Index of /files/translations/all/schemadata/


../
schemadata-2.0.1.am.po               22-Nov-2021 15:47         455
schemadata-2.0.1.ar.po               22-Nov-2021 15:47         562
schemadata-2.0.1.ast.po              22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.0.1.be.po               22-Nov-2021 15:47         586
schemadata-2.0.1.bg.po               22-Nov-2021 15:47         484
schemadata-2.0.1.bo.po               22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.0.1.bs.po               22-Nov-2021 15:47         557
schemadata-2.0.1.ca.po               22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.0.1.cs.po               22-Nov-2021 15:47         548
schemadata-2.0.1.cy.po               22-Nov-2021 15:47         495
schemadata-2.0.1.da.po               22-Nov-2021 15:47         456
schemadata-2.0.1.de.po               22-Nov-2021 15:47         603
schemadata-2.0.1.dz.po               22-Nov-2021 15:47         486
schemadata-2.0.1.el.po               22-Nov-2021 15:47         470
schemadata-2.0.1.en-gb.po             22-Nov-2021 15:47         483
schemadata-2.0.1.eo.po               22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.0.1.es.po               22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.0.1.et.po               22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.0.1.eu.po               22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.0.1.fa.po               22-Nov-2021 15:47         483
schemadata-2.0.1.fi.po               22-Nov-2021 15:47         453
schemadata-2.0.1.fo.po               22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.0.1.fr.po               22-Nov-2021 15:47         523
schemadata-2.0.1.gd.po               22-Nov-2021 15:47         542
schemadata-2.0.1.gl.po               22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.0.1.he.po               22-Nov-2021 15:47         530
schemadata-2.0.1.hi.po               22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.0.1.hr.po               22-Nov-2021 15:47         561
schemadata-2.0.1.hu.po               22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.0.1.id.po               22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.0.1.is.po               22-Nov-2021 15:47         468
schemadata-2.0.1.it.po               22-Nov-2021 15:47         464
schemadata-2.0.1.ja.po               22-Nov-2021 15:47         465
schemadata-2.0.1.jv.po               22-Nov-2021 15:47         459
schemadata-2.0.1.kk.po               22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.0.1.km.po               22-Nov-2021 15:47         477
schemadata-2.0.1.kn.po               22-Nov-2021 15:47         468
schemadata-2.0.1.ko.po               22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.0.1.ku.po               22-Nov-2021 15:47         470
schemadata-2.0.1.lt.po               22-Nov-2021 15:47         547
schemadata-2.0.1.lv.po               22-Nov-2021 15:47         503
schemadata-2.0.1.ms.po               22-Nov-2021 15:47         481
schemadata-2.0.1.nb.po               22-Nov-2021 15:47         561
schemadata-2.0.1.ne.po               22-Nov-2021 15:47         471
schemadata-2.0.1.nl.po               22-Nov-2021 15:47         453
schemadata-2.0.1.nn.po               22-Nov-2021 15:47         488
schemadata-2.0.1.oc.po               22-Nov-2021 15:47         461
schemadata-2.0.1.pl.po               22-Nov-2021 15:47         528
schemadata-2.0.1.prs.po              22-Nov-2021 15:47         493
schemadata-2.0.1.ps.po               22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.0.1.pt-br.po             22-Nov-2021 15:47         496
schemadata-2.0.1.pt-pt.po             22-Nov-2021 15:47         568
schemadata-2.0.1.pt.po               22-Nov-2021 15:47         517
schemadata-2.0.1.rhg.po              22-Nov-2021 15:47         460
schemadata-2.0.1.rm-rumgr.po            22-Nov-2021 15:47         506
schemadata-2.0.1.ro.po               22-Nov-2021 15:47         517
schemadata-2.0.1.ru.po               22-Nov-2021 15:47         708
schemadata-2.0.1.sk.po               22-Nov-2021 15:47         486
schemadata-2.0.1.sl.po               22-Nov-2021 15:47         535
schemadata-2.0.1.sq.po               22-Nov-2021 15:47         468
schemadata-2.0.1.sv.po               22-Nov-2021 15:47         458
schemadata-2.0.1.ta-lk.po             22-Nov-2021 15:47         504
schemadata-2.0.1.ta.po               22-Nov-2021 15:47         489
schemadata-2.0.1.test.po              22-Nov-2021 15:47         450
schemadata-2.0.1.th.po               22-Nov-2021 15:47         465
schemadata-2.0.1.tr.po               22-Nov-2021 15:47         450
schemadata-2.0.1.ug.po               22-Nov-2021 15:47         467
schemadata-2.0.1.uk.po               22-Nov-2021 15:47         620
schemadata-2.0.1.vi.po               22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.0.1.zh-hans.po            22-Nov-2021 15:47         495
schemadata-2.0.1.zh-hant.po            22-Nov-2021 15:47         494
schemadata-2.x.am.po                22-Nov-2021 15:47         455
schemadata-2.x.ar.po                22-Nov-2021 15:47         562
schemadata-2.x.ast.po               22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.x.be.po                22-Nov-2021 15:47         586
schemadata-2.x.bg.po                22-Nov-2021 15:47         484
schemadata-2.x.bo.po                22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.x.bs.po                22-Nov-2021 15:47         557
schemadata-2.x.ca.po                22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.x.cs.po                22-Nov-2021 15:47         548
schemadata-2.x.cy.po                22-Nov-2021 15:47         495
schemadata-2.x.da.po                22-Nov-2021 15:47         456
schemadata-2.x.de.po                22-Nov-2021 15:47         603
schemadata-2.x.dz.po                22-Nov-2021 15:47         486
schemadata-2.x.el.po                22-Nov-2021 15:47         470
schemadata-2.x.en-gb.po              22-Nov-2021 15:47         483
schemadata-2.x.eo.po                22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.x.es.po                22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.x.et.po                22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.x.eu.po                22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.x.fa.po                22-Nov-2021 15:47         483
schemadata-2.x.fi.po                22-Nov-2021 15:47         453
schemadata-2.x.fo.po                22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.x.fr.po                22-Nov-2021 15:47         523
schemadata-2.x.gd.po                22-Nov-2021 15:47         542
schemadata-2.x.gl.po                22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.x.he.po                22-Nov-2021 15:47         530
schemadata-2.x.hi.po                22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.x.hr.po                22-Nov-2021 15:47         561
schemadata-2.x.hu.po                22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.x.id.po                22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.x.is.po                22-Nov-2021 15:47         468
schemadata-2.x.it.po                22-Nov-2021 15:47         464
schemadata-2.x.ja.po                22-Nov-2021 15:47         465
schemadata-2.x.jv.po                22-Nov-2021 15:47         459
schemadata-2.x.kk.po                22-Nov-2021 15:47         462
schemadata-2.x.km.po                22-Nov-2021 15:47         477
schemadata-2.x.kn.po                22-Nov-2021 15:47         468
schemadata-2.x.ko.po                22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.x.ku.po                22-Nov-2021 15:47         470
schemadata-2.x.lt.po                22-Nov-2021 15:47         547
schemadata-2.x.lv.po                22-Nov-2021 15:47         503
schemadata-2.x.ms.po                22-Nov-2021 15:47         481
schemadata-2.x.nb.po                22-Nov-2021 15:47         561
schemadata-2.x.ne.po                22-Nov-2021 15:47         471
schemadata-2.x.nl.po                22-Nov-2021 15:47         453
schemadata-2.x.nn.po                22-Nov-2021 15:47         488
schemadata-2.x.oc.po                22-Nov-2021 15:47         461
schemadata-2.x.pl.po                22-Nov-2021 15:47         528
schemadata-2.x.prs.po               22-Nov-2021 15:47         493
schemadata-2.x.ps.po                22-Nov-2021 15:47         463
schemadata-2.x.pt-br.po              22-Nov-2021 15:47         496
schemadata-2.x.pt-pt.po              22-Nov-2021 15:47         568
schemadata-2.x.pt.po                22-Nov-2021 15:47         517
schemadata-2.x.rhg.po               22-Nov-2021 15:47         460
schemadata-2.x.rm-rumgr.po             22-Nov-2021 15:47         506
schemadata-2.x.ro.po                22-Nov-2021 15:47         517
schemadata-2.x.ru.po                22-Nov-2021 15:47         708
schemadata-2.x.sk.po                22-Nov-2021 15:47         486
schemadata-2.x.sl.po                22-Nov-2021 15:47         535
schemadata-2.x.sq.po                22-Nov-2021 15:47         468
schemadata-2.x.sv.po                22-Nov-2021 15:47         458
schemadata-2.x.ta-lk.po              22-Nov-2021 15:47         504
schemadata-2.x.ta.po                22-Nov-2021 15:47         489
schemadata-2.x.test.po               22-Nov-2021 15:47         450
schemadata-2.x.th.po                22-Nov-2021 15:47         465
schemadata-2.x.tr.po                22-Nov-2021 15:47         450
schemadata-2.x.ug.po                22-Nov-2021 15:47         467
schemadata-2.x.uk.po                22-Nov-2021 15:47         620
schemadata-2.x.vi.po                22-Nov-2021 15:47         466
schemadata-2.x.zh-hans.po             22-Nov-2021 15:47         495
schemadata-2.x.zh-hant.po             22-Nov-2021 15:47         494
schemadata-8.x-1.1.am.po              07-Oct-2017 07:44         459
schemadata-8.x-1.1.ar.po              07-Oct-2017 07:44         566
schemadata-8.x-1.1.ast.po             07-Oct-2017 07:44         470
schemadata-8.x-1.1.be.po              07-Oct-2017 07:44         590
schemadata-8.x-1.1.bg.po              07-Oct-2017 07:44         488
schemadata-8.x-1.1.bo.po              07-Oct-2017 07:44         470
schemadata-8.x-1.1.bs.po              07-Oct-2017 07:44         561
schemadata-8.x-1.1.ca.po              07-Oct-2017 07:44         466
schemadata-8.x-1.1.cs.po              07-Oct-2017 07:44         552
schemadata-8.x-1.1.cy.po              07-Oct-2017 07:44         499
schemadata-8.x-1.1.da.po              07-Oct-2017 07:44         460
schemadata-8.x-1.1.de.po              07-Oct-2017 07:44         607
schemadata-8.x-1.1.dz.po              07-Oct-2017 07:44         490
schemadata-8.x-1.1.el.po              07-Oct-2017 07:44         474
schemadata-8.x-1.1.en-gb.po            07-Oct-2017 07:44         487
schemadata-8.x-1.1.eo.po              07-Oct-2017 07:44         466
schemadata-8.x-1.1.es.po              07-Oct-2017 07:44         467
schemadata-8.x-1.1.et.po              07-Oct-2017 07:44         467
schemadata-8.x-1.1.eu.po              07-Oct-2017 07:44         466
schemadata-8.x-1.1.fa.po              07-Oct-2017 07:44         487
schemadata-8.x-1.1.fi.po              07-Oct-2017 07:44         457
schemadata-8.x-1.1.fo.po              07-Oct-2017 07:44         466
schemadata-8.x-1.1.fr.po              07-Oct-2017 07:44         527
schemadata-8.x-1.1.gd.po              07-Oct-2017 07:44         546
schemadata-8.x-1.1.gl.po              07-Oct-2017 07:44         470
schemadata-8.x-1.1.he.po              07-Oct-2017 07:44         534
schemadata-8.x-1.1.hi.po              07-Oct-2017 07:44         466
schemadata-8.x-1.1.hr.po              07-Oct-2017 07:44         565
schemadata-8.x-1.1.hu.po              07-Oct-2017 07:44         467
schemadata-8.x-1.1.id.po              07-Oct-2017 07:44         470
schemadata-8.x-1.1.is.po              07-Oct-2017 07:44         472
schemadata-8.x-1.1.it.po              07-Oct-2017 07:44         468
schemadata-8.x-1.1.ja.po              07-Oct-2017 07:44         469
schemadata-8.x-1.1.jv.po              07-Oct-2017 07:44         463
schemadata-8.x-1.1.kk.po              07-Oct-2017 07:44         466
schemadata-8.x-1.1.km.po              07-Oct-2017 07:44         481
schemadata-8.x-1.1.kn.po              07-Oct-2017 07:44         472
schemadata-8.x-1.1.ko.po              07-Oct-2017 07:44         467
schemadata-8.x-1.1.ku.po              07-Oct-2017 07:44         474
schemadata-8.x-1.1.lt.po              07-Oct-2017 07:44         551
schemadata-8.x-1.1.lv.po              07-Oct-2017 07:44         507
schemadata-8.x-1.1.ms.po              07-Oct-2017 07:44         485
schemadata-8.x-1.1.nb.po              07-Oct-2017 07:44         565
schemadata-8.x-1.1.ne.po              07-Oct-2017 07:44         475
schemadata-8.x-1.1.nl.po              07-Oct-2017 07:44         457
schemadata-8.x-1.1.nn.po              07-Oct-2017 07:44         492
schemadata-8.x-1.1.oc.po              07-Oct-2017 07:44         465
schemadata-8.x-1.1.pl.po              07-Oct-2017 07:44         532
schemadata-8.x-1.1.prs.po             29-Sep-2021 11:04         497
schemadata-8.x-1.1.ps.po              07-Oct-2017 07:44         467
schemadata-8.x-1.1.pt-br.po            07-Oct-2017 07:44         500
schemadata-8.x-1.1.pt-pt.po            07-May-2021 12:27         572
schemadata-8.x-1.1.pt.po              14-May-2019 18:03         521
schemadata-8.x-1.1.rhg.po             07-Oct-2017 07:44         464
schemadata-8.x-1.1.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 21:00         510
schemadata-8.x-1.1.ro.po              07-Oct-2017 07:44         521
schemadata-8.x-1.1.ru.po              07-Oct-2017 07:44         712
schemadata-8.x-1.1.sk.po              07-Oct-2017 07:44         490
schemadata-8.x-1.1.sl.po              07-Oct-2017 07:44         539
schemadata-8.x-1.1.sq.po              07-Oct-2017 07:44         472
schemadata-8.x-1.1.sv.po              07-Oct-2017 07:44         462
schemadata-8.x-1.1.ta-lk.po            07-Oct-2017 07:44         508
schemadata-8.x-1.1.ta.po              07-Oct-2017 07:44         493
schemadata-8.x-1.1.test.po             07-Oct-2017 07:44         454
schemadata-8.x-1.1.th.po              07-Oct-2017 07:44         469
schemadata-8.x-1.1.tr.po              07-Oct-2017 07:44         454
schemadata-8.x-1.1.ug.po              07-Oct-2017 07:44         471
schemadata-8.x-1.1.uk.po              07-Oct-2017 07:44         624
schemadata-8.x-1.1.vi.po              07-Oct-2017 07:44         470
schemadata-8.x-1.1.zh-hans.po           07-Oct-2017 07:44         499
schemadata-8.x-1.1.zh-hant.po           07-Oct-2017 07:44         498
schemadata-8.x-1.2.am.po              07-Oct-2017 10:44         459
schemadata-8.x-1.2.ar.po              07-Oct-2017 10:44         566
schemadata-8.x-1.2.ast.po             07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.2.be.po              07-Oct-2017 10:44         590
schemadata-8.x-1.2.bg.po              07-Oct-2017 10:44         488
schemadata-8.x-1.2.bo.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.2.bs.po              07-Oct-2017 10:44         561
schemadata-8.x-1.2.ca.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.2.cs.po              07-Oct-2017 10:44         552
schemadata-8.x-1.2.cy.po              07-Oct-2017 10:44         499
schemadata-8.x-1.2.da.po              07-Oct-2017 10:44         460
schemadata-8.x-1.2.de.po              07-Oct-2017 10:44         607
schemadata-8.x-1.2.dz.po              07-Oct-2017 10:44         490
schemadata-8.x-1.2.el.po              07-Oct-2017 10:44         474
schemadata-8.x-1.2.en-gb.po            07-Oct-2017 10:44         487
schemadata-8.x-1.2.eo.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.2.es.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.2.et.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.2.eu.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.2.fa.po              07-Oct-2017 10:44         487
schemadata-8.x-1.2.fi.po              07-Oct-2017 10:44         457
schemadata-8.x-1.2.fo.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.2.fr.po              07-Oct-2017 10:44         527
schemadata-8.x-1.2.gd.po              07-Oct-2017 10:44         546
schemadata-8.x-1.2.gl.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.2.he.po              07-Oct-2017 10:44         534
schemadata-8.x-1.2.hi.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.2.hr.po              07-Oct-2017 10:44         565
schemadata-8.x-1.2.hu.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.2.id.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.2.is.po              07-Oct-2017 10:44         472
schemadata-8.x-1.2.it.po              07-Oct-2017 10:44         468
schemadata-8.x-1.2.ja.po              07-Oct-2017 10:44         469
schemadata-8.x-1.2.jv.po              07-Oct-2017 10:44         463
schemadata-8.x-1.2.kk.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.2.km.po              07-Oct-2017 10:44         481
schemadata-8.x-1.2.kn.po              07-Oct-2017 10:44         472
schemadata-8.x-1.2.ko.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.2.ku.po              07-Oct-2017 10:44         474
schemadata-8.x-1.2.lt.po              07-Oct-2017 10:44         551
schemadata-8.x-1.2.lv.po              07-Oct-2017 10:44         507
schemadata-8.x-1.2.ms.po              07-Oct-2017 10:44         485
schemadata-8.x-1.2.nb.po              07-Oct-2017 10:44         565
schemadata-8.x-1.2.ne.po              07-Oct-2017 10:44         475
schemadata-8.x-1.2.nl.po              07-Oct-2017 10:44         457
schemadata-8.x-1.2.nn.po              07-Oct-2017 10:44         492
schemadata-8.x-1.2.oc.po              07-Oct-2017 10:44         465
schemadata-8.x-1.2.pl.po              07-Oct-2017 10:44         532
schemadata-8.x-1.2.prs.po             29-Sep-2021 03:14         497
schemadata-8.x-1.2.ps.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.2.pt-br.po            07-Oct-2017 10:44         500
schemadata-8.x-1.2.pt-pt.po            07-May-2021 10:50         572
schemadata-8.x-1.2.pt.po              14-May-2019 16:18         521
schemadata-8.x-1.2.rhg.po             07-Oct-2017 10:44         464
schemadata-8.x-1.2.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 20:03         510
schemadata-8.x-1.2.ro.po              07-Oct-2017 10:44         521
schemadata-8.x-1.2.ru.po              07-Oct-2017 10:44         712
schemadata-8.x-1.2.sk.po              07-Oct-2017 10:44         490
schemadata-8.x-1.2.sl.po              07-Oct-2017 10:44         539
schemadata-8.x-1.2.sq.po              07-Oct-2017 10:44         472
schemadata-8.x-1.2.sv.po              07-Oct-2017 10:44         462
schemadata-8.x-1.2.ta-lk.po            07-Oct-2017 10:44         508
schemadata-8.x-1.2.ta.po              07-Oct-2017 10:44         493
schemadata-8.x-1.2.test.po             07-Oct-2017 10:44         454
schemadata-8.x-1.2.th.po              07-Oct-2017 10:44         469
schemadata-8.x-1.2.tr.po              07-Oct-2017 10:44         454
schemadata-8.x-1.2.ug.po              07-Oct-2017 10:44         471
schemadata-8.x-1.2.uk.po              07-Oct-2017 10:44         624
schemadata-8.x-1.2.vi.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.2.zh-hans.po           07-Oct-2017 10:44         499
schemadata-8.x-1.2.zh-hant.po           07-Oct-2017 10:44         498
schemadata-8.x-1.x.am.po              07-Oct-2017 10:44         459
schemadata-8.x-1.x.ar.po              07-Oct-2017 10:44         566
schemadata-8.x-1.x.ast.po             07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.x.be.po              07-Oct-2017 10:44         590
schemadata-8.x-1.x.bg.po              07-Oct-2017 10:44         488
schemadata-8.x-1.x.bo.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.x.bs.po              07-Oct-2017 10:44         561
schemadata-8.x-1.x.ca.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.x.cs.po              07-Oct-2017 10:44         552
schemadata-8.x-1.x.cy.po              07-Oct-2017 10:44         499
schemadata-8.x-1.x.da.po              07-Oct-2017 10:44         460
schemadata-8.x-1.x.de.po              07-Oct-2017 10:44         607
schemadata-8.x-1.x.dz.po              07-Oct-2017 10:44         490
schemadata-8.x-1.x.el.po              07-Oct-2017 10:44         474
schemadata-8.x-1.x.en-gb.po            07-Oct-2017 10:44         487
schemadata-8.x-1.x.eo.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.x.es.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.x.et.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.x.eu.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.x.fa.po              07-Oct-2017 10:44         487
schemadata-8.x-1.x.fi.po              07-Oct-2017 10:44         457
schemadata-8.x-1.x.fo.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.x.fr.po              07-Oct-2017 10:44         527
schemadata-8.x-1.x.gd.po              07-Oct-2017 10:44         546
schemadata-8.x-1.x.gl.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.x.he.po              07-Oct-2017 10:44         534
schemadata-8.x-1.x.hi.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.x.hr.po              07-Oct-2017 10:44         565
schemadata-8.x-1.x.hu.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.x.id.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.x.is.po              07-Oct-2017 10:44         472
schemadata-8.x-1.x.it.po              07-Oct-2017 10:44         468
schemadata-8.x-1.x.ja.po              07-Oct-2017 10:44         469
schemadata-8.x-1.x.jv.po              07-Oct-2017 10:44         463
schemadata-8.x-1.x.kk.po              07-Oct-2017 10:44         466
schemadata-8.x-1.x.km.po              07-Oct-2017 10:44         481
schemadata-8.x-1.x.kn.po              07-Oct-2017 10:44         472
schemadata-8.x-1.x.ko.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.x.ku.po              07-Oct-2017 10:44         474
schemadata-8.x-1.x.lt.po              07-Oct-2017 10:44         551
schemadata-8.x-1.x.lv.po              07-Oct-2017 10:44         507
schemadata-8.x-1.x.ms.po              07-Oct-2017 10:44         485
schemadata-8.x-1.x.nb.po              07-Oct-2017 10:44         565
schemadata-8.x-1.x.ne.po              07-Oct-2017 10:44         475
schemadata-8.x-1.x.nl.po              07-Oct-2017 10:44         457
schemadata-8.x-1.x.nn.po              07-Oct-2017 10:44         492
schemadata-8.x-1.x.oc.po              07-Oct-2017 10:44         465
schemadata-8.x-1.x.pl.po              07-Oct-2017 10:44         532
schemadata-8.x-1.x.prs.po             29-Sep-2021 11:04         497
schemadata-8.x-1.x.ps.po              07-Oct-2017 10:44         467
schemadata-8.x-1.x.pt-br.po            07-Oct-2017 10:44         500
schemadata-8.x-1.x.pt-pt.po            07-May-2021 12:27         572
schemadata-8.x-1.x.pt.po              14-May-2019 18:03         521
schemadata-8.x-1.x.rhg.po             07-Oct-2017 10:44         464
schemadata-8.x-1.x.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 21:00         510
schemadata-8.x-1.x.ro.po              07-Oct-2017 10:44         521
schemadata-8.x-1.x.ru.po              07-Oct-2017 10:44         712
schemadata-8.x-1.x.sk.po              07-Oct-2017 10:44         490
schemadata-8.x-1.x.sl.po              07-Oct-2017 10:44         539
schemadata-8.x-1.x.sq.po              07-Oct-2017 10:44         472
schemadata-8.x-1.x.sv.po              07-Oct-2017 10:44         462
schemadata-8.x-1.x.ta-lk.po            07-Oct-2017 10:44         508
schemadata-8.x-1.x.ta.po              07-Oct-2017 10:44         493
schemadata-8.x-1.x.test.po             07-Oct-2017 10:44         454
schemadata-8.x-1.x.th.po              07-Oct-2017 10:44         469
schemadata-8.x-1.x.tr.po              07-Oct-2017 10:44         454
schemadata-8.x-1.x.ug.po              07-Oct-2017 10:44         471
schemadata-8.x-1.x.uk.po              07-Oct-2017 10:44         624
schemadata-8.x-1.x.vi.po              07-Oct-2017 10:44         470
schemadata-8.x-1.x.zh-hans.po           07-Oct-2017 10:44         499
schemadata-8.x-1.x.zh-hant.po           07-Oct-2017 10:44         498