Index of /files/translations/all/splashify/


../
splashify-8.x-2.0-alpha1.af.po           28-Nov-2016 21:43         839
splashify-8.x-2.0-alpha1.am.po           15-May-2018 00:58         724
splashify-8.x-2.0-alpha1.ar.po           02-Feb-2021 23:18        1170
splashify-8.x-2.0-alpha1.ast.po          28-Nov-2016 21:43         858
splashify-8.x-2.0-alpha1.az.po           28-Nov-2016 21:43         481
splashify-8.x-2.0-alpha1.be.po           11-Nov-2018 06:19        1237
splashify-8.x-2.0-alpha1.bg.po           28-Nov-2016 21:43         987
splashify-8.x-2.0-alpha1.bn.po           28-Nov-2016 21:43         876
splashify-8.x-2.0-alpha1.bo.po           04-Jan-2018 10:48        1263
splashify-8.x-2.0-alpha1.br.po           30-Nov-2017 06:23         671
splashify-8.x-2.0-alpha1.bs.po           28-Nov-2016 21:43         978
splashify-8.x-2.0-alpha1.ca.po           28-Nov-2016 21:43        1100
splashify-8.x-2.0-alpha1.cs.po           19-Apr-2020 09:22        1126
splashify-8.x-2.0-alpha1.cy.po           28-Nov-2016 21:44         898
splashify-8.x-2.0-alpha1.da.po           28-Nov-2016 21:43        1114
splashify-8.x-2.0-alpha1.de.po           03-Mar-2019 11:44        1556
splashify-8.x-2.0-alpha1.dz.po           28-Nov-2016 21:43         867
splashify-8.x-2.0-alpha1.el.po           18-Feb-2017 04:28        1262
splashify-8.x-2.0-alpha1.en-gb.po         28-Nov-2016 21:43         795
splashify-8.x-2.0-alpha1.eo.po           25-Apr-2018 01:49         822
splashify-8.x-2.0-alpha1.es.po           03-Mar-2018 01:39        2724
splashify-8.x-2.0-alpha1.et.po           28-Nov-2016 21:43        1087
splashify-8.x-2.0-alpha1.eu.po           28-Nov-2016 21:43         997
splashify-8.x-2.0-alpha1.fa.po           28-Nov-2016 21:44        1051
splashify-8.x-2.0-alpha1.fi.po           28-Nov-2016 21:43        1354
splashify-8.x-2.0-alpha1.fil.po          28-Nov-2016 21:43         699
splashify-8.x-2.0-alpha1.fo.po           28-Nov-2016 21:43         805
splashify-8.x-2.0-alpha1.fr.po           08-Aug-2019 18:51        1541
splashify-8.x-2.0-alpha1.fy.po           28-Nov-2016 21:43         662
splashify-8.x-2.0-alpha1.ga.po           28-Nov-2016 21:43         659
splashify-8.x-2.0-alpha1.gd.po           28-Nov-2016 21:44        1036
splashify-8.x-2.0-alpha1.gl.po           10-Jan-2020 10:57         925
splashify-8.x-2.0-alpha1.gu.po           25-Feb-2020 12:15        1144
splashify-8.x-2.0-alpha1.he.po           13-Nov-2018 12:26        1059
splashify-8.x-2.0-alpha1.hi.po           12-Jul-2020 19:58        1218
splashify-8.x-2.0-alpha1.hr.po           28-Nov-2016 21:43         974
splashify-8.x-2.0-alpha1.ht.po           16-Jun-2022 08:01         520
splashify-8.x-2.0-alpha1.hu.po           07-Apr-2020 10:49        1628
splashify-8.x-2.0-alpha1.hy.po           14-Jun-2022 10:07         983
splashify-8.x-2.0-alpha1.id.po           29-Apr-2017 03:41        1093
splashify-8.x-2.0-alpha1.is.po           31-Oct-2019 12:18         929
splashify-8.x-2.0-alpha1.it.po           28-Nov-2016 21:44        1133
splashify-8.x-2.0-alpha1.ja.po           16-Jun-2021 03:26        1407
splashify-8.x-2.0-alpha1.jv.po           21-Sep-2017 18:44         893
splashify-8.x-2.0-alpha1.ka.po           28-Nov-2016 21:43        1069
splashify-8.x-2.0-alpha1.kk.po           28-Nov-2016 21:44         850
splashify-8.x-2.0-alpha1.km.po           28-Nov-2016 21:44        1061
splashify-8.x-2.0-alpha1.kn.po           28-Nov-2016 21:44        1091
splashify-8.x-2.0-alpha1.ko.po           15-Mar-2020 15:30         979
splashify-8.x-2.0-alpha1.ku.po           28-Nov-2016 21:44         929
splashify-8.x-2.0-alpha1.ky.po           28-Nov-2016 21:44         547
splashify-8.x-2.0-alpha1.lo.po           28-Nov-2016 21:44         587
splashify-8.x-2.0-alpha1.lt.po           28-Nov-2016 21:44        1062
splashify-8.x-2.0-alpha1.lv.po           28-Nov-2016 21:44        1044
splashify-8.x-2.0-alpha1.mg.po           28-Nov-2016 21:44         545
splashify-8.x-2.0-alpha1.mk.po           28-Nov-2016 21:44         515
splashify-8.x-2.0-alpha1.ml.po           28-Nov-2016 21:44         921
splashify-8.x-2.0-alpha1.mn.po           28-Nov-2016 21:44         929
splashify-8.x-2.0-alpha1.mr.po           20-Feb-2020 11:41         968
splashify-8.x-2.0-alpha1.ms.po           28-Nov-2016 21:43         916
splashify-8.x-2.0-alpha1.my.po           28-Nov-2016 21:43         914
splashify-8.x-2.0-alpha1.nb.po           15-Nov-2021 15:54        1115
splashify-8.x-2.0-alpha1.ne.po           28-Nov-2016 21:44        1012
splashify-8.x-2.0-alpha1.nl.po           31-Aug-2018 10:27        1614
splashify-8.x-2.0-alpha1.nn.po           28-Nov-2016 21:44         817
splashify-8.x-2.0-alpha1.oc.po           28-Nov-2016 21:44        1076
splashify-8.x-2.0-alpha1.or.po           28-Nov-2016 21:44         528
splashify-8.x-2.0-alpha1.os.po           28-Nov-2016 21:44         800
splashify-8.x-2.0-alpha1.pa.po           28-Nov-2016 21:44         700
splashify-8.x-2.0-alpha1.pl.po           13-Nov-2019 10:20        1286
splashify-8.x-2.0-alpha1.prs.po          29-Sep-2021 12:36        1057
splashify-8.x-2.0-alpha1.ps.po           28-Nov-2016 21:44         767
splashify-8.x-2.0-alpha1.pt-br.po         17-Nov-2020 14:23        1375
splashify-8.x-2.0-alpha1.pt-pt.po         17-May-2020 16:18        1155
splashify-8.x-2.0-alpha1.pt.po           14-May-2019 13:26        1037
splashify-8.x-2.0-alpha1.rhg.po          28-Nov-2016 21:44         809
splashify-8.x-2.0-alpha1.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 17:59         814
splashify-8.x-2.0-alpha1.ro.po           28-Nov-2016 21:44        1237
splashify-8.x-2.0-alpha1.ru.po           27-Nov-2020 20:11        1658
splashify-8.x-2.0-alpha1.rw.po           08-Jun-2018 01:38         484
splashify-8.x-2.0-alpha1.se.po           28-Nov-2016 21:44         649
splashify-8.x-2.0-alpha1.si.po           28-Nov-2016 21:44         715
splashify-8.x-2.0-alpha1.sk.po           20-Dec-2021 10:51        1043
splashify-8.x-2.0-alpha1.sl.po           28-Nov-2016 21:44         930
splashify-8.x-2.0-alpha1.sq.po           28-Nov-2016 21:43         700
splashify-8.x-2.0-alpha1.sr.po           12-Jan-2021 16:09         867
splashify-8.x-2.0-alpha1.sv.po           17-Nov-2021 12:46        1691
splashify-8.x-2.0-alpha1.ta-lk.po         28-Nov-2016 21:44         677
splashify-8.x-2.0-alpha1.ta.po           28-Nov-2016 21:44        1132
splashify-8.x-2.0-alpha1.te.po           28-Nov-2016 21:44        1023
splashify-8.x-2.0-alpha1.test.po          28-Nov-2016 21:44         559
splashify-8.x-2.0-alpha1.th.po           28-Nov-2016 21:44        1130
splashify-8.x-2.0-alpha1.tr.po           09-Nov-2019 10:10        1102
splashify-8.x-2.0-alpha1.tyv.po          28-Nov-2016 21:44         607
splashify-8.x-2.0-alpha1.ug.po           28-Nov-2016 21:44         931
splashify-8.x-2.0-alpha1.uk.po           19-Jun-2020 09:52        1742
splashify-8.x-2.0-alpha1.ur.po           28-Nov-2016 21:44         642
splashify-8.x-2.0-alpha1.vi.po           28-Nov-2016 21:44        1053
splashify-8.x-2.0-alpha1.xx-lolspeak.po      28-Nov-2016 21:44         471
splashify-8.x-2.0-alpha1.zh-hans.po        28-Nov-2016 21:43        1150
splashify-8.x-2.0-alpha1.zh-hant.po        28-Nov-2016 21:43        1078
splashify-8.x-2.x.af.po              28-Nov-2016 21:43         839
splashify-8.x-2.x.am.po              15-May-2018 00:58         724
splashify-8.x-2.x.ar.po              02-Feb-2021 23:18        1170
splashify-8.x-2.x.ast.po              28-Nov-2016 21:43         858
splashify-8.x-2.x.az.po              28-Nov-2016 21:43         481
splashify-8.x-2.x.be.po              11-Nov-2018 06:19        1237
splashify-8.x-2.x.bg.po              28-Nov-2016 21:43         987
splashify-8.x-2.x.bn.po              28-Nov-2016 21:43         876
splashify-8.x-2.x.bo.po              04-Jan-2018 10:48        1263
splashify-8.x-2.x.br.po              30-Nov-2017 06:23         671
splashify-8.x-2.x.bs.po              28-Nov-2016 21:43         978
splashify-8.x-2.x.ca.po              28-Nov-2016 21:43        1100
splashify-8.x-2.x.cs.po              19-Apr-2020 09:22        1126
splashify-8.x-2.x.cy.po              28-Nov-2016 21:44         898
splashify-8.x-2.x.da.po              28-Nov-2016 21:43        1114
splashify-8.x-2.x.de.po              03-Mar-2019 11:44        1556
splashify-8.x-2.x.dz.po              28-Nov-2016 21:43         867
splashify-8.x-2.x.el.po              18-Feb-2017 04:28        1262
splashify-8.x-2.x.en-gb.po             28-Nov-2016 21:43         795
splashify-8.x-2.x.eo.po              25-Apr-2018 01:49         822
splashify-8.x-2.x.es.po              03-Mar-2018 01:39        2724
splashify-8.x-2.x.et.po              28-Nov-2016 21:43        1087
splashify-8.x-2.x.eu.po              28-Nov-2016 21:43         997
splashify-8.x-2.x.fa.po              28-Nov-2016 21:44        1051
splashify-8.x-2.x.fi.po              28-Nov-2016 21:43        1354
splashify-8.x-2.x.fil.po              28-Nov-2016 21:43         699
splashify-8.x-2.x.fo.po              28-Nov-2016 21:43         805
splashify-8.x-2.x.fr.po              08-Aug-2019 18:51        1541
splashify-8.x-2.x.fy.po              28-Nov-2016 21:43         662
splashify-8.x-2.x.ga.po              28-Nov-2016 21:43         659
splashify-8.x-2.x.gd.po              28-Nov-2016 21:44        1036
splashify-8.x-2.x.gl.po              10-Jan-2020 10:57         925
splashify-8.x-2.x.gu.po              25-Feb-2020 12:15        1144
splashify-8.x-2.x.he.po              13-Nov-2018 12:26        1059
splashify-8.x-2.x.hi.po              12-Jul-2020 19:58        1218
splashify-8.x-2.x.hr.po              28-Nov-2016 21:43         974
splashify-8.x-2.x.ht.po              16-Jun-2022 08:01         520
splashify-8.x-2.x.hu.po              07-Apr-2020 10:49        1628
splashify-8.x-2.x.hy.po              14-Jun-2022 10:07         983
splashify-8.x-2.x.id.po              29-Apr-2017 03:41        1093
splashify-8.x-2.x.is.po              31-Oct-2019 12:18         929
splashify-8.x-2.x.it.po              28-Nov-2016 21:44        1133
splashify-8.x-2.x.ja.po              16-Jun-2021 03:26        1407
splashify-8.x-2.x.jv.po              21-Sep-2017 18:44         893
splashify-8.x-2.x.ka.po              28-Nov-2016 21:43        1069
splashify-8.x-2.x.kk.po              28-Nov-2016 21:44         850
splashify-8.x-2.x.km.po              28-Nov-2016 21:44        1061
splashify-8.x-2.x.kn.po              28-Nov-2016 21:44        1091
splashify-8.x-2.x.ko.po              15-Mar-2020 15:30         979
splashify-8.x-2.x.ku.po              28-Nov-2016 21:44         929
splashify-8.x-2.x.ky.po              28-Nov-2016 21:44         547
splashify-8.x-2.x.lo.po              28-Nov-2016 21:44         587
splashify-8.x-2.x.lt.po              28-Nov-2016 21:44        1062
splashify-8.x-2.x.lv.po              28-Nov-2016 21:44        1044
splashify-8.x-2.x.mg.po              28-Nov-2016 21:44         545
splashify-8.x-2.x.mk.po              28-Nov-2016 21:44         515
splashify-8.x-2.x.ml.po              28-Nov-2016 21:44         921
splashify-8.x-2.x.mn.po              28-Nov-2016 21:44         929
splashify-8.x-2.x.mr.po              20-Feb-2020 11:41         968
splashify-8.x-2.x.ms.po              28-Nov-2016 21:43         916
splashify-8.x-2.x.my.po              28-Nov-2016 21:43         914
splashify-8.x-2.x.nb.po              15-Nov-2021 15:54        1115
splashify-8.x-2.x.ne.po              28-Nov-2016 21:44        1012
splashify-8.x-2.x.nl.po              31-Aug-2018 10:27        1614
splashify-8.x-2.x.nn.po              28-Nov-2016 21:44         817
splashify-8.x-2.x.oc.po              28-Nov-2016 21:44        1076
splashify-8.x-2.x.or.po              28-Nov-2016 21:44         528
splashify-8.x-2.x.os.po              28-Nov-2016 21:44         800
splashify-8.x-2.x.pa.po              28-Nov-2016 21:44         700
splashify-8.x-2.x.pl.po              13-Nov-2019 10:20        1286
splashify-8.x-2.x.prs.po              29-Sep-2021 12:36        1057
splashify-8.x-2.x.ps.po              28-Nov-2016 21:44         767
splashify-8.x-2.x.pt-br.po             17-Nov-2020 14:23        1375
splashify-8.x-2.x.pt-pt.po             17-May-2020 16:18        1155
splashify-8.x-2.x.pt.po              14-May-2019 13:26        1037
splashify-8.x-2.x.rhg.po              28-Nov-2016 21:44         809
splashify-8.x-2.x.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 17:59         814
splashify-8.x-2.x.ro.po              28-Nov-2016 21:44        1237
splashify-8.x-2.x.ru.po              27-Nov-2020 20:11        1658
splashify-8.x-2.x.rw.po              08-Jun-2018 01:38         484
splashify-8.x-2.x.se.po              28-Nov-2016 21:44         649
splashify-8.x-2.x.si.po              28-Nov-2016 21:44         715
splashify-8.x-2.x.sk.po              20-Dec-2021 10:51        1043
splashify-8.x-2.x.sl.po              28-Nov-2016 21:44         930
splashify-8.x-2.x.sq.po              28-Nov-2016 21:43         700
splashify-8.x-2.x.sr.po              12-Jan-2021 16:09         867
splashify-8.x-2.x.sv.po              17-Nov-2021 12:46        1691
splashify-8.x-2.x.ta-lk.po             28-Nov-2016 21:44         677
splashify-8.x-2.x.ta.po              28-Nov-2016 21:44        1132
splashify-8.x-2.x.te.po              28-Nov-2016 21:44        1023
splashify-8.x-2.x.test.po             28-Nov-2016 21:44         559
splashify-8.x-2.x.th.po              28-Nov-2016 21:44        1130
splashify-8.x-2.x.tr.po              09-Nov-2019 10:10        1102
splashify-8.x-2.x.tyv.po              28-Nov-2016 21:44         607
splashify-8.x-2.x.ug.po              28-Nov-2016 21:44         931
splashify-8.x-2.x.uk.po              19-Jun-2020 09:52        1742
splashify-8.x-2.x.ur.po              28-Nov-2016 21:44         642
splashify-8.x-2.x.vi.po              28-Nov-2016 21:44        1053
splashify-8.x-2.x.xx-lolspeak.po          28-Nov-2016 21:44         471
splashify-8.x-2.x.zh-hans.po            28-Nov-2016 21:43        1150
splashify-8.x-2.x.zh-hant.po            28-Nov-2016 21:43        1078