09:47         547
flippy-8.x-1.0-beta3.gu.po             13-Sep-2019 09:47         520
flippy-8.x-1.0-beta3.he.po             13-Sep-2019 09:47         537
flippy-8.x-1.0-beta3.hi.po             12-Jul-2020 10:54         553
flippy-8.x-1.0-beta3.hr.po             13-Sep-2019 09:47         603
flippy-8.x-1.0-beta3.hu.po             13-Sep-2019 09:47         779
flippy-8.x-1.0-beta3.hy.po             13-Sep-2019 09:47         530
flippy-8.x-1.0-beta3.id.po             13-Sep-2019 09:47         551
flippy-8.x-1.0-beta3.is.po             13-Sep-2019 09:47         514
flippy-8.x-1.0-beta3.it.po             13-Sep-2019 09:47         545
flippy-8.x-1.0-beta3.ja.po             13-Sep-2019 09:47         622
flippy-8.x-1.0-beta3.kn.po             13-Sep-2019 09:47         615
flippy-8.x-1.0-beta3.ko.po             13-Sep-2019 09:47         545
flippy-8.x-1.0-beta3.lt.po             13-Sep-2019 09:47         656
flippy-8.x-1.0-beta3.lv.po             13-Sep-2019 09:47         603
flippy-8.x-1.0-beta3.nb.po             13-Sep-2019 09:47         574
flippy-8.x-1.0-beta3.nl.po             13-Sep-2019 09:47         608
flippy-8.x-1.0-beta3.nn.po             13-Sep-2019 09:47         536
flippy-8.x-1.0-beta3.oc.po             13-Sep-2019 09:47         542
flippy-8.x-1.0-beta3.pl.po             13-Sep-2019 09:47         615
flippy-8.x-1.0-beta3.ps.po             13-Sep-2019 09:47         505
flippy-8.x-1.0-beta3.pt-br.po           13-Sep-2019 09:47         785
flippy-8.x-1.0-beta3.pt-pt.po           13-Sep-2019 09:47         583
flippy-8.x-1.0-beta3.pt.po             13-Sep-2019 09:47         598
flippy-8.x-1.0-beta3.rm-rumgr.po          19-Feb-2020 22:33         547
flippy-8.x-1.0-beta3.ro.po             13-Sep-2019 09:47         601
flippy-8.x-1.0-beta3.ru.po             13-Sep-2019 09:47         701
flippy-8.x-1.0-beta3.sk.po             13-Sep-2019 09:48         572
flippy-8.x-1.0-beta3.sv.po             13-Sep-2019 09:48         540
flippy-8.x-1.0-beta3.ta.po             13-Sep-2019 09:48         547
flippy-8.x-1.0-beta3.te.po             13-Sep-2019 09:48         520
flippy-8.x-1.0-beta3.th.po             13-Sep-2019 09:48         640
flippy-8.x-1.0-beta3.tr.po             13-Sep-2019 09:48         533
flippy-8.x-1.0-beta3.uk.po             13-Sep-2019 09:48        5150
flippy-8.x-1.0-beta3.vi.po             13-Sep-2019 09:48         552
flippy-8.x-1.0-beta3.xx-lolspeak.po        13-Sep-2019 09:47         469
flippy-8.x-1.0-beta3.zh-hans.po          13-Sep-2019 09:47        3414
flippy-8.x-1.0-beta3.zh-hant.po          13-Sep-2019 09:47         676
flippy-8.x-1.0-beta4.ar.po             14-Jul-2020 17:47         669
flippy-8.x-1.0-beta4.be.po             14-Jul-2020 17:47         669
flippy-8.x-1.0-beta4.bg.po             14-Jul-2020 17:47         532
flippy-8.x-1.0-beta4.bo.po             14-Jul-2020 17:47         587
flippy-8.x-1.0-beta4.bs.po             14-Jul-2020 17:47         600
flippy-8.x-1.0-beta4.ca.po             14-Jul-2020 17:47         541
flippy-8.x-1.0-beta4.cs.po             14-Jul-2020 17:47         635
flippy-8.x-1.0-beta4.cy.po             14-Jul-2020 17:47         546
flippy-8.x-1.0-beta4.da.po             14-Jul-2020 17:47         532
flippy-8.x-1.0-beta4.de.po             14-Jul-2020 17:47         620
flippy-8.x-1.0-beta4.el.po             14-Jul-2020 17:47         554
flippy-8.x-1.0-beta4.eo.po             14-Jul-2020 17:47         475
flippy-8.x-1.0-beta4.es.po             14-Jul-2020 17:47         544
flippy-8.x-1.0-beta4.et.po             14-Jul-2020 17:47         539
flippy-8.x-1.0-beta4.eu.po             14-Jul-2020 17:47         505
flippy-8.x-1.0-beta4.fa.po             14-Jul-2020 17:47         572
flippy-8.x-1.0-beta4.fi.po             14-Jul-2020 17:47         535
flippy-8.x-1.0-beta4.fr.po             14-Jul-2020 17:47         539
flippy-8.x-1.0-beta4.gd.po             14-Jul-2020 17:47         593
flippy-8.x-1.0-beta4.gl.po             14-Jul-2020 17:47         547
flippy-8.x-1.0-beta4.gu.po             14-Jul-2020 17:47         520
flippy-8.x-1.0-beta4.he.po             14-Jul-2020 17:47         537
flippy-8.x-1.0-beta4.hi.po             14-Jul-2020 17:47         553
flippy-8.x-1.0-beta4.hr.po             14-Jul-2020 17:47         603
flippy-8.x-1.0-beta4.hu.po             14-Jul-2020 17:47         779
flippy-8.x-1.0-beta4.hy.po             14-Jul-2020 17:47         530
flippy-8.x-1.0-beta4.id.po             14-Jul-2020 17:47         551
flippy-8.x-1.0-beta4.is.po             14-Jul-2020 17:47         514
flippy-8.x-1.0-beta4.it.po             14-Jul-2020 17:47         545
flippy-8.x-1.0-beta4.ja.po             14-Jul-2020 17:47         622
flippy-8.x-1.0-beta4.kn.po             14-Jul-2020 17:47         615
flippy-8.x-1.0-beta4.ko.po             14-Jul-2020 17:47         545
flippy-8.x-1.0-beta4.lt.po             14-Jul-2020 17:47         656
flippy-8.x-1.0-beta4.lv.po             14-Jul-2020 17:47         603
flippy-8.x-1.0-beta4.nb.po             14-Jul-2020 17:47         574
flippy-8.x-1.0-beta4.nl.po             14-Jul-2020 17:47         608
flippy-8.x-1.0-beta4.nn.po             14-Jul-2020 17:47         536
flippy-8.x-1.0-beta4.oc.po             14-Jul-2020 17:47         542
flippy-8.x-1.0-beta4.pl.po             14-Jul-2020 17:47         615
flippy-8.x-1.0-beta4.ps.po             14-Jul-2020 17:47         505
flippy-8.x-1.0-beta4.pt-br.po           14-Jul-2020 17:47         785
flippy-8.x-1.0-beta4.pt-pt.po           14-Jul-2020 17:47         583
flippy-8.x-1.0-beta4.pt.po             14-Jul-2020 17:47         598
flippy-8.x-1.0-beta4.rm-rumgr.po          14-Jul-2020 17:47         547
flippy-8.x-1.0-beta4.ro.po             14-Jul-2020 17:47         601
flippy-8.x-1.0-beta4.ru.po             14-Jul-2020 17:47         701
flippy-8.x-1.0-beta4.sk.po             14-Jul-2020 17:47         572
flippy-8.x-1.0-beta4.sv.po             14-Jul-2020 17:47         540
flippy-8.x-1.0-beta4.ta.po             14-Jul-2020 17:47         547
flippy-8.x-1.0-beta4.te.po             14-Jul-2020 17:47         520
flippy-8.x-1.0-beta4.th.po             14-Jul-2020 17:47         640
flippy-8.x-1.0-beta4.tr.po             14-Jul-2020 17:47         533
flippy-8.x-1.0-beta4.uk.po             14-Jul-2020 17:47        5150
flippy-8.x-1.0-beta4.vi.po             14-Jul-2020 17:47         552
flippy-8.x-1.0-beta4.xx-lolspeak.po        14-Jul-2020 17:47         469
flippy-8.x-1.0-beta4.zh-hans.po          14-Jul-2020 17:47        3414
flippy-8.x-1.0-beta4.zh-hant.po          14-Jul-2020 17:47         676
flippy-8.x-1.x.ar.po                14-Jul-2020 17:47         669
flippy-8.x-1.x.be.po                14-Jul-2020 17:47         669
flippy-8.x-1.x.bg.po                14-Jul-2020 17:47         532
flippy-8.x-1.x.bo.po                14-Jul-2020 17:47         587
flippy-8.x-1.x.bs.po                14-Jul-2020 17:47         600
flippy-8.x-1.x.ca.po                14-Jul-2020 17:47         541
flippy-8.x-1.x.cs.po                14-Jul-2020 17:47         635
flippy-8.x-1.x.cy.po                14-Jul-2020 17:47         546
flippy-8.x-1.x.da.po                14-Jul-2020 17:47         532
flippy-8.x-1.x.de.po                14-Jul-2020 17:47         620
flippy-8.x-1.x.el.po                14-Jul-2020 17:47         554
flippy-8.x-1.x.eo.po                14-Jul-2020 17:47         475
flippy-8.x-1.x.es.po                14-Jul-2020 17:47         544
flippy-8.x-1.x.et.po                14-Jul-2020 17:47         539
flippy-8.x-1.x.eu.po                14-Jul-2020 17:47         505
flippy-8.x-1.x.fa.po                14-Jul-2020 17:47         572
flippy-8.x-1.x.fi.po                14-Jul-2020 17:47         535
flippy-8.x-1.x.fr.po                14-Jul-2020 17:47         539
flippy-8.x-1.x.gd.po                14-Jul-2020 17:47         593
flippy-8.x-1.x.gl.po                14-Jul-2020 17:47         547
flippy-8.x-1.x.gu.po                14-Jul-2020 17:47         520
flippy-8.x-1.x.he.po                14-Jul-2020 17:47         537
flippy-8.x-1.x.hi.po                14-Jul-2020 17:47         553
flippy-8.x-1.x.hr.po                14-Jul-2020 17:47         603
flippy-8.x-1.x.hu.po                14-Jul-2020 17:47         779
flippy-8.x-1.x.hy.po                14-Jul-2020 17:47         530
flippy-8.x-1.x.id.po                14-Jul-2020 17:47         551
flippy-8.x-1.x.is.po                14-Jul-2020 17:47         514
flippy-8.x-1.x.it.po                14-Jul-2020 17:47         545
flippy-8.x-1.x.ja.po                14-Jul-2020 17:47         622
flippy-8.x-1.x.kn.po                14-Jul-2020 17:47         615
flippy-8.x-1.x.ko.po                14-Jul-2020 17:47         545
flippy-8.x-1.x.lt.po                14-Jul-2020 17:47         656
flippy-8.x-1.x.lv.po                14-Jul-2020 17:47         603
flippy-8.x-1.x.nb.po                14-Jul-2020 17:47         574
flippy-8.x-1.x.nl.po                14-Jul-2020 17:47         608
flippy-8.x-1.x.nn.po                14-Jul-2020 17:47         536
flippy-8.x-1.x.oc.po                14-Jul-2020 17:47         542
flippy-8.x-1.x.pl.po                14-Jul-2020 17:47         615
flippy-8.x-1.x.ps.po                14-Jul-2020 17:47         505
flippy-8.x-1.x.pt-br.po              14-Jul-2020 17:47         785
flippy-8.x-1.x.pt-pt.po              14-Jul-2020 17:47         583
flippy-8.x-1.x.pt.po                14-Jul-2020 17:47         598
flippy-8.x-1.x.rm-rumgr.po             14-Jul-2020 17:47         547
flippy-8.x-1.x.ro.po                14-Jul-2020 17:47         601
flippy-8.x-1.x.ru.po                14-Jul-2020 17:47         701
flippy-8.x-1.x.sk.po                14-Jul-2020 17:47         572
flippy-8.x-1.x.sv.po                14-Jul-2020 17:47         540
flippy-8.x-1.x.ta.po                14-Jul-2020 17:47         547
flippy-8.x-1.x.te.po                14-Jul-2020 17:47         520
flippy-8.x-1.x.th.po                14-Jul-2020 17:47         640
flippy-8.x-1.x.tr.po                14-Jul-2020 17:47         533
flippy-8.x-1.x.uk.po                14-Jul-2020 17:47        5150
flippy-8.x-1.x.vi.po                14-Jul-2020 17:47         552
flippy-8.x-1.x.xx-lolspeak.po           14-Jul-2020 17:47         469
flippy-8.x-1.x.zh-hans.po             14-Jul-2020 17:47        3414
flippy-8.x-1.x.zh-hant.po             14-Jul-2020 17:47         676