Index of /files/translations/all/gutenberg/


../
gutenberg-3.0.0-beta1.af.po            22-Nov-2023 18:46        1068
gutenberg-3.0.0-beta1.am.po            22-Nov-2023 18:46        1042
gutenberg-3.0.0-beta1.ar.po            22-Nov-2023 18:46        2136
gutenberg-3.0.0-beta1.ast.po            22-Nov-2023 18:46         969
gutenberg-3.0.0-beta1.az.po            22-Nov-2023 18:46         513
gutenberg-3.0.0-beta1.be.po            22-Nov-2023 18:46        1732
gutenberg-3.0.0-beta1.bg.po            22-Nov-2023 18:46        1383
gutenberg-3.0.0-beta1.bn.po            22-Nov-2023 18:46        1013
gutenberg-3.0.0-beta1.bo.po            22-Nov-2023 18:46        2409
gutenberg-3.0.0-beta1.br.po            22-Nov-2023 18:46         756
gutenberg-3.0.0-beta1.bs.po            22-Nov-2023 18:46        1210
gutenberg-3.0.0-beta1.ca.po            22-Nov-2023 18:46        2044
gutenberg-3.0.0-beta1.cs.po            22-Nov-2023 18:46        2078
gutenberg-3.0.0-beta1.cy.po            22-Nov-2023 18:46        1407
gutenberg-3.0.0-beta1.da.po            22-Nov-2023 18:46        2278
gutenberg-3.0.0-beta1.de.po            22-Nov-2023 18:46        33627
gutenberg-3.0.0-beta1.dz.po            22-Nov-2023 18:46        1163
gutenberg-3.0.0-beta1.el.po            22-Nov-2023 18:46        2170
gutenberg-3.0.0-beta1.en-gb.po           22-Nov-2023 18:46         810
gutenberg-3.0.0-beta1.eo.po            22-Nov-2023 18:46        1350
gutenberg-3.0.0-beta1.es.po            22-Nov-2023 18:46        2481
gutenberg-3.0.0-beta1.et.po            22-Nov-2023 18:46        2200
gutenberg-3.0.0-beta1.eu.po            22-Nov-2023 18:46        1731
gutenberg-3.0.0-beta1.fa.po            22-Nov-2023 18:46        2063
gutenberg-3.0.0-beta1.fi.po            22-Nov-2023 18:46        2901
gutenberg-3.0.0-beta1.fil.po            22-Nov-2023 18:46         788
gutenberg-3.0.0-beta1.fo.po            22-Nov-2023 18:46         965
gutenberg-3.0.0-beta1.fr.po            22-Nov-2023 18:46        2965
gutenberg-3.0.0-beta1.fy.po            22-Nov-2023 18:46         646
gutenberg-3.0.0-beta1.ga.po            22-Nov-2023 18:46         659
gutenberg-3.0.0-beta1.gd.po            22-Nov-2023 18:46        1281
gutenberg-3.0.0-beta1.gl.po            22-Nov-2023 18:46        1909
gutenberg-3.0.0-beta1.gsw-berne.po         22-Nov-2023 18:46         602
gutenberg-3.0.0-beta1.gu.po            22-Nov-2023 18:46        1167
gutenberg-3.0.0-beta1.haw.po            22-Nov-2023 18:46         523
gutenberg-3.0.0-beta1.he.po            22-Nov-2023 18:46        2036
gutenberg-3.0.0-beta1.hi.po            22-Nov-2023 18:46        2128
gutenberg-3.0.0-beta1.hr.po            22-Nov-2023 18:46        1783
gutenberg-3.0.0-beta1.ht.po            22-Nov-2023 18:46         849
gutenberg-3.0.0-beta1.hu.po            22-Nov-2023 18:46        3811
gutenberg-3.0.0-beta1.hy.po            22-Nov-2023 18:46        1335
gutenberg-3.0.0-beta1.id.po            22-Nov-2023 18:46        1961
gutenberg-3.0.0-beta1.is.po            22-Nov-2023 18:46        2054
gutenberg-3.0.0-beta1.it.po            22-Nov-2023 18:46        2214
gutenberg-3.0.0-beta1.ja.po            22-Nov-2023 18:46        2465
gutenberg-3.0.0-beta1.jv.po            22-Nov-2023 18:46        1390
gutenberg-3.0.0-beta1.ka.po            22-Nov-2023 18:46        1501
gutenberg-3.0.0-beta1.kk.po            22-Nov-2023 18:46        1113
gutenberg-3.0.0-beta1.km.po            22-Nov-2023 18:46        1508
gutenberg-3.0.0-beta1.kn.po            22-Nov-2023 18:46        1791
gutenberg-3.0.0-beta1.ko.po            22-Nov-2023 18:46        2011
gutenberg-3.0.0-beta1.ku.po            22-Nov-2023 18:46        1353
gutenberg-3.0.0-beta1.ky.po            22-Nov-2023 18:46         471
gutenberg-3.0.0-beta1.lo.po            22-Nov-2023 18:46         670
gutenberg-3.0.0-beta1.lt.po            22-Nov-2023 18:46        1982
gutenberg-3.0.0-beta1.lv.po            22-Nov-2023 18:46        1663
gutenberg-3.0.0-beta1.mg.po            22-Nov-2023 18:46         652
gutenberg-3.0.0-beta1.mk.po            22-Nov-2023 18:46         680
gutenberg-3.0.0-beta1.ml.po            22-Nov-2023 18:46        1010
gutenberg-3.0.0-beta1.mn.po            22-Nov-2023 18:46        1293
gutenberg-3.0.0-beta1.mr.po            22-Nov-2023 18:46        1287
gutenberg-3.0.0-beta1.ms.po            22-Nov-2023 18:46        1413
gutenberg-3.0.0-beta1.my.po            22-Nov-2023 18:46        1302
gutenberg-3.0.0-beta1.nb.po            22-Nov-2023 18:46        5553
gutenberg-3.0.0-beta1.ne.po            22-Nov-2023 18:46        1437
gutenberg-3.0.0-beta1.nl.po            22-Nov-2023 18:46        2889
gutenberg-3.0.0-beta1.nn.po            22-Nov-2023 18:46        1177
gutenberg-3.0.0-beta1.oc.po            22-Nov-2023 18:46        1838
gutenberg-3.0.0-beta1.or.po            22-Nov-2023 18:46         633
gutenberg-3.0.0-beta1.os.po            22-Nov-2023 18:46         842
gutenberg-3.0.0-beta1.pa.po            22-Nov-2023 18:46         878
gutenberg-3.0.0-beta1.pl.po            22-Nov-2023 18:46        2307
gutenberg-3.0.0-beta1.prs.po            22-Nov-2023 18:46        1887
gutenberg-3.0.0-beta1.ps.po            22-Nov-2023 18:46        1205
gutenberg-3.0.0-beta1.pt-br.po           22-Nov-2023 18:46        3072
gutenberg-3.0.0-beta1.pt-pt.po           22-Nov-2023 18:46        4454
gutenberg-3.0.0-beta1.pt.po            22-Nov-2023 18:46        1829
gutenberg-3.0.0-beta1.rhg.po            22-Nov-2023 18:46        1061
gutenberg-3.0.0-beta1.rm-rumgr.po         22-Nov-2023 18:46        1473
gutenberg-3.0.0-beta1.ro.po            22-Nov-2023 18:46        2148
gutenberg-3.0.0-beta1.ru.po            22-Nov-2023 18:46        3735
gutenberg-3.0.0-beta1.rw.po            22-Nov-2023 18:46         477
gutenberg-3.0.0-beta1.se.po            22-Nov-2023 18:46         830
gutenberg-3.0.0-beta1.si.po            22-Nov-2023 18:46         803
gutenberg-3.0.0-beta1.sk.po            22-Nov-2023 18:46        2109
gutenberg-3.0.0-beta1.sl.po            22-Nov-2023 18:46        1220
gutenberg-3.0.0-beta1.sq.po            22-Nov-2023 18:46         931
gutenberg-3.0.0-beta1.sr.po            22-Nov-2023 18:46        1039
gutenberg-3.0.0-beta1.sv.po            22-Nov-2023 18:46        2424
gutenberg-3.0.0-beta1.ta-lk.po           22-Nov-2023 18:46         884
gutenberg-3.0.0-beta1.ta.po            22-Nov-2023 18:46        2103
gutenberg-3.0.0-beta1.te.po            22-Nov-2023 18:46        1387
gutenberg-3.0.0-beta1.test.po           22-Nov-2023 18:46         681
gutenberg-3.0.0-beta1.th.po            22-Nov-2023 18:46        1972
gutenberg-3.0.0-beta1.tr.po            22-Nov-2023 18:46        2212
gutenberg-3.0.0-beta1.tyv.po            22-Nov-2023 18:46         772
gutenberg-3.0.0-beta1.ug.po            22-Nov-2023 18:46        1475
gutenberg-3.0.0-beta1.uk.po            22-Nov-2023 18:46        3600
gutenberg-3.0.0-beta1.ur.po            22-Nov-2023 18:46         910
gutenberg-3.0.0-beta1.vi.po            22-Nov-2023 18:46        2031
gutenberg-3.0.0-beta1.xx-lolspeak.po        22-Nov-2023 18:46         470
gutenberg-3.0.0-beta1.zh-hans.po          22-Nov-2023 18:46        3709
gutenberg-3.0.0-beta1.zh-hant.po          22-Nov-2023 18:46        2071
gutenberg-3.0.0-beta2.af.po            26-Nov-2023 23:46        1068
gutenberg-3.0.0-beta2.am.po            26-Nov-2023 23:46        1042
gutenberg-3.0.0-beta2.ar.po            26-Nov-2023 23:46        2136
gutenberg-3.0.0-beta2.ast.po            26-Nov-2023 23:46         969
gutenberg-3.0.0-beta2.az.po            26-Nov-2023 23:46         513
gutenberg-3.0.0-beta2.be.po            26-Nov-2023 23:46        1732
gutenberg-3.0.0-beta2.bg.po            26-Nov-2023 23:46        1383
gutenberg-3.0.0-beta2.bn.po            26-Nov-2023 23:46        1013
gutenberg-3.0.0-beta2.bo.po            26-Nov-2023 23:46        2409
gutenberg-3.0.0-beta2.br.po            26-Nov-2023 23:46         756
gutenberg-3.0.0-beta2.bs.po            26-Nov-2023 23:46        1210
gutenberg-3.0.0-beta2.ca.po            26-Nov-2023 23:46        2044
gutenberg-3.0.0-beta2.cs.po            26-Nov-2023 23:46        2078
gutenberg-3.0.0-beta2.cy.po            26-Nov-2023 23:46        1407
gutenberg-3.0.0-beta2.da.po            26-Nov-2023 23:46        2278
gutenberg-3.0.0-beta2.de.po            26-Nov-2023 23:46        33627
gutenberg-3.0.0-beta2.dz.po            26-Nov-2023 23:46        1163
gutenberg-3.0.0-beta2.el.po            26-Nov-2023 23:46        2170
gutenberg-3.0.0-beta2.en-gb.po           26-Nov-2023 23:46         810
gutenberg-3.0.0-beta2.eo.po            26-Nov-2023 23:46        1350
gutenberg-3.0.0-beta2.es.po            26-Nov-2023 23:46        2481
gutenberg-3.0.0-beta2.et.po            26-Nov-2023 23:46        2200
gutenberg-3.0.0-beta2.eu.po            26-Nov-2023 23:46        1731
gutenberg-3.0.0-beta2.fa.po            26-Nov-2023 23:46        2063
gutenberg-3.0.0-beta2.fi.po            26-Nov-2023 23:46        2901
gutenberg-3.0.0-beta2.fil.po            26-Nov-2023 23:46         788
gutenberg-3.0.0-beta2.fo.po            26-Nov-2023 23:46         965
gutenberg-3.0.0-beta2.fr.po            26-Nov-2023 23:46        2965
gutenberg-3.0.0-beta2.fy.po            26-Nov-2023 23:46         646
gutenberg-3.0.0-beta2.ga.po            26-Nov-2023 23:46         659
gutenberg-3.0.0-beta2.gd.po            26-Nov-2023 23:46        1281
gutenberg-3.0.0-beta2.gl.po            26-Nov-2023 23:46        1909
gutenberg-3.0.0-beta2.gsw-berne.po         26-Nov-2023 23:46         602
gutenberg-3.0.0-beta2.gu.po            26-Nov-2023 23:46        1167
gutenberg-3.0.0-beta2.haw.po            26-Nov-2023 23:46         523
gutenberg-3.0.0-beta2.he.po            26-Nov-2023 23:46        2036
gutenberg-3.0.0-beta2.hi.po            26-Nov-2023 23:46        2128
gutenberg-3.0.0-beta2.hr.po            26-Nov-2023 23:46        1783
gutenberg-3.0.0-beta2.ht.po            26-Nov-2023 23:46         849
gutenberg-3.0.0-beta2.hu.po            26-Nov-2023 23:46        3811
gutenberg-3.0.0-beta2.hy.po            26-Nov-2023 23:46        1335
gutenberg-3.0.0-beta2.id.po            26-Nov-2023 23:46        1961
gutenberg-3.0.0-beta2.is.po            26-Nov-2023 23:46        2054
gutenberg-3.0.0-beta2.it.po            26-Nov-2023 23:46        2214
gutenberg-3.0.0-beta2.ja.po            26-Nov-2023 23:46        2465
gutenberg-3.0.0-beta2.jv.po            26-Nov-2023 23:46        1390
gutenberg-3.0.0-beta2.ka.po            26-Nov-2023 23:46        1501
gutenberg-3.0.0-beta2.kk.po            26-Nov-2023 23:46        1113
gutenberg-3.0.0-beta2.km.po            26-Nov-2023 23:46        1508
gutenberg-3.0.0-beta2.kn.po            26-Nov-2023 23:46        1791
gutenberg-3.0.0-beta2.ko.po            26-Nov-2023 23:46        2011
gutenberg-3.0.0-beta2.ku.po            26-Nov-2023 23:46        1353
gutenberg-3.0.0-beta2.ky.po            26-Nov-2023 23:46         471
gutenberg-3.0.0-beta2.lo.po            26-Nov-2023 23:46         670
gutenberg-3.0.0-beta2.lt.po            26-Nov-2023 23:46        1982
gutenberg-3.0.0-beta2.lv.po            26-Nov-2023 23:46        1663
gutenberg-3.0.0-beta2.mg.po            26-Nov-2023 23:46         652
gutenberg-3.0.0-beta2.mk.po            26-Nov-2023 23:46         680
gutenberg-3.0.0-beta2.ml.po            26-Nov-2023 23:46        1010
gutenberg-3.0.0-beta2.mn.po            26-Nov-2023 23:46        1293
gutenberg-3.0.0-beta2.mr.po            26-Nov-2023 23:46        1287
gutenberg-3.0.0-beta2.ms.po            26-Nov-2023 23:46        1413
gutenberg-3.0.0-beta2.my.po            26-Nov-2023 23:46        1302
gutenberg-3.0.0-beta2.nb.po            26-Nov-2023 23:46        5553
gutenberg-3.0.0-beta2.ne.po            26-Nov-2023 23:46        1437
gutenberg-3.0.0-beta2.nl.po            26-Nov-2023 23:46        2889
gutenberg-3.0.0-beta2.nn.po            26-Nov-2023 23:46        1177
gutenberg-3.0.0-beta2.oc.po            26-Nov-2023 23:46        1838
gutenberg-3.0.0-beta2.or.po            26-Nov-2023 23:46         633
gutenberg-3.0.0-beta2.os.po            26-Nov-2023 23:46         842
gutenberg-3.0.0-beta2.pa.po            26-Nov-2023 23:46         878
gutenberg-3.0.0-beta2.pl.po            26-Nov-2023 23:46        2307
gutenberg-3.0.0-beta2.prs.po            26-Nov-2023 23:46        1887
gutenberg-3.0.0-beta2.ps.po            26-Nov-2023 23:46        1205
gutenberg-3.0.0-beta2.pt-br.po           26-Nov-2023 23:46        3072
gutenberg-3.0.0-beta2.pt-pt.po           26-Nov-2023 23:46        4454
gutenberg-3.0.0-beta2.pt.po            26-Nov-2023 23:46        1829
gutenberg-3.0.0-beta2.rhg.po            26-Nov-2023 23:46        1061
gutenberg-3.0.0-beta2.rm-rumgr.po         26-Nov-2023 23:46        1473
gutenberg-3.0.0-beta2.ro.po            26-Nov-2023 23:46        2148
gutenberg-3.0.0-beta2.ru.po            26-Nov-2023 23:46        3735
gutenberg-3.0.0-beta2.rw.po            26-Nov-2023 23:46         477
gutenberg-3.0.0-beta2.se.po            26-Nov-2023 23:46         830
gutenberg-3.0.0-beta2.si.po            26-Nov-2023 23:46         803
gutenberg-3.0.0-beta2.sk.po            26-Nov-2023 23:46        2109
gutenberg-3.0.0-beta2.sl.po            26-Nov-2023 23:46        1220
gutenberg-3.0.0-beta2.sq.po            26-Nov-2023 23:46         931
gutenberg-3.0.0-beta2.sr.po            26-Nov-2023 23:46        1039
gutenberg-3.0.0-beta2.sv.po            26-Nov-2023 23:46        2424
gutenberg-3.0.0-beta2.ta-lk.po           26-Nov-2023 23:46         884
gutenberg-3.0.0-beta2.ta.po            26-Nov-2023 23:46        2103
gutenberg-3.0.0-beta2.te.po            26-Nov-2023 23:46        1387
gutenberg-3.0.0-beta2.test.po           26-Nov-2023 23:46         681
gutenberg-3.0.0-beta2.th.po            26-Nov-2023 23:46        1972
gutenberg-3.0.0-beta2.tr.po            26-Nov-2023 23:46        2212
gutenberg-3.0.0-beta2.tyv.po            26-Nov-2023 23:46         772
gutenberg-3.0.0-beta2.ug.po            26-Nov-2023 23:46        1475
gutenberg-3.0.0-beta2.uk.po            26-Nov-2023 23:46        3600
gutenberg-3.0.0-beta2.ur.po            26-Nov-2023 23:46         910
gutenberg-3.0.0-beta2.vi.po            26-Nov-2023 23:46        2031
gutenberg-3.0.0-beta2.xx-lolspeak.po        26-Nov-2023 23:46         470
gutenberg-3.0.0-beta2.zh-hans.po          26-Nov-2023 23:46        3709
gutenberg-3.0.0-beta2.zh-hant.po          26-Nov-2023 23:46        2071
gutenberg-3.x.af.po                26-Nov-2023 23:46        1068
gutenberg-3.x.am.po                26-Nov-2023 23:46        1042
gutenberg-3.x.ar.po                26-Nov-2023 23:46        2136
gutenberg-3.x.ast.po                26-Nov-2023 23:46         969
gutenberg-3.x.az.po                26-Nov-2023 23:46         513
gutenberg-3.x.be.po                26-Nov-2023 23:46        1732
gutenberg-3.x.bg.po                26-Nov-2023 23:46        1383
gutenberg-3.x.bn.po                26-Nov-2023 23:46        1013
gutenberg-3.x.bo.po                26-Nov-2023 23:46        2409
gutenberg-3.x.br.po                26-Nov-2023 23:46         756
gutenberg-3.x.bs.po                26-Nov-2023 23:46        1210
gutenberg-3.x.ca.po                26-Nov-2023 23:46        2044
gutenberg-3.x.cs.po                26-Nov-2023 23:46        2078
gutenberg-3.x.cy.po                26-Nov-2023 23:46        1407
gutenberg-3.x.da.po                26-Nov-2023 23:46        2278
gutenberg-3.x.de.po                26-Nov-2023 23:46        33627
gutenberg-3.x.dz.po                26-Nov-2023 23:46        1163
gutenberg-3.x.el.po                26-Nov-2023 23:46        2170
gutenberg-3.x.en-gb.po               26-Nov-2023 23:46         810
gutenberg-3.x.eo.po                26-Nov-2023 23:46        1350
gutenberg-3.x.es.po                26-Nov-2023 23:46        2481
gutenberg-3.x.et.po                26-Nov-2023 23:46        2200
gutenberg-3.x.eu.po                26-Nov-2023 23:46        1731
gutenberg-3.x.fa.po                26-Nov-2023 23:46        2063
gutenberg-3.x.fi.po                26-Nov-2023 23:46        2901
gutenberg-3.x.fil.po                26-Nov-2023 23:46         788
gutenberg-3.x.fo.po                26-Nov-2023 23:46         965
gutenberg-3.x.fr.po                26-Nov-2023 23:46        2965
gutenberg-3.x.fy.po                26-Nov-2023 23:46         646
gutenberg-3.x.ga.po                26-Nov-2023 23:46         659
gutenberg-3.x.gd.po                26-Nov-2023 23:46        1281
gutenberg-3.x.gl.po                26-Nov-2023 23:46        1909
gutenberg-3.x.gsw-berne.po             26-Nov-2023 23:46         602
gutenberg-3.x.gu.po                26-Nov-2023 23:46        1167
gutenberg-3.x.haw.po                26-Nov-2023 23:46         523
gutenberg-3.x.he.po                26-Nov-2023 23:46        2036
gutenberg-3.x.hi.po                26-Nov-2023 23:46        2128
gutenberg-3.x.hr.po                26-Nov-2023 23:46        1783
gutenberg-3.x.ht.po                26-Nov-2023 23:46         849
gutenberg-3.x.hu.po                26-Nov-2023 23:46        3811
gutenberg-3.x.hy.po                26-Nov-2023 23:46        1335
gutenberg-3.x.id.po                26-Nov-2023 23:46        1961
gutenberg-3.x.is.po                26-Nov-2023 23:46        2054
gutenberg-3.x.it.po                26-Nov-2023 23:46        2214
gutenberg-3.x.ja.po                26-Nov-2023 23:46        2465
gutenberg-3.x.jv.po                26-Nov-2023 23:46        1390
gutenberg-3.x.ka.po                26-Nov-2023 23:46        1501
gutenberg-3.x.kk.po                26-Nov-2023 23:46        1113
gutenberg-3.x.km.po                26-Nov-2023 23:46        1508
gutenberg-3.x.kn.po                26-Nov-2023 23:46        1791
gutenberg-3.x.ko.po                26-Nov-2023 23:46        2011
gutenberg-3.x.ku.po                26-Nov-2023 23:46        1353
gutenberg-3.x.ky.po                26-Nov-2023 23:46         471
gutenberg-3.x.lo.po                26-Nov-2023 23:46         670
gutenberg-3.x.lt.po                26-Nov-2023 23:46        1982
gutenberg-3.x.lv.po                26-Nov-2023 23:46        1663
gutenberg-3.x.mg.po                26-Nov-2023 23:46         652
gutenberg-3.x.mk.po                26-Nov-2023 23:46         680
gutenberg-3.x.ml.po                26-Nov-2023 23:46        1010
gutenberg-3.x.mn.po                26-Nov-2023 23:46        1293
gutenberg-3.x.mr.po                26-Nov-2023 23:46        1287
gutenberg-3.x.ms.po                26-Nov-2023 23:46        1413
gutenberg-3.x.my.po                26-Nov-2023 23:46        1302
gutenberg-3.x.nb.po                26-Nov-2023 23:46        5553
gutenberg-3.x.ne.po                26-Nov-2023 23:46        1437
gutenberg-3.x.nl.po                26-Nov-2023 23:46        2889
gutenberg-3.x.nn.po                26-Nov-2023 23:46        1177
gutenberg-3.x.oc.po                26-Nov-2023 23:46        1838
gutenberg-3.x.or.po                26-Nov-2023 23:46         633
gutenberg-3.x.os.po                26-Nov-2023 23:46         842
gutenberg-3.x.pa.po                26-Nov-2023 23:46         878
gutenberg-3.x.pl.po                26-Nov-2023 23:46        2307
gutenberg-3.x.prs.po                26-Nov-2023 23:46        1887
gutenberg-3.x.ps.po                26-Nov-2023 23:46        1205
gutenberg-3.x.pt-br.po               26-Nov-2023 23:46        3072
gutenberg-3.x.pt-pt.po               26-Nov-2023 23:46        4454
gutenberg-3.x.pt.po                26-Nov-2023 23:46        1829
gutenberg-3.x.rhg.po                26-Nov-2023 23:46        1061
gutenberg-3.x.rm-rumgr.po             26-Nov-2023 23:46        1473
gutenberg-3.x.ro.po                26-Nov-2023 23:46        2148
gutenberg-3.x.ru.po                26-Nov-2023 23:46        3735
gutenberg-3.x.rw.po                26-Nov-2023 23:46         477
gutenberg-3.x.se.po                26-Nov-2023 23:46         830
gutenberg-3.x.si.po                26-Nov-2023 23:46         803
gutenberg-3.x.sk.po                26-Nov-2023 23:46        2109
gutenberg-3.x.sl.po                26-Nov-2023 23:46        1220
gutenberg-3.x.sq.po                26-Nov-2023 23:46         931
gutenberg-3.x.sr.po                26-Nov-2023 23:46        1039
gutenberg-3.x.sv.po                26-Nov-2023 23:46        2424
gutenberg-3.x.ta-lk.po               26-Nov-2023 23:46         884
gutenberg-3.x.ta.po                26-Nov-2023 23:46        2103
gutenberg-3.x.te.po                26-Nov-2023 23:46        1387
gutenberg-3.x.test.po               26-Nov-2023 23:46         681
gutenberg-3.x.th.po                26-Nov-2023 23:46        1972
gutenberg-3.x.tr.po                26-Nov-2023 23:46        2212
gutenberg-3.x.tyv.po                26-Nov-2023 23:46         772
gutenberg-3.x.ug.po                26-Nov-2023 23:46        1475
gutenberg-3.x.uk.po                26-Nov-2023 23:46        3600
gutenberg-3.x.ur.po                26-Nov-2023 23:46         910
gutenberg-3.x.vi.po                26-Nov-2023 23:46        2031
gutenberg-3.x.xx-lolspeak.po            26-Nov-2023 23:46         470
gutenberg-3.x.zh-hans.po              26-Nov-2023 23:46        3709
gutenberg-3.x.zh-hant.po              26-Nov-2023 23:46        2071
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.af.po           04-Sep-2018 14:48         544
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.am.po           04-Sep-2018 14:48         475
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ar.po           02-Feb-2021 23:52        1069
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ast.po          04-Sep-2018 14:48         606
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.be.po           12-Oct-2018 22:30         832
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.bg.po           04-Sep-2018 14:48         664
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.bn.po           04-Sep-2018 14:48         642
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.bo.po           04-Sep-2018 14:49         800
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.br.po           04-Sep-2018 14:48         663
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.bs.po           04-Sep-2018 14:48         651
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ca.po           04-Sep-2018 14:48        1038
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.cs.po           04-Sep-2018 14:48        1150
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.cy.po           04-Sep-2018 14:49         569
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.da.po           04-Sep-2018 14:48        1048
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.de.po           24-Oct-2022 22:10        3435
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.dz.po           04-Sep-2018 14:48         497
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.el.po           04-Sep-2018 14:49        1217
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.en-gb.po         04-Sep-2018 14:48         522
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.eo.po           04-Sep-2018 14:48         666
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.es.po           04-Sep-2018 14:49        1098
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.et.po           04-Sep-2018 14:48        1056
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.eu.po           04-Sep-2018 14:48        1033
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.fa.po           04-Sep-2018 14:49         781
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.fi.po           14-Dec-2020 09:56        3144
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.fil.po          04-Sep-2018 14:48         497
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.fo.po           04-Sep-2018 14:48         474
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.fr.po           25-Mar-2019 11:10        1110
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.fy.po           04-Sep-2018 14:49         514
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.gd.po           04-Sep-2018 14:49         782
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.gl.po           04-Sep-2018 14:49         770
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.gsw-berne.po       04-Sep-2018 14:49         485
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.gu.po           04-Sep-2018 14:49         753
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.he.po           04-May-2023 10:54         903
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.hi.po           12-Jul-2020 18:10        1155
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.hr.po           04-Sep-2018 14:48         794
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ht.po           16-Jun-2022 13:22         533
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.hu.po           05-Jun-2019 10:51        1431
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.hy.po           04-Sep-2018 14:48         673
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.id.po           04-Sep-2018 14:49         846
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.is.po           20-Sep-2021 10:43         733
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.it.po           04-Sep-2018 14:49        1098
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ja.po           04-Sep-2018 14:49        1088
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.jv.po           04-Sep-2018 14:49         663
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ka.po           04-Sep-2018 14:49         757
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.kk.po           04-Sep-2018 14:49         592
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.km.po           04-Sep-2018 14:49         717
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.kn.po           04-Sep-2018 14:49         654
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ko.po           16-Apr-2019 09:52        1044
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ku.po           04-Sep-2018 14:49         651
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.lo.po           04-Sep-2018 14:49         532
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.lt.po           08-Nov-2023 15:34         888
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.lv.po           04-Sep-2018 14:49         748
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.mg.po           04-Sep-2018 14:49         523
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ml.po           04-Sep-2018 14:49         524
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.mn.po           04-Sep-2018 14:49         625
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.mr.po           20-Feb-2020 14:29         607
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ms.po           04-Sep-2018 14:48         712
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.my.po           04-Sep-2018 14:48         598
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.nb.po           03-Apr-2020 18:37        2989
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ne.po           04-Sep-2018 14:49         618
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.nl.po           04-Sep-2018 14:48        1012
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.nn.po           04-Sep-2018 14:49         631
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.oc.po           04-Sep-2018 14:49         719
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.os.po           04-Sep-2018 14:49         478
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.pa.po           04-Sep-2018 14:49         473
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.pl.po           04-Sep-2018 14:49        1120
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.prs.po          29-Sep-2021 02:23         739
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ps.po           04-Sep-2018 14:49         901
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.pt-br.po         30-Jun-2021 08:42        1138
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.pt-pt.po         07-Jun-2023 14:32        1373
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.pt.po           15-May-2019 01:20         976
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.rhg.po          04-Sep-2018 14:49         653
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 21:22         737
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ro.po           02-Jul-2023 21:56        1120
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ru.po           04-Sep-2018 14:49        1458
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.se.po           04-Sep-2018 14:49         520
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.si.po           04-Sep-2018 14:49         477
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.sk.po           25-Jan-2019 15:16         823
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.sl.po           04-Sep-2018 14:49         715
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.sq.po           04-Sep-2018 14:48         472
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.sr.po           04-Sep-2018 14:49         572
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.sv.po           04-Sep-2018 14:49         968
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ta-lk.po         04-Sep-2018 14:49         500
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ta.po           04-Sep-2018 14:49         885
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.te.po           04-Sep-2018 14:49         518
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.test.po          04-Sep-2018 14:49         463
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.th.po           04-Sep-2018 14:49         904
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.tr.po           20-Oct-2023 23:10         966
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.tyv.po          04-Sep-2018 14:49         526
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.ug.po           04-Sep-2018 14:49         715
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.uk.po           18-Jun-2019 12:35        1493
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.vi.po           04-Sep-2018 14:49         760
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.zh-hans.po        28-Sep-2019 06:54        1641
gutenberg-8.x-1.0-alpha2.zh-hant.po        04-Sep-2018 14:48        1044
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.af.po           07-Sep-2018 16:48         503
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.am.po           07-Sep-2018 16:48         475
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ar.po           02-Feb-2021 21:25        1018
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ast.po          07-Sep-2018 16:48         559
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.be.po           07-Sep-2018 16:48         773
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.bg.po           07-Sep-2018 16:48         601
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.bn.po           07-Sep-2018 16:48         565
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.bo.po           07-Sep-2018 16:49         731
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.br.po           07-Sep-2018 16:48         611
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.bs.po           07-Sep-2018 16:48         651
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ca.po           07-Sep-2018 16:48         991
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.cs.po           07-Sep-2018 16:48        1107
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.cy.po           07-Sep-2018 16:49         569
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.da.po           21-Nov-2018 22:11        1037
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.de.po           25-Oct-2022 00:30        3608
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.dz.po           07-Sep-2018 16:48         497
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.el.po           07-Sep-2018 16:49        1146
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.en-gb.po         07-Sep-2018 16:49         522
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.eo.po           07-Sep-2018 16:49         622
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.es.po           07-Sep-2018 16:49        1051
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.et.po           07-Sep-2018 16:49        1017
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.eu.po           07-Sep-2018 16:48         990
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.fa.po           07-Sep-2018 16:49         728
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.fi.po           14-Dec-2020 07:16        3309
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.fo.po           07-Sep-2018 16:49         474
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.fr.po           25-Mar-2019 11:36        1062
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.gd.po           07-Sep-2018 16:49         735
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.gl.po           07-Sep-2018 16:49         725
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.gsw-berne.po       07-Sep-2018 16:49         485
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.gu.po           07-Sep-2018 16:49         689
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.he.po           04-May-2023 08:58         854
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.hi.po           12-Jul-2020 19:59        1085
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.hr.po           07-Sep-2018 16:48         750
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ht.po           16-Jun-2022 10:32         490
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.hu.po           30-Oct-2020 19:43        1607
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.hy.po           07-Sep-2018 16:48         614
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.id.po           07-Sep-2018 16:49         839
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.is.po           20-Sep-2021 10:02         688
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.it.po           07-Sep-2018 16:49        1050
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ja.po           07-Sep-2018 16:49        1034
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.jv.po           07-Sep-2018 16:49         619
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ka.po           07-Sep-2018 16:49         675
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.kk.po           07-Sep-2018 16:49         539
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.km.po           07-Sep-2018 16:49         648
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.kn.po           07-Sep-2018 16:49         654
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ko.po           16-Apr-2019 10:10         992
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ku.po           07-Sep-2018 16:49         588
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.lo.po           07-Sep-2018 16:49         466
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.lt.po           08-Nov-2023 18:58         842
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.lv.po           07-Sep-2018 16:49         702
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.mg.po           07-Sep-2018 16:49         470
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ml.po           07-Sep-2018 16:49         524
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.mn.po           07-Sep-2018 16:49         568
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.mr.po           20-Feb-2020 07:13         527
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ms.po           07-Sep-2018 16:48         666
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.my.po           07-Sep-2018 16:48         513
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.nb.po           03-Apr-2020 06:12        3162
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ne.po           07-Sep-2018 16:49         533
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.nl.po           07-Sep-2018 16:48        1006
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.nn.po           07-Sep-2018 16:49         585
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.oc.po           07-Sep-2018 16:49         669
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.os.po           07-Sep-2018 16:49         478
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.pa.po           07-Sep-2018 16:49         473
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.pl.po           07-Sep-2018 16:49        1077
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.prs.po          29-Sep-2021 00:45         686
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ps.po           07-Sep-2018 16:49         842
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.pt-br.po         30-Jun-2021 08:47        1089
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.pt-pt.po         07-Jun-2023 19:46        1480
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.pt.po           14-May-2019 22:39         927
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.rhg.po          07-Sep-2018 16:49         600
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.rm-rumgr.po        20-Feb-2020 07:13         691
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ro.po           07-Sep-2018 16:49        1070
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ru.po           07-Sep-2018 16:49        1395
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.se.po           07-Sep-2018 16:49         520
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.si.po           07-Sep-2018 16:49         477
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.sk.po           25-Jan-2019 17:45         780
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.sl.po           07-Sep-2018 16:49         672
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.sq.po           07-Sep-2018 16:48         472
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.sr.po           07-Sep-2018 16:49         572
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.sv.po           07-Sep-2018 16:49         918
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ta-lk.po         07-Sep-2018 16:49         500
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ta.po           07-Sep-2018 16:49         800
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.te.po           07-Sep-2018 16:49         518
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.test.po          07-Sep-2018 16:49         463
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.th.po           07-Sep-2018 16:49         838
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.tr.po           21-Oct-2023 02:43         923
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.tyv.po          07-Sep-2018 16:49         469
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.ug.po           07-Sep-2018 16:49         662
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.uk.po           18-Jun-2019 11:50        1492
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.vi.po           07-Sep-2018 16:49         714
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.zh-hans.po        28-Sep-2019 06:14        1652
gutenberg-8.x-1.0-alpha3.zh-hant.po        07-Sep-2018 16:48        1002
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.af.po           12-Oct-2018 16:46         503
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ar.po           21-Dec-2020 19:30         786
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ast.po          12-Oct-2018 16:46         529
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.be.po           12-Oct-2018 16:46         740
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.bg.po           12-Oct-2018 16:46         566
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.bn.po           12-Oct-2018 16:46         565
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.bo.po           12-Oct-2018 16:46         696
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.br.po           12-Oct-2018 16:46         611
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.bs.po           12-Oct-2018 16:46         622
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ca.po           12-Oct-2018 16:46         678
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.cs.po           12-Oct-2018 16:46         777
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.cy.po           12-Oct-2018 16:46         569
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.da.po           21-Nov-2018 23:23         729
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.de.po           25-Oct-2022 01:18        3500
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.dz.po           12-Oct-2018 16:46         497
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.el.po           12-Oct-2018 16:46         745
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.en-gb.po         12-Oct-2018 16:46         495
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.eo.po           12-Oct-2018 16:46         563
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.es.po           12-Oct-2018 16:46         718
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.et.po           12-Oct-2018 16:46         728
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.eu.po           12-Oct-2018 16:46         682
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.fa.po           12-Oct-2018 16:46         657
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.fi.po           14-Dec-2020 10:07        3240
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.fo.po           12-Oct-2018 16:46         474
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.fr.po           12-Oct-2018 16:46         737
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.gd.po           12-Oct-2018 16:46         642
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.gl.po           12-Oct-2018 16:46         633
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.gsw-berne.po       12-Oct-2018 16:46         485
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.gu.po           12-Oct-2018 16:46         651
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.he.po           02-May-2023 14:56         676
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.hi.po           12-Jul-2020 17:18         733
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.hr.po           12-Oct-2018 16:46         692
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ht.po           16-Jun-2022 15:06         490
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.hu.po           30-Oct-2020 18:02        1272
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.hy.po           12-Oct-2018 16:46         581
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.id.po           12-Oct-2018 16:46         689
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.is.po           12-Oct-2018 16:46         598
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.it.po           12-Oct-2018 16:46         731
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ja.po           12-Oct-2018 16:46         707
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.jv.po           12-Oct-2018 16:46         591
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ka.po           12-Oct-2018 16:46         582
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.kk.po           12-Oct-2018 16:46         539
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.km.po           12-Oct-2018 16:46         604
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.kn.po           12-Oct-2018 16:46         558
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ko.po           16-Apr-2019 10:22         698
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ku.po           12-Oct-2018 16:46         588
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.lo.po           12-Oct-2018 16:46         466
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.lt.po           12-Oct-2018 16:46         744
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.lv.po           12-Oct-2018 16:46         644
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.mg.po           12-Oct-2018 16:46         470
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ml.po           12-Oct-2018 16:46         524
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.mn.po           12-Oct-2018 16:46         568
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.mr.po           20-Feb-2020 14:28         527
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ms.po           12-Oct-2018 16:46         628
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.my.po           12-Oct-2018 16:46         513
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.nb.po           03-Apr-2020 18:46        3051
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ne.po           12-Oct-2018 16:46         533
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.nl.po           12-Oct-2018 16:46         725
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.nn.po           12-Oct-2018 16:46         557
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.oc.po           12-Oct-2018 16:46         606
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.os.po           12-Oct-2018 16:46         478
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.pa.po           12-Oct-2018 16:46         473
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.pl.po           12-Oct-2018 16:46         750
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.prs.po          29-Sep-2021 01:43         615
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ps.po           12-Oct-2018 16:46         577
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.pt-br.po         17-Dec-2020 19:12         762
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.pt-pt.po         07-Jun-2023 14:51        1093
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.pt.po           15-May-2019 00:46         697
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.rhg.po          12-Oct-2018 16:46         568
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 21:06         589
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ro.po           12-Oct-2018 16:46         749
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ru.po           12-Oct-2018 16:46         992
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.se.po           12-Oct-2018 16:46         520
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.si.po           12-Oct-2018 16:46         477
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.sk.po           25-Jan-2019 15:19         717
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.sl.po           12-Oct-2018 16:46         644
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.sq.po           12-Oct-2018 16:46         472
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.sv.po           12-Oct-2018 16:46         711
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ta-lk.po         12-Oct-2018 16:46         500
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ta.po           12-Oct-2018 16:46         669
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.te.po           12-Oct-2018 16:46         477
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.test.po          12-Oct-2018 16:46         463
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.th.po           12-Oct-2018 16:46         633
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.tr.po           20-Oct-2023 23:59         697
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.tyv.po          12-Oct-2018 16:46         469
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.ug.po           12-Oct-2018 16:46         662
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.uk.po           18-Jun-2019 12:47        1103
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.vi.po           12-Oct-2018 16:46         652
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.zh-hans.po        28-Sep-2019 06:54        1568
gutenberg-8.x-1.0-alpha4.zh-hant.po        12-Oct-2018 16:46         718
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.af.po           14-Nov-2018 20:47         503
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ar.po           21-Dec-2020 20:40         786
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ast.po          14-Nov-2018 20:47         529
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.be.po           14-Nov-2018 20:47         740
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.bg.po           14-Nov-2018 20:47         566
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.bn.po           14-Nov-2018 20:47         565
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.bo.po           14-Nov-2018 20:47         696
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.br.po           14-Nov-2018 20:47         611
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.bs.po           14-Nov-2018 20:47         622
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ca.po           14-Nov-2018 20:47         678
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.cs.po           14-Nov-2018 20:47         777
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.cy.po           14-Nov-2018 20:48         569
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.da.po           21-Nov-2018 21:06         729
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.de.po           25-Oct-2022 00:58        3500
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.dz.po           14-Nov-2018 20:47         497
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.el.po           14-Nov-2018 20:47         745
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.en-gb.po         14-Nov-2018 20:47         495
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.eo.po           14-Nov-2018 20:47         563
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.es.po           14-Nov-2018 20:47         718
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.et.po           14-Nov-2018 20:47         728
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.eu.po           14-Nov-2018 20:47         682
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.fa.po           14-Nov-2018 20:47         657
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.fi.po           14-Dec-2020 11:14        3240
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.fo.po           14-Nov-2018 20:47         474
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.fr.po           14-Nov-2018 20:47         737
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.gd.po           14-Nov-2018 20:47         642
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.gl.po           14-Nov-2018 20:47         633
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.gsw-berne.po       14-Nov-2018 20:47         485
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.gu.po           14-Nov-2018 20:47         651
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.he.po           02-May-2023 14:40         676
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.hi.po           12-Jul-2020 19:59         733
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.hr.po           14-Nov-2018 20:47         692
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ht.po           16-Jun-2022 13:28         490
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.hu.po           30-Oct-2020 19:23        1272
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.hy.po           14-Nov-2018 20:47         581
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.id.po           14-Nov-2018 20:47         689
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.is.po           14-Nov-2018 20:47         598
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.it.po           14-Nov-2018 20:47         731
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ja.po           14-Nov-2018 20:47         707
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.jv.po           14-Nov-2018 20:47         591
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ka.po           14-Nov-2018 20:47         582
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.kk.po           14-Nov-2018 20:47         539
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.km.po           14-Nov-2018 20:47         604
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.kn.po           14-Nov-2018 20:47         558
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ko.po           16-Apr-2019 10:10         698
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ku.po           14-Nov-2018 20:47         588
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.lo.po           14-Nov-2018 20:47         466
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.lt.po           14-Nov-2018 20:47         744
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.lv.po           14-Nov-2018 20:47         644
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.mg.po           14-Nov-2018 20:47         470
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ml.po           14-Nov-2018 20:47         524
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.mn.po           14-Nov-2018 20:47         568
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.mr.po           20-Feb-2020 15:53         527
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ms.po           14-Nov-2018 20:47         628
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.my.po           14-Nov-2018 20:47         513
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.nb.po           03-Apr-2020 05:47        3051
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ne.po           14-Nov-2018 20:47         533
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.nl.po           14-Nov-2018 20:47         725
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.nn.po           14-Nov-2018 20:47         557
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.oc.po           14-Nov-2018 20:47         606
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.os.po           14-Nov-2018 20:47         478
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.pa.po           14-Nov-2018 20:47         473
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.pl.po           14-Nov-2018 20:47         750
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.prs.po          29-Sep-2021 08:54         615
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ps.po           14-Nov-2018 20:47         577
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.pt-br.po         17-Dec-2020 20:06         762
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.pt-pt.po         07-Jun-2023 19:42        1093
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.pt.po           15-May-2019 01:06         697
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.rhg.po          14-Nov-2018 20:47         568
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 23:25         589
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ro.po           14-Nov-2018 20:47         749
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ru.po           14-Nov-2018 20:47         992
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.se.po           14-Nov-2018 20:47         520
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.si.po           14-Nov-2018 20:47         477
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.sk.po           25-Jan-2019 15:19         717
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.sl.po           14-Nov-2018 20:47         644
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.sq.po           14-Nov-2018 20:47         472
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.sv.po           14-Nov-2018 20:47         711
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ta-lk.po         14-Nov-2018 20:47         500
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ta.po           14-Nov-2018 20:47         669
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.te.po           14-Nov-2018 20:47         477
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.test.po          14-Nov-2018 20:47         463
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.th.po           14-Nov-2018 20:47         633
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.tr.po           21-Oct-2023 02:26         697
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.tyv.po          14-Nov-2018 20:48         469
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.ug.po           14-Nov-2018 20:48         662
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.uk.po           18-Jun-2019 12:54        1103
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.vi.po           14-Nov-2018 20:48         652
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.zh-hans.po        28-Sep-2019 07:38        1568
gutenberg-8.x-1.0-alpha5.zh-hant.po        14-Nov-2018 20:47         718
gutenberg-8.x-1.0-beta1.af.po           27-Nov-2018 16:47         501
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ar.po           21-Dec-2020 21:52         784
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ast.po           27-Nov-2018 16:47         527
gutenberg-8.x-1.0-beta1.be.po           27-Nov-2018 16:47         738
gutenberg-8.x-1.0-beta1.bg.po           27-Nov-2018 16:47         564
gutenberg-8.x-1.0-beta1.bn.po           27-Nov-2018 16:47         563
gutenberg-8.x-1.0-beta1.bo.po           27-Nov-2018 16:47         694
gutenberg-8.x-1.0-beta1.br.po           27-Nov-2018 16:47         609
gutenberg-8.x-1.0-beta1.bs.po           27-Nov-2018 16:47         620
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ca.po           27-Nov-2018 16:47         676
gutenberg-8.x-1.0-beta1.cs.po           27-Nov-2018 16:47         775
gutenberg-8.x-1.0-beta1.cy.po           27-Nov-2018 16:47         567
gutenberg-8.x-1.0-beta1.da.po           27-Nov-2018 16:47         727
gutenberg-8.x-1.0-beta1.de.po           24-Oct-2022 21:42        3582
gutenberg-8.x-1.0-beta1.dz.po           27-Nov-2018 16:47         495
gutenberg-8.x-1.0-beta1.el.po           27-Nov-2018 16:47         743
gutenberg-8.x-1.0-beta1.en-gb.po          27-Nov-2018 16:47         493
gutenberg-8.x-1.0-beta1.eo.po           27-Nov-2018 16:47         561
gutenberg-8.x-1.0-beta1.es.po           27-Nov-2018 16:47         716
gutenberg-8.x-1.0-beta1.et.po           27-Nov-2018 16:47         726
gutenberg-8.x-1.0-beta1.eu.po           27-Nov-2018 16:47         680
gutenberg-8.x-1.0-beta1.fa.po           27-Nov-2018 16:47         655
gutenberg-8.x-1.0-beta1.fi.po           14-Dec-2020 08:05        2767
gutenberg-8.x-1.0-beta1.fo.po           27-Nov-2018 16:47         472
gutenberg-8.x-1.0-beta1.fr.po           27-Nov-2018 16:47         735
gutenberg-8.x-1.0-beta1.gd.po           27-Nov-2018 16:47         640
gutenberg-8.x-1.0-beta1.gl.po           27-Nov-2018 16:47         631
gutenberg-8.x-1.0-beta1.gsw-berne.po        27-Nov-2018 16:47         483
gutenberg-8.x-1.0-beta1.gu.po           27-Nov-2018 16:47         649
gutenberg-8.x-1.0-beta1.he.po           02-May-2023 13:19         674
gutenberg-8.x-1.0-beta1.hi.po           12-Jul-2020 13:18         731
gutenberg-8.x-1.0-beta1.hr.po           27-Nov-2018 16:47         690
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ht.po           16-Jun-2022 09:09         488
gutenberg-8.x-1.0-beta1.hu.po           30-Oct-2020 17:42        1270
gutenberg-8.x-1.0-beta1.hy.po           27-Nov-2018 16:47         579
gutenberg-8.x-1.0-beta1.id.po           27-Nov-2018 16:47         687
gutenberg-8.x-1.0-beta1.is.po           27-Nov-2018 16:47         596
gutenberg-8.x-1.0-beta1.it.po           27-Nov-2018 16:47         729
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ja.po           27-Nov-2018 16:47         705
gutenberg-8.x-1.0-beta1.jv.po           27-Nov-2018 16:47         589
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ka.po           27-Nov-2018 16:47         580
gutenberg-8.x-1.0-beta1.kk.po           27-Nov-2018 16:47         537
gutenberg-8.x-1.0-beta1.km.po           27-Nov-2018 16:47         602
gutenberg-8.x-1.0-beta1.kn.po           27-Nov-2018 16:47         556
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ko.po           16-Apr-2019 10:06         696
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ku.po           27-Nov-2018 16:47         586
gutenberg-8.x-1.0-beta1.lo.po           27-Nov-2018 16:47         464
gutenberg-8.x-1.0-beta1.lt.po           27-Nov-2018 16:47         742
gutenberg-8.x-1.0-beta1.lv.po           27-Nov-2018 16:47         642
gutenberg-8.x-1.0-beta1.mg.po           27-Nov-2018 16:47         468
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ml.po           27-Nov-2018 16:47         522
gutenberg-8.x-1.0-beta1.mn.po           27-Nov-2018 16:47         566
gutenberg-8.x-1.0-beta1.mr.po           20-Feb-2020 06:40         525
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ms.po           27-Nov-2018 16:47         626
gutenberg-8.x-1.0-beta1.my.po           27-Nov-2018 16:47         511
gutenberg-8.x-1.0-beta1.nb.po           03-Apr-2020 06:58        3138
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ne.po           27-Nov-2018 16:47         531
gutenberg-8.x-1.0-beta1.nl.po           27-Nov-2018 16:47         723
gutenberg-8.x-1.0-beta1.nn.po           27-Nov-2018 16:47         555
gutenberg-8.x-1.0-beta1.oc.po           27-Nov-2018 16:47         604
gutenberg-8.x-1.0-beta1.os.po           27-Nov-2018 16:47         476
gutenberg-8.x-1.0-beta1.pa.po           27-Nov-2018 16:47         471
gutenberg-8.x-1.0-beta1.pl.po           27-Nov-2018 16:47         748
gutenberg-8.x-1.0-beta1.prs.po           29-Sep-2021 00:02         613
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ps.po           27-Nov-2018 16:47         575
gutenberg-8.x-1.0-beta1.pt-br.po          17-Dec-2020 18:01         760
gutenberg-8.x-1.0-beta1.pt-pt.po          07-Jun-2023 18:14        1454
gutenberg-8.x-1.0-beta1.pt.po           15-May-2019 00:15         695
gutenberg-8.x-1.0-beta1.rhg.po           27-Nov-2018 16:47         566
gutenberg-8.x-1.0-beta1.rm-rumgr.po        20-Feb-2020 06:40         587
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ro.po           27-Nov-2018 16:47         747
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ru.po           27-Nov-2018 16:47         990
gutenberg-8.x-1.0-beta1.se.po           27-Nov-2018 16:47         518
gutenberg-8.x-1.0-beta1.si.po           27-Nov-2018 16:47         475
gutenberg-8.x-1.0-beta1.sk.po           25-Jan-2019 15:37         715
gutenberg-8.x-1.0-beta1.sl.po           27-Nov-2018 16:47         642
gutenberg-8.x-1.0-beta1.sq.po           27-Nov-2018 16:47         470
gutenberg-8.x-1.0-beta1.sv.po           27-Nov-2018 16:47         709
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ta-lk.po          27-Nov-2018 16:47         498
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ta.po           27-Nov-2018 16:47         667
gutenberg-8.x-1.0-beta1.te.po           27-Nov-2018 16:47         475
gutenberg-8.x-1.0-beta1.test.po          27-Nov-2018 16:47         461
gutenberg-8.x-1.0-beta1.th.po           27-Nov-2018 16:47         631
gutenberg-8.x-1.0-beta1.tr.po           21-Oct-2023 00:35         695
gutenberg-8.x-1.0-beta1.tyv.po           27-Nov-2018 16:47         467
gutenberg-8.x-1.0-beta1.ug.po           27-Nov-2018 16:47         660
gutenberg-8.x-1.0-beta1.uk.po           27-Nov-2018 16:47        1038
gutenberg-8.x-1.0-beta1.vi.po           27-Nov-2018 16:47         650
gutenberg-8.x-1.0-beta1.zh-hans.po         28-Sep-2019 07:38        1610
gutenberg-8.x-1.0-beta1.zh-hant.po         27-Nov-2018 16:47         716
gutenberg-8.x-1.0-beta2.af.po           28-Nov-2018 09:46         501
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ar.po           21-Dec-2020 19:43         784
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ast.po           28-Nov-2018 09:46         527
gutenberg-8.x-1.0-beta2.be.po           28-Nov-2018 09:46         738
gutenberg-8.x-1.0-beta2.bg.po           28-Nov-2018 09:46         564
gutenberg-8.x-1.0-beta2.bn.po           28-Nov-2018 09:46         563
gutenberg-8.x-1.0-beta2.bo.po           28-Nov-2018 09:47         694
gutenberg-8.x-1.0-beta2.br.po           28-Nov-2018 09:46         609
gutenberg-8.x-1.0-beta2.bs.po           28-Nov-2018 09:46         620
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ca.po           28-Nov-2018 09:46         676
gutenberg-8.x-1.0-beta2.cs.po           28-Nov-2018 09:47         775
gutenberg-8.x-1.0-beta2.cy.po           28-Nov-2018 09:47         567
gutenberg-8.x-1.0-beta2.da.po           28-Nov-2018 09:47         727
gutenberg-8.x-1.0-beta2.de.po           24-Oct-2022 23:38        3582
gutenberg-8.x-1.0-beta2.dz.po           28-Nov-2018 09:47         495
gutenberg-8.x-1.0-beta2.el.po           28-Nov-2018 09:47         743
gutenberg-8.x-1.0-beta2.en-gb.po          28-Nov-2018 09:47         493
gutenberg-8.x-1.0-beta2.eo.po           28-Nov-2018 09:47         561
gutenberg-8.x-1.0-beta2.es.po           28-Nov-2018 09:47         716
gutenberg-8.x-1.0-beta2.et.po           28-Nov-2018 09:47         726
gutenberg-8.x-1.0-beta2.eu.po           28-Nov-2018 09:46         680
gutenberg-8.x-1.0-beta2.fa.po           28-Nov-2018 09:47         655
gutenberg-8.x-1.0-beta2.fi.po           14-Dec-2020 10:31        2767
gutenberg-8.x-1.0-beta2.fo.po           28-Nov-2018 09:47         472
gutenberg-8.x-1.0-beta2.fr.po           28-Nov-2018 09:47         735
gutenberg-8.x-1.0-beta2.gd.po           28-Nov-2018 09:47         640
gutenberg-8.x-1.0-beta2.gl.po           28-Nov-2018 09:47         631
gutenberg-8.x-1.0-beta2.gsw-berne.po        28-Nov-2018 09:47         483
gutenberg-8.x-1.0-beta2.gu.po           28-Nov-2018 09:47         649
gutenberg-8.x-1.0-beta2.he.po           02-May-2023 11:58         674
gutenberg-8.x-1.0-beta2.hi.po           12-Jul-2020 20:14         731
gutenberg-8.x-1.0-beta2.hr.po           28-Nov-2018 09:46         690
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ht.po           16-Jun-2022 07:45         488
gutenberg-8.x-1.0-beta2.hu.po           30-Oct-2020 19:14        1270
gutenberg-8.x-1.0-beta2.hy.po           28-Nov-2018 09:46         579
gutenberg-8.x-1.0-beta2.id.po           28-Nov-2018 09:47         687
gutenberg-8.x-1.0-beta2.is.po           28-Nov-2018 09:47         596
gutenberg-8.x-1.0-beta2.it.po           28-Nov-2018 09:47         729
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ja.po           28-Nov-2018 09:47         705
gutenberg-8.x-1.0-beta2.jv.po           28-Nov-2018 09:47         589
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ka.po           28-Nov-2018 09:47         580
gutenberg-8.x-1.0-beta2.kk.po           28-Nov-2018 09:47         537
gutenberg-8.x-1.0-beta2.km.po           28-Nov-2018 09:47         602
gutenberg-8.x-1.0-beta2.kn.po           28-Nov-2018 09:47         556
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ko.po           16-Apr-2019 09:39         696
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ku.po           28-Nov-2018 09:47         586
gutenberg-8.x-1.0-beta2.lo.po           28-Nov-2018 09:47         464
gutenberg-8.x-1.0-beta2.lt.po           28-Nov-2018 09:47         742
gutenberg-8.x-1.0-beta2.lv.po           28-Nov-2018 09:47         642
gutenberg-8.x-1.0-beta2.mg.po           28-Nov-2018 09:47         468
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ml.po           28-Nov-2018 09:47         522
gutenberg-8.x-1.0-beta2.mn.po           28-Nov-2018 09:47         566
gutenberg-8.x-1.0-beta2.mr.po           20-Feb-2020 13:56         525
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ms.po           28-Nov-2018 09:46         626
gutenberg-8.x-1.0-beta2.my.po           28-Nov-2018 09:46         511
gutenberg-8.x-1.0-beta2.nb.po           03-Apr-2020 17:22        3138
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ne.po           28-Nov-2018 09:47         531
gutenberg-8.x-1.0-beta2.nl.po           28-Nov-2018 09:47         723
gutenberg-8.x-1.0-beta2.nn.po           28-Nov-2018 09:47         555
gutenberg-8.x-1.0-beta2.oc.po           28-Nov-2018 09:47         604
gutenberg-8.x-1.0-beta2.os.po           28-Nov-2018 09:47         476
gutenberg-8.x-1.0-beta2.pa.po           28-Nov-2018 09:47         471
gutenberg-8.x-1.0-beta2.pl.po           28-Nov-2018 09:47         748
gutenberg-8.x-1.0-beta2.prs.po           29-Sep-2021 13:08         613
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ps.po           28-Nov-2018 09:47         575
gutenberg-8.x-1.0-beta2.pt-br.po          17-Dec-2020 19:27         760
gutenberg-8.x-1.0-beta2.pt-pt.po          07-Jun-2023 17:38        1454
gutenberg-8.x-1.0-beta2.pt.po           14-May-2019 19:34         695
gutenberg-8.x-1.0-beta2.rhg.po           28-Nov-2018 09:47         566
gutenberg-8.x-1.0-beta2.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 20:40         587
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ro.po           28-Nov-2018 09:47         747
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ru.po           28-Nov-2018 09:47         990
gutenberg-8.x-1.0-beta2.se.po           28-Nov-2018 09:47         518
gutenberg-8.x-1.0-beta2.si.po           28-Nov-2018 09:47         475
gutenberg-8.x-1.0-beta2.sk.po           25-Jan-2019 18:02         715
gutenberg-8.x-1.0-beta2.sl.po           28-Nov-2018 09:47         642
gutenberg-8.x-1.0-beta2.sq.po           28-Nov-2018 09:46         470
gutenberg-8.x-1.0-beta2.sv.po           28-Nov-2018 09:47         709
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ta-lk.po          28-Nov-2018 09:47         498
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ta.po           28-Nov-2018 09:47         667
gutenberg-8.x-1.0-beta2.te.po           28-Nov-2018 09:47         475
gutenberg-8.x-1.0-beta2.test.po          28-Nov-2018 09:47         461
gutenberg-8.x-1.0-beta2.th.po           28-Nov-2018 09:47         631
gutenberg-8.x-1.0-beta2.tr.po           20-Oct-2023 23:38         695
gutenberg-8.x-1.0-beta2.tyv.po           28-Nov-2018 09:47         467
gutenberg-8.x-1.0-beta2.ug.po           28-Nov-2018 09:47         660
gutenberg-8.x-1.0-beta2.uk.po           28-Nov-2018 09:47        1038
gutenberg-8.x-1.0-beta2.vi.po           28-Nov-2018 09:47         650
gutenberg-8.x-1.0-beta2.zh-hans.po         28-Sep-2019 05:50        1610
gutenberg-8.x-1.0-beta2.zh-hant.po         28-Nov-2018 09:46         716
gutenberg-8.x-1.0-beta3.af.po           29-Nov-2018 18:46         501
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ar.po           21-Dec-2020 19:11         784
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ast.po           29-Nov-2018 18:46         527
gutenberg-8.x-1.0-beta3.be.po           29-Nov-2018 18:46         738
gutenberg-8.x-1.0-beta3.bg.po           29-Nov-2018 18:46         564
gutenberg-8.x-1.0-beta3.bn.po           29-Nov-2018 18:46         563
gutenberg-8.x-1.0-beta3.bo.po           29-Nov-2018 18:46         694
gutenberg-8.x-1.0-beta3.br.po           29-Nov-2018 18:46         609
gutenberg-8.x-1.0-beta3.bs.po           29-Nov-2018 18:46         620
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ca.po           29-Nov-2018 18:46         676
gutenberg-8.x-1.0-beta3.cs.po           29-Nov-2018 18:46         775
gutenberg-8.x-1.0-beta3.cy.po           29-Nov-2018 18:46         567
gutenberg-8.x-1.0-beta3.da.po           29-Nov-2018 18:46         727
gutenberg-8.x-1.0-beta3.de.po           25-Oct-2022 00:38        3831
gutenberg-8.x-1.0-beta3.dz.po           29-Nov-2018 18:46         495
gutenberg-8.x-1.0-beta3.el.po           29-Nov-2018 18:46         743
gutenberg-8.x-1.0-beta3.en-gb.po          29-Nov-2018 18:46         493
gutenberg-8.x-1.0-beta3.eo.po           29-Nov-2018 18:46         561
gutenberg-8.x-1.0-beta3.es.po           29-Nov-2018 18:46         716
gutenberg-8.x-1.0-beta3.et.po           29-Nov-2018 18:46         726
gutenberg-8.x-1.0-beta3.eu.po           29-Nov-2018 18:46         680
gutenberg-8.x-1.0-beta3.fa.po           29-Nov-2018 18:46         655
gutenberg-8.x-1.0-beta3.fi.po           14-Dec-2020 10:05        2767
gutenberg-8.x-1.0-beta3.fo.po           29-Nov-2018 18:46         472
gutenberg-8.x-1.0-beta3.fr.po           29-Nov-2018 18:46         735
gutenberg-8.x-1.0-beta3.gd.po           29-Nov-2018 18:46         640
gutenberg-8.x-1.0-beta3.gl.po           29-Nov-2018 18:46         631
gutenberg-8.x-1.0-beta3.gsw-berne.po        29-Nov-2018 18:46         483
gutenberg-8.x-1.0-beta3.gu.po           29-Nov-2018 18:46         649
gutenberg-8.x-1.0-beta3.he.po           02-May-2023 15:04         674
gutenberg-8.x-1.0-beta3.hi.po           12-Jul-2020 19:57         731
gutenberg-8.x-1.0-beta3.hr.po           29-Nov-2018 18:46         690
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ht.po           16-Jun-2022 12:15         488
gutenberg-8.x-1.0-beta3.hu.po           30-Oct-2020 18:15        1270
gutenberg-8.x-1.0-beta3.hy.po           29-Nov-2018 18:46         579
gutenberg-8.x-1.0-beta3.id.po           29-Nov-2018 18:46         687
gutenberg-8.x-1.0-beta3.is.po           29-Nov-2018 18:46         596
gutenberg-8.x-1.0-beta3.it.po           29-Nov-2018 18:46         729
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ja.po           29-Nov-2018 18:46         705
gutenberg-8.x-1.0-beta3.jv.po           29-Nov-2018 18:46         589
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ka.po           29-Nov-2018 18:46         580
gutenberg-8.x-1.0-beta3.kk.po           29-Nov-2018 18:46         537
gutenberg-8.x-1.0-beta3.km.po           29-Nov-2018 18:46         602
gutenberg-8.x-1.0-beta3.kn.po           29-Nov-2018 18:46         556
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ko.po           16-Apr-2019 09:31         696
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ku.po           29-Nov-2018 18:46         586
gutenberg-8.x-1.0-beta3.lo.po           29-Nov-2018 18:46         464
gutenberg-8.x-1.0-beta3.lt.po           29-Nov-2018 18:46         742
gutenberg-8.x-1.0-beta3.lv.po           29-Nov-2018 18:46         642
gutenberg-8.x-1.0-beta3.mg.po           29-Nov-2018 18:46         468
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ml.po           29-Nov-2018 18:46         522
gutenberg-8.x-1.0-beta3.mn.po           29-Nov-2018 18:46         566
gutenberg-8.x-1.0-beta3.mr.po           20-Feb-2020 15:51         525
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ms.po           29-Nov-2018 18:46         626
gutenberg-8.x-1.0-beta3.my.po           29-Nov-2018 18:46         511
gutenberg-8.x-1.0-beta3.nb.po           03-Apr-2020 16:37        3138
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ne.po           29-Nov-2018 18:46         531
gutenberg-8.x-1.0-beta3.nl.po           29-Nov-2018 18:46         723
gutenberg-8.x-1.0-beta3.nn.po           29-Nov-2018 18:46         555
gutenberg-8.x-1.0-beta3.oc.po           29-Nov-2018 18:46         604
gutenberg-8.x-1.0-beta3.os.po           29-Nov-2018 18:46         476
gutenberg-8.x-1.0-beta3.pa.po           29-Nov-2018 18:46         471
gutenberg-8.x-1.0-beta3.pl.po           29-Nov-2018 18:46         748
gutenberg-8.x-1.0-beta3.prs.po           29-Sep-2021 00:09         613
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ps.po           29-Nov-2018 18:46         575
gutenberg-8.x-1.0-beta3.pt-br.po          17-Dec-2020 18:50         760
gutenberg-8.x-1.0-beta3.pt-pt.po          07-Jun-2023 15:26        1454
gutenberg-8.x-1.0-beta3.pt.po           14-May-2019 17:33         695
gutenberg-8.x-1.0-beta3.rhg.po           29-Nov-2018 18:46         566
gutenberg-8.x-1.0-beta3.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 23:12         587
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ro.po           29-Nov-2018 18:46         747
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ru.po           29-Nov-2018 18:46         990
gutenberg-8.x-1.0-beta3.se.po           29-Nov-2018 18:46         518
gutenberg-8.x-1.0-beta3.si.po           29-Nov-2018 18:46         475
gutenberg-8.x-1.0-beta3.sk.po           25-Jan-2019 17:33         715
gutenberg-8.x-1.0-beta3.sl.po           29-Nov-2018 18:46         642
gutenberg-8.x-1.0-beta3.sq.po           29-Nov-2018 18:46         470
gutenberg-8.x-1.0-beta3.sv.po           29-Nov-2018 18:46         709
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ta-lk.po          29-Nov-2018 18:46         498
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ta.po           29-Nov-2018 18:46         667
gutenberg-8.x-1.0-beta3.te.po           29-Nov-2018 18:46         475
gutenberg-8.x-1.0-beta3.test.po          29-Nov-2018 18:46         461
gutenberg-8.x-1.0-beta3.th.po           29-Nov-2018 18:46         631
gutenberg-8.x-1.0-beta3.tr.po           20-Oct-2023 23:20         695
gutenberg-8.x-1.0-beta3.tyv.po           29-Nov-2018 18:46         467
gutenberg-8.x-1.0-beta3.ug.po           29-Nov-2018 18:46         660
gutenberg-8.x-1.0-beta3.uk.po           29-Nov-2018 18:46        1038
gutenberg-8.x-1.0-beta3.vi.po           29-Nov-2018 18:46         650
gutenberg-8.x-1.0-beta3.zh-hans.po         28-Sep-2019 06:02        1610
gutenberg-8.x-1.0-beta3.zh-hant.po         29-Nov-2018 18:46         716
gutenberg-8.x-1.0-beta4.af.po           29-Nov-2018 22:46         501
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ar.po           21-Dec-2020 22:04         784
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ast.po           29-Nov-2018 22:46         527
gutenberg-8.x-1.0-beta4.be.po           29-Nov-2018 22:47         738
gutenberg-8.x-1.0-beta4.bg.po           29-Nov-2018 22:47         564
gutenberg-8.x-1.0-beta4.bn.po           29-Nov-2018 22:47         563
gutenberg-8.x-1.0-beta4.bo.po           29-Nov-2018 22:47         694
gutenberg-8.x-1.0-beta4.br.po           29-Nov-2018 22:47         609
gutenberg-8.x-1.0-beta4.bs.po           29-Nov-2018 22:47         620
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ca.po           29-Nov-2018 22:47         676
gutenberg-8.x-1.0-beta4.cs.po           29-Nov-2018 22:47         775
gutenberg-8.x-1.0-beta4.cy.po           29-Nov-2018 22:47         567
gutenberg-8.x-1.0-beta4.da.po           29-Nov-2018 22:47         727
gutenberg-8.x-1.0-beta4.de.po           25-Oct-2022 01:50        3831
gutenberg-8.x-1.0-beta4.dz.po           29-Nov-2018 22:47         495
gutenberg-8.x-1.0-beta4.el.po           29-Nov-2018 22:47         743
gutenberg-8.x-1.0-beta4.en-gb.po          29-Nov-2018 22:47         493
gutenberg-8.x-1.0-beta4.eo.po           29-Nov-2018 22:47         561
gutenberg-8.x-1.0-beta4.es.po           29-Nov-2018 22:47         716
gutenberg-8.x-1.0-beta4.et.po           29-Nov-2018 22:47         726
gutenberg-8.x-1.0-beta4.eu.po           29-Nov-2018 22:47         680
gutenberg-8.x-1.0-beta4.fa.po           29-Nov-2018 22:47         655
gutenberg-8.x-1.0-beta4.fi.po           14-Dec-2020 08:09        2767
gutenberg-8.x-1.0-beta4.fo.po           29-Nov-2018 22:47         472
gutenberg-8.x-1.0-beta4.fr.po           29-Nov-2018 22:47         735
gutenberg-8.x-1.0-beta4.gd.po           29-Nov-2018 22:47         640
gutenberg-8.x-1.0-beta4.gl.po           29-Nov-2018 22:47         631
gutenberg-8.x-1.0-beta4.gsw-berne.po        29-Nov-2018 22:47         483
gutenberg-8.x-1.0-beta4.gu.po           29-Nov-2018 22:47         649
gutenberg-8.x-1.0-beta4.he.po           02-May-2023 15:14         674
gutenberg-8.x-1.0-beta4.hi.po           12-Jul-2020 19:56         731
gutenberg-8.x-1.0-beta4.hr.po           29-Nov-2018 22:47         690
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ht.po           16-Jun-2022 03:53         488
gutenberg-8.x-1.0-beta4.hu.po           30-Oct-2020 17:02        1270
gutenberg-8.x-1.0-beta4.hy.po           29-Nov-2018 22:46         579
gutenberg-8.x-1.0-beta4.id.po           29-Nov-2018 22:47         687
gutenberg-8.x-1.0-beta4.is.po           29-Nov-2018 22:47         596
gutenberg-8.x-1.0-beta4.it.po           29-Nov-2018 22:47         729
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ja.po           29-Nov-2018 22:47         705
gutenberg-8.x-1.0-beta4.jv.po           29-Nov-2018 22:47         589
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ka.po           29-Nov-2018 22:47         580
gutenberg-8.x-1.0-beta4.kk.po           29-Nov-2018 22:47         537
gutenberg-8.x-1.0-beta4.km.po           29-Nov-2018 22:47         602
gutenberg-8.x-1.0-beta4.kn.po           29-Nov-2018 22:47         556
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ko.po           16-Apr-2019 10:34         696
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ku.po           29-Nov-2018 22:47         586
gutenberg-8.x-1.0-beta4.lo.po           29-Nov-2018 22:47         464
gutenberg-8.x-1.0-beta4.lt.po           29-Nov-2018 22:47         742
gutenberg-8.x-1.0-beta4.lv.po           29-Nov-2018 22:47         642
gutenberg-8.x-1.0-beta4.mg.po           29-Nov-2018 22:47         468
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ml.po           29-Nov-2018 22:47         522
gutenberg-8.x-1.0-beta4.mn.po           29-Nov-2018 22:47         566
gutenberg-8.x-1.0-beta4.mr.po           20-Feb-2020 06:55         525
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ms.po           29-Nov-2018 22:46         626
gutenberg-8.x-1.0-beta4.my.po           29-Nov-2018 22:47         511
gutenberg-8.x-1.0-beta4.nb.po           03-Apr-2020 08:32        3138
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ne.po           29-Nov-2018 22:47         531
gutenberg-8.x-1.0-beta4.nl.po           29-Nov-2018 22:47         723
gutenberg-8.x-1.0-beta4.nn.po           29-Nov-2018 22:47         555
gutenberg-8.x-1.0-beta4.oc.po           29-Nov-2018 22:47         604
gutenberg-8.x-1.0-beta4.os.po           29-Nov-2018 22:47         476
gutenberg-8.x-1.0-beta4.pa.po           29-Nov-2018 22:47         471
gutenberg-8.x-1.0-beta4.pl.po           29-Nov-2018 22:47         748
gutenberg-8.x-1.0-beta4.prs.po           28-Sep-2021 22:21         613
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ps.po           29-Nov-2018 22:47         575
gutenberg-8.x-1.0-beta4.pt-br.po          17-Dec-2020 17:58         760
gutenberg-8.x-1.0-beta4.pt-pt.po          07-Jun-2023 14:16        1454
gutenberg-8.x-1.0-beta4.pt.po           14-May-2019 21:41         695
gutenberg-8.x-1.0-beta4.rhg.po           29-Nov-2018 22:47         566
gutenberg-8.x-1.0-beta4.rm-rumgr.po        20-Feb-2020 06:55         587
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ro.po           29-Nov-2018 22:47         747
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ru.po           29-Nov-2018 22:47         990
gutenberg-8.x-1.0-beta4.se.po           29-Nov-2018 22:47         518
gutenberg-8.x-1.0-beta4.si.po           29-Nov-2018 22:47         475
gutenberg-8.x-1.0-beta4.sk.po           25-Jan-2019 16:09         715
gutenberg-8.x-1.0-beta4.sl.po           29-Nov-2018 22:47         642
gutenberg-8.x-1.0-beta4.sq.po           29-Nov-2018 22:46         470
gutenberg-8.x-1.0-beta4.sv.po           29-Nov-2018 22:47         709
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ta-lk.po          29-Nov-2018 22:47         498
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ta.po           29-Nov-2018 22:47         667
gutenberg-8.x-1.0-beta4.te.po           29-Nov-2018 22:47         475
gutenberg-8.x-1.0-beta4.test.po          29-Nov-2018 22:47         461
gutenberg-8.x-1.0-beta4.th.po           29-Nov-2018 22:47         631
gutenberg-8.x-1.0-beta4.tr.po           21-Oct-2023 02:30         695
gutenberg-8.x-1.0-beta4.tyv.po           29-Nov-2018 22:47         467
gutenberg-8.x-1.0-beta4.ug.po           29-Nov-2018 22:47         660
gutenberg-8.x-1.0-beta4.uk.po           29-Nov-2018 22:47        1038
gutenberg-8.x-1.0-beta4.vi.po           29-Nov-2018 22:47         650
gutenberg-8.x-1.0-beta4.zh-hans.po         28-Sep-2019 07:10        1610
gutenberg-8.x-1.0-beta4.zh-hant.po         29-Nov-2018 22:47         716
gutenberg-8.x-1.0-beta5.af.po           10-Jan-2019 18:46         575
gutenberg-8.x-1.0-beta5.am.po           10-Jan-2019 18:46         518
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ar.po           21-Dec-2020 21:29         862
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ast.po           10-Jan-2019 18:46         603
gutenberg-8.x-1.0-beta5.az.po           10-Jan-2019 18:46         488
gutenberg-8.x-1.0-beta5.be.po           10-Jan-2019 18:46         822
gutenberg-8.x-1.0-beta5.bg.po           10-Jan-2019 18:46         648
gutenberg-8.x-1.0-beta5.bn.po           10-Jan-2019 18:46         655
gutenberg-8.x-1.0-beta5.bo.po           10-Jan-2019 18:46         857
gutenberg-8.x-1.0-beta5.br.po           10-Jan-2019 18:46         609
gutenberg-8.x-1.0-beta5.bs.po           10-Jan-2019 18:46         687
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ca.po           10-Jan-2019 18:46         791
gutenberg-8.x-1.0-beta5.cs.po           10-Jan-2019 18:46         882
gutenberg-8.x-1.0-beta5.cy.po           10-Jan-2019 18:46         642
gutenberg-8.x-1.0-beta5.da.po           10-Jan-2019 18:46         804
gutenberg-8.x-1.0-beta5.de.po           24-Oct-2022 22:22        4426
gutenberg-8.x-1.0-beta5.dz.po           10-Jan-2019 18:46         605
gutenberg-8.x-1.0-beta5.el.po           10-Jan-2019 18:46         829
gutenberg-8.x-1.0-beta5.en-gb.po          10-Jan-2019 18:46         567
gutenberg-8.x-1.0-beta5.eo.po           10-Jan-2019 18:46         632
gutenberg-8.x-1.0-beta5.es.po           22-Jul-2019 11:42         898
gutenberg-8.x-1.0-beta5.et.po           10-Jan-2019 18:46         838
gutenberg-8.x-1.0-beta5.eu.po           10-Jan-2019 18:46         800
gutenberg-8.x-1.0-beta5.fa.po           10-Jan-2019 18:46         769
gutenberg-8.x-1.0-beta5.fi.po           14-Dec-2020 08:14        2839
gutenberg-8.x-1.0-beta5.fil.po           10-Jan-2019 18:46         483
gutenberg-8.x-1.0-beta5.fo.po           10-Jan-2019 18:46         543
gutenberg-8.x-1.0-beta5.fr.po           10-Jan-2019 18:46         849
gutenberg-8.x-1.0-beta5.gd.po           10-Jan-2019 18:46         724
gutenberg-8.x-1.0-beta5.gl.po           10-Jan-2019 18:46         749
gutenberg-8.x-1.0-beta5.gsw-berne.po        10-Jan-2019 18:46         483
gutenberg-8.x-1.0-beta5.gu.po           10-Jan-2019 18:46         735
gutenberg-8.x-1.0-beta5.he.po           02-May-2023 12:10         794
gutenberg-8.x-1.0-beta5.hi.po           12-Jul-2020 14:38         826
gutenberg-8.x-1.0-beta5.hr.po           10-Jan-2019 18:46         798
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ht.po           16-Jun-2022 15:20         529
gutenberg-8.x-1.0-beta5.hu.po           30-Oct-2020 17:14        1633
gutenberg-8.x-1.0-beta5.hy.po           10-Jan-2019 18:46         677
gutenberg-8.x-1.0-beta5.id.po           10-Jan-2019 18:46         756
gutenberg-8.x-1.0-beta5.is.po           10-Jan-2019 18:46         667
gutenberg-8.x-1.0-beta5.it.po           10-Jan-2019 18:46         848
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ja.po           10-Jan-2019 18:46         826
gutenberg-8.x-1.0-beta5.jv.po           10-Jan-2019 18:46         659
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ka.po           10-Jan-2019 18:46         672
gutenberg-8.x-1.0-beta5.kk.po           10-Jan-2019 18:46         621
gutenberg-8.x-1.0-beta5.km.po           10-Jan-2019 18:46         715
gutenberg-8.x-1.0-beta5.kn.po           10-Jan-2019 18:46         651
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ko.po           16-Apr-2019 09:59         806
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ku.po           10-Jan-2019 18:46         666
gutenberg-8.x-1.0-beta5.lo.po           10-Jan-2019 18:46         464
gutenberg-8.x-1.0-beta5.lt.po           08-Nov-2023 16:07         861
gutenberg-8.x-1.0-beta5.lv.po           10-Jan-2019 18:46         757
gutenberg-8.x-1.0-beta5.mg.po           10-Jan-2019 18:46         511
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ml.po           10-Jan-2019 18:46         617
gutenberg-8.x-1.0-beta5.mn.po           10-Jan-2019 18:46         610
gutenberg-8.x-1.0-beta5.mr.po           20-Feb-2020 10:18         633
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ms.po           10-Jan-2019 18:46         732
gutenberg-8.x-1.0-beta5.my.po           10-Jan-2019 18:46         571
gutenberg-8.x-1.0-beta5.nb.po           08-May-2021 09:31        3414
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ne.po           10-Jan-2019 18:46         623
gutenberg-8.x-1.0-beta5.nl.po           10-Jan-2019 18:46         854
gutenberg-8.x-1.0-beta5.nn.po           10-Jan-2019 18:46         628
gutenberg-8.x-1.0-beta5.oc.po           10-Jan-2019 18:46         720
gutenberg-8.x-1.0-beta5.or.po           10-Jan-2019 18:46         484
gutenberg-8.x-1.0-beta5.os.po           10-Jan-2019 18:46         552
gutenberg-8.x-1.0-beta5.pa.po           10-Jan-2019 18:46         516
gutenberg-8.x-1.0-beta5.pl.po           10-Jan-2019 18:46         854
gutenberg-8.x-1.0-beta5.prs.po           28-Sep-2021 23:24         729
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ps.po           10-Jan-2019 18:46         659
gutenberg-8.x-1.0-beta5.pt-br.po          17-Dec-2020 17:45         876
gutenberg-8.x-1.0-beta5.pt-pt.po          07-Jun-2023 17:07        1570
gutenberg-8.x-1.0-beta5.pt.po           14-May-2019 20:25         811
gutenberg-8.x-1.0-beta5.rhg.po           10-Jan-2019 18:46         635
gutenberg-8.x-1.0-beta5.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 16:09         660
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ro.po           10-Jan-2019 18:46         864
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ru.po           10-Jan-2019 18:46        1213
gutenberg-8.x-1.0-beta5.se.po           10-Jan-2019 18:46         557
gutenberg-8.x-1.0-beta5.si.po           10-Jan-2019 18:46         526
gutenberg-8.x-1.0-beta5.sk.po           25-Jan-2019 16:00         823
gutenberg-8.x-1.0-beta5.sl.po           10-Jan-2019 18:46         676
gutenberg-8.x-1.0-beta5.sq.po           10-Jan-2019 18:46         545
gutenberg-8.x-1.0-beta5.sr.po           10-Jan-2019 18:46         573
gutenberg-8.x-1.0-beta5.sv.po           10-Jan-2019 18:46         821
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ta-lk.po          10-Jan-2019 18:46         555
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ta.po           10-Jan-2019 18:46         843
gutenberg-8.x-1.0-beta5.te.po           10-Jan-2019 18:46         561
gutenberg-8.x-1.0-beta5.test.po          10-Jan-2019 18:46         494
gutenberg-8.x-1.0-beta5.th.po           10-Jan-2019 18:46         797
gutenberg-8.x-1.0-beta5.tr.po           20-Oct-2023 23:42         806
gutenberg-8.x-1.0-beta5.tyv.po           10-Jan-2019 18:46         530
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ug.po           10-Jan-2019 18:46         702
gutenberg-8.x-1.0-beta5.uk.po           10-Jan-2019 18:46        1197
gutenberg-8.x-1.0-beta5.ur.po           10-Jan-2019 18:46         470
gutenberg-8.x-1.0-beta5.vi.po           10-Jan-2019 18:46         766
gutenberg-8.x-1.0-beta5.xx-lolspeak.po       10-Jan-2019 18:46         483
gutenberg-8.x-1.0-beta5.zh-hans.po         28-Sep-2019 08:02        1948
gutenberg-8.x-1.0-beta5.zh-hant.po         10-Jan-2019 18:46         825
gutenberg-8.x-1.0-beta6.af.po           06-Feb-2019 13:46         575
gutenberg-8.x-1.0-beta6.am.po           06-Feb-2019 13:46         518
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ar.po           21-Dec-2020 19:12         862
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ast.po           06-Feb-2019 13:47         603
gutenberg-8.x-1.0-beta6.az.po           06-Feb-2019 13:47         488
gutenberg-8.x-1.0-beta6.be.po           06-Feb-2019 13:47         822
gutenberg-8.x-1.0-beta6.bg.po           06-Feb-2019 13:47         648
gutenberg-8.x-1.0-beta6.bn.po           06-Feb-2019 13:47         655
gutenberg-8.x-1.0-beta6.bo.po           06-Feb-2019 13:48         857
gutenberg-8.x-1.0-beta6.br.po           06-Feb-2019 13:47         609
gutenberg-8.x-1.0-beta6.bs.po           06-Feb-2019 13:47         687
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ca.po           06-Feb-2019 13:47         791
gutenberg-8.x-1.0-beta6.cs.po           06-Feb-2019 13:47         882
gutenberg-8.x-1.0-beta6.cy.po           06-Feb-2019 13:48         642
gutenberg-8.x-1.0-beta6.da.po           06-Feb-2019 13:47         804
gutenberg-8.x-1.0-beta6.de.po           24-Oct-2022 23:26        4546
gutenberg-8.x-1.0-beta6.dz.po           06-Feb-2019 13:47         605
gutenberg-8.x-1.0-beta6.el.po           06-Feb-2019 13:47         829
gutenberg-8.x-1.0-beta6.en-gb.po          06-Feb-2019 13:47         567
gutenberg-8.x-1.0-beta6.eo.po           06-Feb-2019 13:47         632
gutenberg-8.x-1.0-beta6.es.po           22-Jul-2019 14:11         898
gutenberg-8.x-1.0-beta6.et.po           06-Feb-2019 13:47         838
gutenberg-8.x-1.0-beta6.eu.po           06-Feb-2019 13:47         800
gutenberg-8.x-1.0-beta6.fa.po           06-Feb-2019 13:47         769
gutenberg-8.x-1.0-beta6.fi.po           14-Dec-2020 09:28        2839
gutenberg-8.x-1.0-beta6.fil.po           06-Feb-2019 13:47         483
gutenberg-8.x-1.0-beta6.fo.po           06-Feb-2019 13:47         543
gutenberg-8.x-1.0-beta6.fr.po           06-Feb-2019 13:47         849
gutenberg-8.x-1.0-beta6.gd.po           06-Feb-2019 13:48         724
gutenberg-8.x-1.0-beta6.gl.po           06-Feb-2019 13:47         749
gutenberg-8.x-1.0-beta6.gsw-berne.po        06-Feb-2019 13:48         483
gutenberg-8.x-1.0-beta6.gu.po           06-Feb-2019 13:47         735
gutenberg-8.x-1.0-beta6.he.po           02-May-2023 14:49         794
gutenberg-8.x-1.0-beta6.hi.po           12-Jul-2020 07:43         826
gutenberg-8.x-1.0-beta6.hr.po           06-Feb-2019 13:47         798
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ht.po           16-Jun-2022 11:50         529
gutenberg-8.x-1.0-beta6.hu.po           30-Oct-2020 18:14        1753
gutenberg-8.x-1.0-beta6.hy.po           06-Feb-2019 13:47         677
gutenberg-8.x-1.0-beta6.id.po           06-Feb-2019 13:47         756
gutenberg-8.x-1.0-beta6.is.po           06-Feb-2019 13:47         667
gutenberg-8.x-1.0-beta6.it.po           06-Feb-2019 13:47         848
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ja.po           06-Feb-2019 13:47         826
gutenberg-8.x-1.0-beta6.jv.po           06-Feb-2019 13:47         659
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ka.po           06-Feb-2019 13:47         672
gutenberg-8.x-1.0-beta6.kk.po           06-Feb-2019 13:47         621
gutenberg-8.x-1.0-beta6.km.po           06-Feb-2019 13:47         715
gutenberg-8.x-1.0-beta6.kn.po           06-Feb-2019 13:47         651
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ko.po           16-Apr-2019 10:44         806
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ku.po           06-Feb-2019 13:47         666
gutenberg-8.x-1.0-beta6.lo.po           06-Feb-2019 13:47         464
gutenberg-8.x-1.0-beta6.lt.po           08-Nov-2023 18:54         861
gutenberg-8.x-1.0-beta6.lv.po           06-Feb-2019 13:47         757
gutenberg-8.x-1.0-beta6.mg.po           06-Feb-2019 13:47         511
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ml.po           06-Feb-2019 13:47         617
gutenberg-8.x-1.0-beta6.mn.po           06-Feb-2019 13:47         610
gutenberg-8.x-1.0-beta6.mr.po           20-Feb-2020 15:17         633
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ms.po           06-Feb-2019 13:47         732
gutenberg-8.x-1.0-beta6.my.po           06-Feb-2019 13:47         571
gutenberg-8.x-1.0-beta6.nb.po           08-May-2021 12:07        3534
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ne.po           06-Feb-2019 13:47         623
gutenberg-8.x-1.0-beta6.nl.po           06-Feb-2019 13:47         854
gutenberg-8.x-1.0-beta6.nn.po           06-Feb-2019 13:47         628
gutenberg-8.x-1.0-beta6.oc.po           06-Feb-2019 13:47         720
gutenberg-8.x-1.0-beta6.or.po           06-Feb-2019 13:47         484
gutenberg-8.x-1.0-beta6.os.po           06-Feb-2019 13:47         552
gutenberg-8.x-1.0-beta6.pa.po           06-Feb-2019 13:47         516
gutenberg-8.x-1.0-beta6.pl.po           06-Feb-2019 13:47         854
gutenberg-8.x-1.0-beta6.prs.po           28-Sep-2021 22:27         729
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ps.po           06-Feb-2019 13:47         659
gutenberg-8.x-1.0-beta6.pt-br.po          17-Dec-2020 18:47         876
gutenberg-8.x-1.0-beta6.pt-pt.po          07-Jun-2023 14:21        1570
gutenberg-8.x-1.0-beta6.pt.po           14-May-2019 21:50         811
gutenberg-8.x-1.0-beta6.rhg.po           06-Feb-2019 13:48         635
gutenberg-8.x-1.0-beta6.rm-rumgr.po        19-Feb-2020 22:27         660
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ro.po           06-Feb-2019 13:48         864
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ru.po           06-Feb-2019 13:48        1213
gutenberg-8.x-1.0-beta6.se.po           06-Feb-2019 13:47         557
gutenberg-8.x-1.0-beta6.si.po           06-Feb-2019 13:48         526
gutenberg-8.x-1.0-beta6.sk.po           06-Feb-2019 13:48         823
gutenberg-8.x-1.0-beta6.sl.po           06-Feb-2019 13:48         676
gutenberg-8.x-1.0-beta6.sq.po           06-Feb-2019 13:46         545
gutenberg-8.x-1.0-beta6.sr.po           06-Feb-2019 13:48         573
gutenberg-8.x-1.0-beta6.sv.po           06-Feb-2019 13:48         821
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ta-lk.po          06-Feb-2019 13:48         555
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ta.po           06-Feb-2019 13:48         843
gutenberg-8.x-1.0-beta6.te.po           06-Feb-2019 13:48         561
gutenberg-8.x-1.0-beta6.test.po          06-Feb-2019 13:48         494
gutenberg-8.x-1.0-beta6.th.po           06-Feb-2019 13:48         797
gutenberg-8.x-1.0-beta6.tr.po           21-Oct-2023 02:23         806
gutenberg-8.x-1.0-beta6.tyv.po           06-Feb-2019 13:48         530
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ug.po           06-Feb-2019 13:48         702
gutenberg-8.x-1.0-beta6.uk.po           06-Feb-2019 13:48        1197
gutenberg-8.x-1.0-beta6.ur.po           06-Feb-2019 13:48         470
gutenberg-8.x-1.0-beta6.vi.po           06-Feb-2019 13:48         766
gutenberg-8.x-1.0-beta6.xx-lolspeak.po       06-Feb-2019 13:47         483
gutenberg-8.x-1.0-beta6.zh-hans.po         28-Sep-2019 06:18        2063
gutenberg-8.x-1.0-beta6.zh-hant.po         06-Feb-2019 13:47         825
gutenberg-8.x-1.0-rc1.af.po            26-Feb-2019 10:46         571
gutenberg-8.x-1.0-rc1.am.po            26-Feb-2019 10:46         514
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ar.po            21-Dec-2020 22:01         821
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ast.po            26-Feb-2019 10:46         599
gutenberg-8.x-1.0-rc1.az.po            26-Feb-2019 10:46         484
gutenberg-8.x-1.0-rc1.be.po            26-Feb-2019 10:46         785
gutenberg-8.x-1.0-rc1.bg.po            26-Feb-2019 10:46         687
gutenberg-8.x-1.0-rc1.bn.po            26-Feb-2019 10:46         611
gutenberg-8.x-1.0-rc1.bo.po            26-Feb-2019 10:47         849
gutenberg-8.x-1.0-rc1.br.po            26-Feb-2019 10:46         605
gutenberg-8.x-1.0-rc1.bs.po            26-Feb-2019 10:46         653
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ca.po            26-Feb-2019 10:46         792
gutenberg-8.x-1.0-rc1.cs.po            26-Feb-2019 10:46         885
gutenberg-8.x-1.0-rc1.cy.po            26-Feb-2019 10:47         643
gutenberg-8.x-1.0-rc1.da.po            26-Feb-2019 10:46         804
gutenberg-8.x-1.0-rc1.de.po            25-Oct-2022 01:54        4546
gutenberg-8.x-1.0-rc1.dz.po            26-Feb-2019 10:46         601
gutenberg-8.x-1.0-rc1.el.po            26-Feb-2019 10:46         835
gutenberg-8.x-1.0-rc1.en-gb.po           26-Feb-2019 10:46         563
gutenberg-8.x-1.0-rc1.eo.po            26-Feb-2019 10:46         597
gutenberg-8.x-1.0-rc1.es.po            22-Jul-2019 12:43         898
gutenberg-8.x-1.0-rc1.et.po            26-Feb-2019 10:46         838
gutenberg-8.x-1.0-rc1.eu.po            26-Feb-2019 10:46         800
gutenberg-8.x-1.0-rc1.fa.po            26-Feb-2019 10:46         763
gutenberg-8.x-1.0-rc1.fi.po            14-Dec-2020 08:38        2843
gutenberg-8.x-1.0-rc1.fil.po            26-Feb-2019 10:46         479
gutenberg-8.x-1.0-rc1.fo.po            26-Feb-2019 10:46         539
gutenberg-8.x-1.0-rc1.fr.po            26-Feb-2019 10:46         849
gutenberg-8.x-1.0-rc1.gd.po            26-Feb-2019 10:46         686
gutenberg-8.x-1.0-rc1.gl.po            26-Feb-2019 10:46         749
gutenberg-8.x-1.0-rc1.gsw-berne.po         26-Feb-2019 10:47         479
gutenberg-8.x-1.0-rc1.gu.po            26-Feb-2019 10:46         682
gutenberg-8.x-1.0-rc1.he.po            02-May-2023 14:13         757
gutenberg-8.x-1.0-rc1.hi.po            12-Jul-2020 15:34         776
gutenberg-8.x-1.0-rc1.hr.po            26-Feb-2019 10:46         799
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ht.po            16-Jun-2022 04:52         525
gutenberg-8.x-1.0-rc1.hu.po            30-Oct-2020 17:11        1752
gutenberg-8.x-1.0-rc1.hy.po            26-Feb-2019 10:46         636
gutenberg-8.x-1.0-rc1.id.po            26-Feb-2019 10:46         746
gutenberg-8.x-1.0-rc1.is.po            26-Feb-2019 10:46         669
gutenberg-8.x-1.0-rc1.it.po            26-Feb-2019 10:46         850
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ja.po            26-Feb-2019 10:46         824
gutenberg-8.x-1.0-rc1.jv.po            26-Feb-2019 10:46         625
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ka.po            26-Feb-2019 10:46         625
gutenberg-8.x-1.0-rc1.kk.po            26-Feb-2019 10:46         578
gutenberg-8.x-1.0-rc1.km.po            26-Feb-2019 10:46         711
gutenberg-8.x-1.0-rc1.kn.po            26-Feb-2019 10:46         647
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ko.po            16-Apr-2019 11:22         771
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ku.po            26-Feb-2019 10:46         662
gutenberg-8.x-1.0-rc1.lo.po            26-Feb-2019 10:46         460
gutenberg-8.x-1.0-rc1.lt.po            08-Nov-2023 19:18         859
gutenberg-8.x-1.0-rc1.lv.po            26-Feb-2019 10:46         761
gutenberg-8.x-1.0-rc1.mg.po            26-Feb-2019 10:46         507
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ml.po            26-Feb-2019 10:46         613
gutenberg-8.x-1.0-rc1.mn.po            26-Feb-2019 10:46         606
gutenberg-8.x-1.0-rc1.mr.po            20-Feb-2020 12:31         629
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ms.po            26-Feb-2019 10:46         692
gutenberg-8.x-1.0-rc1.my.po            26-Feb-2019 10:46         567
gutenberg-8.x-1.0-rc1.nb.po            08-May-2021 11:05        3536
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ne.po            26-Feb-2019 10:46         658
gutenberg-8.x-1.0-rc1.nl.po            26-Feb-2019 10:46         855
gutenberg-8.x-1.0-rc1.nn.po            26-Feb-2019 10:46         595
gutenberg-8.x-1.0-rc1.oc.po            26-Feb-2019 10:46         721
gutenberg-8.x-1.0-rc1.or.po            26-Feb-2019 10:46         480
gutenberg-8.x-1.0-rc1.os.po            26-Feb-2019 10:46         548
gutenberg-8.x-1.0-rc1.pa.po            26-Feb-2019 10:46         512
gutenberg-8.x-1.0-rc1.pl.po            26-Feb-2019 10:46         857
gutenberg-8.x-1.0-rc1.prs.po            29-Sep-2021 10:53         686
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ps.po            26-Feb-2019 10:46         655
gutenberg-8.x-1.0-rc1.pt-br.po           17-Dec-2020 18:08         876
gutenberg-8.x-1.0-rc1.pt-pt.po           07-Jun-2023 20:08        1570
gutenberg-8.x-1.0-rc1.pt.po            14-May-2019 23:55         776
gutenberg-8.x-1.0-rc1.rhg.po            26-Feb-2019 10:46         597
gutenberg-8.x-1.0-rc1.rm-rumgr.po         19-Feb-2020 18:46         656
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ro.po            26-Feb-2019 10:46         864
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ru.po            26-Feb-2019 10:46        1219
gutenberg-8.x-1.0-rc1.se.po            26-Feb-2019 10:46         521
gutenberg-8.x-1.0-rc1.si.po            26-Feb-2019 10:46         522
gutenberg-8.x-1.0-rc1.sk.po            26-Feb-2019 10:47         825
gutenberg-8.x-1.0-rc1.sl.po            26-Feb-2019 10:47         707
gutenberg-8.x-1.0-rc1.sq.po            26-Feb-2019 10:46         541
gutenberg-8.x-1.0-rc1.sr.po            26-Feb-2019 10:46         569
gutenberg-8.x-1.0-rc1.sv.po            26-Feb-2019 10:47         822
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ta-lk.po           26-Feb-2019 10:47         551
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ta.po            26-Feb-2019 10:47         839
gutenberg-8.x-1.0-rc1.te.po            26-Feb-2019 10:47         557
gutenberg-8.x-1.0-rc1.test.po           26-Feb-2019 10:47         490
gutenberg-8.x-1.0-rc1.th.po            26-Feb-2019 10:47         762
gutenberg-8.x-1.0-rc1.tr.po            21-Oct-2023 03:23         804
gutenberg-8.x-1.0-rc1.tyv.po            26-Feb-2019 10:47         526
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ug.po            26-Feb-2019 10:47         667
gutenberg-8.x-1.0-rc1.uk.po            26-Feb-2019 10:47        1203
gutenberg-8.x-1.0-rc1.ur.po            26-Feb-2019 10:47         466
gutenberg-8.x-1.0-rc1.vi.po            26-Feb-2019 10:47         755
gutenberg-8.x-1.0-rc1.xx-lolspeak.po        26-Feb-2019 10:46         479
gutenberg-8.x-1.0-rc1.zh-hans.po          28-Sep-2019 07:15        2061
gutenberg-8.x-1.0-rc1.zh-hant.po          26-Feb-2019 10:46         823
gutenberg-8.x-1.0.af.po              30-May-2019 16:46         872
gutenberg-8.x-1.0.am.po              30-May-2019 16:46         721
gutenberg-8.x-1.0.ar.po              02-Feb-2021 21:57        1356
gutenberg-8.x-1.0.ast.po              30-May-2019 16:46         777
gutenberg-8.x-1.0.az.po              30-May-2019 16:46         508
gutenberg-8.x-1.0.be.po              30-May-2019 16:46        1131
gutenberg-8.x-1.0.bg.po              30-May-2019 16:46        1006
gutenberg-8.x-1.0.bn.po              30-May-2019 16:46         778
gutenberg-8.x-1.0.bo.po              30-May-2019 16:47        1675
gutenberg-8.x-1.0.br.po              30-May-2019 16:46         681
gutenberg-8.x-1.0.bs.po              30-May-2019 16:46         959
gutenberg-8.x-1.0.ca.po              30-May-2019 16:46        1357
gutenberg-8.x-1.0.cs.po              14-Apr-2020 13:59        1460
gutenberg-8.x-1.0.cy.po              30-May-2019 16:47        1032
gutenberg-8.x-1.0.da.po              30-May-2019 16:47        1373
gutenberg-8.x-1.0.de.po              24-Oct-2022 22:10        5657
gutenberg-8.x-1.0.dz.po              30-May-2019 16:47         877
gutenberg-8.x-1.0.el.po              30-May-2019 16:47        1496
gutenberg-8.x-1.0.en-gb.po             30-May-2019 16:47         760
gutenberg-8.x-1.0.eo.po              30-May-2019 16:47         963
gutenberg-8.x-1.0.es.po              22-Jul-2019 13:47        1477
gutenberg-8.x-1.0.et.po              30-May-2019 16:47        1408
gutenberg-8.x-1.0.eu.po              30-May-2019 16:46        1312
gutenberg-8.x-1.0.fa.po              30-May-2019 16:47        1328
gutenberg-8.x-1.0.fi.po              14-Dec-2020 06:43        3414
gutenberg-8.x-1.0.fil.po              30-May-2019 16:47         672
gutenberg-8.x-1.0.fo.po              30-May-2019 16:47         722
gutenberg-8.x-1.0.fr.po              27-Jun-2023 16:51        1414
gutenberg-8.x-1.0.fy.po              30-May-2019 16:47         519
gutenberg-8.x-1.0.ga.po              30-May-2019 16:47         506
gutenberg-8.x-1.0.gd.po              30-May-2019 16:47         952
gutenberg-8.x-1.0.gl.po              10-Jan-2020 11:56        1320
gutenberg-8.x-1.0.gsw-berne.po           30-May-2019 16:47         564
gutenberg-8.x-1.0.gu.po              30-May-2019 16:47        1016
gutenberg-8.x-1.0.he.po              03-Jun-2023 20:15        1364
gutenberg-8.x-1.0.hi.po              12-Jul-2020 12:58        1471
gutenberg-8.x-1.0.hr.po              30-May-2019 16:46        1253
gutenberg-8.x-1.0.ht.po              16-Jun-2022 04:51         856
gutenberg-8.x-1.0.hu.po              06-Sep-2021 17:54        2864
gutenberg-8.x-1.0.hy.po              30-May-2019 16:46         902
gutenberg-8.x-1.0.id.po              30-May-2019 16:47        1323
gutenberg-8.x-1.0.is.po              30-May-2019 16:47        1113
gutenberg-8.x-1.0.it.po              30-May-2019 16:47        1417
gutenberg-8.x-1.0.ja.po              30-May-2019 16:47        1437
gutenberg-8.x-1.0.jv.po              30-May-2019 16:47        1011
gutenberg-8.x-1.0.ka.po              30-May-2019 16:47         980
gutenberg-8.x-1.0.kk.po              30-May-2019 16:47         825
gutenberg-8.x-1.0.km.po              30-May-2019 16:47        1043
gutenberg-8.x-1.0.kn.po              30-May-2019 16:47        1050
gutenberg-8.x-1.0.ko.po              15-Mar-2020 14:13        1322
gutenberg-8.x-1.0.ku.po              30-May-2019 16:47         958
gutenberg-8.x-1.0.lo.po              30-May-2019 16:47         452
gutenberg-8.x-1.0.lt.po              16-Nov-2023 18:19        1329
gutenberg-8.x-1.0.lv.po              30-May-2019 16:47        1164
gutenberg-8.x-1.0.mg.po              30-May-2019 16:47         563
gutenberg-8.x-1.0.mk.po              30-May-2019 16:47         533
gutenberg-8.x-1.0.ml.po              30-May-2019 16:47         888
gutenberg-8.x-1.0.mn.po              30-May-2019 16:47         888
gutenberg-8.x-1.0.mr.po              20-Feb-2020 12:30        1003
gutenberg-8.x-1.0.ms.po              30-May-2019 16:46        1120
gutenberg-8.x-1.0.my.po              30-May-2019 16:46        1023
gutenberg-8.x-1.0.nb.po              29-Mar-2022 22:53        4360
gutenberg-8.x-1.0.ne.po              30-May-2019 16:47         974
gutenberg-8.x-1.0.nl.po              30-May-2019 16:47        1422
gutenberg-8.x-1.0.nn.po              30-May-2019 16:47         908
gutenberg-8.x-1.0.oc.po              30-May-2019 16:47        1260
gutenberg-8.x-1.0.or.po              30-May-2019 16:47         566
gutenberg-8.x-1.0.os.po              30-May-2019 16:47         680
gutenberg-8.x-1.0.pa.po              30-May-2019 16:47         750
gutenberg-8.x-1.0.pl.po              30-May-2019 16:47        1446
gutenberg-8.x-1.0.prs.po              06-Oct-2021 21:13        1323
gutenberg-8.x-1.0.ps.po              30-May-2019 16:47         956
gutenberg-8.x-1.0.pt-br.po             12-Apr-2023 08:21        1459
gutenberg-8.x-1.0.pt-pt.po             07-Jun-2023 14:32        2280
gutenberg-8.x-1.0.pt.po              30-May-2019 16:47        1360
gutenberg-8.x-1.0.rhg.po              30-May-2019 16:47         784
gutenberg-8.x-1.0.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 18:45        1100
gutenberg-8.x-1.0.ro.po              02-Jul-2023 21:55        1445
gutenberg-8.x-1.0.ru.po              30-May-2019 16:47        1964
gutenberg-8.x-1.0.rw.po              30-May-2019 16:47         469
gutenberg-8.x-1.0.se.po              30-May-2019 16:47         699
gutenberg-8.x-1.0.si.po              30-May-2019 16:47         711
gutenberg-8.x-1.0.sk.po              21-Aug-2023 13:31        1401
gutenberg-8.x-1.0.sl.po              30-May-2019 16:47         914
gutenberg-8.x-1.0.sq.po              30-May-2019 16:46         751
gutenberg-8.x-1.0.sr.po              30-May-2019 16:47         758
gutenberg-8.x-1.0.sv.po              27-Feb-2023 02:40        1400
gutenberg-8.x-1.0.ta-lk.po             30-May-2019 16:47         759
gutenberg-8.x-1.0.ta.po              30-May-2019 16:47        1424
gutenberg-8.x-1.0.te.po              30-May-2019 16:47         899
gutenberg-8.x-1.0.test.po             30-May-2019 16:47         535
gutenberg-8.x-1.0.th.po              30-May-2019 16:47        1323
gutenberg-8.x-1.0.tr.po              20-Oct-2023 23:46        1408
gutenberg-8.x-1.0.tyv.po              30-May-2019 16:47         609
gutenberg-8.x-1.0.ug.po              30-May-2019 16:47        1124
gutenberg-8.x-1.0.uk.po              04-Jun-2020 17:01        1896
gutenberg-8.x-1.0.ur.po              30-May-2019 16:47         691
gutenberg-8.x-1.0.vi.po              30-May-2019 16:47        1370
gutenberg-8.x-1.0.xx-lolspeak.po          30-May-2019 16:47         503
gutenberg-8.x-1.0.zh-hans.po            28-Sep-2019 08:02        3086
gutenberg-8.x-1.0.zh-hant.po            30-May-2019 16:46        1357
gutenberg-8.x-1.1.af.po              01-Jun-2019 14:47         872
gutenberg-8.x-1.1.am.po              01-Jun-2019 14:47         721
gutenberg-8.x-1.1.ar.po              02-Feb-2021 20:27        1356
gutenberg-8.x-1.1.ast.po              01-Jun-2019 14:47         777
gutenberg-8.x-1.1.az.po              01-Jun-2019 14:47         508
gutenberg-8.x-1.1.be.po              01-Jun-2019 14:47        1131
gutenberg-8.x-1.1.bg.po              01-Jun-2019 14:47        1006
gutenberg-8.x-1.1.bn.po              01-Jun-2019 14:47         778
gutenberg-8.x-1.1.bo.po              01-Jun-2019 14:48        1675
gutenberg-8.x-1.1.br.po              01-Jun-2019 14:47         681
gutenberg-8.x-1.1.bs.po              01-Jun-2019 14:47         959
gutenberg-8.x-1.1.ca.po              01-Jun-2019 14:47        1357
gutenberg-8.x-1.1.cs.po              14-Apr-2020 13:50        1460
gutenberg-8.x-1.1.cy.po              01-Jun-2019 14:48        1032
gutenberg-8.x-1.1.da.po              01-Jun-2019 14:47        1373
gutenberg-8.x-1.1.de.po              25-Oct-2022 01:38        5657
gutenberg-8.x-1.1.dz.po              01-Jun-2019 14:47         877
gutenberg-8.x-1.1.el.po              01-Jun-2019 14:47        1496
gutenberg-8.x-1.1.en-gb.po             01-Jun-2019 14:47         760
gutenberg-8.x-1.1.eo.po              01-Jun-2019 14:47         963
gutenberg-8.x-1.1.es.po              22-Jul-2019 13:46        1477
gutenberg-8.x-1.1.et.po              01-Jun-2019 14:47        1408
gutenberg-8.x-1.1.eu.po              01-Jun-2019 14:47        1312
gutenberg-8.x-1.1.fa.po              01-Jun-2019 14:48        1328
gutenberg-8.x-1.1.fi.po              14-Dec-2020 11:29        3414
gutenberg-8.x-1.1.fil.po              01-Jun-2019 14:47         672
gutenberg-8.x-1.1.fo.po              01-Jun-2019 14:47         722
gutenberg-8.x-1.1.fr.po              27-Jun-2023 16:05        1414
gutenberg-8.x-1.1.fy.po              01-Jun-2019 14:47         519
gutenberg-8.x-1.1.ga.po              01-Jun-2019 14:48         506
gutenberg-8.x-1.1.gd.po              01-Jun-2019 14:48         952
gutenberg-8.x-1.1.gl.po              10-Jan-2020 10:45        1320
gutenberg-8.x-1.1.gsw-berne.po           01-Jun-2019 14:48         564
gutenberg-8.x-1.1.gu.po              01-Jun-2019 14:47        1016
gutenberg-8.x-1.1.he.po              03-Jun-2023 19:50        1364
gutenberg-8.x-1.1.hi.po              12-Jul-2020 11:20        1471
gutenberg-8.x-1.1.hr.po              01-Jun-2019 14:47        1253
gutenberg-8.x-1.1.ht.po              16-Jun-2022 12:58         856
gutenberg-8.x-1.1.hu.po              06-Sep-2021 15:30        2864
gutenberg-8.x-1.1.hy.po              01-Jun-2019 14:47         902
gutenberg-8.x-1.1.id.po              01-Jun-2019 14:48        1323
gutenberg-8.x-1.1.is.po              01-Jun-2019 14:48        1113
gutenberg-8.x-1.1.it.po              01-Jun-2019 14:48        1417
gutenberg-8.x-1.1.ja.po              01-Jun-2019 14:48        1437
gutenberg-8.x-1.1.jv.po              01-Jun-2019 14:48        1011
gutenberg-8.x-1.1.ka.po              01-Jun-2019 14:47         980
gutenberg-8.x-1.1.kk.po              01-Jun-2019 14:48         825
gutenberg-8.x-1.1.km.po              01-Jun-2019 14:48        1043
gutenberg-8.x-1.1.kn.po              01-Jun-2019 14:48        1050
gutenberg-8.x-1.1.ko.po              15-Mar-2020 14:41        1322
gutenberg-8.x-1.1.ku.po              01-Jun-2019 14:48         958
gutenberg-8.x-1.1.lo.po              01-Jun-2019 14:48         452
gutenberg-8.x-1.1.lt.po              16-Nov-2023 17:51        1329
gutenberg-8.x-1.1.lv.po              01-Jun-2019 14:48        1164
gutenberg-8.x-1.1.mg.po              01-Jun-2019 14:48         563
gutenberg-8.x-1.1.mk.po              01-Jun-2019 14:48         533
gutenberg-8.x-1.1.ml.po              01-Jun-2019 14:48         888
gutenberg-8.x-1.1.mn.po              01-Jun-2019 14:48         888
gutenberg-8.x-1.1.mr.po              20-Feb-2020 09:19        1003
gutenberg-8.x-1.1.ms.po              01-Jun-2019 14:47        1120
gutenberg-8.x-1.1.my.po              01-Jun-2019 14:47        1023
gutenberg-8.x-1.1.nb.po              29-Mar-2022 21:20        4360
gutenberg-8.x-1.1.ne.po              01-Jun-2019 14:48         974
gutenberg-8.x-1.1.nl.po              01-Jun-2019 14:47        1422
gutenberg-8.x-1.1.nn.po              01-Jun-2019 14:48         908
gutenberg-8.x-1.1.oc.po              01-Jun-2019 14:48        1260
gutenberg-8.x-1.1.or.po              01-Jun-2019 14:48         566
gutenberg-8.x-1.1.os.po              01-Jun-2019 14:48         680
gutenberg-8.x-1.1.pa.po              01-Jun-2019 14:48         750
gutenberg-8.x-1.1.pl.po              01-Jun-2019 14:48        1446
gutenberg-8.x-1.1.prs.po              06-Oct-2021 22:46        1323
gutenberg-8.x-1.1.ps.po              01-Jun-2019 14:48         956
gutenberg-8.x-1.1.pt-br.po             12-Apr-2023 07:50        1459
gutenberg-8.x-1.1.pt-pt.po             07-Jun-2023 19:58        2280
gutenberg-8.x-1.1.pt.po              01-Jun-2019 14:48        1360
gutenberg-8.x-1.1.rhg.po              01-Jun-2019 14:48         784
gutenberg-8.x-1.1.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 09:19        1100
gutenberg-8.x-1.1.ro.po              02-Jul-2023 21:20        1445
gutenberg-8.x-1.1.ru.po              01-Jun-2019 14:48        1964
gutenberg-8.x-1.1.rw.po              01-Jun-2019 14:48         469
gutenberg-8.x-1.1.se.po              01-Jun-2019 14:48         699
gutenberg-8.x-1.1.si.po              01-Jun-2019 14:48         711
gutenberg-8.x-1.1.sk.po              21-Aug-2023 17:18        1401
gutenberg-8.x-1.1.sl.po              01-Jun-2019 14:48         914
gutenberg-8.x-1.1.sq.po              01-Jun-2019 14:47         751
gutenberg-8.x-1.1.sr.po              01-Jun-2019 14:48         758
gutenberg-8.x-1.1.sv.po              27-Feb-2023 02:15        1400
gutenberg-8.x-1.1.ta-lk.po             01-Jun-2019 14:48         759
gutenberg-8.x-1.1.ta.po              01-Jun-2019 14:48        1424
gutenberg-8.x-1.1.te.po              01-Jun-2019 14:48         899
gutenberg-8.x-1.1.test.po             01-Jun-2019 14:48         535
gutenberg-8.x-1.1.th.po              01-Jun-2019 14:48        1323
gutenberg-8.x-1.1.tr.po              21-Oct-2023 03:50        1408
gutenberg-8.x-1.1.tyv.po              01-Jun-2019 14:48         609
gutenberg-8.x-1.1.ug.po              01-Jun-2019 14:48        1124
gutenberg-8.x-1.1.uk.po              04-Jun-2020 17:00        1896
gutenberg-8.x-1.1.ur.po              01-Jun-2019 14:48         691
gutenberg-8.x-1.1.vi.po              01-Jun-2019 14:48        1370
gutenberg-8.x-1.1.xx-lolspeak.po          01-Jun-2019 14:48         503
gutenberg-8.x-1.1.zh-hans.po            28-Sep-2019 06:02        3086
gutenberg-8.x-1.1.zh-hant.po            01-Jun-2019 14:47        1357
gutenberg-8.x-1.10.af.po              18-Nov-2019 16:46        3025
gutenberg-8.x-1.10.am.po              21-Jan-2023 10:17        2257
gutenberg-8.x-1.10.ar.po              02-Feb-2021 23:20        6123
gutenberg-8.x-1.10.ast.po             18-Nov-2019 16:46        3028
gutenberg-8.x-1.10.az.po              18-Nov-2019 16:46         767
gutenberg-8.x-1.10.be.po              03-Apr-2023 06:15        5842
gutenberg-8.x-1.10.bg.po              18-Nov-2019 16:46        4373
gutenberg-8.x-1.10.bn.po              18-Nov-2019 16:46        3157
gutenberg-8.x-1.10.bo.po              18-Nov-2019 16:47        7603
gutenberg-8.x-1.10.br.po              07-Jun-2023 16:29        1040
gutenberg-8.x-1.10.bs.po              18-Nov-2019 16:46        2864
gutenberg-8.x-1.10.ca.po              22-Jun-2023 14:30        7087
gutenberg-8.x-1.10.cs.po              19-Apr-2020 11:35        6873
gutenberg-8.x-1.10.cy.po              18-Nov-2019 16:47        3712
gutenberg-8.x-1.10.da.po              04-Jun-2021 12:23        7830
gutenberg-8.x-1.10.de.po              05-May-2023 15:24        73664
gutenberg-8.x-1.10.dz.po              18-Nov-2019 16:46        3314
gutenberg-8.x-1.10.el.po              18-Nov-2019 16:46        7262
gutenberg-8.x-1.10.en-gb.po            18-Nov-2019 16:46        2043
gutenberg-8.x-1.10.eo.po              18-Nov-2019 16:46        3352
gutenberg-8.x-1.10.es.po              18-Nov-2023 00:39        8854
gutenberg-8.x-1.10.et.po              05-Jan-2021 22:38        6421
gutenberg-8.x-1.10.eu.po              18-Nov-2019 16:46        5607
gutenberg-8.x-1.10.fa.po              18-Jan-2023 17:38        7066
gutenberg-8.x-1.10.fi.po              14-Dec-2020 08:40        9014
gutenberg-8.x-1.10.fil.po             18-Nov-2019 16:46        1935
gutenberg-8.x-1.10.fo.po              18-Nov-2019 16:46        2957
gutenberg-8.x-1.10.fr.po              27-Jun-2023 13:31        10524
gutenberg-8.x-1.10.fy.po              18-Nov-2019 16:46        1552
gutenberg-8.x-1.10.ga.po              18-Nov-2019 16:46        1479
gutenberg-8.x-1.10.gd.po              18-Nov-2019 16:46        3234
gutenberg-8.x-1.10.gl.po              08-Nov-2022 12:22        6359
gutenberg-8.x-1.10.gsw-berne.po          18-Nov-2019 16:47         874
gutenberg-8.x-1.10.gu.po              20-Sep-2022 13:08        3713
gutenberg-8.x-1.10.haw.po             27-Feb-2023 07:22         616
gutenberg-8.x-1.10.he.po              21-Jun-2023 14:27        6704
gutenberg-8.x-1.10.hi.po              16-Aug-2020 16:26        5832
gutenberg-8.x-1.10.hr.po              18-Nov-2019 16:46        4902
gutenberg-8.x-1.10.ht.po              16-Jun-2022 05:20        1211
gutenberg-8.x-1.10.hu.po              30-Jan-2023 16:30        11701
gutenberg-8.x-1.10.hy.po              02-Mar-2023 14:08        3730
gutenberg-8.x-1.10.id.po              21-Nov-2021 18:34        5812
gutenberg-8.x-1.10.is.po              06-Aug-2021 16:15        4953
gutenberg-8.x-1.10.it.po              17-Nov-2021 12:47        7163
gutenberg-8.x-1.10.ja.po              21-Feb-2023 13:42        7753
gutenberg-8.x-1.10.jv.po              18-Nov-2019 16:46        3942
gutenberg-8.x-1.10.ka.po              18-Nov-2019 16:46        4345
gutenberg-8.x-1.10.kk.po              18-Nov-2019 16:46        2983
gutenberg-8.x-1.10.km.po              18-Nov-2019 16:46        5233
gutenberg-8.x-1.10.kn.po              18-Nov-2019 16:46        7641
gutenberg-8.x-1.10.ko.po              15-Mar-2020 13:16        6140
gutenberg-8.x-1.10.ku.po              18-Nov-2019 16:46        4317
gutenberg-8.x-1.10.ky.po              18-Nov-2019 16:46         658
gutenberg-8.x-1.10.lo.po              18-Nov-2019 16:46         791
gutenberg-8.x-1.10.lt.po              23-Nov-2023 21:14        6538
gutenberg-8.x-1.10.lv.po              18-Nov-2019 16:46        5986
gutenberg-8.x-1.10.mg.po              03-Aug-2022 13:26        1000
gutenberg-8.x-1.10.mk.po              18-Nov-2019 16:46        1089
gutenberg-8.x-1.10.ml.po              18-Nov-2019 16:46        2840
gutenberg-8.x-1.10.mn.po              18-Nov-2019 16:46        3276
gutenberg-8.x-1.10.mr.po              20-Feb-2020 09:30        3948
gutenberg-8.x-1.10.ms.po              18-Nov-2019 16:46        4214
gutenberg-8.x-1.10.mt.po              18-Nov-2019 16:46         549
gutenberg-8.x-1.10.my.po              18-Nov-2019 16:46        4581
gutenberg-8.x-1.10.nb.po              04-Apr-2022 09:20        45824
gutenberg-8.x-1.10.ne.po              20-Nov-2019 04:06        4104
gutenberg-8.x-1.10.nl.po              16-Sep-2023 00:07        9323
gutenberg-8.x-1.10.nn.po              18-Nov-2019 16:46        3104
gutenberg-8.x-1.10.oc.po              18-Nov-2019 16:46        5514
gutenberg-8.x-1.10.or.po              18-Nov-2019 16:46        1201
gutenberg-8.x-1.10.os.po              18-Nov-2019 16:46        1650
gutenberg-8.x-1.10.pa.po              18-Nov-2019 16:46        1721
gutenberg-8.x-1.10.pl.po              20-Apr-2023 09:26        8474
gutenberg-8.x-1.10.prs.po             06-Oct-2021 21:06        5003
gutenberg-8.x-1.10.ps.po              18-Nov-2019 16:46        3842
gutenberg-8.x-1.10.pt-br.po            09-Nov-2023 07:02        9068
gutenberg-8.x-1.10.pt-pt.po            16-Jun-2023 11:03        9935
gutenberg-8.x-1.10.pt.po              18-Nov-2019 16:46        4560
gutenberg-8.x-1.10.rhg.po             18-Nov-2019 16:46        2971
gutenberg-8.x-1.10.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 09:30        3694
gutenberg-8.x-1.10.ro.po              02-Jul-2023 18:01        5989
gutenberg-8.x-1.10.ru.po              05-Nov-2023 12:47        12608
gutenberg-8.x-1.10.rw.po              18-Nov-2019 16:46         597
gutenberg-8.x-1.10.sco.po             18-Nov-2019 16:46         511
gutenberg-8.x-1.10.se.po              18-Nov-2019 16:46        1802
gutenberg-8.x-1.10.si.po              18-Nov-2019 16:46        2382
gutenberg-8.x-1.10.sk.po              21-Aug-2023 13:54        6239
gutenberg-8.x-1.10.sl.po              18-Nov-2019 16:46        3412
gutenberg-8.x-1.10.sq.po              18-Nov-2019 16:46        2800
gutenberg-8.x-1.10.sr.po              17-Jan-2021 15:38        2039
gutenberg-8.x-1.10.sv.po              24-Aug-2023 01:11        7692
gutenberg-8.x-1.10.sw.po              18-Nov-2019 16:46         459
gutenberg-8.x-1.10.ta-lk.po            18-Nov-2019 16:47        2046
gutenberg-8.x-1.10.ta.po              18-Nov-2019 16:47        6796
gutenberg-8.x-1.10.te.po              18-Nov-2019 16:47        4180
gutenberg-8.x-1.10.test.po             18-Nov-2019 16:47        1405
gutenberg-8.x-1.10.th.po              18-Nov-2019 16:47        5568
gutenberg-8.x-1.10.ti.po              18-Nov-2019 16:47         460
gutenberg-8.x-1.10.tr.po              06-Nov-2023 14:06        7194
gutenberg-8.x-1.10.tyv.po             18-Nov-2019 16:47        1767
gutenberg-8.x-1.10.ug.po              18-Nov-2019 16:47        5264
gutenberg-8.x-1.10.uk.po              06-Nov-2023 19:21        13869
gutenberg-8.x-1.10.ur.po              18-Nov-2019 16:47        1705
gutenberg-8.x-1.10.vi.po              18-Nov-2019 16:47        7649
gutenberg-8.x-1.10.xx-lolspeak.po         18-Nov-2019 16:46         601
gutenberg-8.x-1.10.zh-hans.po           03-Jul-2023 14:06        11198
gutenberg-8.x-1.10.zh-hant.po           27-Apr-2022 03:43        6350
gutenberg-8.x-1.11.af.po              23-Apr-2020 20:06        3060
gutenberg-8.x-1.11.am.po              21-Jan-2023 10:40        2309
gutenberg-8.x-1.11.ar.po              02-Feb-2021 23:20        6167
gutenberg-8.x-1.11.ast.po             23-Apr-2020 20:06        3028
gutenberg-8.x-1.11.az.po              23-Apr-2020 20:06         767
gutenberg-8.x-1.11.be.po              03-Apr-2023 07:22        5893
gutenberg-8.x-1.11.bg.po              23-Apr-2020 20:06        4422
gutenberg-8.x-1.11.bn.po              23-Apr-2020 20:06        3157
gutenberg-8.x-1.11.bo.po              23-Apr-2020 20:07        7660
gutenberg-8.x-1.11.br.po              07-Jun-2023 16:19        1040
gutenberg-8.x-1.11.bs.po              23-Apr-2020 20:06        2864
gutenberg-8.x-1.11.ca.po              22-Jun-2023 14:06        7123
gutenberg-8.x-1.11.cs.po              23-Apr-2020 20:06        6909
gutenberg-8.x-1.11.cy.po              23-Apr-2020 20:07        3747
gutenberg-8.x-1.11.da.po              04-Jun-2021 12:17        7868
gutenberg-8.x-1.11.de.po              05-May-2023 15:49        74039
gutenberg-8.x-1.11.dz.po              23-Apr-2020 20:06        3383
gutenberg-8.x-1.11.el.po              23-Apr-2020 20:06        7307
gutenberg-8.x-1.11.en-gb.po            23-Apr-2020 20:06        2043
gutenberg-8.x-1.11.eo.po              23-Apr-2020 20:06        3388
gutenberg-8.x-1.11.es.po              17-Nov-2023 23:48        8891
gutenberg-8.x-1.11.et.po              05-Jan-2021 22:04        6459
gutenberg-8.x-1.11.eu.po              23-Apr-2020 20:06        5648
gutenberg-8.x-1.11.fa.po              18-Jan-2023 18:08        7110
gutenberg-8.x-1.11.fi.po              14-Dec-2020 08:39        9051
gutenberg-8.x-1.11.fil.po             23-Apr-2020 20:06        1969
gutenberg-8.x-1.11.fo.po              23-Apr-2020 20:06        3001
gutenberg-8.x-1.11.fr.po              27-Jun-2023 17:50        10561
gutenberg-8.x-1.11.fy.po              23-Apr-2020 20:06        1552
gutenberg-8.x-1.11.ga.po              23-Apr-2020 20:06        1479
gutenberg-8.x-1.11.gd.po              23-Apr-2020 20:07        3234
gutenberg-8.x-1.11.gl.po              08-Nov-2022 13:02        6396
gutenberg-8.x-1.11.gsw-berne.po          23-Apr-2020 20:07         874
gutenberg-8.x-1.11.gu.po              20-Sep-2022 13:05        3713
gutenberg-8.x-1.11.haw.po             27-Feb-2023 08:18         616
gutenberg-8.x-1.11.he.po              21-Jun-2023 14:10        6750
gutenberg-8.x-1.11.hi.po              16-Aug-2020 14:50        5883
gutenberg-8.x-1.11.hr.po              23-Apr-2020 20:06        4938
gutenberg-8.x-1.11.ht.po              16-Jun-2022 04:54        1211
gutenberg-8.x-1.11.hu.po              30-Jan-2023 17:00        11734
gutenberg-8.x-1.11.hy.po              02-Mar-2023 15:23        3730
gutenberg-8.x-1.11.id.po              21-Nov-2021 18:27        5847
gutenberg-8.x-1.11.is.po              06-Aug-2021 16:36        4953
gutenberg-8.x-1.11.it.po              17-Nov-2021 12:18        7201
gutenberg-8.x-1.11.ja.po              21-Feb-2023 14:46        7790
gutenberg-8.x-1.11.jv.po              23-Apr-2020 20:06        3978
gutenberg-8.x-1.11.ka.po              23-Apr-2020 20:06        4345
gutenberg-8.x-1.11.kk.po              23-Apr-2020 20:06        3033
gutenberg-8.x-1.11.km.po              23-Apr-2020 20:06        5293
gutenberg-8.x-1.11.kn.po              23-Apr-2020 20:06        7641
gutenberg-8.x-1.11.ko.po              23-Apr-2020 20:06        6176
gutenberg-8.x-1.11.ku.po              23-Apr-2020 20:06        4360
gutenberg-8.x-1.11.ky.po              23-Apr-2020 20:06         658
gutenberg-8.x-1.11.lo.po              23-Apr-2020 20:06         791
gutenberg-8.x-1.11.lt.po              23-Nov-2023 20:38        6577
gutenberg-8.x-1.11.lv.po              23-Apr-2020 20:06        6029
gutenberg-8.x-1.11.mg.po              03-Aug-2022 13:00        1000
gutenberg-8.x-1.11.mk.po              23-Apr-2020 20:06        1089
gutenberg-8.x-1.11.ml.po              23-Apr-2020 20:06        2840
gutenberg-8.x-1.11.mn.po              23-Apr-2020 20:06        3322
gutenberg-8.x-1.11.mr.po              23-Apr-2020 20:06        3948
gutenberg-8.x-1.11.ms.po              23-Apr-2020 20:06        4249
gutenberg-8.x-1.11.mt.po              23-Apr-2020 20:06         549
gutenberg-8.x-1.11.my.po              23-Apr-2020 20:06        4581
gutenberg-8.x-1.11.nb.po              04-Apr-2022 08:39        45826
gutenberg-8.x-1.11.ne.po              23-Apr-2020 20:06        4155
gutenberg-8.x-1.11.nl.po              15-Sep-2023 23:32        9360
gutenberg-8.x-1.11.nn.po              23-Apr-2020 20:06        3142
gutenberg-8.x-1.11.oc.po              23-Apr-2020 20:06        5550
gutenberg-8.x-1.11.or.po              23-Apr-2020 20:06        1201
gutenberg-8.x-1.11.os.po              23-Apr-2020 20:06        1650
gutenberg-8.x-1.11.pa.po              23-Apr-2020 20:06        1721
gutenberg-8.x-1.11.pl.po              20-Apr-2023 10:06        8510
gutenberg-8.x-1.11.prs.po             07-Oct-2021 02:04        5047
gutenberg-8.x-1.11.ps.po              23-Apr-2020 20:06        3842
gutenberg-8.x-1.11.pt-br.po            09-Nov-2023 11:33        9105
gutenberg-8.x-1.11.pt-pt.po            16-Jun-2023 10:54        9972
gutenberg-8.x-1.11.pt.po              23-Apr-2020 20:06        4597
gutenberg-8.x-1.11.rhg.po             23-Apr-2020 20:06        3009
gutenberg-8.x-1.11.rm-rumgr.po           23-Apr-2020 20:06        3729
gutenberg-8.x-1.11.ro.po              02-Jul-2023 17:09        6024
gutenberg-8.x-1.11.ru.po              05-Nov-2023 12:10        12659
gutenberg-8.x-1.11.rw.po              23-Apr-2020 20:06         597
gutenberg-8.x-1.11.sco.po             23-Apr-2020 20:07         511
gutenberg-8.x-1.11.se.po              23-Apr-2020 20:06        1802
gutenberg-8.x-1.11.si.po              23-Apr-2020 20:07        2382
gutenberg-8.x-1.11.sk.po              21-Aug-2023 13:53        6275
gutenberg-8.x-1.11.sl.po              23-Apr-2020 20:07        3448
gutenberg-8.x-1.11.sq.po              23-Apr-2020 20:06        2838
gutenberg-8.x-1.11.sr.po              17-Jan-2021 15:02        2039
gutenberg-8.x-1.11.sv.po              24-Aug-2023 01:18        7730
gutenberg-8.x-1.11.sw.po              23-Apr-2020 20:07         459
gutenberg-8.x-1.11.ta-lk.po            23-Apr-2020 20:07        2046
gutenberg-8.x-1.11.ta.po              23-Apr-2020 20:07        6850
gutenberg-8.x-1.11.te.po              23-Apr-2020 20:07        4234
gutenberg-8.x-1.11.test.po             23-Apr-2020 20:07        1443
gutenberg-8.x-1.11.th.po              23-Apr-2020 20:07        5619
gutenberg-8.x-1.11.ti.po              23-Apr-2020 20:07         460
gutenberg-8.x-1.11.tr.po              06-Nov-2023 18:43        7233
gutenberg-8.x-1.11.tyv.po             23-Apr-2020 20:07        1767
gutenberg-8.x-1.11.ug.po              23-Apr-2020 20:07        5264
gutenberg-8.x-1.11.uk.po              06-Nov-2023 18:43        13920
gutenberg-8.x-1.11.ur.po              23-Apr-2020 20:07        1705
gutenberg-8.x-1.11.vi.po              23-Apr-2020 20:07        7687
gutenberg-8.x-1.11.xx-lolspeak.po         23-Apr-2020 20:06         601
gutenberg-8.x-1.11.zh-hans.po           03-Jul-2023 13:26        11234
gutenberg-8.x-1.11.zh-hant.po           27-Apr-2022 03:31        6386
gutenberg-8.x-1.12.af.po              12-May-2021 17:47        3896
gutenberg-8.x-1.12.am.po              21-Jan-2023 08:33        3000
gutenberg-8.x-1.12.ar.po              12-May-2021 17:47        8956
gutenberg-8.x-1.12.ast.po             12-May-2021 17:47        4033
gutenberg-8.x-1.12.az.po              12-May-2021 17:47         896
gutenberg-8.x-1.12.be.po              03-Apr-2023 05:14        7768
gutenberg-8.x-1.12.bg.po              12-May-2021 17:47        5799
gutenberg-8.x-1.12.bn.po              12-May-2021 17:47        4005
gutenberg-8.x-1.12.bo.po              12-May-2021 17:47        11300
gutenberg-8.x-1.12.br.po              07-Jun-2023 15:17        1280
gutenberg-8.x-1.12.bs.po              12-May-2021 17:47        3844
gutenberg-8.x-1.12.ca.po              22-Jun-2023 13:35        10643
gutenberg-8.x-1.12.cs.po              22-Jan-2022 20:26        9923
gutenberg-8.x-1.12.cy.po              12-May-2021 17:47        5253
gutenberg-8.x-1.12.da.po              26-Feb-2023 16:23        11783
gutenberg-8.x-1.12.de.po              05-May-2023 19:31       135759
gutenberg-8.x-1.12.dz.po              12-May-2021 17:47        4659
gutenberg-8.x-1.12.el.po              12-May-2021 17:47        10284
gutenberg-8.x-1.12.en-gb.po            12-May-2021 17:47        2691
gutenberg-8.x-1.12.eo.po              30-Jun-2021 14:58        4401
gutenberg-8.x-1.12.es.po              18-Nov-2023 00:18        13816
gutenberg-8.x-1.12.et.po              18-Nov-2022 20:28        9307
gutenberg-8.x-1.12.eu.po              12-May-2021 17:47        7914
gutenberg-8.x-1.12.fa.po              18-Jan-2023 15:58        10403
gutenberg-8.x-1.12.fi.po              12-May-2021 17:47        12663
gutenberg-8.x-1.12.fil.po             12-May-2021 17:47        2605
gutenberg-8.x-1.12.fo.po              12-May-2021 17:47        3893
gutenberg-8.x-1.12.fr.po              27-Jun-2023 17:15        16142
gutenberg-8.x-1.12.fy.po              12-May-2021 17:47        1743
gutenberg-8.x-1.12.ga.po              12-May-2021 17:47        1517
gutenberg-8.x-1.12.gd.po              12-May-2021 17:47        4496
gutenberg-8.x-1.12.gl.po              19-Sep-2023 15:15        9302
gutenberg-8.x-1.12.gsw-berne.po          12-May-2021 17:47         975
gutenberg-8.x-1.12.gu.po              20-Sep-2022 16:58        5096
gutenberg-8.x-1.12.haw.po             27-Feb-2023 06:11         711
gutenberg-8.x-1.12.he.po              21-Jun-2023 13:34        9576
gutenberg-8.x-1.12.hi.po              12-May-2021 17:47        7825
gutenberg-8.x-1.12.hr.po              12-May-2021 17:47        6731
gutenberg-8.x-1.12.ht.po              16-Jun-2022 04:58        1362
gutenberg-8.x-1.12.hu.po              30-Jan-2023 19:19        17046
gutenberg-8.x-1.12.hy.po              02-Mar-2023 12:52        5064
gutenberg-8.x-1.12.id.po              21-Nov-2021 17:31        8797
gutenberg-8.x-1.12.is.po              18-Oct-2023 14:47        6404
gutenberg-8.x-1.12.it.po              08-Oct-2023 12:54        10450
gutenberg-8.x-1.12.ja.po              21-Feb-2023 12:22        11511
gutenberg-8.x-1.12.jv.po              12-May-2021 17:47        5385
gutenberg-8.x-1.12.ka.po              12-May-2021 17:47        5952
gutenberg-8.x-1.12.kk.po              12-May-2021 17:47        4298
gutenberg-8.x-1.12.km.po              12-May-2021 17:47        7142
gutenberg-8.x-1.12.kn.po              12-May-2021 17:47        10548
gutenberg-8.x-1.12.ko.po              12-May-2021 17:47        8791
gutenberg-8.x-1.12.ku.po              12-May-2021 17:47        5974
gutenberg-8.x-1.12.ky.po              12-May-2021 17:47         696
gutenberg-8.x-1.12.lo.po              12-May-2021 17:47        1212
gutenberg-8.x-1.12.lt.po              23-Nov-2023 21:02        9332
gutenberg-8.x-1.12.lv.po              12-May-2021 17:47        8778
gutenberg-8.x-1.12.mg.po              03-Aug-2022 16:31        1384
gutenberg-8.x-1.12.mk.po              12-May-2021 17:47        1401
gutenberg-8.x-1.12.ml.po              12-May-2021 17:47        3879
gutenberg-8.x-1.12.mn.po              12-May-2021 17:47        4754
gutenberg-8.x-1.12.mr.po              12-May-2021 17:47        4922
gutenberg-8.x-1.12.ms.po              12-May-2021 17:47        5657
gutenberg-8.x-1.12.mt.po              12-May-2021 17:47         549
gutenberg-8.x-1.12.my.po              12-May-2021 17:47        6259
gutenberg-8.x-1.12.nb.po              04-Apr-2022 09:02        49137
gutenberg-8.x-1.12.ne.po              12-May-2021 17:47        5336
gutenberg-8.x-1.12.nl.po              15-Sep-2023 22:22        13805
gutenberg-8.x-1.12.nn.po              12-May-2021 17:47        4070
gutenberg-8.x-1.12.oc.po              12-May-2021 17:47        7768
gutenberg-8.x-1.12.or.po              12-May-2021 17:47        1625
gutenberg-8.x-1.12.os.po              12-May-2021 17:47        2043
gutenberg-8.x-1.12.pa.po              12-May-2021 17:47        2227
gutenberg-8.x-1.12.pl.po              20-Apr-2023 08:31        12815
gutenberg-8.x-1.12.prs.po             07-Oct-2021 01:40        7429
gutenberg-8.x-1.12.ps.po              12-May-2021 17:47        5267
gutenberg-8.x-1.12.pt-br.po            09-Nov-2023 06:45        13736
gutenberg-8.x-1.12.pt-pt.po            16-Jun-2023 10:10        14267
gutenberg-8.x-1.12.pt.po              12-May-2021 17:47        6761
gutenberg-8.x-1.12.rhg.po             12-May-2021 17:47        3986
gutenberg-8.x-1.12.rm-rumgr.po           12-May-2021 17:47        5179
gutenberg-8.x-1.12.ro.po              02-Jul-2023 22:21        8826
gutenberg-8.x-1.12.ru.po              05-Nov-2023 22:34        18903
gutenberg-8.x-1.12.rw.po              12-May-2021 17:47         791
gutenberg-8.x-1.12.sco.po             12-May-2021 17:47         566
gutenberg-8.x-1.12.se.po              12-May-2021 17:47        2070
gutenberg-8.x-1.12.si.po              12-May-2021 17:47        2956
gutenberg-8.x-1.12.sk.po              21-Aug-2023 17:30        9275
gutenberg-8.x-1.12.sl.po              12-May-2021 17:47        4484
gutenberg-8.x-1.12.sq.po              12-May-2021 17:47        3778
gutenberg-8.x-1.12.sr.po              12-May-2021 17:47        2574
gutenberg-8.x-1.12.sv.po              24-Aug-2023 00:15        11638
gutenberg-8.x-1.12.sw.po              12-May-2021 17:47         459
gutenberg-8.x-1.12.ta-lk.po            12-May-2021 17:47        2737
gutenberg-8.x-1.12.ta.po              12-May-2021 17:47        9635
gutenberg-8.x-1.12.te.po              12-May-2021 17:47        5713
gutenberg-8.x-1.12.test.po             12-May-2021 17:47        1840
gutenberg-8.x-1.12.th.po              12-May-2021 17:47        8019
gutenberg-8.x-1.12.ti.po              12-May-2021 17:47         460
gutenberg-8.x-1.12.tr.po              06-Nov-2023 18:54        10439
gutenberg-8.x-1.12.tyv.po             12-May-2021 17:47        2184
gutenberg-8.x-1.12.ug.po              12-May-2021 17:47        6950
gutenberg-8.x-1.12.uk.po              06-Nov-2023 18:54        21111
gutenberg-8.x-1.12.ur.po              12-May-2021 17:47        2117
gutenberg-8.x-1.12.vi.po              12-May-2021 17:47        11353
gutenberg-8.x-1.12.xx-lolspeak.po         12-May-2021 17:47         628
gutenberg-8.x-1.12.zh-hans.po           03-Jul-2023 12:39        15419
gutenberg-8.x-1.12.zh-hant.po           10-May-2022 08:12        9239
gutenberg-8.x-1.13.af.po              08-Oct-2021 14:48        3033
gutenberg-8.x-1.13.am.po              21-Jan-2023 09:10        2277
gutenberg-8.x-1.13.ar.po              08-Oct-2021 14:48        6134
gutenberg-8.x-1.13.ast.po             08-Oct-2021 14:48        2999
gutenberg-8.x-1.13.az.po              08-Oct-2021 14:48         767
gutenberg-8.x-1.13.be.po              03-Apr-2023 05:43        5860
gutenberg-8.x-1.13.bg.po              08-Oct-2021 14:48        4379
gutenberg-8.x-1.13.bn.po              08-Oct-2021 14:48        3116
gutenberg-8.x-1.13.bo.po              08-Oct-2021 14:49        7610
gutenberg-8.x-1.13.br.po              07-Jun-2023 19:52        1013
gutenberg-8.x-1.13.bs.po              08-Oct-2021 14:48        2835
gutenberg-8.x-1.13.ca.po              22-Jun-2023 12:39        7097
gutenberg-8.x-1.13.cs.po              08-Oct-2021 14:48        6882
gutenberg-8.x-1.13.cy.po              08-Oct-2021 14:49        3719
gutenberg-8.x-1.13.da.po              08-Oct-2021 14:48        7835
gutenberg-8.x-1.13.de.po              05-May-2023 19:20        74005
gutenberg-8.x-1.13.dz.po              08-Oct-2021 14:48        3336
gutenberg-8.x-1.13.el.po              08-Oct-2021 14:48        7257
gutenberg-8.x-1.13.en-gb.po            08-Oct-2021 14:48        2016
gutenberg-8.x-1.13.eo.po              08-Oct-2021 14:48        3360
gutenberg-8.x-1.13.es.po              17-Nov-2023 22:00        8862
gutenberg-8.x-1.13.et.po              08-Oct-2021 14:48        6432
gutenberg-8.x-1.13.eu.po              08-Oct-2021 14:48        5617
gutenberg-8.x-1.13.fa.po              18-Jan-2023 16:40        7079
gutenberg-8.x-1.13.fi.po              08-Oct-2021 14:48        9019
gutenberg-8.x-1.13.fil.po             08-Oct-2021 14:48        1937
gutenberg-8.x-1.13.fo.po              08-Oct-2021 14:48        2970
gutenberg-8.x-1.13.fr.po              27-Jun-2023 16:10        10533
gutenberg-8.x-1.13.fy.po              08-Oct-2021 14:48        1516
gutenberg-8.x-1.13.ga.po              08-Oct-2021 14:48        1479
gutenberg-8.x-1.13.gd.po              08-Oct-2021 14:48        3204
gutenberg-8.x-1.13.gl.po              08-Nov-2022 15:56        6368
gutenberg-8.x-1.13.gsw-berne.po          08-Oct-2021 14:49         841
gutenberg-8.x-1.13.gu.po              20-Sep-2022 12:22        3652
gutenberg-8.x-1.13.haw.po             27-Feb-2023 06:43         616
gutenberg-8.x-1.13.he.po              21-Jun-2023 12:30        6719
gutenberg-8.x-1.13.hi.po              08-Oct-2021 14:48        5835
gutenberg-8.x-1.13.hr.po              08-Oct-2021 14:48        4907
gutenberg-8.x-1.13.ht.po              16-Jun-2022 04:47        1185
gutenberg-8.x-1.13.hu.po              30-Jan-2023 19:54        11705
gutenberg-8.x-1.13.hy.po              02-Mar-2023 13:35        3677
gutenberg-8.x-1.13.id.po              21-Nov-2021 18:42        5821
gutenberg-8.x-1.13.is.po              08-Oct-2021 14:48        4921
gutenberg-8.x-1.13.it.po              17-Nov-2021 12:40        7173
gutenberg-8.x-1.13.ja.po              21-Feb-2023 13:10        7761
gutenberg-8.x-1.13.jv.po              08-Oct-2021 14:48        3952
gutenberg-8.x-1.13.ka.po              08-Oct-2021 14:48        4310
gutenberg-8.x-1.13.kk.po              08-Oct-2021 14:48        2996
gutenberg-8.x-1.13.km.po              08-Oct-2021 14:48        5264
gutenberg-8.x-1.13.kn.po              08-Oct-2021 14:48        7565
gutenberg-8.x-1.13.ko.po              08-Oct-2021 14:48        6147
gutenberg-8.x-1.13.ku.po              08-Oct-2021 14:48        4323
gutenberg-8.x-1.13.ky.po              08-Oct-2021 14:48         658
gutenberg-8.x-1.13.lo.po              08-Oct-2021 14:48         791
gutenberg-8.x-1.13.lt.po              23-Nov-2023 18:30        6547
gutenberg-8.x-1.13.lv.po              08-Oct-2021 14:48        6000
gutenberg-8.x-1.13.mg.po              03-Aug-2022 16:54         968
gutenberg-8.x-1.13.mk.po              08-Oct-2021 14:48        1089
gutenberg-8.x-1.13.ml.po              08-Oct-2021 14:48        2808
gutenberg-8.x-1.13.mn.po              08-Oct-2021 14:48        3276
gutenberg-8.x-1.13.mr.po              08-Oct-2021 14:48        3910
gutenberg-8.x-1.13.ms.po              08-Oct-2021 14:48        4217
gutenberg-8.x-1.13.mt.po              08-Oct-2021 14:48         549
gutenberg-8.x-1.13.my.po              08-Oct-2021 14:48        4537
gutenberg-8.x-1.13.nb.po              04-Apr-2022 08:38        45793
gutenberg-8.x-1.13.ne.po              08-Oct-2021 14:48        4107
gutenberg-8.x-1.13.nl.po              15-Sep-2023 22:06        9331
gutenberg-8.x-1.13.nn.po              08-Oct-2021 14:48        3109
gutenberg-8.x-1.13.oc.po              08-Oct-2021 14:48        5523
gutenberg-8.x-1.13.or.po              08-Oct-2021 14:48        1201
gutenberg-8.x-1.13.os.po              08-Oct-2021 14:48        1617
gutenberg-8.x-1.13.pa.po              08-Oct-2021 14:48        1676
gutenberg-8.x-1.13.pl.po              20-Apr-2023 08:26        8480
gutenberg-8.x-1.13.prs.po             08-Oct-2021 14:48        5016
gutenberg-8.x-1.13.ps.po              08-Oct-2021 14:48        3813
gutenberg-8.x-1.13.pt-br.po            09-Nov-2023 09:32        9077
gutenberg-8.x-1.13.pt-pt.po            16-Jun-2023 13:48        9944
gutenberg-8.x-1.13.pt.po              08-Oct-2021 14:48        4569
gutenberg-8.x-1.13.rhg.po             08-Oct-2021 14:48        2983
gutenberg-8.x-1.13.rm-rumgr.po           08-Oct-2021 14:48        3693
gutenberg-8.x-1.13.ro.po              02-Jul-2023 21:23        5992
gutenberg-8.x-1.13.ru.po              05-Nov-2023 15:02        12616
gutenberg-8.x-1.13.rw.po              08-Oct-2021 14:48         597
gutenberg-8.x-1.13.sco.po             08-Oct-2021 14:48         511
gutenberg-8.x-1.13.se.po              08-Oct-2021 14:48        1774
gutenberg-8.x-1.13.si.po              08-Oct-2021 14:48        2353
gutenberg-8.x-1.13.sk.po              21-Aug-2023 17:11        6248
gutenberg-8.x-1.13.sl.po              08-Oct-2021 14:48        3418
gutenberg-8.x-1.13.sq.po              08-Oct-2021 14:48        2810
gutenberg-8.x-1.13.sr.po              08-Oct-2021 14:48        1993
gutenberg-8.x-1.13.sv.po              23-Aug-2023 23:55        7698
gutenberg-8.x-1.13.sw.po              08-Oct-2021 14:48         459
gutenberg-8.x-1.13.ta-lk.po            08-Oct-2021 14:49        2046
gutenberg-8.x-1.13.ta.po              08-Oct-2021 14:49        6775
gutenberg-8.x-1.13.te.po              08-Oct-2021 14:49        4193
gutenberg-8.x-1.13.test.po             08-Oct-2021 14:49        1443
gutenberg-8.x-1.13.th.po              08-Oct-2021 14:49        5592
gutenberg-8.x-1.13.ti.po              08-Oct-2021 14:49         460
gutenberg-8.x-1.13.tr.po              06-Nov-2023 16:32        7204
gutenberg-8.x-1.13.tyv.po             08-Oct-2021 14:49        1767
gutenberg-8.x-1.13.ug.po              08-Oct-2021 14:49        5237
gutenberg-8.x-1.13.uk.po              06-Nov-2023 21:35        13887
gutenberg-8.x-1.13.ur.po              08-Oct-2021 14:49        1676
gutenberg-8.x-1.13.vi.po              08-Oct-2021 14:49        7654
gutenberg-8.x-1.13.xx-lolspeak.po         08-Oct-2021 14:48         601
gutenberg-8.x-1.13.zh-hans.po           03-Jul-2023 16:34        11205
gutenberg-8.x-1.13.zh-hant.po           27-Apr-2022 03:15        6357
gutenberg-8.x-1.2.af.po              17-Jun-2019 17:49         872
gutenberg-8.x-1.2.am.po              17-Jun-2019 17:49         721
gutenberg-8.x-1.2.ar.po              02-Feb-2021 21:15        1356
gutenberg-8.x-1.2.ast.po              17-Jun-2019 17:49         777
gutenberg-8.x-1.2.az.po              17-Jun-2019 17:49         508
gutenberg-8.x-1.2.be.po              17-Jun-2019 17:49        1131
gutenberg-8.x-1.2.bg.po              17-Jun-2019 17:49        1006
gutenberg-8.x-1.2.bn.po              17-Jun-2019 17:49         778
gutenberg-8.x-1.2.bo.po              17-Jun-2019 17:50        1675
gutenberg-8.x-1.2.br.po              17-Jun-2019 17:49         681
gutenberg-8.x-1.2.bs.po              17-Jun-2019 17:49         959
gutenberg-8.x-1.2.ca.po              17-Jun-2019 17:49        1357
gutenberg-8.x-1.2.cs.po              14-Apr-2020 16:38        1460
gutenberg-8.x-1.2.cy.po              17-Jun-2019 17:50        1032
gutenberg-8.x-1.2.da.po              17-Jun-2019 17:49        1373
gutenberg-8.x-1.2.de.po              25-Oct-2022 01:26        5657
gutenberg-8.x-1.2.dz.po              17-Jun-2019 17:49         877
gutenberg-8.x-1.2.el.po              17-Jun-2019 17:49        1496
gutenberg-8.x-1.2.en-gb.po             17-Jun-2019 17:49         760
gutenberg-8.x-1.2.eo.po              17-Jun-2019 17:49         963
gutenberg-8.x-1.2.es.po              22-Jul-2019 12:38        1477
gutenberg-8.x-1.2.et.po              17-Jun-2019 17:49        1408
gutenberg-8.x-1.2.eu.po              17-Jun-2019 17:49        1312
gutenberg-8.x-1.2.fa.po              17-Jun-2019 17:49        1328
gutenberg-8.x-1.2.fi.po              14-Dec-2020 06:25        3414
gutenberg-8.x-1.2.fil.po              17-Jun-2019 17:49         672
gutenberg-8.x-1.2.fo.po              17-Jun-2019 17:49         722
gutenberg-8.x-1.2.fr.po              27-Jun-2023 15:04        1414
gutenberg-8.x-1.2.fy.po              17-Jun-2019 17:49         519
gutenberg-8.x-1.2.ga.po              17-Jun-2019 17:49         506
gutenberg-8.x-1.2.gd.po              17-Jun-2019 17:49         952
gutenberg-8.x-1.2.gl.po              10-Jan-2020 10:05        1320
gutenberg-8.x-1.2.gsw-berne.po           17-Jun-2019 17:49         564
gutenberg-8.x-1.2.gu.po              17-Jun-2019 17:49        1016
gutenberg-8.x-1.2.he.po              03-Jun-2023 18:54        1364
gutenberg-8.x-1.2.hi.po              12-Jul-2020 09:10        1471
gutenberg-8.x-1.2.hr.po              17-Jun-2019 17:49        1253
gutenberg-8.x-1.2.ht.po              16-Jun-2022 04:58         856
gutenberg-8.x-1.2.hu.po              06-Sep-2021 16:23        2864
gutenberg-8.x-1.2.hy.po              17-Jun-2019 17:49         902
gutenberg-8.x-1.2.id.po              17-Jun-2019 17:49        1323
gutenberg-8.x-1.2.is.po              17-Jun-2019 17:49        1113
gutenberg-8.x-1.2.it.po              17-Jun-2019 17:49        1417
gutenberg-8.x-1.2.ja.po              17-Jun-2019 17:49        1437
gutenberg-8.x-1.2.jv.po              17-Jun-2019 17:49        1011
gutenberg-8.x-1.2.ka.po              17-Jun-2019 17:49         980
gutenberg-8.x-1.2.kk.po              17-Jun-2019 17:49         825
gutenberg-8.x-1.2.km.po              17-Jun-2019 17:49        1043
gutenberg-8.x-1.2.kn.po              17-Jun-2019 17:49        1050
gutenberg-8.x-1.2.ko.po              15-Mar-2020 13:06        1322
gutenberg-8.x-1.2.ku.po              17-Jun-2019 17:49         958
gutenberg-8.x-1.2.lo.po              17-Jun-2019 17:49         452
gutenberg-8.x-1.2.lt.po              16-Nov-2023 15:33        1329
gutenberg-8.x-1.2.lv.po              17-Jun-2019 17:49        1164
gutenberg-8.x-1.2.mg.po              17-Jun-2019 17:49         563
gutenberg-8.x-1.2.mk.po              17-Jun-2019 17:49         533
gutenberg-8.x-1.2.ml.po              17-Jun-2019 17:49         888
gutenberg-8.x-1.2.mn.po              17-Jun-2019 17:49         888
gutenberg-8.x-1.2.mr.po              20-Feb-2020 03:56        1003
gutenberg-8.x-1.2.ms.po              17-Jun-2019 17:49        1120
gutenberg-8.x-1.2.my.po              17-Jun-2019 17:49        1023
gutenberg-8.x-1.2.nb.po              29-Mar-2022 22:32        4360
gutenberg-8.x-1.2.ne.po              17-Jun-2019 17:49         974
gutenberg-8.x-1.2.nl.po              17-Jun-2019 17:49        1422
gutenberg-8.x-1.2.nn.po              17-Jun-2019 17:49         908
gutenberg-8.x-1.2.oc.po              17-Jun-2019 17:49        1260
gutenberg-8.x-1.2.or.po              17-Jun-2019 17:49         566
gutenberg-8.x-1.2.os.po              17-Jun-2019 17:49         680
gutenberg-8.x-1.2.pa.po              17-Jun-2019 17:49         750
gutenberg-8.x-1.2.pl.po              17-Jun-2019 17:49        1446
gutenberg-8.x-1.2.prs.po              06-Oct-2021 23:46        1323
gutenberg-8.x-1.2.ps.po              17-Jun-2019 17:49         956
gutenberg-8.x-1.2.pt-br.po             12-Apr-2023 06:59        1459
gutenberg-8.x-1.2.pt-pt.po             07-Jun-2023 19:09        2280
gutenberg-8.x-1.2.pt.po              17-Jun-2019 17:49        1360
gutenberg-8.x-1.2.rhg.po              17-Jun-2019 17:49         784
gutenberg-8.x-1.2.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 03:56        1100
gutenberg-8.x-1.2.ro.po              02-Jul-2023 19:49        1445
gutenberg-8.x-1.2.ru.po              17-Jun-2019 17:49        1964
gutenberg-8.x-1.2.rw.po              17-Jun-2019 17:49         469
gutenberg-8.x-1.2.se.po              17-Jun-2019 17:49         699
gutenberg-8.x-1.2.si.po              17-Jun-2019 17:49         711
gutenberg-8.x-1.2.sk.po              21-Aug-2023 15:50        1401
gutenberg-8.x-1.2.sl.po              17-Jun-2019 17:49         914
gutenberg-8.x-1.2.sq.po              17-Jun-2019 17:49         751
gutenberg-8.x-1.2.sr.po              17-Jun-2019 17:49         758
gutenberg-8.x-1.2.sv.po              27-Feb-2023 01:42        1400
gutenberg-8.x-1.2.ta-lk.po             17-Jun-2019 17:49         759
gutenberg-8.x-1.2.ta.po              17-Jun-2019 17:49        1424
gutenberg-8.x-1.2.te.po              17-Jun-2019 17:49         899
gutenberg-8.x-1.2.test.po             17-Jun-2019 17:49         535
gutenberg-8.x-1.2.th.po              17-Jun-2019 17:49        1323
gutenberg-8.x-1.2.tr.po              21-Oct-2023 01:31        1408
gutenberg-8.x-1.2.tyv.po              17-Jun-2019 17:50         609
gutenberg-8.x-1.2.ug.po              17-Jun-2019 17:50        1124
gutenberg-8.x-1.2.uk.po              04-Jun-2020 15:59        1896
gutenberg-8.x-1.2.ur.po              17-Jun-2019 17:50         691
gutenberg-8.x-1.2.vi.po              17-Jun-2019 17:50        1370
gutenberg-8.x-1.2.xx-lolspeak.po          17-Jun-2019 17:49         503
gutenberg-8.x-1.2.zh-hans.po            28-Sep-2019 06:42        3086
gutenberg-8.x-1.2.zh-hant.po            17-Jun-2019 17:49        1357
gutenberg-8.x-1.3.af.po              16-Jul-2019 14:52         872
gutenberg-8.x-1.3.am.po              16-Jul-2019 14:52         721
gutenberg-8.x-1.3.ar.po              02-Feb-2021 23:02        1356
gutenberg-8.x-1.3.ast.po              16-Jul-2019 14:53         777
gutenberg-8.x-1.3.az.po              16-Jul-2019 14:53         508
gutenberg-8.x-1.3.be.po              16-Jul-2019 14:53        1131
gutenberg-8.x-1.3.bg.po              16-Jul-2019 14:53        1006
gutenberg-8.x-1.3.bn.po              16-Jul-2019 14:53         778
gutenberg-8.x-1.3.bo.po              16-Jul-2019 14:53        1675
gutenberg-8.x-1.3.br.po              16-Jul-2019 14:53         681
gutenberg-8.x-1.3.bs.po              16-Jul-2019 14:53         959
gutenberg-8.x-1.3.ca.po              16-Jul-2019 14:53        1357
gutenberg-8.x-1.3.cs.po              14-Apr-2020 15:16        1460
gutenberg-8.x-1.3.cy.po              16-Jul-2019 14:54        1032
gutenberg-8.x-1.3.da.po              16-Jul-2019 14:53        1373
gutenberg-8.x-1.3.de.po              24-Oct-2022 22:02        5657
gutenberg-8.x-1.3.dz.po              16-Jul-2019 14:53         877
gutenberg-8.x-1.3.el.po              16-Jul-2019 14:53        1496
gutenberg-8.x-1.3.en-gb.po             16-Jul-2019 14:53         760
gutenberg-8.x-1.3.eo.po              16-Jul-2019 14:53         963
gutenberg-8.x-1.3.es.po              22-Jul-2019 14:00        1477
gutenberg-8.x-1.3.et.po              16-Jul-2019 14:53        1408
gutenberg-8.x-1.3.eu.po              16-Jul-2019 14:53        1312
gutenberg-8.x-1.3.fa.po              16-Jul-2019 14:53        1328
gutenberg-8.x-1.3.fi.po              14-Dec-2020 07:59        3414
gutenberg-8.x-1.3.fil.po              16-Jul-2019 14:53         672
gutenberg-8.x-1.3.fo.po              16-Jul-2019 14:53         722
gutenberg-8.x-1.3.fr.po              27-Jun-2023 17:20        1414
gutenberg-8.x-1.3.fy.po              16-Jul-2019 14:53         519
gutenberg-8.x-1.3.ga.po              16-Jul-2019 14:53         506
gutenberg-8.x-1.3.gd.po              16-Jul-2019 14:53         952
gutenberg-8.x-1.3.gl.po              10-Jan-2020 10:22        1320
gutenberg-8.x-1.3.gsw-berne.po           16-Jul-2019 14:53         564
gutenberg-8.x-1.3.gu.po              16-Jul-2019 14:53        1016
gutenberg-8.x-1.3.he.po              03-Jun-2023 21:02        1364
gutenberg-8.x-1.3.hi.po              12-Jul-2020 12:41        1471
gutenberg-8.x-1.3.hr.po              16-Jul-2019 14:53        1253
gutenberg-8.x-1.3.ht.po              16-Jun-2022 08:45         856
gutenberg-8.x-1.3.hu.po              06-Sep-2021 14:31        2864
gutenberg-8.x-1.3.hy.po              16-Jul-2019 14:52         902
gutenberg-8.x-1.3.id.po              16-Jul-2019 14:53        1323
gutenberg-8.x-1.3.is.po              16-Jul-2019 14:53        1113
gutenberg-8.x-1.3.it.po              16-Jul-2019 14:53        1417
gutenberg-8.x-1.3.ja.po              16-Jul-2019 14:53        1437
gutenberg-8.x-1.3.jv.po              16-Jul-2019 14:53        1011
gutenberg-8.x-1.3.ka.po              16-Jul-2019 14:53         980
gutenberg-8.x-1.3.kk.po              16-Jul-2019 14:53         825
gutenberg-8.x-1.3.km.po              16-Jul-2019 14:53        1043
gutenberg-8.x-1.3.kn.po              16-Jul-2019 14:53        1050
gutenberg-8.x-1.3.ko.po              15-Mar-2020 17:08        1322
gutenberg-8.x-1.3.ku.po              16-Jul-2019 14:53         958
gutenberg-8.x-1.3.lo.po              16-Jul-2019 14:53         452
gutenberg-8.x-1.3.lt.po              16-Nov-2023 15:55        1329
gutenberg-8.x-1.3.lv.po              16-Jul-2019 14:53        1164
gutenberg-8.x-1.3.mg.po              16-Jul-2019 14:53         563
gutenberg-8.x-1.3.mk.po              16-Jul-2019 14:53         533
gutenberg-8.x-1.3.ml.po              16-Jul-2019 14:53         888
gutenberg-8.x-1.3.mn.po              16-Jul-2019 14:53         888
gutenberg-8.x-1.3.mr.po              20-Feb-2020 05:00        1003
gutenberg-8.x-1.3.ms.po              16-Jul-2019 14:53        1120
gutenberg-8.x-1.3.my.po              16-Jul-2019 14:53        1023
gutenberg-8.x-1.3.nb.po              29-Mar-2022 20:12        4360
gutenberg-8.x-1.3.ne.po              16-Jul-2019 14:53         974
gutenberg-8.x-1.3.nl.po              16-Jul-2019 14:53        1422
gutenberg-8.x-1.3.nn.po              16-Jul-2019 14:53         908
gutenberg-8.x-1.3.oc.po              16-Jul-2019 14:53        1260
gutenberg-8.x-1.3.or.po              16-Jul-2019 14:53         566
gutenberg-8.x-1.3.os.po              16-Jul-2019 14:53         680
gutenberg-8.x-1.3.pa.po              16-Jul-2019 14:53         750
gutenberg-8.x-1.3.pl.po              16-Jul-2019 14:53        1446
gutenberg-8.x-1.3.prs.po              06-Oct-2021 22:30        1323
gutenberg-8.x-1.3.ps.po              16-Jul-2019 14:53         956
gutenberg-8.x-1.3.pt-br.po             12-Apr-2023 08:32        1459
gutenberg-8.x-1.3.pt-pt.po             07-Jun-2023 15:49        2280
gutenberg-8.x-1.3.pt.po              16-Jul-2019 14:53        1360
gutenberg-8.x-1.3.rhg.po              16-Jul-2019 14:53         784
gutenberg-8.x-1.3.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 05:00        1100
gutenberg-8.x-1.3.ro.po              02-Jul-2023 22:21        1445
gutenberg-8.x-1.3.ru.po              16-Jul-2019 14:53        1964
gutenberg-8.x-1.3.rw.po              16-Jul-2019 14:53         469
gutenberg-8.x-1.3.se.po              16-Jul-2019 14:53         699
gutenberg-8.x-1.3.si.po              16-Jul-2019 14:53         711
gutenberg-8.x-1.3.sk.po              21-Aug-2023 17:27        1401
gutenberg-8.x-1.3.sl.po              16-Jul-2019 14:53         914
gutenberg-8.x-1.3.sq.po              16-Jul-2019 14:52         751
gutenberg-8.x-1.3.sr.po              16-Jul-2019 14:53         758
gutenberg-8.x-1.3.sv.po              27-Feb-2023 02:34        1400
gutenberg-8.x-1.3.ta-lk.po             16-Jul-2019 14:53         759
gutenberg-8.x-1.3.ta.po              16-Jul-2019 14:53        1424
gutenberg-8.x-1.3.te.po              16-Jul-2019 14:53         899
gutenberg-8.x-1.3.test.po             16-Jul-2019 14:53         535
gutenberg-8.x-1.3.th.po              16-Jul-2019 14:53        1323
gutenberg-8.x-1.3.tr.po              21-Oct-2023 02:34        1408
gutenberg-8.x-1.3.tyv.po              16-Jul-2019 14:54         609
gutenberg-8.x-1.3.ug.po              16-Jul-2019 14:54        1124
gutenberg-8.x-1.3.uk.po              04-Jun-2020 18:33        1896
gutenberg-8.x-1.3.ur.po              16-Jul-2019 14:54         691
gutenberg-8.x-1.3.vi.po              16-Jul-2019 14:54        1370
gutenberg-8.x-1.3.xx-lolspeak.po          16-Jul-2019 14:53         503
gutenberg-8.x-1.3.zh-hans.po            28-Sep-2019 06:30        3086
gutenberg-8.x-1.3.zh-hant.po            16-Jul-2019 14:53        1357
gutenberg-8.x-1.4.af.po              26-Jul-2019 15:49         904
gutenberg-8.x-1.4.am.po              26-Jul-2019 15:49         756
gutenberg-8.x-1.4.ar.po              02-Feb-2021 23:44        1574
gutenberg-8.x-1.4.ast.po              26-Jul-2019 15:49         874
gutenberg-8.x-1.4.az.po              26-Jul-2019 15:49         471
gutenberg-8.x-1.4.be.po              26-Jul-2019 15:49        1330
gutenberg-8.x-1.4.bg.po              26-Jul-2019 15:49        1088
gutenberg-8.x-1.4.bn.po              26-Jul-2019 15:49         915
gutenberg-8.x-1.4.bo.po              26-Jul-2019 15:50        1886
gutenberg-8.x-1.4.br.po              26-Jul-2019 15:49         716
gutenberg-8.x-1.4.bs.po              26-Jul-2019 15:49         998
gutenberg-8.x-1.4.ca.po              26-Jul-2019 15:49        1528
gutenberg-8.x-1.4.cs.po              14-Apr-2020 14:47        1646
gutenberg-8.x-1.4.cy.po              26-Jul-2019 15:50        1092
gutenberg-8.x-1.4.da.po              26-Jul-2019 15:49        1535
gutenberg-8.x-1.4.de.po              24-Oct-2022 22:14        5965
gutenberg-8.x-1.4.dz.po              26-Jul-2019 15:49         901
gutenberg-8.x-1.4.el.po              26-Jul-2019 15:49        1737
gutenberg-8.x-1.4.en-gb.po             26-Jul-2019 15:49         744
gutenberg-8.x-1.4.eo.po              26-Jul-2019 15:49         996
gutenberg-8.x-1.4.es.po              17-Nov-2023 20:22        1656
gutenberg-8.x-1.4.et.po              26-Jul-2019 15:49        1547
gutenberg-8.x-1.4.eu.po              26-Jul-2019 15:49        1452
gutenberg-8.x-1.4.fa.po              26-Jul-2019 15:50        1459
gutenberg-8.x-1.4.fi.po              14-Dec-2020 09:16        3580
gutenberg-8.x-1.4.fil.po              26-Jul-2019 15:49         766
gutenberg-8.x-1.4.fo.po              26-Jul-2019 15:49         756
gutenberg-8.x-1.4.fr.po              27-Jun-2023 13:47        1628
gutenberg-8.x-1.4.fy.po              26-Jul-2019 15:49         519
gutenberg-8.x-1.4.ga.po              26-Jul-2019 15:50         506
gutenberg-8.x-1.4.gd.po              26-Jul-2019 15:50        1009
gutenberg-8.x-1.4.gl.po              10-Jan-2020 08:26        1484
gutenberg-8.x-1.4.gsw-berne.po           26-Jul-2019 15:50         601
gutenberg-8.x-1.4.gu.po              26-Jul-2019 15:49         977
gutenberg-8.x-1.4.he.po              04-Jun-2023 07:39        1529
gutenberg-8.x-1.4.hi.po              12-Jul-2020 20:13        1538
gutenberg-8.x-1.4.hr.po              26-Jul-2019 15:49        1388
gutenberg-8.x-1.4.ht.po              16-Jun-2022 09:02         841
gutenberg-8.x-1.4.hu.po              06-Sep-2021 15:19        3021
gutenberg-8.x-1.4.hy.po              26-Jul-2019 15:49         926
gutenberg-8.x-1.4.id.po              21-Nov-2021 16:15        1523
gutenberg-8.x-1.4.is.po              26-Jul-2019 15:49        1145
gutenberg-8.x-1.4.it.po              26-Jul-2019 15:50        1580
gutenberg-8.x-1.4.ja.po              26-Jul-2019 15:50        1608
gutenberg-8.x-1.4.jv.po              26-Jul-2019 15:50        1191
gutenberg-8.x-1.4.ka.po              26-Jul-2019 15:49        1031
gutenberg-8.x-1.4.kk.po              26-Jul-2019 15:50         849
gutenberg-8.x-1.4.km.po              26-Jul-2019 15:50        1256
gutenberg-8.x-1.4.kn.po              26-Jul-2019 15:50        1359
gutenberg-8.x-1.4.ko.po              15-Mar-2020 14:39        1497
gutenberg-8.x-1.4.ku.po              26-Jul-2019 15:50        1165
gutenberg-8.x-1.4.lo.po              26-Jul-2019 15:50         452
gutenberg-8.x-1.4.lt.po              16-Nov-2023 19:31        1501
gutenberg-8.x-1.4.lv.po              26-Jul-2019 15:50        1274
gutenberg-8.x-1.4.mg.po              26-Jul-2019 15:50         550
gutenberg-8.x-1.4.mk.po              26-Jul-2019 15:50         587
gutenberg-8.x-1.4.ml.po              26-Jul-2019 15:50         858
gutenberg-8.x-1.4.mn.po              26-Jul-2019 15:50         920
gutenberg-8.x-1.4.mr.po              20-Feb-2020 12:06         985
gutenberg-8.x-1.4.ms.po              26-Jul-2019 15:49        1255
gutenberg-8.x-1.4.my.po              26-Jul-2019 15:49        1069
gutenberg-8.x-1.4.nb.po              29-Mar-2022 20:26        4692
gutenberg-8.x-1.4.ne.po              26-Jul-2019 15:50         969
gutenberg-8.x-1.4.nl.po              16-Sep-2023 00:31        1580
gutenberg-8.x-1.4.nn.po              26-Jul-2019 15:50         942
gutenberg-8.x-1.4.oc.po              26-Jul-2019 15:50        1430
gutenberg-8.x-1.4.or.po              26-Jul-2019 15:50         512
gutenberg-8.x-1.4.os.po              26-Jul-2019 15:50         677
gutenberg-8.x-1.4.pa.po              26-Jul-2019 15:50         801
gutenberg-8.x-1.4.pl.po              26-Jul-2019 15:50        1676
gutenberg-8.x-1.4.prs.po              06-Oct-2021 22:20        1454
gutenberg-8.x-1.4.ps.po              26-Jul-2019 15:50        1023
gutenberg-8.x-1.4.pt-br.po             12-Apr-2023 09:45        1621
gutenberg-8.x-1.4.pt-pt.po             07-Jun-2023 17:22        2475
gutenberg-8.x-1.4.pt.po              26-Jul-2019 15:50        1455
gutenberg-8.x-1.4.rhg.po              26-Jul-2019 15:50         829
gutenberg-8.x-1.4.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 18:36        1208
gutenberg-8.x-1.4.ro.po              02-Jul-2023 18:13        1609
gutenberg-8.x-1.4.ru.po              26-Jul-2019 15:50        2137
gutenberg-8.x-1.4.rw.po              26-Jul-2019 15:50         469
gutenberg-8.x-1.4.se.po              26-Jul-2019 15:50         695
gutenberg-8.x-1.4.si.po              26-Jul-2019 15:50         660
gutenberg-8.x-1.4.sk.po              21-Aug-2023 14:26        1567
gutenberg-8.x-1.4.sl.po              26-Jul-2019 15:50        1020
gutenberg-8.x-1.4.sq.po              26-Jul-2019 15:49         810
gutenberg-8.x-1.4.sr.po              11-Jan-2021 20:19         798
gutenberg-8.x-1.4.sv.po              27-Feb-2023 02:39        1567
gutenberg-8.x-1.4.ta-lk.po             26-Jul-2019 15:50         772
gutenberg-8.x-1.4.ta.po              26-Jul-2019 15:50        1599
gutenberg-8.x-1.4.te.po              26-Jul-2019 15:50         968
gutenberg-8.x-1.4.test.po             26-Jul-2019 15:50         569
gutenberg-8.x-1.4.th.po              26-Jul-2019 15:50        1378
gutenberg-8.x-1.4.tr.po              21-Oct-2023 00:34        1566
gutenberg-8.x-1.4.tyv.po              26-Jul-2019 15:50         546
gutenberg-8.x-1.4.ug.po              26-Jul-2019 15:50        1300
gutenberg-8.x-1.4.uk.po              06-Nov-2023 20:19        2236
gutenberg-8.x-1.4.ur.po              26-Jul-2019 15:50         651
gutenberg-8.x-1.4.vi.po              26-Jul-2019 15:50        1642
gutenberg-8.x-1.4.xx-lolspeak.po          26-Jul-2019 15:50         462
gutenberg-8.x-1.4.zh-hans.po            28-Sep-2019 07:38        3553
gutenberg-8.x-1.4.zh-hant.po            26-Jul-2019 15:49        1525
gutenberg-8.x-1.5.af.po              02-Aug-2019 09:46         904
gutenberg-8.x-1.5.am.po              02-Aug-2019 09:46         756
gutenberg-8.x-1.5.ar.po              02-Feb-2021 22:27        1574
gutenberg-8.x-1.5.ast.po              02-Aug-2019 09:46         874
gutenberg-8.x-1.5.az.po              02-Aug-2019 09:46         471
gutenberg-8.x-1.5.be.po              02-Aug-2019 09:46        1330
gutenberg-8.x-1.5.bg.po              02-Aug-2019 09:46        1088
gutenberg-8.x-1.5.bn.po              02-Aug-2019 09:46         915
gutenberg-8.x-1.5.bo.po              02-Aug-2019 09:47        1886
gutenberg-8.x-1.5.br.po              02-Aug-2019 09:46         716
gutenberg-8.x-1.5.bs.po              02-Aug-2019 09:46         998
gutenberg-8.x-1.5.ca.po              02-Aug-2019 09:46        1528
gutenberg-8.x-1.5.cs.po              14-Apr-2020 15:10        1646
gutenberg-8.x-1.5.cy.po              02-Aug-2019 09:47        1092
gutenberg-8.x-1.5.da.po              02-Aug-2019 09:46        1535
gutenberg-8.x-1.5.de.po              25-Oct-2022 00:46        5965
gutenberg-8.x-1.5.dz.po              02-Aug-2019 09:46         901
gutenberg-8.x-1.5.el.po              02-Aug-2019 09:46        1737
gutenberg-8.x-1.5.en-gb.po             02-Aug-2019 09:46         744
gutenberg-8.x-1.5.eo.po              02-Aug-2019 09:46         996
gutenberg-8.x-1.5.es.po              17-Nov-2023 23:10        1656
gutenberg-8.x-1.5.et.po              02-Aug-2019 09:46        1547
gutenberg-8.x-1.5.eu.po              02-Aug-2019 09:46        1452
gutenberg-8.x-1.5.fa.po              02-Aug-2019 09:46        1459
gutenberg-8.x-1.5.fi.po              14-Dec-2020 08:49        3580
gutenberg-8.x-1.5.fil.po              02-Aug-2019 09:46         766
gutenberg-8.x-1.5.fo.po              02-Aug-2019 09:46         756
gutenberg-8.x-1.5.fr.po              27-Jun-2023 16:54        1628
gutenberg-8.x-1.5.fy.po              02-Aug-2019 09:46         519
gutenberg-8.x-1.5.ga.po              02-Aug-2019 09:46         506
gutenberg-8.x-1.5.gd.po              02-Aug-2019 09:47        1009
gutenberg-8.x-1.5.gl.po              10-Jan-2020 10:39        1484
gutenberg-8.x-1.5.gsw-berne.po           02-Aug-2019 09:47         601
gutenberg-8.x-1.5.gu.po              02-Aug-2019 09:46         977
gutenberg-8.x-1.5.he.po              04-Jun-2023 06:06        1529
gutenberg-8.x-1.5.hi.po              12-Jul-2020 19:16        1538
gutenberg-8.x-1.5.hr.po              02-Aug-2019 09:46        1388
gutenberg-8.x-1.5.ht.po              16-Jun-2022 15:49         841
gutenberg-8.x-1.5.hu.po              06-Sep-2021 17:08        3021
gutenberg-8.x-1.5.hy.po              02-Aug-2019 09:46         926
gutenberg-8.x-1.5.id.po              21-Nov-2021 17:47        1523
gutenberg-8.x-1.5.is.po              02-Aug-2019 09:46        1145
gutenberg-8.x-1.5.it.po              02-Aug-2019 09:46        1580
gutenberg-8.x-1.5.ja.po              02-Aug-2019 09:46        1608
gutenberg-8.x-1.5.jv.po              02-Aug-2019 09:46        1191
gutenberg-8.x-1.5.ka.po              02-Aug-2019 09:46        1031
gutenberg-8.x-1.5.kk.po              02-Aug-2019 09:46         849
gutenberg-8.x-1.5.km.po              02-Aug-2019 09:46        1256
gutenberg-8.x-1.5.kn.po              02-Aug-2019 09:46        1359
gutenberg-8.x-1.5.ko.po              15-Mar-2020 14:20        1497
gutenberg-8.x-1.5.ku.po              02-Aug-2019 09:46        1165
gutenberg-8.x-1.5.lo.po              02-Aug-2019 09:46         452
gutenberg-8.x-1.5.lt.po              16-Nov-2023 17:10        1501
gutenberg-8.x-1.5.lv.po              02-Aug-2019 09:46        1274
gutenberg-8.x-1.5.mg.po              02-Aug-2019 09:46         550
gutenberg-8.x-1.5.mk.po              02-Aug-2019 09:46         587
gutenberg-8.x-1.5.ml.po              02-Aug-2019 09:46         858
gutenberg-8.x-1.5.mn.po              02-Aug-2019 09:46         920
gutenberg-8.x-1.5.mr.po              20-Feb-2020 06:39         985
gutenberg-8.x-1.5.ms.po              02-Aug-2019 09:46        1255
gutenberg-8.x-1.5.my.po              02-Aug-2019 09:46        1069
gutenberg-8.x-1.5.nb.po              29-Mar-2022 22:53        4692
gutenberg-8.x-1.5.ne.po              02-Aug-2019 09:46         969
gutenberg-8.x-1.5.nl.po              15-Sep-2023 22:19        1580
gutenberg-8.x-1.5.nn.po              02-Aug-2019 09:46         942
gutenberg-8.x-1.5.oc.po              02-Aug-2019 09:46        1430
gutenberg-8.x-1.5.or.po              02-Aug-2019 09:46         512
gutenberg-8.x-1.5.os.po              02-Aug-2019 09:46         677
gutenberg-8.x-1.5.pa.po              02-Aug-2019 09:47         801
gutenberg-8.x-1.5.pl.po              02-Aug-2019 09:47        1676
gutenberg-8.x-1.5.prs.po              07-Oct-2021 01:12        1454
gutenberg-8.x-1.5.ps.po              02-Aug-2019 09:46        1023
gutenberg-8.x-1.5.pt-br.po             12-Apr-2023 07:30        1621
gutenberg-8.x-1.5.pt-pt.po             07-Jun-2023 15:16        2475
gutenberg-8.x-1.5.pt.po              02-Aug-2019 09:47        1455
gutenberg-8.x-1.5.rhg.po              02-Aug-2019 09:47         829
gutenberg-8.x-1.5.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 06:39        1208
gutenberg-8.x-1.5.ro.po              02-Jul-2023 22:24        1609
gutenberg-8.x-1.5.ru.po              02-Aug-2019 09:47        2137
gutenberg-8.x-1.5.rw.po              02-Aug-2019 09:46         469
gutenberg-8.x-1.5.se.po              02-Aug-2019 09:46         695
gutenberg-8.x-1.5.si.po              02-Aug-2019 09:47         660
gutenberg-8.x-1.5.sk.po              21-Aug-2023 17:14        1567
gutenberg-8.x-1.5.sl.po              02-Aug-2019 09:47        1020
gutenberg-8.x-1.5.sq.po              02-Aug-2019 09:46         810
gutenberg-8.x-1.5.sr.po              11-Jan-2021 17:45         798
gutenberg-8.x-1.5.sv.po              27-Feb-2023 00:56        1567
gutenberg-8.x-1.5.ta-lk.po             02-Aug-2019 09:47         772
gutenberg-8.x-1.5.ta.po              02-Aug-2019 09:47        1599
gutenberg-8.x-1.5.te.po              02-Aug-2019 09:47         968
gutenberg-8.x-1.5.test.po             02-Aug-2019 09:47         569
gutenberg-8.x-1.5.th.po              02-Aug-2019 09:47        1378
gutenberg-8.x-1.5.tr.po              21-Oct-2023 03:31        1566
gutenberg-8.x-1.5.tyv.po              02-Aug-2019 09:47         546
gutenberg-8.x-1.5.ug.po              02-Aug-2019 09:47        1300
gutenberg-8.x-1.5.uk.po              06-Nov-2023 17:51        2236
gutenberg-8.x-1.5.ur.po              02-Aug-2019 09:47         651
gutenberg-8.x-1.5.vi.po              02-Aug-2019 09:47        1642
gutenberg-8.x-1.5.xx-lolspeak.po          02-Aug-2019 09:46         462
gutenberg-8.x-1.5.zh-hans.po            28-Sep-2019 07:22        3553
gutenberg-8.x-1.5.zh-hant.po            02-Aug-2019 09:46        1525
gutenberg-8.x-1.6.af.po              09-Aug-2019 11:46         904
gutenberg-8.x-1.6.am.po              09-Aug-2019 11:46         756
gutenberg-8.x-1.6.ar.po              02-Feb-2021 22:35        1574
gutenberg-8.x-1.6.ast.po              09-Aug-2019 11:46         874
gutenberg-8.x-1.6.az.po              09-Aug-2019 11:46         471
gutenberg-8.x-1.6.be.po              09-Aug-2019 11:46        1330
gutenberg-8.x-1.6.bg.po              09-Aug-2019 11:46        1088
gutenberg-8.x-1.6.bn.po              09-Aug-2019 11:46         915
gutenberg-8.x-1.6.bo.po              09-Aug-2019 11:47        1886
gutenberg-8.x-1.6.br.po              09-Aug-2019 11:46         716
gutenberg-8.x-1.6.bs.po              09-Aug-2019 11:46         998
gutenberg-8.x-1.6.ca.po              09-Aug-2019 11:46        1528
gutenberg-8.x-1.6.cs.po              14-Apr-2020 14:48        1646
gutenberg-8.x-1.6.cy.po              09-Aug-2019 11:47        1092
gutenberg-8.x-1.6.da.po              09-Aug-2019 11:46        1535
gutenberg-8.x-1.6.de.po              24-Oct-2022 21:54        6000
gutenberg-8.x-1.6.dz.po              09-Aug-2019 11:46         901
gutenberg-8.x-1.6.el.po              09-Aug-2019 11:46        1737
gutenberg-8.x-1.6.en-gb.po             09-Aug-2019 11:46         744
gutenberg-8.x-1.6.eo.po              09-Aug-2019 11:46         996
gutenberg-8.x-1.6.es.po              17-Nov-2023 22:42        1656
gutenberg-8.x-1.6.et.po              09-Aug-2019 11:46        1547
gutenberg-8.x-1.6.eu.po              09-Aug-2019 11:46        1452
gutenberg-8.x-1.6.fa.po              09-Aug-2019 11:47        1459
gutenberg-8.x-1.6.fi.po              14-Dec-2020 08:12        3390
gutenberg-8.x-1.6.fil.po              09-Aug-2019 11:46         766
gutenberg-8.x-1.6.fo.po              09-Aug-2019 11:46         756
gutenberg-8.x-1.6.fr.po              27-Jun-2023 16:12        1628
gutenberg-8.x-1.6.fy.po              09-Aug-2019 11:46         519
gutenberg-8.x-1.6.ga.po              09-Aug-2019 11:46         506
gutenberg-8.x-1.6.gd.po              09-Aug-2019 11:47        1009
gutenberg-8.x-1.6.gl.po              10-Jan-2020 09:45        1484
gutenberg-8.x-1.6.gsw-berne.po           09-Aug-2019 11:47         601
gutenberg-8.x-1.6.gu.po              09-Aug-2019 11:46         977
gutenberg-8.x-1.6.he.po              04-Jun-2023 05:19        1529
gutenberg-8.x-1.6.hi.po              12-Jul-2020 17:48        1538
gutenberg-8.x-1.6.hr.po              09-Aug-2019 11:46        1388
gutenberg-8.x-1.6.ht.po              16-Jun-2022 11:22         841
gutenberg-8.x-1.6.hu.po              06-Sep-2021 14:47        3021
gutenberg-8.x-1.6.hy.po              09-Aug-2019 11:46         926
gutenberg-8.x-1.6.id.po              21-Nov-2021 16:35        1523
gutenberg-8.x-1.6.is.po              09-Aug-2019 11:46        1145
gutenberg-8.x-1.6.it.po              09-Aug-2019 11:46        1580
gutenberg-8.x-1.6.ja.po              09-Aug-2019 11:46        1608
gutenberg-8.x-1.6.jv.po              09-Aug-2019 11:46        1191
gutenberg-8.x-1.6.ka.po              09-Aug-2019 11:46        1031
gutenberg-8.x-1.6.kk.po              09-Aug-2019 11:46         849
gutenberg-8.x-1.6.km.po              09-Aug-2019 11:46        1256
gutenberg-8.x-1.6.kn.po              09-Aug-2019 11:46        1359
gutenberg-8.x-1.6.ko.po              15-Mar-2020 15:46        1497
gutenberg-8.x-1.6.ku.po              09-Aug-2019 11:46        1165
gutenberg-8.x-1.6.lo.po              09-Aug-2019 11:46         452
gutenberg-8.x-1.6.lt.po              16-Nov-2023 16:46        1501
gutenberg-8.x-1.6.lv.po              09-Aug-2019 11:46        1274
gutenberg-8.x-1.6.mg.po              09-Aug-2019 11:46         550
gutenberg-8.x-1.6.mk.po              09-Aug-2019 11:46         587
gutenberg-8.x-1.6.ml.po              09-Aug-2019 11:46         858
gutenberg-8.x-1.6.mn.po              09-Aug-2019 11:46         920
gutenberg-8.x-1.6.mr.po              20-Feb-2020 16:12         985
gutenberg-8.x-1.6.ms.po              09-Aug-2019 11:46        1255
gutenberg-8.x-1.6.my.po              09-Aug-2019 11:46        1069
gutenberg-8.x-1.6.nb.po              29-Mar-2022 22:10        4978
gutenberg-8.x-1.6.ne.po              09-Aug-2019 11:46         969
gutenberg-8.x-1.6.nl.po              15-Sep-2023 21:45        1580
gutenberg-8.x-1.6.nn.po              09-Aug-2019 11:47         942
gutenberg-8.x-1.6.oc.po              09-Aug-2019 11:47        1430
gutenberg-8.x-1.6.or.po              09-Aug-2019 11:47         512
gutenberg-8.x-1.6.os.po              09-Aug-2019 11:47         677
gutenberg-8.x-1.6.pa.po              09-Aug-2019 11:47         801
gutenberg-8.x-1.6.pl.po              09-Aug-2019 11:47        1676
gutenberg-8.x-1.6.prs.po              06-Oct-2021 22:22        1454
gutenberg-8.x-1.6.ps.po              09-Aug-2019 11:47        1023
gutenberg-8.x-1.6.pt-br.po             12-Apr-2023 07:53        1621
gutenberg-8.x-1.6.pt-pt.po             07-Jun-2023 14:09        2475
gutenberg-8.x-1.6.pt.po              09-Aug-2019 11:47        1455
gutenberg-8.x-1.6.rhg.po              09-Aug-2019 11:47         829
gutenberg-8.x-1.6.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 23:48        1208
gutenberg-8.x-1.6.ro.po              02-Jul-2023 21:23        1609
gutenberg-8.x-1.6.ru.po              09-Aug-2019 11:47        2137
gutenberg-8.x-1.6.rw.po              09-Aug-2019 11:46         469
gutenberg-8.x-1.6.se.po              09-Aug-2019 11:46         695
gutenberg-8.x-1.6.si.po              09-Aug-2019 11:47         660
gutenberg-8.x-1.6.sk.po              21-Aug-2023 16:50        1567
gutenberg-8.x-1.6.sl.po              09-Aug-2019 11:47        1020
gutenberg-8.x-1.6.sq.po              09-Aug-2019 11:46         810
gutenberg-8.x-1.6.sr.po              11-Jan-2021 17:19         798
gutenberg-8.x-1.6.sv.po              27-Feb-2023 01:46        1567
gutenberg-8.x-1.6.ta-lk.po             09-Aug-2019 11:47         772
gutenberg-8.x-1.6.ta.po              09-Aug-2019 11:47        1599
gutenberg-8.x-1.6.te.po              09-Aug-2019 11:47         968
gutenberg-8.x-1.6.test.po             09-Aug-2019 11:47         569
gutenberg-8.x-1.6.th.po              09-Aug-2019 11:47        1378
gutenberg-8.x-1.6.tr.po              21-Oct-2023 03:15        1566
gutenberg-8.x-1.6.tyv.po              09-Aug-2019 11:47         546
gutenberg-8.x-1.6.ug.po              09-Aug-2019 11:47        1300
gutenberg-8.x-1.6.uk.po              06-Nov-2023 17:30        2236
gutenberg-8.x-1.6.ur.po              09-Aug-2019 11:47         651
gutenberg-8.x-1.6.vi.po              09-Aug-2019 11:47        1642
gutenberg-8.x-1.6.xx-lolspeak.po          09-Aug-2019 11:46         462
gutenberg-8.x-1.6.zh-hans.po            28-Sep-2019 08:42        3716
gutenberg-8.x-1.6.zh-hant.po            09-Aug-2019 11:46        1525
gutenberg-8.x-1.8.af.po              25-Sep-2019 17:46         904
gutenberg-8.x-1.8.am.po              25-Sep-2019 17:46         756
gutenberg-8.x-1.8.ar.po              02-Feb-2021 20:35        1574
gutenberg-8.x-1.8.ast.po              25-Sep-2019 17:46         874
gutenberg-8.x-1.8.az.po              25-Sep-2019 17:46         471
gutenberg-8.x-1.8.be.po              25-Sep-2019 17:46        1330
gutenberg-8.x-1.8.bg.po              25-Sep-2019 17:46        1088
gutenberg-8.x-1.8.bn.po              25-Sep-2019 17:46         915
gutenberg-8.x-1.8.bo.po              25-Sep-2019 17:46        1886
gutenberg-8.x-1.8.br.po              25-Sep-2019 17:46         716
gutenberg-8.x-1.8.bs.po              25-Sep-2019 17:46         998
gutenberg-8.x-1.8.ca.po              25-Sep-2019 17:46        1528
gutenberg-8.x-1.8.cs.po              14-Apr-2020 14:40        1646
gutenberg-8.x-1.8.cy.po              25-Sep-2019 17:47        1092
gutenberg-8.x-1.8.da.po              25-Sep-2019 17:46        1535
gutenberg-8.x-1.8.de.po              25-Oct-2022 00:34        6160
gutenberg-8.x-1.8.dz.po              25-Sep-2019 17:46         901
gutenberg-8.x-1.8.el.po              25-Sep-2019 17:46        1737
gutenberg-8.x-1.8.en-gb.po             25-Sep-2019 17:46         744
gutenberg-8.x-1.8.eo.po              25-Sep-2019 17:46         996
gutenberg-8.x-1.8.es.po              18-Nov-2023 00:14        1656
gutenberg-8.x-1.8.et.po              25-Sep-2019 17:46        1547
gutenberg-8.x-1.8.eu.po              25-Sep-2019 17:46        1452
gutenberg-8.x-1.8.fa.po              25-Sep-2019 17:46        1459
gutenberg-8.x-1.8.fi.po              14-Dec-2020 10:45        3390
gutenberg-8.x-1.8.fil.po              25-Sep-2019 17:46         766
gutenberg-8.x-1.8.fo.po              25-Sep-2019 17:46         756
gutenberg-8.x-1.8.fr.po              27-Jun-2023 17:27        1628
gutenberg-8.x-1.8.fy.po              25-Sep-2019 17:46         519
gutenberg-8.x-1.8.ga.po              25-Sep-2019 17:46         506
gutenberg-8.x-1.8.gd.po              25-Sep-2019 17:46        1009
gutenberg-8.x-1.8.gl.po              10-Jan-2020 09:05        1484
gutenberg-8.x-1.8.gsw-berne.po           25-Sep-2019 17:46         601
gutenberg-8.x-1.8.gu.po              25-Sep-2019 17:46         977
gutenberg-8.x-1.8.he.po              04-Jun-2023 06:18        1529
gutenberg-8.x-1.8.hi.po              12-Jul-2020 19:57        1538
gutenberg-8.x-1.8.hr.po              25-Sep-2019 17:46        1388
gutenberg-8.x-1.8.ht.po              16-Jun-2022 10:03         841
gutenberg-8.x-1.8.hu.po              06-Sep-2021 14:55        3021
gutenberg-8.x-1.8.hy.po              25-Sep-2019 17:46         926
gutenberg-8.x-1.8.id.po              21-Nov-2021 18:35        1523
gutenberg-8.x-1.8.is.po              25-Sep-2019 17:46        1145
gutenberg-8.x-1.8.it.po              25-Sep-2019 17:46        1580
gutenberg-8.x-1.8.ja.po              25-Sep-2019 17:46        1608
gutenberg-8.x-1.8.jv.po              25-Sep-2019 17:46        1191
gutenberg-8.x-1.8.ka.po              25-Sep-2019 17:46        1031
gutenberg-8.x-1.8.kk.po              25-Sep-2019 17:46         849
gutenberg-8.x-1.8.km.po              25-Sep-2019 17:46        1256
gutenberg-8.x-1.8.kn.po              25-Sep-2019 17:46        1359
gutenberg-8.x-1.8.ko.po              15-Mar-2020 15:56        1497
gutenberg-8.x-1.8.ku.po              25-Sep-2019 17:46        1165
gutenberg-8.x-1.8.lo.po              25-Sep-2019 17:46         452
gutenberg-8.x-1.8.lt.po              16-Nov-2023 18:15        1501
gutenberg-8.x-1.8.lv.po              25-Sep-2019 17:46        1274
gutenberg-8.x-1.8.mg.po              25-Sep-2019 17:46         550
gutenberg-8.x-1.8.mk.po              25-Sep-2019 17:46         587
gutenberg-8.x-1.8.ml.po              25-Sep-2019 17:46         858
gutenberg-8.x-1.8.mn.po              25-Sep-2019 17:46         920
gutenberg-8.x-1.8.mr.po              20-Feb-2020 15:51         985
gutenberg-8.x-1.8.ms.po              25-Sep-2019 17:46        1255
gutenberg-8.x-1.8.my.po              25-Sep-2019 17:46        1069
gutenberg-8.x-1.8.nb.po              29-Mar-2022 23:44        5138
gutenberg-8.x-1.8.ne.po              25-Sep-2019 17:46         969
gutenberg-8.x-1.8.nl.po              15-Sep-2023 23:45        1580
gutenberg-8.x-1.8.nn.po              25-Sep-2019 17:46         942
gutenberg-8.x-1.8.oc.po              25-Sep-2019 17:46        1430
gutenberg-8.x-1.8.or.po              25-Sep-2019 17:46         512
gutenberg-8.x-1.8.os.po              25-Sep-2019 17:46         677
gutenberg-8.x-1.8.pa.po              25-Sep-2019 17:46         801
gutenberg-8.x-1.8.pl.po              25-Sep-2019 17:46        1676
gutenberg-8.x-1.8.prs.po              06-Oct-2021 22:07        1454
gutenberg-8.x-1.8.ps.po              25-Sep-2019 17:46        1023
gutenberg-8.x-1.8.pt-br.po             12-Apr-2023 08:21        1621
gutenberg-8.x-1.8.pt-pt.po             07-Jun-2023 15:28        2583
gutenberg-8.x-1.8.pt.po              25-Sep-2019 17:46        1455
gutenberg-8.x-1.8.rhg.po              25-Sep-2019 17:46         829
gutenberg-8.x-1.8.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 23:11        1208
gutenberg-8.x-1.8.ro.po              02-Jul-2023 22:45        1609
gutenberg-8.x-1.8.ru.po              25-Sep-2019 17:46        2137
gutenberg-8.x-1.8.rw.po              25-Sep-2019 17:46         469
gutenberg-8.x-1.8.se.po              25-Sep-2019 17:46         695
gutenberg-8.x-1.8.si.po              25-Sep-2019 17:46         660
gutenberg-8.x-1.8.sk.po              21-Aug-2023 13:42        1567
gutenberg-8.x-1.8.sl.po              25-Sep-2019 17:46        1020
gutenberg-8.x-1.8.sq.po              25-Sep-2019 17:46         810
gutenberg-8.x-1.8.sr.po              11-Jan-2021 22:11         798
gutenberg-8.x-1.8.sv.po              27-Feb-2023 01:48        1567
gutenberg-8.x-1.8.ta-lk.po             25-Sep-2019 17:46         772
gutenberg-8.x-1.8.ta.po              25-Sep-2019 17:46        1599
gutenberg-8.x-1.8.te.po              25-Sep-2019 17:46         968
gutenberg-8.x-1.8.test.po             25-Sep-2019 17:46         569
gutenberg-8.x-1.8.th.po              25-Sep-2019 17:46        1378
gutenberg-8.x-1.8.tr.po              20-Oct-2023 23:55        1566
gutenberg-8.x-1.8.tyv.po              25-Sep-2019 17:46         546
gutenberg-8.x-1.8.ug.po              25-Sep-2019 17:46        1300
gutenberg-8.x-1.8.uk.po              06-Nov-2023 18:57        2236
gutenberg-8.x-1.8.ur.po              25-Sep-2019 17:47         651
gutenberg-8.x-1.8.vi.po              25-Sep-2019 17:47        1642
gutenberg-8.x-1.8.xx-lolspeak.po          25-Sep-2019 17:46         462
gutenberg-8.x-1.8.zh-hans.po            28-Sep-2019 06:02        3770
gutenberg-8.x-1.8.zh-hant.po            25-Sep-2019 17:46        1525
gutenberg-8.x-1.9.af.po              09-Oct-2019 17:46         904
gutenberg-8.x-1.9.am.po              09-Oct-2019 17:47         756
gutenberg-8.x-1.9.ar.po              02-Feb-2021 23:29        1574
gutenberg-8.x-1.9.ast.po              09-Oct-2019 17:47         874
gutenberg-8.x-1.9.az.po              09-Oct-2019 17:47         471
gutenberg-8.x-1.9.be.po              09-Oct-2019 17:47        1330
gutenberg-8.x-1.9.bg.po              09-Oct-2019 17:47        1088
gutenberg-8.x-1.9.bn.po              09-Oct-2019 17:47         915
gutenberg-8.x-1.9.bo.po              09-Oct-2019 17:47        1886
gutenberg-8.x-1.9.br.po              09-Oct-2019 17:47         716
gutenberg-8.x-1.9.bs.po              09-Oct-2019 17:47         998
gutenberg-8.x-1.9.ca.po              09-Oct-2019 17:47        1528
gutenberg-8.x-1.9.cs.po              14-Apr-2020 15:36        1646
gutenberg-8.x-1.9.cy.po              09-Oct-2019 17:47        1092
gutenberg-8.x-1.9.da.po              09-Oct-2019 17:47        1535
gutenberg-8.x-1.9.de.po              24-Oct-2022 22:30        6160
gutenberg-8.x-1.9.dz.po              09-Oct-2019 17:47         901
gutenberg-8.x-1.9.el.po              09-Oct-2019 17:47        1737
gutenberg-8.x-1.9.en-gb.po             09-Oct-2019 17:47         744
gutenberg-8.x-1.9.eo.po              09-Oct-2019 17:47         996
gutenberg-8.x-1.9.es.po              17-Nov-2023 20:59        1656
gutenberg-8.x-1.9.et.po              09-Oct-2019 17:47        1547
gutenberg-8.x-1.9.eu.po              09-Oct-2019 17:47        1452
gutenberg-8.x-1.9.fa.po              09-Oct-2019 17:47        1459
gutenberg-8.x-1.9.fi.po              14-Dec-2020 10:26        3390
gutenberg-8.x-1.9.fil.po              09-Oct-2019 17:47         766
gutenberg-8.x-1.9.fo.po              09-Oct-2019 17:47         756
gutenberg-8.x-1.9.fr.po              27-Jun-2023 13:41        1628
gutenberg-8.x-1.9.fy.po              09-Oct-2019 17:47         519
gutenberg-8.x-1.9.ga.po              09-Oct-2019 17:47         506
gutenberg-8.x-1.9.gd.po              09-Oct-2019 17:47        1009
gutenberg-8.x-1.9.gl.po              10-Jan-2020 10:13        1484
gutenberg-8.x-1.9.gsw-berne.po           09-Oct-2019 17:47         601
gutenberg-8.x-1.9.gu.po              09-Oct-2019 17:47         977
gutenberg-8.x-1.9.he.po              04-Jun-2023 07:34        1529
gutenberg-8.x-1.9.hi.po              12-Jul-2020 19:24        1538
gutenberg-8.x-1.9.hr.po              09-Oct-2019 17:47        1388
gutenberg-8.x-1.9.ht.po              16-Jun-2022 15:35         841
gutenberg-8.x-1.9.hu.po              06-Sep-2021 14:43        3021
gutenberg-8.x-1.9.hy.po              09-Oct-2019 17:47         926
gutenberg-8.x-1.9.id.po              21-Nov-2021 18:26        1523
gutenberg-8.x-1.9.is.po              09-Oct-2019 17:47        1145
gutenberg-8.x-1.9.it.po              09-Oct-2019 17:47        1580
gutenberg-8.x-1.9.ja.po              09-Oct-2019 17:47        1608
gutenberg-8.x-1.9.jv.po              09-Oct-2019 17:47        1191
gutenberg-8.x-1.9.ka.po              09-Oct-2019 17:47        1031
gutenberg-8.x-1.9.kk.po              09-Oct-2019 17:47         849
gutenberg-8.x-1.9.km.po              09-Oct-2019 17:47        1256
gutenberg-8.x-1.9.kn.po              09-Oct-2019 17:47        1359
gutenberg-8.x-1.9.ko.po              15-Mar-2020 17:21        1497
gutenberg-8.x-1.9.ku.po              09-Oct-2019 17:47        1165
gutenberg-8.x-1.9.lo.po              09-Oct-2019 17:47         452
gutenberg-8.x-1.9.lt.po              16-Nov-2023 19:58        1501
gutenberg-8.x-1.9.lv.po              09-Oct-2019 17:47        1274
gutenberg-8.x-1.9.mg.po              09-Oct-2019 17:47         550
gutenberg-8.x-1.9.mk.po              09-Oct-2019 17:47         587
gutenberg-8.x-1.9.ml.po              09-Oct-2019 17:47         858
gutenberg-8.x-1.9.mn.po              09-Oct-2019 17:47         920
gutenberg-8.x-1.9.mr.po              20-Feb-2020 17:20         985
gutenberg-8.x-1.9.ms.po              09-Oct-2019 17:47        1255
gutenberg-8.x-1.9.my.po              09-Oct-2019 17:47        1069
gutenberg-8.x-1.9.nb.po              29-Mar-2022 22:37        5138
gutenberg-8.x-1.9.ne.po              09-Oct-2019 17:47         969
gutenberg-8.x-1.9.nl.po              16-Sep-2023 01:23        1580
gutenberg-8.x-1.9.nn.po              09-Oct-2019 17:47         942
gutenberg-8.x-1.9.oc.po              09-Oct-2019 17:47        1430
gutenberg-8.x-1.9.or.po              09-Oct-2019 17:47         512
gutenberg-8.x-1.9.os.po              09-Oct-2019 17:47         677
gutenberg-8.x-1.9.pa.po              09-Oct-2019 17:47         801
gutenberg-8.x-1.9.pl.po              09-Oct-2019 17:47        1676
gutenberg-8.x-1.9.prs.po              06-Oct-2021 21:15        1454
gutenberg-8.x-1.9.ps.po              09-Oct-2019 17:47        1023
gutenberg-8.x-1.9.pt-br.po             12-Apr-2023 10:14        1621
gutenberg-8.x-1.9.pt-pt.po             07-Jun-2023 17:05        2583
gutenberg-8.x-1.9.pt.po              09-Oct-2019 17:47        1455
gutenberg-8.x-1.9.rhg.po              09-Oct-2019 17:47         829
gutenberg-8.x-1.9.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 01:42        1208
gutenberg-8.x-1.9.ro.po              02-Jul-2023 18:01        1609
gutenberg-8.x-1.9.ru.po              09-Oct-2019 17:47        2137
gutenberg-8.x-1.9.rw.po              09-Oct-2019 17:47         469
gutenberg-8.x-1.9.se.po              09-Oct-2019 17:47         695
gutenberg-8.x-1.9.si.po              09-Oct-2019 17:47         660
gutenberg-8.x-1.9.sk.po              21-Aug-2023 14:55        1567
gutenberg-8.x-1.9.sl.po              09-Oct-2019 17:47        1020
gutenberg-8.x-1.9.sq.po              09-Oct-2019 17:47         810
gutenberg-8.x-1.9.sr.po              11-Jan-2021 21:20         798
gutenberg-8.x-1.9.sv.po              27-Feb-2023 02:35        1567
gutenberg-8.x-1.9.ta-lk.po             09-Oct-2019 17:47         772
gutenberg-8.x-1.9.ta.po              09-Oct-2019 17:47        1599
gutenberg-8.x-1.9.te.po              09-Oct-2019 17:47         968
gutenberg-8.x-1.9.test.po             09-Oct-2019 17:47         569
gutenberg-8.x-1.9.th.po              09-Oct-2019 17:47        1378
gutenberg-8.x-1.9.tr.po              21-Oct-2023 01:03        1566
gutenberg-8.x-1.9.tyv.po              09-Oct-2019 17:47         546
gutenberg-8.x-1.9.ug.po              09-Oct-2019 17:47        1300
gutenberg-8.x-1.9.uk.po              06-Nov-2023 20:15        2236
gutenberg-8.x-1.9.ur.po              09-Oct-2019 17:47         651
gutenberg-8.x-1.9.vi.po              09-Oct-2019 17:47        1642
gutenberg-8.x-1.9.xx-lolspeak.po          09-Oct-2019 17:47         462
gutenberg-8.x-1.9.zh-hans.po            09-Oct-2019 17:47        3770
gutenberg-8.x-1.9.zh-hant.po            09-Oct-2019 17:47        1525
gutenberg-8.x-1.x.af.po              08-Oct-2021 14:48        3033
gutenberg-8.x-1.x.am.po              21-Jan-2023 10:40        2309
gutenberg-8.x-1.x.ar.po              08-Oct-2021 14:48        6134
gutenberg-8.x-1.x.ast.po              08-Oct-2021 14:48        2999
gutenberg-8.x-1.x.az.po              08-Oct-2021 14:48         767
gutenberg-8.x-1.x.be.po              03-Apr-2023 07:22        5893
gutenberg-8.x-1.x.bg.po              08-Oct-2021 14:48        4379
gutenberg-8.x-1.x.bn.po              08-Oct-2021 14:48        3116
gutenberg-8.x-1.x.bo.po              08-Oct-2021 14:49        7610
gutenberg-8.x-1.x.br.po              07-Jun-2023 19:52        1013
gutenberg-8.x-1.x.bs.po              08-Oct-2021 14:48        2835
gutenberg-8.x-1.x.ca.po              22-Jun-2023 14:30        7087
gutenberg-8.x-1.x.cs.po              22-Jan-2022 20:26        9923
gutenberg-8.x-1.x.cy.po              08-Oct-2021 14:49        3719
gutenberg-8.x-1.x.da.po              26-Feb-2023 16:23        11783
gutenberg-8.x-1.x.de.po              05-May-2023 19:31       135759
gutenberg-8.x-1.x.dz.po              08-Oct-2021 14:48        3336
gutenberg-8.x-1.x.el.po              08-Oct-2021 14:48        7257
gutenberg-8.x-1.x.en-gb.po             08-Oct-2021 14:48        2016
gutenberg-8.x-1.x.eo.po              08-Oct-2021 14:48        3360
gutenberg-8.x-1.x.es.po              18-Nov-2023 00:39        8854
gutenberg-8.x-1.x.et.po              18-Nov-2022 20:28        9307
gutenberg-8.x-1.x.eu.po              08-Oct-2021 14:48        5617
gutenberg-8.x-1.x.fa.po              18-Jan-2023 18:08        7110
gutenberg-8.x-1.x.fi.po              08-Oct-2021 14:48        9019
gutenberg-8.x-1.x.fil.po              08-Oct-2021 14:48        1937
gutenberg-8.x-1.x.fo.po              08-Oct-2021 14:48        2970
gutenberg-8.x-1.x.fr.po              27-Jun-2023 17:50        10561
gutenberg-8.x-1.x.fy.po              08-Oct-2021 14:48        1516
gutenberg-8.x-1.x.ga.po              08-Oct-2021 14:48        1479
gutenberg-8.x-1.x.gd.po              08-Oct-2021 14:48        3204
gutenberg-8.x-1.x.gl.po              19-Sep-2023 15:15        9302
gutenberg-8.x-1.x.gsw-berne.po           08-Oct-2021 14:49         841
gutenberg-8.x-1.x.gu.po              20-Sep-2022 16:58        5096
gutenberg-8.x-1.x.haw.po              27-Feb-2023 08:18         616
gutenberg-8.x-1.x.he.po              21-Jun-2023 14:27        6704
gutenberg-8.x-1.x.hi.po              08-Oct-2021 14:48        5835
gutenberg-8.x-1.x.hr.po              08-Oct-2021 14:48        4907
gutenberg-8.x-1.x.ht.po              16-Jun-2022 15:49         841
gutenberg-8.x-1.x.hu.po              30-Jan-2023 19:54        11705
gutenberg-8.x-1.x.hy.po              02-Mar-2023 15:23        3730
gutenberg-8.x-1.x.id.po              21-Nov-2021 18:42        5821
gutenberg-8.x-1.x.is.po              18-Oct-2023 14:47        6404
gutenberg-8.x-1.x.it.po              08-Oct-2023 12:54        10450
gutenberg-8.x-1.x.ja.po              21-Feb-2023 14:46        7790
gutenberg-8.x-1.x.jv.po              08-Oct-2021 14:48        3952
gutenberg-8.x-1.x.ka.po              08-Oct-2021 14:48        4310
gutenberg-8.x-1.x.kk.po              08-Oct-2021 14:48        2996
gutenberg-8.x-1.x.km.po              08-Oct-2021 14:48        5264
gutenberg-8.x-1.x.kn.po              08-Oct-2021 14:48        7565
gutenberg-8.x-1.x.ko.po              08-Oct-2021 14:48        6147
gutenberg-8.x-1.x.ku.po              08-Oct-2021 14:48        4323
gutenberg-8.x-1.x.ky.po              08-Oct-2021 14:48         658
gutenberg-8.x-1.x.lo.po              08-Oct-2021 14:48         791
gutenberg-8.x-1.x.lt.po              23-Nov-2023 21:14        6538
gutenberg-8.x-1.x.lv.po              08-Oct-2021 14:48        6000
gutenberg-8.x-1.x.mg.po              03-Aug-2022 16:54         968
gutenberg-8.x-1.x.mk.po              08-Oct-2021 14:48        1089
gutenberg-8.x-1.x.ml.po              08-Oct-2021 14:48        2808
gutenberg-8.x-1.x.mn.po              08-Oct-2021 14:48        3276
gutenberg-8.x-1.x.mr.po              08-Oct-2021 14:48        3910
gutenberg-8.x-1.x.ms.po              08-Oct-2021 14:48        4217
gutenberg-8.x-1.x.mt.po              08-Oct-2021 14:48         549
gutenberg-8.x-1.x.my.po              08-Oct-2021 14:48        4537
gutenberg-8.x-1.x.nb.po              04-Apr-2022 09:20        45824
gutenberg-8.x-1.x.ne.po              08-Oct-2021 14:48        4107
gutenberg-8.x-1.x.nl.po              16-Sep-2023 01:23        1580
gutenberg-8.x-1.x.nn.po              08-Oct-2021 14:48        3109
gutenberg-8.x-1.x.oc.po              08-Oct-2021 14:48        5523
gutenberg-8.x-1.x.or.po              08-Oct-2021 14:48        1201
gutenberg-8.x-1.x.os.po              08-Oct-2021 14:48        1617
gutenberg-8.x-1.x.pa.po              08-Oct-2021 14:48        1676
gutenberg-8.x-1.x.pl.po              20-Apr-2023 10:06        8510
gutenberg-8.x-1.x.prs.po              08-Oct-2021 14:48        5016
gutenberg-8.x-1.x.ps.po              08-Oct-2021 14:48        3813
gutenberg-8.x-1.x.pt-br.po             09-Nov-2023 11:33        9105
gutenberg-8.x-1.x.pt-pt.po             16-Jun-2023 13:48        9944
gutenberg-8.x-1.x.pt.po              08-Oct-2021 14:48        4569
gutenberg-8.x-1.x.rhg.po              08-Oct-2021 14:48        2983
gutenberg-8.x-1.x.rm-rumgr.po           08-Oct-2021 14:48        3693
gutenberg-8.x-1.x.ro.po              02-Jul-2023 22:45        1609
gutenberg-8.x-1.x.ru.po              05-Nov-2023 22:34        18903
gutenberg-8.x-1.x.rw.po              08-Oct-2021 14:48         597
gutenberg-8.x-1.x.sco.po              08-Oct-2021 14:48         511
gutenberg-8.x-1.x.se.po              08-Oct-2021 14:48        1774
gutenberg-8.x-1.x.si.po              08-Oct-2021 14:48        2353
gutenberg-8.x-1.x.sk.po              21-Aug-2023 17:30        9275
gutenberg-8.x-1.x.sl.po              08-Oct-2021 14:48        3418
gutenberg-8.x-1.x.sq.po              08-Oct-2021 14:48        2810
gutenberg-8.x-1.x.sr.po              08-Oct-2021 14:48        1993
gutenberg-8.x-1.x.sv.po              24-Aug-2023 01:18        7730
gutenberg-8.x-1.x.sw.po              08-Oct-2021 14:48         459
gutenberg-8.x-1.x.ta-lk.po             08-Oct-2021 14:49        2046
gutenberg-8.x-1.x.ta.po              08-Oct-2021 14:49        6775
gutenberg-8.x-1.x.te.po              08-Oct-2021 14:49        4193
gutenberg-8.x-1.x.test.po             08-Oct-2021 14:49        1443
gutenberg-8.x-1.x.th.po              08-Oct-2021 14:49        5592
gutenberg-8.x-1.x.ti.po              08-Oct-2021 14:49         460
gutenberg-8.x-1.x.tr.po              06-Nov-2023 18:54        10439
gutenberg-8.x-1.x.tyv.po              08-Oct-2021 14:49        1767
gutenberg-8.x-1.x.ug.po              08-Oct-2021 14:49        5237
gutenberg-8.x-1.x.uk.po              06-Nov-2023 21:35        13887
gutenberg-8.x-1.x.ur.po              08-Oct-2021 14:49        1676
gutenberg-8.x-1.x.vi.po              08-Oct-2021 14:49        7654
gutenberg-8.x-1.x.xx-lolspeak.po          08-Oct-2021 14:48         601
gutenberg-8.x-1.x.zh-hans.po            03-Jul-2023 16:34        11205
gutenberg-8.x-1.x.zh-hant.po            10-May-2022 08:12        9239
gutenberg-8.x-2.0-beta1.af.po           22-May-2020 12:51        3070
gutenberg-8.x-2.0-beta1.am.po           21-Jan-2023 09:56        2319
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ar.po           02-Feb-2021 23:34        6177
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ast.po           22-May-2020 12:51        3038
gutenberg-8.x-2.0-beta1.az.po           22-May-2020 12:51         777
gutenberg-8.x-2.0-beta1.be.po           03-Apr-2023 06:30        5903
gutenberg-8.x-2.0-beta1.bg.po           22-May-2020 12:51        4432
gutenberg-8.x-2.0-beta1.bn.po           22-May-2020 12:51        3167
gutenberg-8.x-2.0-beta1.bo.po           22-May-2020 12:52        7670
gutenberg-8.x-2.0-beta1.br.po           07-Jun-2023 16:00        1050
gutenberg-8.x-2.0-beta1.bs.po           22-May-2020 12:51        2874
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ca.po           22-Jun-2023 14:30        7133
gutenberg-8.x-2.0-beta1.cs.po           22-May-2020 12:51        6919
gutenberg-8.x-2.0-beta1.cy.po           22-May-2020 12:52        3757
gutenberg-8.x-2.0-beta1.da.po           04-Jun-2021 13:11        7878
gutenberg-8.x-2.0-beta1.de.po           05-May-2023 15:08        74049
gutenberg-8.x-2.0-beta1.dz.po           22-May-2020 12:51        3393
gutenberg-8.x-2.0-beta1.el.po           22-May-2020 12:51        7317
gutenberg-8.x-2.0-beta1.en-gb.po          22-May-2020 12:51        2053
gutenberg-8.x-2.0-beta1.eo.po           22-May-2020 12:51        3398
gutenberg-8.x-2.0-beta1.es.po           18-Nov-2023 00:34        8901
gutenberg-8.x-2.0-beta1.et.po           05-Jan-2021 22:27        6469
gutenberg-8.x-2.0-beta1.eu.po           22-May-2020 12:51        5658
gutenberg-8.x-2.0-beta1.fa.po           18-Jan-2023 17:22        7120
gutenberg-8.x-2.0-beta1.fi.po           14-Dec-2020 09:56        9061
gutenberg-8.x-2.0-beta1.fil.po           22-May-2020 12:51        1979
gutenberg-8.x-2.0-beta1.fo.po           22-May-2020 12:51        3011
gutenberg-8.x-2.0-beta1.fr.po           27-Jun-2023 13:21        10571
gutenberg-8.x-2.0-beta1.fy.po           22-May-2020 12:51        1562
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ga.po           22-May-2020 12:51        1489
gutenberg-8.x-2.0-beta1.gd.po           22-May-2020 12:51        3244
gutenberg-8.x-2.0-beta1.gl.po           08-Nov-2022 12:28        6406
gutenberg-8.x-2.0-beta1.gsw-berne.po        22-May-2020 12:51         884
gutenberg-8.x-2.0-beta1.gu.po           20-Sep-2022 13:54        3723
gutenberg-8.x-2.0-beta1.haw.po           27-Feb-2023 07:24         626
gutenberg-8.x-2.0-beta1.he.po           21-Jun-2023 14:27        6760
gutenberg-8.x-2.0-beta1.hi.po           16-Aug-2020 15:46        5893
gutenberg-8.x-2.0-beta1.hr.po           22-May-2020 12:51        4948
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ht.po           16-Jun-2022 08:36        1221
gutenberg-8.x-2.0-beta1.hu.po           30-Jan-2023 16:08        11744
gutenberg-8.x-2.0-beta1.hy.po           02-Mar-2023 14:21        3740
gutenberg-8.x-2.0-beta1.id.po           21-Nov-2021 18:58        5857
gutenberg-8.x-2.0-beta1.is.po           06-Aug-2021 16:20        4963
gutenberg-8.x-2.0-beta1.it.po           17-Nov-2021 12:57        7211
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ja.po           21-Feb-2023 13:42        7800
gutenberg-8.x-2.0-beta1.jv.po           22-May-2020 12:51        3988
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ka.po           22-May-2020 12:51        4355
gutenberg-8.x-2.0-beta1.kk.po           22-May-2020 12:51        3043
gutenberg-8.x-2.0-beta1.km.po           22-May-2020 12:51        5303
gutenberg-8.x-2.0-beta1.kn.po           22-May-2020 12:51        7651
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ko.po           22-May-2020 12:51        6186
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ku.po           22-May-2020 12:51        4370
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ky.po           22-May-2020 12:51         668
gutenberg-8.x-2.0-beta1.lo.po           22-May-2020 12:51         801
gutenberg-8.x-2.0-beta1.lt.po           23-Nov-2023 21:18        6587
gutenberg-8.x-2.0-beta1.lv.po           22-May-2020 12:51        6039
gutenberg-8.x-2.0-beta1.mg.po           03-Aug-2022 13:46        1010
gutenberg-8.x-2.0-beta1.mk.po           22-May-2020 12:51        1099
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ml.po           22-May-2020 12:51        2850
gutenberg-8.x-2.0-beta1.mn.po           22-May-2020 12:51        3332
gutenberg-8.x-2.0-beta1.mr.po           22-May-2020 12:51        3958
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ms.po           22-May-2020 12:51        4259
gutenberg-8.x-2.0-beta1.mt.po           22-May-2020 12:51         559
gutenberg-8.x-2.0-beta1.my.po           22-May-2020 12:51        4591
gutenberg-8.x-2.0-beta1.nb.po           04-Apr-2022 08:31        45836
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ne.po           22-May-2020 12:51        4165
gutenberg-8.x-2.0-beta1.nl.po           16-Sep-2023 00:03        9370
gutenberg-8.x-2.0-beta1.nn.po           22-May-2020 12:51        3152
gutenberg-8.x-2.0-beta1.oc.po           22-May-2020 12:51        5560
gutenberg-8.x-2.0-beta1.or.po           22-May-2020 12:51        1211
gutenberg-8.x-2.0-beta1.os.po           22-May-2020 12:51        1660
gutenberg-8.x-2.0-beta1.pa.po           22-May-2020 12:51        1731
gutenberg-8.x-2.0-beta1.pl.po           20-Apr-2023 09:26        8520
gutenberg-8.x-2.0-beta1.prs.po           06-Oct-2021 21:00        5057
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ps.po           22-May-2020 12:51        3852
gutenberg-8.x-2.0-beta1.pt-br.po          09-Nov-2023 07:22        9115
gutenberg-8.x-2.0-beta1.pt-pt.po          16-Jun-2023 10:47        9982
gutenberg-8.x-2.0-beta1.pt.po           22-May-2020 12:51        4607
gutenberg-8.x-2.0-beta1.rhg.po           22-May-2020 12:51        3019
gutenberg-8.x-2.0-beta1.rm-rumgr.po        22-May-2020 12:51        3739
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ro.po           02-Jul-2023 17:08        6034
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ru.po           05-Nov-2023 13:14        12669
gutenberg-8.x-2.0-beta1.rw.po           22-May-2020 12:51         607
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sco.po           22-May-2020 12:51         521
gutenberg-8.x-2.0-beta1.se.po           22-May-2020 12:51        1812
gutenberg-8.x-2.0-beta1.si.po           22-May-2020 12:51        2392
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sk.po           21-Aug-2023 13:31        6285
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sl.po           22-May-2020 12:51        3458
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sq.po           22-May-2020 12:51        2848
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sr.po           17-Jan-2021 15:31        2049
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sv.po           24-Aug-2023 01:06        7740
gutenberg-8.x-2.0-beta1.sw.po           22-May-2020 12:51         469
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ta-lk.po          22-May-2020 12:51        2056
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ta.po           22-May-2020 12:51        6860
gutenberg-8.x-2.0-beta1.te.po           22-May-2020 12:51        4244
gutenberg-8.x-2.0-beta1.test.po          22-May-2020 12:51        1453
gutenberg-8.x-2.0-beta1.th.po           22-May-2020 12:51        5629
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ti.po           22-May-2020 12:52         470
gutenberg-8.x-2.0-beta1.tr.po           06-Nov-2023 14:20        7243
gutenberg-8.x-2.0-beta1.tyv.po           22-May-2020 12:52        1777
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ug.po           22-May-2020 12:52        5274
gutenberg-8.x-2.0-beta1.uk.po           06-Nov-2023 19:35        13930
gutenberg-8.x-2.0-beta1.ur.po           22-May-2020 12:52        1715
gutenberg-8.x-2.0-beta1.vi.po           22-May-2020 12:52        7697
gutenberg-8.x-2.0-beta1.xx-lolspeak.po       22-May-2020 12:51         611
gutenberg-8.x-2.0-beta1.zh-hans.po         03-Jul-2023 13:26        11244
gutenberg-8.x-2.0-beta1.zh-hant.po         27-Apr-2022 03:15        6396
gutenberg-8.x-2.0-beta2.af.po           01-Jun-2020 16:46        3070
gutenberg-8.x-2.0-beta2.am.po           21-Jan-2023 10:02        2319
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ar.po           02-Feb-2021 21:33        6177
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ast.po           01-Jun-2020 16:46        3038
gutenberg-8.x-2.0-beta2.az.po           01-Jun-2020 16:46         777
gutenberg-8.x-2.0-beta2.be.po           03-Apr-2023 07:11        5903
gutenberg-8.x-2.0-beta2.bg.po           01-Jun-2020 16:46        4432
gutenberg-8.x-2.0-beta2.bn.po           01-Jun-2020 16:46        3167
gutenberg-8.x-2.0-beta2.bo.po           01-Jun-2020 16:47        7670
gutenberg-8.x-2.0-beta2.br.po           07-Jun-2023 15:31        1050
gutenberg-8.x-2.0-beta2.bs.po           01-Jun-2020 16:46        2874
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ca.po           22-Jun-2023 13:50        7133
gutenberg-8.x-2.0-beta2.cs.po           01-Jun-2020 16:46        6919
gutenberg-8.x-2.0-beta2.cy.po           01-Jun-2020 16:47        3757
gutenberg-8.x-2.0-beta2.da.po           04-Jun-2021 14:18        7878
gutenberg-8.x-2.0-beta2.de.po           05-May-2023 15:42        74049
gutenberg-8.x-2.0-beta2.dz.po           01-Jun-2020 16:46        3393
gutenberg-8.x-2.0-beta2.el.po           01-Jun-2020 16:47        7317
gutenberg-8.x-2.0-beta2.en-gb.po          01-Jun-2020 16:47        2053
gutenberg-8.x-2.0-beta2.eo.po           01-Jun-2020 16:47        3398
gutenberg-8.x-2.0-beta2.es.po           17-Nov-2023 22:14        8901
gutenberg-8.x-2.0-beta2.et.po           06-Jan-2021 00:25        6469
gutenberg-8.x-2.0-beta2.eu.po           01-Jun-2020 16:46        5658
gutenberg-8.x-2.0-beta2.fa.po           18-Jan-2023 17:35        7120
gutenberg-8.x-2.0-beta2.fi.po           14-Dec-2020 07:17        9061
gutenberg-8.x-2.0-beta2.fil.po           01-Jun-2020 16:47        1979
gutenberg-8.x-2.0-beta2.fo.po           01-Jun-2020 16:47        3011
gutenberg-8.x-2.0-beta2.fr.po           27-Jun-2023 17:29        10571
gutenberg-8.x-2.0-beta2.fy.po           01-Jun-2020 16:47        1562
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ga.po           01-Jun-2020 16:47        1489
gutenberg-8.x-2.0-beta2.gd.po           01-Jun-2020 16:47        3244
gutenberg-8.x-2.0-beta2.gl.po           08-Nov-2022 16:10        6406
gutenberg-8.x-2.0-beta2.gsw-berne.po        01-Jun-2020 16:47         884
gutenberg-8.x-2.0-beta2.gu.po           20-Sep-2022 13:05        3723
gutenberg-8.x-2.0-beta2.haw.po           27-Feb-2023 07:54         626
gutenberg-8.x-2.0-beta2.he.po           21-Jun-2023 13:47        6760
gutenberg-8.x-2.0-beta2.hi.po           16-Aug-2020 15:06        5893
gutenberg-8.x-2.0-beta2.hr.po           01-Jun-2020 16:46        4948
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ht.po           16-Jun-2022 08:49        1221
gutenberg-8.x-2.0-beta2.hu.po           30-Jan-2023 16:14        11744
gutenberg-8.x-2.0-beta2.hy.po           02-Mar-2023 14:51        3740
gutenberg-8.x-2.0-beta2.id.po           21-Nov-2021 17:22        5857
gutenberg-8.x-2.0-beta2.is.po           06-Aug-2021 17:38        4963
gutenberg-8.x-2.0-beta2.it.po           17-Nov-2021 10:46        7211
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ja.po           21-Feb-2023 14:12        7800
gutenberg-8.x-2.0-beta2.jv.po           01-Jun-2020 16:47        3988
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ka.po           01-Jun-2020 16:47        4355
gutenberg-8.x-2.0-beta2.kk.po           01-Jun-2020 16:47        3043
gutenberg-8.x-2.0-beta2.km.po           01-Jun-2020 16:47        5303
gutenberg-8.x-2.0-beta2.kn.po           01-Jun-2020 16:47        7651
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ko.po           01-Jun-2020 16:47        6186
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ku.po           01-Jun-2020 16:47        4370
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ky.po           01-Jun-2020 16:47         668
gutenberg-8.x-2.0-beta2.lo.po           01-Jun-2020 16:47         801
gutenberg-8.x-2.0-beta2.lt.po           23-Nov-2023 18:54        6587
gutenberg-8.x-2.0-beta2.lv.po           01-Jun-2020 16:47        6039
gutenberg-8.x-2.0-beta2.mg.po           03-Aug-2022 17:01        1010
gutenberg-8.x-2.0-beta2.mk.po           01-Jun-2020 16:47        1099
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ml.po           01-Jun-2020 16:47        2850
gutenberg-8.x-2.0-beta2.mn.po           01-Jun-2020 16:47        3332
gutenberg-8.x-2.0-beta2.mr.po           01-Jun-2020 16:47        3958
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ms.po           01-Jun-2020 16:46        4259
gutenberg-8.x-2.0-beta2.mt.po           01-Jun-2020 16:47         559
gutenberg-8.x-2.0-beta2.my.po           01-Jun-2020 16:46        4591
gutenberg-8.x-2.0-beta2.nb.po           04-Apr-2022 08:31        45836
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ne.po           01-Jun-2020 16:47        4165
gutenberg-8.x-2.0-beta2.nl.po           15-Sep-2023 22:14        9370
gutenberg-8.x-2.0-beta2.nn.po           01-Jun-2020 16:47        3152
gutenberg-8.x-2.0-beta2.oc.po           01-Jun-2020 16:47        5560
gutenberg-8.x-2.0-beta2.or.po           01-Jun-2020 16:47        1211
gutenberg-8.x-2.0-beta2.os.po           01-Jun-2020 16:47        1660
gutenberg-8.x-2.0-beta2.pa.po           01-Jun-2020 16:47        1731
gutenberg-8.x-2.0-beta2.pl.po           20-Apr-2023 09:34        8520
gutenberg-8.x-2.0-beta2.prs.po           06-Oct-2021 23:36        5057
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ps.po           01-Jun-2020 16:47        3852
gutenberg-8.x-2.0-beta2.pt-br.po          09-Nov-2023 09:54        9115
gutenberg-8.x-2.0-beta2.pt-pt.po          16-Jun-2023 10:19        9982
gutenberg-8.x-2.0-beta2.pt.po           01-Jun-2020 16:47        4607
gutenberg-8.x-2.0-beta2.rhg.po           01-Jun-2020 16:47        3019
gutenberg-8.x-2.0-beta2.rm-rumgr.po        01-Jun-2020 16:47        3739
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ro.po           02-Jul-2023 22:34        6034
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ru.po           05-Nov-2023 15:48        12669
gutenberg-8.x-2.0-beta2.rw.po           01-Jun-2020 16:47         607
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sco.po           01-Jun-2020 16:47         521
gutenberg-8.x-2.0-beta2.se.po           01-Jun-2020 16:47        1812
gutenberg-8.x-2.0-beta2.si.po           01-Jun-2020 16:47        2392
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sk.po           21-Aug-2023 17:55        6285
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sl.po           01-Jun-2020 16:47        3458
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sq.po           01-Jun-2020 16:46        2848
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sr.po           17-Jan-2021 13:50        2049
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sv.po           24-Aug-2023 00:35        7740
gutenberg-8.x-2.0-beta2.sw.po           01-Jun-2020 16:47         469
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ta-lk.po          01-Jun-2020 16:47        2056
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ta.po           01-Jun-2020 16:47        6860
gutenberg-8.x-2.0-beta2.te.po           01-Jun-2020 16:47        4244
gutenberg-8.x-2.0-beta2.test.po          01-Jun-2020 16:47        1453
gutenberg-8.x-2.0-beta2.th.po           01-Jun-2020 16:47        5629
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ti.po           01-Jun-2020 16:47         470
gutenberg-8.x-2.0-beta2.tr.po           06-Nov-2023 17:08        7243
gutenberg-8.x-2.0-beta2.tyv.po           01-Jun-2020 16:47        1777
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ug.po           01-Jun-2020 16:47        5274
gutenberg-8.x-2.0-beta2.uk.po           06-Nov-2023 22:06        13930
gutenberg-8.x-2.0-beta2.ur.po           01-Jun-2020 16:47        1715
gutenberg-8.x-2.0-beta2.vi.po           01-Jun-2020 16:47        7697
gutenberg-8.x-2.0-beta2.xx-lolspeak.po       01-Jun-2020 16:47         611
gutenberg-8.x-2.0-beta2.zh-hans.po         03-Jul-2023 12:51        11244
gutenberg-8.x-2.0-beta2.zh-hant.po         27-Apr-2022 02:59        6396
gutenberg-8.x-2.0.af.po              12-May-2021 17:46         493
gutenberg-8.x-2.0.am.po              12-May-2021 17:46         460
gutenberg-8.x-2.0.ar.po              12-May-2021 17:46         630
gutenberg-8.x-2.0.ast.po              12-May-2021 17:46         491
gutenberg-8.x-2.0.be.po              12-May-2021 17:46         688
gutenberg-8.x-2.0.bg.po              12-May-2021 17:46         546
gutenberg-8.x-2.0.bn.po              12-May-2021 17:46         519
gutenberg-8.x-2.0.bo.po              12-May-2021 17:46         609
gutenberg-8.x-2.0.br.po              12-May-2021 17:46         600
gutenberg-8.x-2.0.bs.po              12-May-2021 17:46         587
gutenberg-8.x-2.0.ca.po              12-May-2021 17:46         643
gutenberg-8.x-2.0.cs.po              12-May-2021 17:46         643
gutenberg-8.x-2.0.cy.po              12-May-2021 17:46         567
gutenberg-8.x-2.0.da.po              12-May-2021 17:46         621
gutenberg-8.x-2.0.de.po              31-Jan-2023 12:43        4218
gutenberg-8.x-2.0.dz.po              12-May-2021 17:46         546
gutenberg-8.x-2.0.el.po              12-May-2021 17:46         575
gutenberg-8.x-2.0.en-gb.po             12-May-2021 17:46         485
gutenberg-8.x-2.0.eo.po              12-May-2021 17:46         496
gutenberg-8.x-2.0.es.po              12-May-2021 17:46         689
gutenberg-8.x-2.0.et.po              12-May-2021 17:46         596
gutenberg-8.x-2.0.eu.po              12-May-2021 17:46         549
gutenberg-8.x-2.0.fa.po              12-May-2021 17:46         628
gutenberg-8.x-2.0.fi.po              12-May-2021 17:46         801
gutenberg-8.x-2.0.fil.po              12-May-2021 17:46         461
gutenberg-8.x-2.0.fo.po              12-May-2021 17:46         495
gutenberg-8.x-2.0.fr.po              12-May-2021 17:46         742
gutenberg-8.x-2.0.fy.po              12-May-2021 17:46         516
gutenberg-8.x-2.0.ga.po              12-May-2021 17:46         537
gutenberg-8.x-2.0.gd.po              12-May-2021 17:46         575
gutenberg-8.x-2.0.gl.po              08-Nov-2022 14:10         642
gutenberg-8.x-2.0.gu.po              12-May-2021 17:46         511
gutenberg-8.x-2.0.he.po              12-May-2021 17:46         615
gutenberg-8.x-2.0.hi.po              12-May-2021 17:46         541
gutenberg-8.x-2.0.hr.po              12-May-2021 17:46         656
gutenberg-8.x-2.0.ht.po              16-Jun-2022 12:58         480
gutenberg-8.x-2.0.hu.po              12-May-2021 17:46         696
gutenberg-8.x-2.0.hy.po              12-May-2021 17:46         546
gutenberg-8.x-2.0.id.po              12-May-2021 17:46         562
gutenberg-8.x-2.0.is.po              12-May-2021 17:46         497
gutenberg-8.x-2.0.it.po              12-May-2021 17:46         626
gutenberg-8.x-2.0.ja.po              12-May-2021 17:46         675
gutenberg-8.x-2.0.jv.po              12-May-2021 17:46         524
gutenberg-8.x-2.0.ka.po              12-May-2021 17:46         519
gutenberg-8.x-2.0.kk.po              12-May-2021 17:46         499
gutenberg-8.x-2.0.km.po              12-May-2021 17:46         559
gutenberg-8.x-2.0.kn.po              12-May-2021 17:46         672
gutenberg-8.x-2.0.ko.po              12-May-2021 17:46         590
gutenberg-8.x-2.0.ku.po              12-May-2021 17:46         536
gutenberg-8.x-2.0.ky.po              12-May-2021 17:46         454
gutenberg-8.x-2.0.lo.po              12-May-2021 17:46         453
gutenberg-8.x-2.0.lt.po              22-Nov-2023 11:39         684
gutenberg-8.x-2.0.lv.po              12-May-2021 17:46         613
gutenberg-8.x-2.0.mg.po              12-May-2021 17:46         460
gutenberg-8.x-2.0.mk.po              12-May-2021 17:46         496
gutenberg-8.x-2.0.ml.po              12-May-2021 17:46         522
gutenberg-8.x-2.0.mn.po              12-May-2021 17:46         505
gutenberg-8.x-2.0.mr.po              12-May-2021 17:46         501
gutenberg-8.x-2.0.ms.po              12-May-2021 17:46         547
gutenberg-8.x-2.0.my.po              12-May-2021 17:46         470
gutenberg-8.x-2.0.nb.po              12-May-2021 17:46         999
gutenberg-8.x-2.0.ne.po              12-May-2021 17:46         519
gutenberg-8.x-2.0.nl.po              12-May-2021 17:46         629
gutenberg-8.x-2.0.nn.po              12-May-2021 17:46         519
gutenberg-8.x-2.0.oc.po              12-May-2021 17:46         611
gutenberg-8.x-2.0.or.po              12-May-2021 17:46         480
gutenberg-8.x-2.0.os.po              12-May-2021 17:46         467
gutenberg-8.x-2.0.pa.po              12-May-2021 17:46         507
gutenberg-8.x-2.0.pl.po              12-May-2021 17:46         708
gutenberg-8.x-2.0.prs.po              29-Sep-2021 09:58         606
gutenberg-8.x-2.0.ps.po              12-May-2021 17:46         532
gutenberg-8.x-2.0.pt-br.po             12-Jul-2021 14:31         722
gutenberg-8.x-2.0.pt-pt.po             19-May-2023 20:39         780
gutenberg-8.x-2.0.pt.po              12-May-2021 17:46         624
gutenberg-8.x-2.0.rhg.po              12-May-2021 17:46         496
gutenberg-8.x-2.0.rm-rumgr.po           12-May-2021 17:46         599
gutenberg-8.x-2.0.ro.po              02-Jul-2023 20:11         610
gutenberg-8.x-2.0.ru.po              12-May-2021 17:46         832
gutenberg-8.x-2.0.sco.po              12-May-2021 17:46         450
gutenberg-8.x-2.0.se.po              12-May-2021 17:46         518
gutenberg-8.x-2.0.si.po              12-May-2021 17:46         470
gutenberg-8.x-2.0.sk.po              12-May-2021 17:46         637
gutenberg-8.x-2.0.sl.po              12-May-2021 17:46         566
gutenberg-8.x-2.0.sq.po              12-May-2021 17:46         494
gutenberg-8.x-2.0.sr.po              12-May-2021 17:46         564
gutenberg-8.x-2.0.sv.po              23-Aug-2023 12:02         674
gutenberg-8.x-2.0.ta-lk.po             12-May-2021 17:46         549
gutenberg-8.x-2.0.ta.po              12-May-2021 17:46         623
gutenberg-8.x-2.0.te.po              12-May-2021 17:46         568
gutenberg-8.x-2.0.th.po              12-May-2021 17:46         587
gutenberg-8.x-2.0.tr.po              12-May-2021 17:46         618
gutenberg-8.x-2.0.tyv.po              12-May-2021 17:46         460
gutenberg-8.x-2.0.ug.po              12-May-2021 17:46         456
gutenberg-8.x-2.0.uk.po              16-Jun-2021 09:50         836
gutenberg-8.x-2.0.ur.po              12-May-2021 17:46         451
gutenberg-8.x-2.0.vi.po              12-May-2021 17:46         603
gutenberg-8.x-2.0.zh-hans.po            12-May-2021 17:46         822
gutenberg-8.x-2.0.zh-hant.po            12-May-2021 17:46         589
gutenberg-8.x-2.1.af.po              07-Oct-2021 14:46        3781
gutenberg-8.x-2.1.am.po              21-Jan-2023 11:22        2966
gutenberg-8.x-2.1.ar.po              07-Oct-2021 14:46        8839
gutenberg-8.x-2.1.ast.po              07-Oct-2021 14:46        3968
gutenberg-8.x-2.1.az.po              07-Oct-2021 14:46         894
gutenberg-8.x-2.1.be.po              03-Apr-2023 07:46        7729
gutenberg-8.x-2.1.bg.po              07-Oct-2021 14:46        5668
gutenberg-8.x-2.1.bn.po              07-Oct-2021 14:46        3912
gutenberg-8.x-2.1.bo.po              07-Oct-2021 14:46        11236
gutenberg-8.x-2.1.br.po              07-Jun-2023 18:10        1278
gutenberg-8.x-2.1.bs.po              07-Oct-2021 14:46        3779
gutenberg-8.x-2.1.ca.po              22-Jun-2023 10:42        10466
gutenberg-8.x-2.1.cs.po              22-Jan-2022 17:42        9650
gutenberg-8.x-2.1.cy.po              07-Oct-2021 14:46        5057
gutenberg-8.x-2.1.da.po              26-Feb-2023 14:38        11457
gutenberg-8.x-2.1.de.po              31-Jan-2023 11:52       122979
gutenberg-8.x-2.1.dz.po              07-Oct-2021 14:46        4604
gutenberg-8.x-2.1.el.po              07-Oct-2021 14:46        10074
gutenberg-8.x-2.1.en-gb.po             07-Oct-2021 14:46        2594
gutenberg-8.x-2.1.eo.po              07-Oct-2021 14:46        4299
gutenberg-8.x-2.1.es.po              17-Nov-2023 21:08        13502
gutenberg-8.x-2.1.et.po              18-Nov-2022 18:12        9136
gutenberg-8.x-2.1.eu.po              07-Oct-2021 14:46        7801
gutenberg-8.x-2.1.fa.po              18-Jan-2023 19:00        10093
gutenberg-8.x-2.1.fi.po              07-Oct-2021 14:46        11441
gutenberg-8.x-2.1.fil.po              07-Oct-2021 14:46        2540
gutenberg-8.x-2.1.fo.po              07-Oct-2021 14:46        3793
gutenberg-8.x-2.1.fr.po              27-Jun-2023 14:02        15626
gutenberg-8.x-2.1.fy.po              07-Oct-2021 14:46        1713
gutenberg-8.x-2.1.ga.po              07-Oct-2021 14:46        1515
gutenberg-8.x-2.1.gd.po              07-Oct-2021 14:46        4388
gutenberg-8.x-2.1.gl.po              19-Sep-2023 17:46        9190
gutenberg-8.x-2.1.gsw-berne.po           07-Oct-2021 14:46         937
gutenberg-8.x-2.1.gu.po              20-Sep-2022 15:17        5013
gutenberg-8.x-2.1.haw.po              27-Feb-2023 09:02         709
gutenberg-8.x-2.1.he.po              21-Jun-2023 10:46        9555
gutenberg-8.x-2.1.hi.po              07-Oct-2021 14:46        7775
gutenberg-8.x-2.1.hr.po              07-Oct-2021 14:46        6591
gutenberg-8.x-2.1.ht.po              16-Jun-2022 11:48        1329
gutenberg-8.x-2.1.hu.po              30-Jan-2023 17:39        16260
gutenberg-8.x-2.1.hy.po              02-Mar-2023 15:55        5010
gutenberg-8.x-2.1.id.po              21-Nov-2021 19:31        8617
gutenberg-8.x-2.1.is.po              18-Oct-2023 17:06        6299
gutenberg-8.x-2.1.it.po              08-Oct-2023 10:42        10172
gutenberg-8.x-2.1.ja.po              21-Feb-2023 15:14        11303
gutenberg-8.x-2.1.jv.po              07-Oct-2021 14:46        5356
gutenberg-8.x-2.1.ka.po              07-Oct-2021 14:46        5783
gutenberg-8.x-2.1.kk.po              07-Oct-2021 14:46        4207
gutenberg-8.x-2.1.km.po              07-Oct-2021 14:46        7004
gutenberg-8.x-2.1.kn.po              07-Oct-2021 14:46        10194
gutenberg-8.x-2.1.ko.po              07-Oct-2021 14:46        8639
gutenberg-8.x-2.1.ku.po              07-Oct-2021 14:46        5932
gutenberg-8.x-2.1.ky.po              07-Oct-2021 14:46         647
gutenberg-8.x-2.1.lo.po              07-Oct-2021 14:46        1210
gutenberg-8.x-2.1.lt.po              23-Nov-2023 17:58        9078
gutenberg-8.x-2.1.lv.po              07-Oct-2021 14:46        8701
gutenberg-8.x-2.1.mg.po              03-Aug-2022 15:08        1382
gutenberg-8.x-2.1.mk.po              07-Oct-2021 14:46        1367
gutenberg-8.x-2.1.ml.po              07-Oct-2021 14:46        3775
gutenberg-8.x-2.1.mn.po              07-Oct-2021 14:46        4676
gutenberg-8.x-2.1.mr.po              07-Oct-2021 14:46        4823
gutenberg-8.x-2.1.ms.po              07-Oct-2021 14:46        5584
gutenberg-8.x-2.1.mt.po              07-Oct-2021 14:46         547
gutenberg-8.x-2.1.my.po              07-Oct-2021 14:46        6157
gutenberg-8.x-2.1.nb.po              04-Apr-2022 06:30        39585
gutenberg-8.x-2.1.ne.po              07-Oct-2021 14:46        5222
gutenberg-8.x-2.1.nl.po              16-Sep-2023 01:22        13498
gutenberg-8.x-2.1.nn.po              07-Oct-2021 14:46        4034
gutenberg-8.x-2.1.oc.po              07-Oct-2021 14:46        7660
gutenberg-8.x-2.1.or.po              07-Oct-2021 14:46        1563
gutenberg-8.x-2.1.os.po              07-Oct-2021 14:46        1974
gutenberg-8.x-2.1.pa.po              07-Oct-2021 14:46        2225
gutenberg-8.x-2.1.pl.po              20-Apr-2023 11:02        12414
gutenberg-8.x-2.1.prs.po              07-Oct-2021 14:46        7346
gutenberg-8.x-2.1.ps.po              07-Oct-2021 14:46        5143
gutenberg-8.x-2.1.pt-br.po             09-Nov-2023 08:35        13505
gutenberg-8.x-2.1.pt-pt.po             16-Jun-2023 12:21        13996
gutenberg-8.x-2.1.pt.po              07-Oct-2021 14:46        6643
gutenberg-8.x-2.1.rhg.po              07-Oct-2021 14:46        3945
gutenberg-8.x-2.1.rm-rumgr.po           07-Oct-2021 14:46        5106
gutenberg-8.x-2.1.ro.po              02-Jul-2023 18:14        8645
gutenberg-8.x-2.1.ru.po              05-Nov-2023 19:30        18051
gutenberg-8.x-2.1.rw.po              07-Oct-2021 14:46         789
gutenberg-8.x-2.1.sco.po              07-Oct-2021 14:46         564
gutenberg-8.x-2.1.se.po              07-Oct-2021 14:46        2041
gutenberg-8.x-2.1.si.po              07-Oct-2021 14:46        2901
gutenberg-8.x-2.1.sk.po              21-Aug-2023 15:14        9175
gutenberg-8.x-2.1.sl.po              07-Oct-2021 14:46        4419
gutenberg-8.x-2.1.sq.po              07-Oct-2021 14:46        3702
gutenberg-8.x-2.1.sr.po              07-Oct-2021 14:46        2530
gutenberg-8.x-2.1.sv.po              24-Aug-2023 02:46        11366
gutenberg-8.x-2.1.sw.po              07-Oct-2021 14:46         457
gutenberg-8.x-2.1.ta-lk.po             07-Oct-2021 14:46        2643
gutenberg-8.x-2.1.ta.po              07-Oct-2021 14:46        9533
gutenberg-8.x-2.1.te.po              07-Oct-2021 14:46        5611
gutenberg-8.x-2.1.test.po             07-Oct-2021 14:46        1769
gutenberg-8.x-2.1.th.po              07-Oct-2021 14:46        7920
gutenberg-8.x-2.1.ti.po              07-Oct-2021 14:46         458
gutenberg-8.x-2.1.tr.po              06-Nov-2023 15:42        10221
gutenberg-8.x-2.1.tyv.po              07-Oct-2021 14:46        2182
gutenberg-8.x-2.1.ug.po              07-Oct-2021 14:46        6691
gutenberg-8.x-2.1.uk.po              06-Nov-2023 20:57        19927
gutenberg-8.x-2.1.ur.po              07-Oct-2021 14:46        2081
gutenberg-8.x-2.1.vi.po              07-Oct-2021 14:46        11051
gutenberg-8.x-2.1.xx-lolspeak.po          07-Oct-2021 14:46         626
gutenberg-8.x-2.1.zh-hans.po            03-Jul-2023 14:08        14545
gutenberg-8.x-2.1.zh-hant.po            10-May-2022 10:23        9064
gutenberg-8.x-2.2.af.po              28-Oct-2021 16:46        3854
gutenberg-8.x-2.2.am.po              21-Jan-2023 09:59        3060
gutenberg-8.x-2.2.ar.po              28-Oct-2021 16:46        8878
gutenberg-8.x-2.2.ast.po              28-Oct-2021 16:46        4048
gutenberg-8.x-2.2.az.po              28-Oct-2021 16:46         894
gutenberg-8.x-2.2.be.po              03-Apr-2023 06:34        7771
gutenberg-8.x-2.2.bg.po              28-Oct-2021 16:46        5733
gutenberg-8.x-2.2.bn.po              28-Oct-2021 16:46        3983
gutenberg-8.x-2.2.bo.po              28-Oct-2021 16:46        11327
gutenberg-8.x-2.2.br.po              07-Jun-2023 16:36        1305
gutenberg-8.x-2.2.bs.po              28-Oct-2021 16:46        3853
gutenberg-8.x-2.2.ca.po              22-Jun-2023 14:14        10508
gutenberg-8.x-2.2.cs.po              22-Jan-2022 17:07        9686
gutenberg-8.x-2.2.cy.po              28-Oct-2021 16:46        5136
gutenberg-8.x-2.2.da.po              26-Feb-2023 17:38        11501
gutenberg-8.x-2.2.de.po              31-Jan-2023 10:22       123121
gutenberg-8.x-2.2.dz.po              28-Oct-2021 16:46        4739
gutenberg-8.x-2.2.el.po              28-Oct-2021 16:46        10143
gutenberg-8.x-2.2.en-gb.po             28-Oct-2021 16:46        2621
gutenberg-8.x-2.2.eo.po              28-Oct-2021 16:46        4374
gutenberg-8.x-2.2.es.po              17-Nov-2023 19:54        13548
gutenberg-8.x-2.2.et.po              18-Nov-2022 17:52        9177
gutenberg-8.x-2.2.eu.po              28-Oct-2021 16:46        7849
gutenberg-8.x-2.2.fa.po              18-Jan-2023 17:34        10129
gutenberg-8.x-2.2.fi.po              28-Oct-2021 16:46        11489
gutenberg-8.x-2.2.fil.po              28-Oct-2021 16:46        2626
gutenberg-8.x-2.2.fo.po              28-Oct-2021 16:46        3872
gutenberg-8.x-2.2.fr.po              27-Jun-2023 17:55        15658
gutenberg-8.x-2.2.fy.po              28-Oct-2021 16:46        1749
gutenberg-8.x-2.2.ga.po              28-Oct-2021 16:46        1515
gutenberg-8.x-2.2.gd.po              28-Oct-2021 16:46        4469
gutenberg-8.x-2.2.gl.po              19-Sep-2023 16:42        9237
gutenberg-8.x-2.2.gsw-berne.po           28-Oct-2021 16:46         970
gutenberg-8.x-2.2.gu.po              20-Sep-2022 12:39        5074
gutenberg-8.x-2.2.haw.po              27-Feb-2023 07:26         709
gutenberg-8.x-2.2.he.po              21-Jun-2023 14:18        9603
gutenberg-8.x-2.2.hi.po              28-Oct-2021 16:46        7858
gutenberg-8.x-2.2.hr.po              28-Oct-2021 16:46        6629
gutenberg-8.x-2.2.ht.po              16-Jun-2022 07:12        1355
gutenberg-8.x-2.2.hu.po              30-Jan-2023 16:14        16306
gutenberg-8.x-2.2.hy.po              02-Mar-2023 14:26        5088
gutenberg-8.x-2.2.id.po              21-Nov-2021 19:15        8661
gutenberg-8.x-2.2.is.po              18-Oct-2023 16:02        6346
gutenberg-8.x-2.2.it.po              08-Oct-2023 14:23        10213
gutenberg-8.x-2.2.ja.po              21-Feb-2023 13:39        11346
gutenberg-8.x-2.2.jv.po              28-Oct-2021 16:46        5400
gutenberg-8.x-2.2.ka.po              28-Oct-2021 16:46        5857
gutenberg-8.x-2.2.kk.po              28-Oct-2021 16:46        4303
gutenberg-8.x-2.2.km.po              28-Oct-2021 16:46        7104
gutenberg-8.x-2.2.kn.po              28-Oct-2021 16:46        10192
gutenberg-8.x-2.2.ko.po              28-Oct-2021 16:46        8679
gutenberg-8.x-2.2.ku.po              28-Oct-2021 16:46        5987
gutenberg-8.x-2.2.ky.po              28-Oct-2021 16:46         647
gutenberg-8.x-2.2.lo.po              28-Oct-2021 16:46        1280
gutenberg-8.x-2.2.lt.po              23-Nov-2023 21:34        9127
gutenberg-8.x-2.2.lv.po              28-Oct-2021 16:46        8741
gutenberg-8.x-2.2.mg.po              03-Aug-2022 12:44        1467
gutenberg-8.x-2.2.mk.po              28-Oct-2021 16:46        1441
gutenberg-8.x-2.2.ml.po              28-Oct-2021 16:46        3807
gutenberg-8.x-2.2.mn.po              28-Oct-2021 16:46        4722
gutenberg-8.x-2.2.mr.po              28-Oct-2021 16:46        4861
gutenberg-8.x-2.2.ms.po              28-Oct-2021 16:46        5628
gutenberg-8.x-2.2.mt.po              28-Oct-2021 16:46         547
gutenberg-8.x-2.2.my.po              28-Oct-2021 16:46        6281
gutenberg-8.x-2.2.nb.po              04-Apr-2022 10:07        39638
gutenberg-8.x-2.2.ne.po              28-Oct-2021 16:46        5318
gutenberg-8.x-2.2.nl.po              16-Sep-2023 00:26        13544
gutenberg-8.x-2.2.nn.po              28-Oct-2021 16:46        4119
gutenberg-8.x-2.2.oc.po              28-Oct-2021 16:46        7694
gutenberg-8.x-2.2.or.po              28-Oct-2021 16:46        1631
gutenberg-8.x-2.2.os.po              28-Oct-2021 16:46        2007
gutenberg-8.x-2.2.pa.po              28-Oct-2021 16:46        2270
gutenberg-8.x-2.2.pl.po              20-Apr-2023 09:58        12460
gutenberg-8.x-2.2.prs.po              28-Oct-2021 16:46        7438
gutenberg-8.x-2.2.ps.po              28-Oct-2021 16:46        5172
gutenberg-8.x-2.2.pt-br.po             09-Nov-2023 07:14        13547
gutenberg-8.x-2.2.pt-pt.po             16-Jun-2023 11:12        14038
gutenberg-8.x-2.2.pt.po              28-Oct-2021 16:46        6721
gutenberg-8.x-2.2.rhg.po              28-Oct-2021 16:46        3984
gutenberg-8.x-2.2.rm-rumgr.po           28-Oct-2021 16:46        5191
gutenberg-8.x-2.2.ro.po              02-Jul-2023 22:53        8692
gutenberg-8.x-2.2.ru.po              05-Nov-2023 23:15        18113
gutenberg-8.x-2.2.rw.po              28-Oct-2021 16:46         789
gutenberg-8.x-2.2.sco.po              28-Oct-2021 16:46         564
gutenberg-8.x-2.2.se.po              28-Oct-2021 16:46        2069
gutenberg-8.x-2.2.si.po              28-Oct-2021 16:46        2930
gutenberg-8.x-2.2.sk.po              21-Aug-2023 14:27        9213
gutenberg-8.x-2.2.sl.po              28-Oct-2021 16:46        4467
gutenberg-8.x-2.2.sq.po              28-Oct-2021 16:46        3781
gutenberg-8.x-2.2.sr.po              28-Oct-2021 16:46        2576
gutenberg-8.x-2.2.sv.po              24-Aug-2023 01:51        11417
gutenberg-8.x-2.2.sw.po              28-Oct-2021 16:46         457
gutenberg-8.x-2.2.ta-lk.po             28-Oct-2021 16:46        2643
gutenberg-8.x-2.2.ta.po              28-Oct-2021 16:46        9635
gutenberg-8.x-2.2.te.po              28-Oct-2021 16:46        5652
gutenberg-8.x-2.2.test.po             28-Oct-2021 16:46        1815
gutenberg-8.x-2.2.th.po              28-Oct-2021 16:46        8017
gutenberg-8.x-2.2.ti.po              28-Oct-2021 16:46         458
gutenberg-8.x-2.2.tr.po              06-Nov-2023 14:18        10266
gutenberg-8.x-2.2.tyv.po              28-Oct-2021 16:46        2182
gutenberg-8.x-2.2.ug.po              28-Oct-2021 16:46        6742
gutenberg-8.x-2.2.uk.po              06-Nov-2023 19:32        19975
gutenberg-8.x-2.2.ur.po              28-Oct-2021 16:46        2175
gutenberg-8.x-2.2.vi.po              28-Oct-2021 16:46        11110
gutenberg-8.x-2.2.xx-lolspeak.po          28-Oct-2021 16:46         626
gutenberg-8.x-2.2.zh-hans.po            03-Jul-2023 13:09        14582
gutenberg-8.x-2.2.zh-hant.po            10-May-2022 08:53        9104
gutenberg-8.x-2.3.af.po              20-Jan-2022 18:46        3948
gutenberg-8.x-2.3.am.po              21-Jan-2023 08:20        3368
gutenberg-8.x-2.3.ar.po              20-Jan-2022 18:46        9795
gutenberg-8.x-2.3.ast.po              20-Jan-2022 18:46        4293
gutenberg-8.x-2.3.az.po              20-Jan-2022 18:46         928
gutenberg-8.x-2.3.be.po              03-Apr-2023 05:18        8145
gutenberg-8.x-2.3.bg.po              20-Jan-2022 18:46        6396
gutenberg-8.x-2.3.bn.po              20-Jan-2022 18:46        4372
gutenberg-8.x-2.3.bo.po              20-Jan-2022 18:46        13297
gutenberg-8.x-2.3.br.po              07-Jun-2023 15:12        1249
gutenberg-8.x-2.3.bs.po              20-Jan-2022 18:46        4162
gutenberg-8.x-2.3.ca.po              22-Jun-2023 13:34        11609
gutenberg-8.x-2.3.cs.po              22-Jan-2022 19:54        10562
gutenberg-8.x-2.3.cy.po              20-Jan-2022 18:46        5564
gutenberg-8.x-2.3.da.po              20-Jan-2022 18:46        12836
gutenberg-8.x-2.3.de.po              31-Jan-2023 13:14       142141
gutenberg-8.x-2.3.dz.po              20-Jan-2022 18:46        5145
gutenberg-8.x-2.3.el.po              20-Jan-2022 18:46        11226
gutenberg-8.x-2.3.en-gb.po             20-Jan-2022 18:46        2813
gutenberg-8.x-2.3.eo.po              20-Jan-2022 18:46        4712
gutenberg-8.x-2.3.es.po              17-Nov-2023 23:06        15510
gutenberg-8.x-2.3.et.po              18-Nov-2022 21:27        10205
gutenberg-8.x-2.3.eu.po              20-Jan-2022 18:46        8736
gutenberg-8.x-2.3.fa.po              18-Jan-2023 15:47        10980
gutenberg-8.x-2.3.fi.po              20-Jan-2022 18:46        12820
gutenberg-8.x-2.3.fil.po              20-Jan-2022 18:46        2730
gutenberg-8.x-2.3.fo.po              20-Jan-2022 18:46        4088
gutenberg-8.x-2.3.fr.po              20-Oct-2023 11:48        17294
gutenberg-8.x-2.3.fy.po              20-Jan-2022 18:46        1784
gutenberg-8.x-2.3.ga.po              20-Jan-2022 18:46        1502
gutenberg-8.x-2.3.gd.po              20-Jan-2022 18:46        4785
gutenberg-8.x-2.3.gl.po              19-Sep-2023 15:22        9897
gutenberg-8.x-2.3.gsw-berne.po           20-Jan-2022 18:46         999
gutenberg-8.x-2.3.gu.po              20-Sep-2022 12:17        5746
gutenberg-8.x-2.3.haw.po              27-Feb-2023 05:42         838
gutenberg-8.x-2.3.he.po              21-Jun-2023 13:31        10297
gutenberg-8.x-2.3.hi.po              20-Jan-2022 18:46        8819
gutenberg-8.x-2.3.hr.po              20-Jan-2022 18:46        7321
gutenberg-8.x-2.3.ht.po              16-Jun-2022 15:21        1333
gutenberg-8.x-2.3.hu.po              30-Jan-2023 19:11        17938
gutenberg-8.x-2.3.hy.po              02-Mar-2023 12:34        5583
gutenberg-8.x-2.3.id.po              20-Jan-2022 18:46        9541
gutenberg-8.x-2.3.is.po              20-Jan-2022 18:46        7006
gutenberg-8.x-2.3.it.po              08-Oct-2023 12:34        11411
gutenberg-8.x-2.3.ja.po              21-Feb-2023 12:05        12781
gutenberg-8.x-2.3.jv.po              20-Jan-2022 18:46        6017
gutenberg-8.x-2.3.ka.po              20-Jan-2022 18:46        6396
gutenberg-8.x-2.3.kk.po              20-Jan-2022 18:46        4624
gutenberg-8.x-2.3.km.po              20-Jan-2022 18:46        7560
gutenberg-8.x-2.3.kn.po              20-Jan-2022 18:46        11282
gutenberg-8.x-2.3.ko.po              20-Jan-2022 18:46        9824
gutenberg-8.x-2.3.ku.po              20-Jan-2022 18:46        6552
gutenberg-8.x-2.3.ky.po              20-Jan-2022 18:46         648
gutenberg-8.x-2.3.lo.po              20-Jan-2022 18:46        1434
gutenberg-8.x-2.3.lt.po              22-Nov-2023 18:51        9815
gutenberg-8.x-2.3.lv.po              20-Jan-2022 18:46        9340
gutenberg-8.x-2.3.mg.po              03-Aug-2022 16:35        1566
gutenberg-8.x-2.3.mk.po              20-Jan-2022 18:46        1592
gutenberg-8.x-2.3.ml.po              20-Jan-2022 18:46        3949
gutenberg-8.x-2.3.mn.po              20-Jan-2022 18:46        5035
gutenberg-8.x-2.3.mr.po              20-Jan-2022 18:46        5249
gutenberg-8.x-2.3.ms.po              20-Jan-2022 18:46        6052
gutenberg-8.x-2.3.my.po              20-Jan-2022 18:46        7531
gutenberg-8.x-2.3.nb.po              06-Feb-2023 16:14        31403
gutenberg-8.x-2.3.ne.po              20-Jan-2022 18:46        5770
gutenberg-8.x-2.3.nl.po              30-Oct-2023 14:42        15169
gutenberg-8.x-2.3.nn.po              20-Jan-2022 18:46        4304
gutenberg-8.x-2.3.oc.po              20-Jan-2022 18:46        8992
gutenberg-8.x-2.3.or.po              20-Jan-2022 18:46        1970
gutenberg-8.x-2.3.os.po              20-Jan-2022 18:46        2064
gutenberg-8.x-2.3.pa.po              20-Jan-2022 18:46        2403
gutenberg-8.x-2.3.pl.po              20-Apr-2023 08:35        14170
gutenberg-8.x-2.3.prs.po              20-Jan-2022 18:46        8143
gutenberg-8.x-2.3.ps.po              20-Jan-2022 18:46        5501
gutenberg-8.x-2.3.pt-br.po             09-Nov-2023 10:38        14690
gutenberg-8.x-2.3.pt-pt.po             16-Jun-2023 10:03        16315
gutenberg-8.x-2.3.pt.po              20-Jan-2022 18:46        7677
gutenberg-8.x-2.3.rhg.po              20-Jan-2022 18:46        4204
gutenberg-8.x-2.3.rm-rumgr.po           20-Jan-2022 18:46        5761
gutenberg-8.x-2.3.ro.po              02-Jul-2023 22:08        9781
gutenberg-8.x-2.3.ru.po              05-Nov-2023 21:10        20314
gutenberg-8.x-2.3.rw.po              20-Jan-2022 18:46         726
gutenberg-8.x-2.3.sco.po              20-Jan-2022 18:46         565
gutenberg-8.x-2.3.se.po              20-Jan-2022 18:46        2127
gutenberg-8.x-2.3.si.po              20-Jan-2022 18:46        3060
gutenberg-8.x-2.3.sk.po              21-Aug-2023 17:39        10096
gutenberg-8.x-2.3.sl.po              20-Jan-2022 18:46        4948
gutenberg-8.x-2.3.sq.po              20-Jan-2022 18:46        3989
gutenberg-8.x-2.3.sr.po              20-Jan-2022 18:46        2942
gutenberg-8.x-2.3.sv.po              24-Aug-2023 00:22        12261
gutenberg-8.x-2.3.ta-lk.po             20-Jan-2022 18:46        3002
gutenberg-8.x-2.3.ta.po              20-Jan-2022 18:46        10528
gutenberg-8.x-2.3.te.po              20-Jan-2022 18:46        6154
gutenberg-8.x-2.3.test.po             20-Jan-2022 18:46        2101
gutenberg-8.x-2.3.th.po              20-Jan-2022 18:46        8747
gutenberg-8.x-2.3.tr.po              26-Nov-2023 12:55        11514
gutenberg-8.x-2.3.tyv.po              20-Jan-2022 18:46        2357
gutenberg-8.x-2.3.ug.po              20-Jan-2022 18:46        7584
gutenberg-8.x-2.3.uk.po              06-Nov-2023 17:30        22798
gutenberg-8.x-2.3.ur.po              20-Jan-2022 18:46        2422
gutenberg-8.x-2.3.vi.po              20-Jan-2022 18:46        12276
gutenberg-8.x-2.3.xx-lolspeak.po          20-Jan-2022 18:46         692
gutenberg-8.x-2.3.zh-hans.po            03-Jul-2023 17:15        15909
gutenberg-8.x-2.3.zh-hant.po            10-May-2022 07:29        9955
gutenberg-8.x-2.4.de.po              23-Nov-2022 05:39         575
gutenberg-8.x-2.4.pt-pt.po             17-Jun-2022 13:13         603
gutenberg-8.x-2.5.af.po              19-Apr-2022 23:46        3975
gutenberg-8.x-2.5.am.po              21-Jan-2023 10:15        3400
gutenberg-8.x-2.5.ar.po              19-Apr-2022 23:46        9797
gutenberg-8.x-2.5.ast.po              19-Apr-2022 23:46        4322
gutenberg-8.x-2.5.az.po              19-Apr-2022 23:46         928
gutenberg-8.x-2.5.be.po              03-Apr-2023 06:27        8147
gutenberg-8.x-2.5.bg.po              19-Apr-2022 23:46        6439
gutenberg-8.x-2.5.bn.po              19-Apr-2022 23:46        4413
gutenberg-8.x-2.5.bo.po              19-Apr-2022 23:46        13316
gutenberg-8.x-2.5.br.po              07-Jun-2023 15:40        1276
gutenberg-8.x-2.5.bs.po              19-Apr-2022 23:46        4191
gutenberg-8.x-2.5.ca.po              22-Jun-2023 13:54        11604
gutenberg-8.x-2.5.cs.po              19-Apr-2022 23:46        10558
gutenberg-8.x-2.5.cy.po              19-Apr-2022 23:46        5592
gutenberg-8.x-2.5.da.po              19-Apr-2022 23:46        12838
gutenberg-8.x-2.5.de.po              31-Jan-2023 10:46       143044
gutenberg-8.x-2.5.dz.po              19-Apr-2022 23:46        5192
gutenberg-8.x-2.5.el.po              19-Apr-2022 23:46        11245
gutenberg-8.x-2.5.en-gb.po             19-Apr-2022 23:46        2840
gutenberg-8.x-2.5.eo.po              19-Apr-2022 23:46        4740
gutenberg-8.x-2.5.es.po              17-Nov-2023 22:36        15508
gutenberg-8.x-2.5.et.po              18-Nov-2022 17:37        10201
gutenberg-8.x-2.5.eu.po              19-Apr-2022 23:46        8736
gutenberg-8.x-2.5.fa.po              18-Jan-2023 17:38        10980
gutenberg-8.x-2.5.fi.po              19-Apr-2022 23:46        12821
gutenberg-8.x-2.5.fil.po              19-Apr-2022 23:46        2762
gutenberg-8.x-2.5.fo.po              19-Apr-2022 23:46        4088
gutenberg-8.x-2.5.fr.po              20-Oct-2023 11:47        17291
gutenberg-8.x-2.5.fy.po              19-Apr-2022 23:46        1820
gutenberg-8.x-2.5.ga.po              19-Apr-2022 23:46        1502
gutenberg-8.x-2.5.gd.po              19-Apr-2022 23:46        4815
gutenberg-8.x-2.5.gl.po              19-Sep-2023 15:22        9894
gutenberg-8.x-2.5.gsw-berne.po           19-Apr-2022 23:46        1032
gutenberg-8.x-2.5.gu.po              20-Sep-2022 14:02        5807
gutenberg-8.x-2.5.haw.po              27-Feb-2023 07:18         838
gutenberg-8.x-2.5.he.po              21-Jun-2023 13:54        10297
gutenberg-8.x-2.5.hi.po              19-Apr-2022 23:46        8867
gutenberg-8.x-2.5.hr.po              19-Apr-2022 23:46        7321
gutenberg-8.x-2.5.ht.po              16-Jun-2022 11:44        1359
gutenberg-8.x-2.5.hu.po              30-Jan-2023 16:30        17936
gutenberg-8.x-2.5.hy.po              02-Mar-2023 14:14        5636
gutenberg-8.x-2.5.id.po              19-Apr-2022 23:46        9536
gutenberg-8.x-2.5.is.po              19-Apr-2022 23:46        7038
gutenberg-8.x-2.5.it.po              08-Oct-2023 12:31        11408
gutenberg-8.x-2.5.ja.po              21-Feb-2023 13:47        12779
gutenberg-8.x-2.5.jv.po              19-Apr-2022 23:46        6012
gutenberg-8.x-2.5.ka.po              19-Apr-2022 23:46        6431
gutenberg-8.x-2.5.kk.po              19-Apr-2022 23:46        4661
gutenberg-8.x-2.5.km.po              19-Apr-2022 23:46        7558
gutenberg-8.x-2.5.kn.po              19-Apr-2022 23:46        11358
gutenberg-8.x-2.5.ko.po              19-Apr-2022 23:46        9822
gutenberg-8.x-2.5.ku.po              19-Apr-2022 23:46        6558
gutenberg-8.x-2.5.ky.po              19-Apr-2022 23:46         648
gutenberg-8.x-2.5.lo.po              19-Apr-2022 23:46        1434
gutenberg-8.x-2.5.lt.po              22-Nov-2023 18:22        9814
gutenberg-8.x-2.5.lv.po              19-Apr-2022 23:46        9338
gutenberg-8.x-2.5.mg.po              03-Aug-2022 14:23        1598
gutenberg-8.x-2.5.mk.po              19-Apr-2022 23:46        1592
gutenberg-8.x-2.5.ml.po              19-Apr-2022 23:46        3981
gutenberg-8.x-2.5.mn.po              19-Apr-2022 23:46        5081
gutenberg-8.x-2.5.mr.po              19-Apr-2022 23:46        5287
gutenberg-8.x-2.5.ms.po              19-Apr-2022 23:46        6053
gutenberg-8.x-2.5.my.po              19-Apr-2022 23:46        7575
gutenberg-8.x-2.5.nb.po              06-Feb-2023 13:48        31405
gutenberg-8.x-2.5.ne.po              19-Apr-2022 23:46        5818
gutenberg-8.x-2.5.nl.po              30-Oct-2023 14:35        15167
gutenberg-8.x-2.5.nn.po              19-Apr-2022 23:46        4337
gutenberg-8.x-2.5.oc.po              19-Apr-2022 23:46        8988
gutenberg-8.x-2.5.or.po              19-Apr-2022 23:46        1970
gutenberg-8.x-2.5.os.po              19-Apr-2022 23:46        2097
gutenberg-8.x-2.5.pa.po              19-Apr-2022 23:46        2448
gutenberg-8.x-2.5.pl.po              20-Apr-2023 09:31        14169
gutenberg-8.x-2.5.prs.po              19-Apr-2022 23:46        8174
gutenberg-8.x-2.5.ps.po              19-Apr-2022 23:46        5530
gutenberg-8.x-2.5.pt-br.po             09-Nov-2023 10:07        14687
gutenberg-8.x-2.5.pt-pt.po             16-Jun-2023 10:31        16449
gutenberg-8.x-2.5.pt.po              19-Apr-2022 23:46        7674
gutenberg-8.x-2.5.rhg.po              19-Apr-2022 23:46        4230
gutenberg-8.x-2.5.rm-rumgr.po           19-Apr-2022 23:46        5797
gutenberg-8.x-2.5.ro.po              02-Jul-2023 22:50        9782
gutenberg-8.x-2.5.ru.po              05-Nov-2023 20:49        20326
gutenberg-8.x-2.5.rw.po              19-Apr-2022 23:46         726
gutenberg-8.x-2.5.sco.po              19-Apr-2022 23:46         565
gutenberg-8.x-2.5.se.po              19-Apr-2022 23:46        2155
gutenberg-8.x-2.5.si.po              19-Apr-2022 23:46        3089
gutenberg-8.x-2.5.sk.po              21-Aug-2023 17:42        10092
gutenberg-8.x-2.5.sl.po              19-Apr-2022 23:46        4947
gutenberg-8.x-2.5.sq.po              19-Apr-2022 23:46        4017
gutenberg-8.x-2.5.sr.po              19-Apr-2022 23:46        2988
gutenberg-8.x-2.5.sv.po              24-Aug-2023 00:12        12262
gutenberg-8.x-2.5.ta-lk.po             19-Apr-2022 23:46        3002
gutenberg-8.x-2.5.ta.po              19-Apr-2022 23:46        10572
gutenberg-8.x-2.5.te.po              19-Apr-2022 23:46        6164
gutenberg-8.x-2.5.test.po             19-Apr-2022 23:46        2101
gutenberg-8.x-2.5.th.po              19-Apr-2022 23:46        8743
gutenberg-8.x-2.5.tr.po              26-Nov-2023 12:34        11512
gutenberg-8.x-2.5.tyv.po              19-Apr-2022 23:46        2357
gutenberg-8.x-2.5.ug.po              19-Apr-2022 23:46        7611
gutenberg-8.x-2.5.uk.po              06-Nov-2023 22:07        22800
gutenberg-8.x-2.5.ur.po              19-Apr-2022 23:46        2451
gutenberg-8.x-2.5.vi.po              19-Apr-2022 23:46        12278
gutenberg-8.x-2.5.xx-lolspeak.po          19-Apr-2022 23:46         692
gutenberg-8.x-2.5.zh-hans.po            03-Jul-2023 13:11        15907
gutenberg-8.x-2.5.zh-hant.po            10-May-2022 09:56        9953
gutenberg-8.x-2.6.af.po              16-Dec-2022 23:30        3975
gutenberg-8.x-2.6.am.po              21-Jan-2023 07:54        3400
gutenberg-8.x-2.6.ar.po              16-Dec-2022 23:30        9797
gutenberg-8.x-2.6.ast.po              16-Dec-2022 23:30        4322
gutenberg-8.x-2.6.az.po              16-Dec-2022 23:31         928
gutenberg-8.x-2.6.be.po              03-Apr-2023 04:18        8147
gutenberg-8.x-2.6.bg.po              16-Dec-2022 23:31        6439
gutenberg-8.x-2.6.bn.po              16-Dec-2022 23:31        4413
gutenberg-8.x-2.6.bo.po              16-Dec-2022 23:31        13316
gutenberg-8.x-2.6.br.po              07-Jun-2023 19:47        1276
gutenberg-8.x-2.6.bs.po              16-Dec-2022 23:31        4191
gutenberg-8.x-2.6.ca.po              22-Jun-2023 12:18        11604
gutenberg-8.x-2.6.cs.po              16-Dec-2022 23:31        10558
gutenberg-8.x-2.6.cy.po              16-Dec-2022 23:31        5592
gutenberg-8.x-2.6.da.po              16-Dec-2022 23:31        12838
gutenberg-8.x-2.6.de.po              31-Jan-2023 13:02       162934
gutenberg-8.x-2.6.dz.po              16-Dec-2022 23:31        5192
gutenberg-8.x-2.6.el.po              16-Dec-2022 23:31        11245
gutenberg-8.x-2.6.en-gb.po             16-Dec-2022 23:31        2840
gutenberg-8.x-2.6.eo.po              16-Dec-2022 23:31        4740
gutenberg-8.x-2.6.es.po              17-Nov-2023 21:31        15508
gutenberg-8.x-2.6.et.po              16-Dec-2022 23:31        10201
gutenberg-8.x-2.6.eu.po              16-Dec-2022 23:31        8736
gutenberg-8.x-2.6.fa.po              18-Jan-2023 21:03        10980
gutenberg-8.x-2.6.fi.po              16-Dec-2022 23:31        12821
gutenberg-8.x-2.6.fil.po              16-Dec-2022 23:31        2762
gutenberg-8.x-2.6.fo.po              16-Dec-2022 23:31        4088
gutenberg-8.x-2.6.fr.po              20-Oct-2023 10:19        17291
gutenberg-8.x-2.6.fy.po              16-Dec-2022 23:31        1820
gutenberg-8.x-2.6.ga.po              16-Dec-2022 23:31        1502
gutenberg-8.x-2.6.gd.po              16-Dec-2022 23:31        4815
gutenberg-8.x-2.6.gl.po              19-Sep-2023 19:18        9894
gutenberg-8.x-2.6.gsw-berne.po           16-Dec-2022 23:31        1032
gutenberg-8.x-2.6.gu.po              16-Dec-2022 23:31        5807
gutenberg-8.x-2.6.haw.po              27-Feb-2023 09:34         838
gutenberg-8.x-2.6.he.po              21-Jun-2023 12:18        10297
gutenberg-8.x-2.6.hi.po              16-Dec-2022 23:31        8867
gutenberg-8.x-2.6.hr.po              16-Dec-2022 23:31        7321
gutenberg-8.x-2.6.ht.po              16-Dec-2022 23:31        1359
gutenberg-8.x-2.6.hu.po              30-Jan-2023 18:52        17936
gutenberg-8.x-2.6.hy.po              02-Mar-2023 11:52        5636
gutenberg-8.x-2.6.id.po              16-Dec-2022 23:31        9536
gutenberg-8.x-2.6.is.po              16-Dec-2022 23:31        7038
gutenberg-8.x-2.6.it.po              08-Oct-2023 11:16        11408
gutenberg-8.x-2.6.ja.po              21-Feb-2023 16:15        12779
gutenberg-8.x-2.6.jv.po              16-Dec-2022 23:31        6012
gutenberg-8.x-2.6.ka.po              16-Dec-2022 23:31        6431
gutenberg-8.x-2.6.kk.po              16-Dec-2022 23:31        4661
gutenberg-8.x-2.6.km.po              16-Dec-2022 23:31        7558
gutenberg-8.x-2.6.kn.po              16-Dec-2022 23:31        11358
gutenberg-8.x-2.6.ko.po              16-Dec-2022 23:31        9822
gutenberg-8.x-2.6.ku.po              16-Dec-2022 23:31        6558
gutenberg-8.x-2.6.ky.po              16-Dec-2022 23:31         648
gutenberg-8.x-2.6.lo.po              16-Dec-2022 23:31        1434
gutenberg-8.x-2.6.lt.po              22-Nov-2023 17:18        9814
gutenberg-8.x-2.6.lv.po              16-Dec-2022 23:31        9338
gutenberg-8.x-2.6.mg.po              16-Dec-2022 23:31        1598
gutenberg-8.x-2.6.mk.po              16-Dec-2022 23:31        1592
gutenberg-8.x-2.6.ml.po              16-Dec-2022 23:31        3981
gutenberg-8.x-2.6.mn.po              16-Dec-2022 23:31        5081
gutenberg-8.x-2.6.mr.po              16-Dec-2022 23:31        5287
gutenberg-8.x-2.6.ms.po              16-Dec-2022 23:31        6053
gutenberg-8.x-2.6.my.po              16-Dec-2022 23:31        7575
gutenberg-8.x-2.6.nb.po              06-Feb-2023 16:14        31405
gutenberg-8.x-2.6.ne.po              16-Dec-2022 23:31        5818
gutenberg-8.x-2.6.nl.po              30-Oct-2023 18:43        15167
gutenberg-8.x-2.6.nn.po              16-Dec-2022 23:31        4337
gutenberg-8.x-2.6.oc.po              16-Dec-2022 23:31        8988
gutenberg-8.x-2.6.or.po              16-Dec-2022 23:31        1970
gutenberg-8.x-2.6.os.po              16-Dec-2022 23:31        2097
gutenberg-8.x-2.6.pa.po              16-Dec-2022 23:31        2448
gutenberg-8.x-2.6.pl.po              20-Apr-2023 11:46        14169
gutenberg-8.x-2.6.prs.po              16-Dec-2022 23:30        8174
gutenberg-8.x-2.6.ps.po              16-Dec-2022 23:31        5530
gutenberg-8.x-2.6.pt-br.po             09-Nov-2023 09:13        14687
gutenberg-8.x-2.6.pt-pt.po             16-Jun-2023 13:47        16449
gutenberg-8.x-2.6.pt.po              16-Dec-2022 23:31        7674
gutenberg-8.x-2.6.rhg.po              16-Dec-2022 23:31        4230
gutenberg-8.x-2.6.rm-rumgr.po           16-Dec-2022 23:31        5797
gutenberg-8.x-2.6.ro.po              02-Jul-2023 20:28        9782
gutenberg-8.x-2.6.ru.po              05-Nov-2023 19:53        20326
gutenberg-8.x-2.6.rw.po              16-Dec-2022 23:31         726
gutenberg-8.x-2.6.sco.po              16-Dec-2022 23:31         565
gutenberg-8.x-2.6.se.po              16-Dec-2022 23:31        2155
gutenberg-8.x-2.6.si.po              16-Dec-2022 23:31        3089
gutenberg-8.x-2.6.sk.po              21-Aug-2023 16:43        10092
gutenberg-8.x-2.6.sl.po              16-Dec-2022 23:31        4947
gutenberg-8.x-2.6.sq.po              16-Dec-2022 23:30        4017
gutenberg-8.x-2.6.sr.po              16-Dec-2022 23:31        2988
gutenberg-8.x-2.6.sv.po              23-Aug-2023 23:27        12262
gutenberg-8.x-2.6.ta-lk.po             16-Dec-2022 23:31        3002
gutenberg-8.x-2.6.ta.po              16-Dec-2022 23:31        10572
gutenberg-8.x-2.6.te.po              16-Dec-2022 23:31        6164
gutenberg-8.x-2.6.test.po             16-Dec-2022 23:31        2101
gutenberg-8.x-2.6.th.po              16-Dec-2022 23:31        8743
gutenberg-8.x-2.6.tr.po              26-Nov-2023 16:20        11512
gutenberg-8.x-2.6.tyv.po              16-Dec-2022 23:31        2357
gutenberg-8.x-2.6.ug.po              16-Dec-2022 23:31        7611
gutenberg-8.x-2.6.uk.po              06-Nov-2023 21:15        22800
gutenberg-8.x-2.6.ur.po              16-Dec-2022 23:31        2451
gutenberg-8.x-2.6.vi.po              16-Dec-2022 23:31        12278
gutenberg-8.x-2.6.xx-lolspeak.po          16-Dec-2022 23:31         692
gutenberg-8.x-2.6.zh-hans.po            03-Jul-2023 15:51        15907
gutenberg-8.x-2.6.zh-hant.po            16-Dec-2022 23:31        9953
gutenberg-8.x-2.7.af.po              08-Mar-2023 18:42        3975
gutenberg-8.x-2.7.am.po              08-Mar-2023 18:42        3400
gutenberg-8.x-2.7.ar.po              08-Mar-2023 18:42        9797
gutenberg-8.x-2.7.ast.po              08-Mar-2023 18:42        4322
gutenberg-8.x-2.7.az.po              08-Mar-2023 18:42         928
gutenberg-8.x-2.7.be.po              03-Apr-2023 07:18        8147
gutenberg-8.x-2.7.bg.po              08-Mar-2023 18:42        6439
gutenberg-8.x-2.7.bn.po              08-Mar-2023 18:42        4413
gutenberg-8.x-2.7.bo.po              08-Mar-2023 18:42        13316
gutenberg-8.x-2.7.br.po              07-Jun-2023 17:50        1276
gutenberg-8.x-2.7.bs.po              08-Mar-2023 18:42        4191
gutenberg-8.x-2.7.ca.po              22-Jun-2023 15:19        11604
gutenberg-8.x-2.7.cs.po              08-Mar-2023 18:42        10558
gutenberg-8.x-2.7.cy.po              08-Mar-2023 18:42        5592
gutenberg-8.x-2.7.da.po              08-Mar-2023 18:42        12838
gutenberg-8.x-2.7.de.po              13-Mar-2023 09:10       163194
gutenberg-8.x-2.7.dz.po              08-Mar-2023 18:42        5192
gutenberg-8.x-2.7.el.po              08-Mar-2023 18:42        11245
gutenberg-8.x-2.7.en-gb.po             08-Mar-2023 18:42        2840
gutenberg-8.x-2.7.eo.po              08-Mar-2023 18:42        4740
gutenberg-8.x-2.7.es.po              17-Nov-2023 20:54        15508
gutenberg-8.x-2.7.et.po              08-Mar-2023 18:42        10201
gutenberg-8.x-2.7.eu.po              08-Mar-2023 18:42        8736
gutenberg-8.x-2.7.fa.po              08-Mar-2023 18:42        10980
gutenberg-8.x-2.7.fi.po              08-Mar-2023 18:42        12821
gutenberg-8.x-2.7.fil.po              08-Mar-2023 18:42        2762
gutenberg-8.x-2.7.fo.po              08-Mar-2023 18:42        4088
gutenberg-8.x-2.7.fr.po              20-Oct-2023 09:26        17291
gutenberg-8.x-2.7.fy.po              08-Mar-2023 18:42        1820
gutenberg-8.x-2.7.ga.po              08-Mar-2023 18:42        1502
gutenberg-8.x-2.7.gd.po              08-Mar-2023 18:42        4815
gutenberg-8.x-2.7.gl.po              19-Sep-2023 17:50        9894
gutenberg-8.x-2.7.gsw-berne.po           08-Mar-2023 18:42        1032
gutenberg-8.x-2.7.gu.po              08-Mar-2023 18:42        5807
gutenberg-8.x-2.7.haw.po              08-Mar-2023 18:42         838
gutenberg-8.x-2.7.he.po              21-Jun-2023 10:38        10297
gutenberg-8.x-2.7.hi.po              08-Mar-2023 18:42        8867
gutenberg-8.x-2.7.hr.po              08-Mar-2023 18:42        7321
gutenberg-8.x-2.7.ht.po              08-Mar-2023 18:42        1359
gutenberg-8.x-2.7.hu.po              08-Mar-2023 18:42        17936
gutenberg-8.x-2.7.hy.po              08-Mar-2023 18:42        5636
gutenberg-8.x-2.7.id.po              08-Mar-2023 18:42        9536
gutenberg-8.x-2.7.is.po              08-Mar-2023 18:42        7038
gutenberg-8.x-2.7.it.po              08-Oct-2023 15:22        11408
gutenberg-8.x-2.7.ja.po              08-Mar-2023 18:42        12779
gutenberg-8.x-2.7.jv.po              08-Mar-2023 18:42        6012
gutenberg-8.x-2.7.ka.po              08-Mar-2023 18:42        6431
gutenberg-8.x-2.7.kk.po              08-Mar-2023 18:42        4661
gutenberg-8.x-2.7.km.po              08-Mar-2023 18:42        7558
gutenberg-8.x-2.7.kn.po              08-Mar-2023 18:42        11358
gutenberg-8.x-2.7.ko.po              08-Mar-2023 18:42        9822
gutenberg-8.x-2.7.ku.po              08-Mar-2023 18:42        6558
gutenberg-8.x-2.7.ky.po              08-Mar-2023 18:42         648
gutenberg-8.x-2.7.lo.po              08-Mar-2023 18:42        1434
gutenberg-8.x-2.7.lt.po              22-Nov-2023 16:38        9814
gutenberg-8.x-2.7.lv.po              08-Mar-2023 18:42        9338
gutenberg-8.x-2.7.mg.po              08-Mar-2023 18:42        1598
gutenberg-8.x-2.7.mk.po              08-Mar-2023 18:42        1592
gutenberg-8.x-2.7.ml.po              08-Mar-2023 18:42        3981
gutenberg-8.x-2.7.mn.po              08-Mar-2023 18:42        5081
gutenberg-8.x-2.7.mr.po              08-Mar-2023 18:42        5287
gutenberg-8.x-2.7.ms.po              08-Mar-2023 18:42        6053
gutenberg-8.x-2.7.my.po              08-Mar-2023 18:42        7575
gutenberg-8.x-2.7.nb.po              08-Mar-2023 18:42        31405
gutenberg-8.x-2.7.ne.po              08-Mar-2023 18:42        5818
gutenberg-8.x-2.7.nl.po              30-Oct-2023 17:50        15167
gutenberg-8.x-2.7.nn.po              08-Mar-2023 18:42        4337
gutenberg-8.x-2.7.oc.po              08-Mar-2023 18:42        8988
gutenberg-8.x-2.7.or.po              08-Mar-2023 18:42        1970
gutenberg-8.x-2.7.os.po              08-Mar-2023 18:42        2097
gutenberg-8.x-2.7.pa.po              08-Mar-2023 18:42        2448
gutenberg-8.x-2.7.pl.po              20-Apr-2023 10:22        14169
gutenberg-8.x-2.7.prs.po              08-Mar-2023 18:42        8174
gutenberg-8.x-2.7.ps.po              08-Mar-2023 18:42        5530
gutenberg-8.x-2.7.pt-br.po             09-Nov-2023 08:22        14687
gutenberg-8.x-2.7.pt-pt.po             16-Jun-2023 12:08        16449
gutenberg-8.x-2.7.pt.po              08-Mar-2023 18:42        7674
gutenberg-8.x-2.7.rhg.po              08-Mar-2023 18:42        4230
gutenberg-8.x-2.7.rm-rumgr.po           08-Mar-2023 18:42        5797
gutenberg-8.x-2.7.ro.po              02-Jul-2023 18:58        9782
gutenberg-8.x-2.7.ru.po              06-Nov-2023 00:11        20326
gutenberg-8.x-2.7.rw.po              08-Mar-2023 18:42         726
gutenberg-8.x-2.7.sco.po              08-Mar-2023 18:42         565
gutenberg-8.x-2.7.se.po              08-Mar-2023 18:42        2155
gutenberg-8.x-2.7.si.po              08-Mar-2023 18:42        3089
gutenberg-8.x-2.7.sk.po              21-Aug-2023 15:18        10092
gutenberg-8.x-2.7.sl.po              08-Mar-2023 18:42        4947
gutenberg-8.x-2.7.sq.po              08-Mar-2023 18:42        4017
gutenberg-8.x-2.7.sr.po              08-Mar-2023 18:42        2988
gutenberg-8.x-2.7.sv.po              24-Aug-2023 02:58        12262
gutenberg-8.x-2.7.ta-lk.po             08-Mar-2023 18:42        3002
gutenberg-8.x-2.7.ta.po              08-Mar-2023 18:42        10572
gutenberg-8.x-2.7.te.po              08-Mar-2023 18:42        6164
gutenberg-8.x-2.7.test.po             08-Mar-2023 18:42        2101
gutenberg-8.x-2.7.th.po              08-Mar-2023 18:42        8743
gutenberg-8.x-2.7.tr.po              26-Nov-2023 15:38        11512
gutenberg-8.x-2.7.tyv.po              08-Mar-2023 18:42        2357
gutenberg-8.x-2.7.ug.po              08-Mar-2023 18:42        7611
gutenberg-8.x-2.7.uk.po              06-Nov-2023 20:30        22800
gutenberg-8.x-2.7.ur.po              08-Mar-2023 18:42        2451
gutenberg-8.x-2.7.vi.po              08-Mar-2023 18:42        12278
gutenberg-8.x-2.7.xx-lolspeak.po          08-Mar-2023 18:42         692
gutenberg-8.x-2.7.zh-hans.po            03-Jul-2023 14:38        15907
gutenberg-8.x-2.7.zh-hant.po            08-Mar-2023 18:42        9953
gutenberg-8.x-2.8.af.po              16-Oct-2023 23:46        3783
gutenberg-8.x-2.8.am.po              16-Oct-2023 23:46        3224
gutenberg-8.x-2.8.ar.po              16-Oct-2023 23:46        9440
gutenberg-8.x-2.8.ast.po              16-Oct-2023 23:46        4224
gutenberg-8.x-2.8.az.po              16-Oct-2023 23:46         928
gutenberg-8.x-2.8.be.po              16-Oct-2023 23:46        7935
gutenberg-8.x-2.8.bg.po              16-Oct-2023 23:46        6266
gutenberg-8.x-2.8.bn.po              16-Oct-2023 23:46        4320
gutenberg-8.x-2.8.bo.po              16-Oct-2023 23:46        12694
gutenberg-8.x-2.8.br.po              16-Oct-2023 23:46        1220
gutenberg-8.x-2.8.bs.po              16-Oct-2023 23:46        3993
gutenberg-8.x-2.8.ca.po              16-Oct-2023 23:46        11191
gutenberg-8.x-2.8.cs.po              16-Oct-2023 23:46        10122
gutenberg-8.x-2.8.cy.po              16-Oct-2023 23:46        5344
gutenberg-8.x-2.8.da.po              16-Oct-2023 23:46        12412
gutenberg-8.x-2.8.de.po              16-Oct-2023 23:46       162693
gutenberg-8.x-2.8.dz.po              16-Oct-2023 23:46        5010
gutenberg-8.x-2.8.el.po              16-Oct-2023 23:46        10773
gutenberg-8.x-2.8.en-gb.po             16-Oct-2023 23:46        2718
gutenberg-8.x-2.8.eo.po              16-Oct-2023 23:46        4486
gutenberg-8.x-2.8.es.po              18-Nov-2023 00:11        15086
gutenberg-8.x-2.8.et.po              16-Oct-2023 23:46        9774
gutenberg-8.x-2.8.eu.po              16-Oct-2023 23:46        8378
gutenberg-8.x-2.8.fa.po              16-Oct-2023 23:46        10582
gutenberg-8.x-2.8.fi.po              16-Oct-2023 23:46        12394
gutenberg-8.x-2.8.fil.po              16-Oct-2023 23:46        2663
gutenberg-8.x-2.8.fo.po              16-Oct-2023 23:46        3991
gutenberg-8.x-2.8.fr.po              20-Oct-2023 13:27        16878
gutenberg-8.x-2.8.fy.po              16-Oct-2023 23:46        1784
gutenberg-8.x-2.8.ga.po              16-Oct-2023 23:46        1502
gutenberg-8.x-2.8.gd.po              16-Oct-2023 23:46        4639
gutenberg-8.x-2.8.gl.po              16-Oct-2023 23:46        9474
gutenberg-8.x-2.8.gsw-berne.po           16-Oct-2023 23:46         968
gutenberg-8.x-2.8.gu.po              16-Oct-2023 23:46        5584
gutenberg-8.x-2.8.haw.po              16-Oct-2023 23:46         838
gutenberg-8.x-2.8.he.po              16-Oct-2023 23:46        9843
gutenberg-8.x-2.8.hi.po              16-Oct-2023 23:46        8371
gutenberg-8.x-2.8.hr.po              16-Oct-2023 23:46        6977
gutenberg-8.x-2.8.ht.po              16-Oct-2023 23:46        1076
gutenberg-8.x-2.8.hu.po              16-Oct-2023 23:46        17440
gutenberg-8.x-2.8.hy.po              16-Oct-2023 23:46        5402
gutenberg-8.x-2.8.id.po              16-Oct-2023 23:46        9098
gutenberg-8.x-2.8.is.po              16-Oct-2023 23:46        6706
gutenberg-8.x-2.8.it.po              16-Oct-2023 23:46        10991
gutenberg-8.x-2.8.ja.po              16-Oct-2023 23:46        12331
gutenberg-8.x-2.8.jv.po              16-Oct-2023 23:46        5708
gutenberg-8.x-2.8.ka.po              16-Oct-2023 23:46        6150
gutenberg-8.x-2.8.kk.po              16-Oct-2023 23:46        4508
gutenberg-8.x-2.8.km.po              16-Oct-2023 23:46        7372
gutenberg-8.x-2.8.kn.po              16-Oct-2023 23:46        11138
gutenberg-8.x-2.8.ko.po              16-Oct-2023 23:46        9421
gutenberg-8.x-2.8.ku.po              16-Oct-2023 23:46        6401
gutenberg-8.x-2.8.ky.po              16-Oct-2023 23:46         648
gutenberg-8.x-2.8.lo.po              16-Oct-2023 23:46        1434
gutenberg-8.x-2.8.lt.po              22-Nov-2023 19:55        9464
gutenberg-8.x-2.8.lv.po              16-Oct-2023 23:46        9056
gutenberg-8.x-2.8.mg.po              16-Oct-2023 23:46        1566
gutenberg-8.x-2.8.mk.po              16-Oct-2023 23:46        1554
gutenberg-8.x-2.8.ml.po              16-Oct-2023 23:46        3815
gutenberg-8.x-2.8.mn.po              16-Oct-2023 23:46        4915
gutenberg-8.x-2.8.mr.po              16-Oct-2023 23:46        5026
gutenberg-8.x-2.8.ms.po              16-Oct-2023 23:46        5736
gutenberg-8.x-2.8.my.po              16-Oct-2023 23:46        7261
gutenberg-8.x-2.8.nb.po              16-Oct-2023 23:46        30923
gutenberg-8.x-2.8.ne.po              16-Oct-2023 23:46        5634
gutenberg-8.x-2.8.nl.po              30-Oct-2023 16:18        14743
gutenberg-8.x-2.8.nn.po              16-Oct-2023 23:46        4141
gutenberg-8.x-2.8.oc.po              16-Oct-2023 23:46        8599
gutenberg-8.x-2.8.or.po              16-Oct-2023 23:46        1918
gutenberg-8.x-2.8.os.po              16-Oct-2023 23:46        2027
gutenberg-8.x-2.8.pa.po              16-Oct-2023 23:46        2312
gutenberg-8.x-2.8.pl.po              16-Oct-2023 23:46        13733
gutenberg-8.x-2.8.prs.po              16-Oct-2023 23:46        7698
gutenberg-8.x-2.8.ps.po              16-Oct-2023 23:46        5321
gutenberg-8.x-2.8.pt-br.po             09-Nov-2023 06:54        14254
gutenberg-8.x-2.8.pt-pt.po             16-Oct-2023 23:46        16030
gutenberg-8.x-2.8.pt.po              16-Oct-2023 23:46        7241
gutenberg-8.x-2.8.rhg.po              16-Oct-2023 23:46        4135
gutenberg-8.x-2.8.rm-rumgr.po           16-Oct-2023 23:46        5519
gutenberg-8.x-2.8.ro.po              16-Oct-2023 23:46        9346
gutenberg-8.x-2.8.ru.po              05-Nov-2023 22:46        19770
gutenberg-8.x-2.8.rw.po              16-Oct-2023 23:46         726
gutenberg-8.x-2.8.sco.po              16-Oct-2023 23:46         565
gutenberg-8.x-2.8.se.po              16-Oct-2023 23:46        2029
gutenberg-8.x-2.8.si.po              16-Oct-2023 23:46        2977
gutenberg-8.x-2.8.sk.po              16-Oct-2023 23:46        9658
gutenberg-8.x-2.8.sl.po              16-Oct-2023 23:46        4820
gutenberg-8.x-2.8.sq.po              16-Oct-2023 23:46        3893
gutenberg-8.x-2.8.sr.po              16-Oct-2023 23:46        2827
gutenberg-8.x-2.8.sv.po              16-Oct-2023 23:46        11834
gutenberg-8.x-2.8.ta-lk.po             16-Oct-2023 23:46        2879
gutenberg-8.x-2.8.ta.po              16-Oct-2023 23:46        10151
gutenberg-8.x-2.8.te.po              16-Oct-2023 23:46        5944
gutenberg-8.x-2.8.test.po             16-Oct-2023 23:46        2074
gutenberg-8.x-2.8.th.po              16-Oct-2023 23:46        8348
gutenberg-8.x-2.8.tr.po              26-Nov-2023 13:59        11068
gutenberg-8.x-2.8.tyv.po              16-Oct-2023 23:46        2326
gutenberg-8.x-2.8.ug.po              16-Oct-2023 23:46        7336
gutenberg-8.x-2.8.uk.po              06-Nov-2023 19:05        22294
gutenberg-8.x-2.8.ur.po              16-Oct-2023 23:46        2252
gutenberg-8.x-2.8.vi.po              16-Oct-2023 23:46        11836
gutenberg-8.x-2.8.xx-lolspeak.po          16-Oct-2023 23:46         692
gutenberg-8.x-2.8.zh-hans.po            16-Oct-2023 23:46        15437
gutenberg-8.x-2.8.zh-hant.po            16-Oct-2023 23:46        9560
gutenberg-8.x-2.x.af.po              16-Oct-2023 23:46        3783
gutenberg-8.x-2.x.am.po              16-Oct-2023 23:46        3224
gutenberg-8.x-2.x.ar.po              16-Oct-2023 23:46        9440
gutenberg-8.x-2.x.ast.po              16-Oct-2023 23:46        4224
gutenberg-8.x-2.x.az.po              16-Oct-2023 23:46         928
gutenberg-8.x-2.x.be.po              16-Oct-2023 23:46        7935
gutenberg-8.x-2.x.bg.po              16-Oct-2023 23:46        6266
gutenberg-8.x-2.x.bn.po              16-Oct-2023 23:46        4320
gutenberg-8.x-2.x.bo.po              16-Oct-2023 23:46        12694
gutenberg-8.x-2.x.br.po              16-Oct-2023 23:46        1220
gutenberg-8.x-2.x.bs.po              16-Oct-2023 23:46        3993
gutenberg-8.x-2.x.ca.po              16-Oct-2023 23:46        11191
gutenberg-8.x-2.x.cs.po              16-Oct-2023 23:46        10122
gutenberg-8.x-2.x.cy.po              16-Oct-2023 23:46        5344
gutenberg-8.x-2.x.da.po              16-Oct-2023 23:46        12412
gutenberg-8.x-2.x.de.po              16-Oct-2023 23:46       162693
gutenberg-8.x-2.x.dz.po              16-Oct-2023 23:46        5010
gutenberg-8.x-2.x.el.po              16-Oct-2023 23:46        10773
gutenberg-8.x-2.x.en-gb.po             16-Oct-2023 23:46        2718
gutenberg-8.x-2.x.eo.po              16-Oct-2023 23:46        4486
gutenberg-8.x-2.x.es.po              18-Nov-2023 00:34        8901
gutenberg-8.x-2.x.et.po              16-Oct-2023 23:46        9774
gutenberg-8.x-2.x.eu.po              16-Oct-2023 23:46        8378
gutenberg-8.x-2.x.fa.po              16-Oct-2023 23:46        10582
gutenberg-8.x-2.x.fi.po              16-Oct-2023 23:46        12394
gutenberg-8.x-2.x.fil.po              16-Oct-2023 23:46        2663
gutenberg-8.x-2.x.fo.po              16-Oct-2023 23:46        3991
gutenberg-8.x-2.x.fr.po              20-Oct-2023 13:27        16878
gutenberg-8.x-2.x.fy.po              16-Oct-2023 23:46        1784
gutenberg-8.x-2.x.ga.po              16-Oct-2023 23:46        1502
gutenberg-8.x-2.x.gd.po              16-Oct-2023 23:46        4639
gutenberg-8.x-2.x.gl.po              16-Oct-2023 23:46        9474
gutenberg-8.x-2.x.gsw-berne.po           16-Oct-2023 23:46         968
gutenberg-8.x-2.x.gu.po              16-Oct-2023 23:46        5584
gutenberg-8.x-2.x.haw.po              16-Oct-2023 23:46         838
gutenberg-8.x-2.x.he.po              16-Oct-2023 23:46        9843
gutenberg-8.x-2.x.hi.po              16-Oct-2023 23:46        8371
gutenberg-8.x-2.x.hr.po              16-Oct-2023 23:46        6977
gutenberg-8.x-2.x.ht.po              16-Oct-2023 23:46        1076
gutenberg-8.x-2.x.hu.po              16-Oct-2023 23:46        17440
gutenberg-8.x-2.x.hy.po              16-Oct-2023 23:46        5402
gutenberg-8.x-2.x.id.po              16-Oct-2023 23:46        9098
gutenberg-8.x-2.x.is.po              18-Oct-2023 17:06        6299
gutenberg-8.x-2.x.it.po              16-Oct-2023 23:46        10991
gutenberg-8.x-2.x.ja.po              16-Oct-2023 23:46        12331
gutenberg-8.x-2.x.jv.po              16-Oct-2023 23:46        5708
gutenberg-8.x-2.x.ka.po              16-Oct-2023 23:46        6150
gutenberg-8.x-2.x.kk.po              16-Oct-2023 23:46        4508
gutenberg-8.x-2.x.km.po              16-Oct-2023 23:46        7372
gutenberg-8.x-2.x.kn.po              16-Oct-2023 23:46        11138
gutenberg-8.x-2.x.ko.po              16-Oct-2023 23:46        9421
gutenberg-8.x-2.x.ku.po              16-Oct-2023 23:46        6401
gutenberg-8.x-2.x.ky.po              16-Oct-2023 23:46         648
gutenberg-8.x-2.x.lo.po              16-Oct-2023 23:46        1434
gutenberg-8.x-2.x.lt.po              23-Nov-2023 21:34        9127
gutenberg-8.x-2.x.lv.po              16-Oct-2023 23:46        9056
gutenberg-8.x-2.x.mg.po              16-Oct-2023 23:46        1566
gutenberg-8.x-2.x.mk.po              16-Oct-2023 23:46        1554
gutenberg-8.x-2.x.ml.po              16-Oct-2023 23:46        3815
gutenberg-8.x-2.x.mn.po              16-Oct-2023 23:46        4915
gutenberg-8.x-2.x.mr.po              16-Oct-2023 23:46        5026
gutenberg-8.x-2.x.ms.po              16-Oct-2023 23:46        5736
gutenberg-8.x-2.x.mt.po              28-Oct-2021 16:46         547
gutenberg-8.x-2.x.my.po              16-Oct-2023 23:46        7261
gutenberg-8.x-2.x.nb.po              16-Oct-2023 23:46        30923
gutenberg-8.x-2.x.ne.po              16-Oct-2023 23:46        5634
gutenberg-8.x-2.x.nl.po              30-Oct-2023 18:43        15167
gutenberg-8.x-2.x.nn.po              16-Oct-2023 23:46        4141
gutenberg-8.x-2.x.oc.po              16-Oct-2023 23:46        8599
gutenberg-8.x-2.x.or.po              16-Oct-2023 23:46        1918
gutenberg-8.x-2.x.os.po              16-Oct-2023 23:46        2027
gutenberg-8.x-2.x.pa.po              16-Oct-2023 23:46        2312
gutenberg-8.x-2.x.pl.po              16-Oct-2023 23:46        13733
gutenberg-8.x-2.x.prs.po              16-Oct-2023 23:46        7698
gutenberg-8.x-2.x.ps.po              16-Oct-2023 23:46        5321
gutenberg-8.x-2.x.pt-br.po             09-Nov-2023 10:38        14690
gutenberg-8.x-2.x.pt-pt.po             16-Oct-2023 23:46        16030
gutenberg-8.x-2.x.pt.po              16-Oct-2023 23:46        7241
gutenberg-8.x-2.x.rhg.po              16-Oct-2023 23:46        4135
gutenberg-8.x-2.x.rm-rumgr.po           16-Oct-2023 23:46        5519
gutenberg-8.x-2.x.ro.po              16-Oct-2023 23:46        9346
gutenberg-8.x-2.x.ru.po              06-Nov-2023 00:11        20326
gutenberg-8.x-2.x.rw.po              16-Oct-2023 23:46         726
gutenberg-8.x-2.x.sco.po              16-Oct-2023 23:46         565
gutenberg-8.x-2.x.se.po              16-Oct-2023 23:46        2029
gutenberg-8.x-2.x.si.po              16-Oct-2023 23:46        2977
gutenberg-8.x-2.x.sk.po              16-Oct-2023 23:46        9658
gutenberg-8.x-2.x.sl.po              16-Oct-2023 23:46        4820
gutenberg-8.x-2.x.sq.po              16-Oct-2023 23:46        3893
gutenberg-8.x-2.x.sr.po              16-Oct-2023 23:46        2827
gutenberg-8.x-2.x.sv.po              16-Oct-2023 23:46        11834
gutenberg-8.x-2.x.sw.po              28-Oct-2021 16:46         457
gutenberg-8.x-2.x.ta-lk.po             16-Oct-2023 23:46        2879
gutenberg-8.x-2.x.ta.po              16-Oct-2023 23:46        10151
gutenberg-8.x-2.x.te.po              16-Oct-2023 23:46        5944
gutenberg-8.x-2.x.test.po             16-Oct-2023 23:46        2074
gutenberg-8.x-2.x.th.po              16-Oct-2023 23:46        8348
gutenberg-8.x-2.x.ti.po              28-Oct-2021 16:46         458
gutenberg-8.x-2.x.tr.po              26-Nov-2023 16:20        11512
gutenberg-8.x-2.x.tyv.po              16-Oct-2023 23:46        2326
gutenberg-8.x-2.x.ug.po              16-Oct-2023 23:46        7336
gutenberg-8.x-2.x.uk.po              06-Nov-2023 22:07        22800
gutenberg-8.x-2.x.ur.po              16-Oct-2023 23:46        2252
gutenberg-8.x-2.x.vi.po              16-Oct-2023 23:46        11836
gutenberg-8.x-2.x.xx-lolspeak.po          16-Oct-2023 23:46         692
gutenberg-8.x-2.x.zh-hans.po            16-Oct-2023 23:46        15437
gutenberg-8.x-2.x.zh-hant.po            16-Oct-2023 23:46        9560